Jemen, 24 maart 1996

25 jaar geleden

24 maart 1996 / 24 maart 2021

Werken in Jemen

Graffiti in Sana'a.

Sana’a

Graffiti in Sana’a.


Menu – 24/03-96: BeginEinde.


Dit verslag is ge­ba­seerd op mijn dag­boek en an­de­re no­ti­ties uit 1996 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.


Dag 8 van 93 dagen in Jemen

Collega Nico en ik kopen software en ’s avond be­zoe­ken we een ‘al­co­holic par­ty’. – Er is uit Ne­der­land een con­tai­ner on­der­weg naar Je­men, met spul­len voor de bi­blio­theek waar wij in de loop van de week gaan werken.


Zondag, 24 maart 1996
’s Ochtends na het ontbijt gaan we in de di­plo­ma­ten­wijk kij­ken / in­for­me­ren naar soft­ware: tekst­ver­wer­kers. Zo­als ge­woon­lijk is Nico erg con­ser­va­tief en durft tekst­ver­wer­ken on­der Win­dows niet aan. Een­vou­di­ge tekst­ver­wer­kers voor MS-DOS heeft deze Apple Macintosh dealer niet.

Nederlandse Ambassade: de in­stal­la­tie van soft­ware van de Ara­bi­sche ver­sie van Word­Per­fect op de com­pu­ter van CR mis­lukt door een fout op een van de schij­ven.

Via het handelskantoor dat het trans­port van de con­tai­ner uit Ne­der­land in al-Mu­kal­la moet re­ge­len, gaan we naar ons ho­tel.

Rond 16.30 uur op bezoek bij de ad­vi­seur (fixer*1) van de Ne­der­land­se am­bas­sa­de, die voor drieën­half dui­zend gul­den drie ma­nus­crip­ten te koop heeft. (Hier­over is over­leg met JJW, de pro­ject­lei­der in Ne­der­land, no­dig.)
Rond 18.30 uur zijn we weer in ons hotel.

Tegen 19.30 uur, vinden we, na lang zoe­ken, het woon­huis van de Cul­tu­reel At­ta­ché MN. Er is daar, ter on­zer ere, een party waar­bij en­ke­le bin­nen- en bui­ten­land­se gas­ten aan­we­zig zijn. Men­sen van de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de, Ne­der­lan­ders en dr. BY uit Tariem.
Er is ruimschoots alcohol beschik­baar en vrij­wel ie­der­een maakt er ge­bruik van, ook BY en zijn chris­te­lij­ke echt­ge­no­te.
Een Jemenitische man die jaren­lang oog­arts in Bei­roet was ge­weest, dronk wis­ky uit een long­drink­glas dat tot de rand ge­vuld was. Hij had aan één glas niet genoeg.
Ik val rond 01.00 uur in mijn hotelbed.
Weer: de hele dag droog!


Menu – 24/03-96: BeginEinde.


Noten:

Noot *: fixer.

De adviseur in kwes­tie werd door de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de een fixer ge­noemd en zo noem­de hij zich­zelf ook, maar vol­gens Wi­ki­pe­dia is een fi­xer ie­mand die in het cri­mi­ne­le cir­cuit ope­reert. Een fixer was, vol­gens de am­bas­sa­de, ie­mand die ‘con­nec­ties’ had bij de lo­ka­le over­heid en za­ken snel kon re­ge­len, die an­ders, in het cor­rup­te sys­teem in Jemen, lang kon­den du­ren.
Aan het einde van mijn verblijf in Jemen maak ik ken­nis met nog een an­de­re fixer. Toen werd me min of meer dui­de­lijk dat ‘ie­der­een’ die wat ge­re­geld moet heb­ben met een fixer werkt. Zo houd je een cor­rupt sys­teem in stand.

Terug naar de tekst.


Index personen.

Personen: CRNicoJJW: Witkam, J.J.

Index locaties.

Locaties: Sana’aal-Mukalla.

Index termen.

Termen: Gulden.


Dit is het einde van dag 8 van 93 dagen totaal van mijn verblijf in Jemen in 1996.
Naar alle gepubliceerde dagen.

Menu – 24/03-96: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.