Jemen: locaties


Afkor­tingen. GM.: Google Maps. EI-II: The Ency­clo­pae­dia of Is­lam, ref.: re­fe­ren­tie, ik be­zocht die plaats niet. Wi.: Wi­ki­pe­dia. F.: Fo­to’s uit Google Maps.

Terug naar de hoofdindex.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuEindeTranscriptieHoofdindex.


A. ﺍ ﻉ ﺃ


ᶜAden (ﻋﺪﻥ) (ref.) GM., Wi., ᶜA­den is een be­lang­rij­ke ha­ven­stad aan de Golf van A­den. De­ze stad was de hoofd­stad van de voor­ma­li­ge Re­pu­bliek Zuid-Je­men tus­sen 1967 en 1990.
Google Maps: de stad ᶜAden ligt aan de Golf van Aden.


ᶜAmmān Internationale Luchthaven GM., Wi. De in­ter­na­tio­na­le lucht­ha­ven van ᶜAm­mān, de hoofd­stad van Jor­da­nië.
1996: Maart, 17, Juni, 17.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


B. ﺏ


Bāb al-Yaman (ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ) GM, Wi., een foto uit Google Maps. Deze poort is de in­gang van de ou­de ves­ting van Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men.
1996: Maart en Juni.
1997: November 18.


Bawr, Boer, Boor, Bowr (ﺑﻮﺭ) GM, Wi., een dorp niet ver van Ta­rīm. Ten tij­de van het Ka­ṯī­rī Sul­ta­naat (15e eeuw tot 1967) een be­lang­rij­ke plaats in de Ḥa­ḍra­­maut. Bron: EI-II (S. 515a: Būr).
1996: April, 27.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


C. (ﻙ) – D. (ﺩ) – EF. (ﻑ)


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


G. (ﺝ)


Ǧidda, Djed­da, Jed­dah, Jed­da of Jid­dah. (ﺟﺪﺓ) GM., Wi. De plaats aan de west­kust van Sa­oe­di-Ara­bië, waar het KLM-toes­tel een tus­sen­lan­ding maakt op weg naar of te­rug uit Je­men.
1997: November, 19.
1998: Januari, 5.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


H. ﺡ ﻫ


Ḥa­ḍra­maut (ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ) GM., Wi. De Ḥa­ḍra­maut / Ḥaḍra­mawt, is een pro­vin­cie in het zuid­oos­ten van Je­men waar­in het stad­je Ta­rīm ligt, mijn ver­blijf­plaats ge­du­ren­de het voor­jaar 1996 en het na­jaar en win­ter 1997.
1996: Maart, 27, 28, 29, 30, 31. April: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mei, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Juni, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
1997: November, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. December, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


I. ﻱ ﺇ ﺉ


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


J. ﻱ (ﺝ)


Jemen (ﺍﻟﻴﻤﻦ) GM., Wi., Je­men, het land dat ten zui­den van Sa­oe­di-Ara­bië ligt. De hoofd­stad is Ṣa­naᶜā’.
1996: Maart, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. April: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mei, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Juni, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1997: November, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. December, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
1998: Januari, 1, 2, 3, 4.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


K. ﻙ


Kawkabān (ﻛﻮﻛﺒﺎﻥ) GM, Wi., een dorp in Noord-Je­men, niet ver van het dorp Ši­bām, ook in Noord-Je­men, na­tuur­lijk.
1996: Maart, 22.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


L. ﻝ


Leiden. GM., Wi.: stad in de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Mijn woon­plaats.
1996: Maart, 17. Juni, 17.
1997: November, 19.
1998: Januari, 5.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


M. ﻡ


al-Mukallā (ﺍﻟﻤﻜﻠﺎ) (ref.) GM., Wi., is de hoofd­stad van de pro­vin­cie Ḥa­ḍra­maut. (ref: ik be­zocht de­ze stad niet, maar het vlieg­tuig land­de daar in 1996 om een zand­storm voor­bij te la­ten gaan.)
Google Maps: de stad al-Mu­kal­lā ligt aan de Golf van Aden.
1996: Maart, 27.
1997: December, 3.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


N. (ﻥ) – O. (ﻭ ﺅ) – P.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


Q. ﻕ


al-Gās­mī (ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ) GM., Wi., een wijk in de ou­de stad van Ṣa­naᶜā’. Dit is de wijk waar­in het al-Gās­mī-ho­tel ligt.
1996: Maart, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mei, 14, 15, 16. Juni, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1997: November, 20, 21, 22, 23, 24. December, 28, 29, 30, 31.
1998: Januari, 1, 2, 3, 4, 5.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


R. ﺭ (ﻍ)


al-Rayḍa (ﺍﻟﺮﻳﻀﺔ) GM., Wi. (Ara­bisch), een dorp na­bij Ta­rīm
1996: April, 27.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


S. ﺱ ﺵ ﺹ


Ṣa­naᶜā’ (ﺻﻨﻌﺎﺀ) GM., Wi. De hoofd­stad van Je­men.
1996: Maart, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mei, 14, 15, 16. Juni, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1997: November, 19, 20, 21, 22, 23, 24. December, 28, 29, 30, 31.
1998: Januari, 1, 2, 3, 4.


Say’ūn, Saywun, Seiyun (ﺳﻴﺌﻮﻥ) GM., Wi. Say’ūn is de be­lang­rijk­ste plaats in de Ḥaḍramaut. Voor al­ler­lei za­ken zo­als re­la­tief goe­de (te­le­com­mu­ni­ca­tie)­ver­bin­din­gen moet je van­uit Ta­rīm in 1996 naar de­ze plaats. In 1997 is dat niet al­tijd meer no­dig om­dat Ta­rīm ook over een aan­tal van de­ze fa­ci­li­tei­ten be­schikt.
De lucht­ha­ven van de re­gio ligt ook in Say’ūn.
1996: Maart, 27, 29. April, 2, 5, 9, 12, 15, 20, 24, 25, 27. Mei, 1, 6, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 30. Juni, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14.
1997: November, 20, 22, 23, 24, 26, 29. December, 3, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 24, 25, 27.


Schiphol, Amsterdam Airport GM., Wi. De groot­ste lucht­ha­ven van Ne­der­land. Van hier­uit ver­trek ik met het vlieg­tuig naar Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men en kom er ook weer te­rug na het eind van mijn ver­blijf in dat won­der­lijk mooie land.
1996: Maart, 17. Juni, 17.
1997: November, 19.
1998: Januari, 5.


Ši­bām (ﺷﺒﺎﻡ) GM., Wi. Een dorp niet ver van Kaw­ka­bān in Noord-Je­men.
1996: Maart, 22.


Ši­bām (ﺷﺒﺎﻡ) GM., Wi. Een stad in de Ḥa­ḍra­maut en wordt wel het Man­hat­tan van de woes­tijn ge­noemd, om­dat veel hui­zen ze­ven of meer ver­die­pin­gen heb­ben en he­le­maal van leem (mud brick) ge­bouwd zijn.
1996: April, 5, 12, 15. Juni, 7.
1997: December, 18, 25, 26, 28.


al-Šiḥr (ﺍﻟﺸﺤﺮ) (ref.) GM., Wi. Ik be­zocht deze plaats niet, maar de naam komt wel voor in mijn dag­boek­tekst.
Google Maps: al-Šiḥr ligt aan de Golf van Aden.
1996: Mei, .
1997: November, 24.


al-Suwayrī (ﺍﻟﺴﻮﻳﺮﻱ) GM., Wi. Een dorp na­bij Ta­rīm.
1996: April, 27.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


T. ﺕ ﺙ


Tā­ri­bah (ﺗﺎﺭﺑﺔ) (ref.) GM., Wi., een dorp, niet ver van Ta­rīm.


Ta­rīm (ﺗﺮﻳﻢ) GM., Wi., Ta­rīm, een plaats in de Ḥa­ḍra­maut is de plaats waar de Aḥ­qāf-bi­blio­­theek ge­ves­tigd is en waar ik ook ver­bleef en waar ik werk­te.
1996: Maart, 27, 28, 29, 30, 31. April: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mei, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Juni, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11.
1997: November, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. December, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.


Ṯibī (ﺛﺒﻲ) GM., Wi., een dorp na­bij Ta­rīm
1996: April, 27.


Ṯula, Ṯila’ (ﺛﻠﺎﺀ) GM., Wi. Een dorp niet ver van Kaw­ka­bān in Noord-Je­men.
1996: Maart, 22.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


U. (ﻉ ﺃ) – VW. (ﻭ) – X.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


Y. ﻱ (in de Ḥaḍramaut ook: ﺝ)


Yool, Djawl, Ǧawl. (ﺟﻮﻝ) GM, De bo­ven­kant van de heu­vels (‘ta­fel­ber­gen’) in vrij­wel de he­le Ḥa­ḍra­­maut.
1996: mei, 31.
1997: december, 14.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


Z. ﺯ (ﺫ ﻅ)


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginHoofdindex.


Transcriptie van de klinkers in Arabische woorden.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

MenuBeginHoofdindex.

Klik hier voor het overzicht van de transcriptie in Arabische woorden.