Index APAD: a picture a day

APAD: a picture a day
(een foto per dag)


Achtergrondinformatie bij de steden

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menu – APAD: BeginEinde.


Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


BelgiëDuitsland – Nederland.


België / La Belgique.


Luik / Liège.


Luik / Liège
Provincie / Province: Luik / Liège.


Google Maps
Luik / Liège.


Wikipedia
Luik (Nederlands) / Liège (Frans).


Datums: Luik / Liège
Sept. 2018: 18, 19, 20.


Duitsland / Deutschland.


Berlijn – Eckernförde – Flensburg – Hamburg – Keulen – Kiel – Lübeck – Münster – Osnabrück – Plön – Schwerin – Travemünde – Wiligrad (Schloss) – Wismar.


Nederland.


Bergen op ZoomCulemborg / EverdingenHattemHouthem / GeulhemNijmegenNunspeetUtrecht.


Bergen op Zoom
Provincie: Noord-Brabant.


Monumenten – Gevangenpoort – Grote Markt – Markiezenhof – etc.


Bergen op Zoom (Google Maps).


Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.


Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.


Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.


MenuBegin APAD
Bergen op Zoom: Begin.


Datums: Bergen op Zoom
Feb.: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Mrt.: 01, 02, 03.


Culemborg / Everdingen
Provincie: Gelderland.


Hanzestad Hattem
Provincie: Gelderland.


Gemeentelijke en Rijksmonumenten – Voerman Museum – etc.


Google Maps
Hattem.


Wikipedia: algemeen
HattemIJssel.


Wikipedia: monumenten
Rijksmonumenten (94)Gemeentelijke monumenten (91).


Websites: monumenten en gevelstenen
Rijks- en Gemeentelijke monumenten (Pdf).
Gevelstenen Hattem.
Rond Uit Hattem (Columns).
Heemkunde Hattem.


MenuBegin APAD
Hanzestad Hattem: Begin.


Datums: Hanzestad Hattem
Mrt.: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Apr.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.


Houthem – Geulhem
Provincie: Limburg.


Godsdienst – Carnaval – Wonen


Google Maps
HouthemGeulhem.


Wikipedia: algemeen
HouthemGeulhemGeul.


Wikipedia: monumenten
Houthem: Rijksmonumenten (26)Geulhem: Rijksmonumenten (5).


Links de rijksmonumenten in het ge­bied dat ik bezocht.
Rechts mijn wandelroute door Houthem, Geulhem en Vroenhof.


Websites: monumenten en gevelstenen
Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach
Gevelstenen (Heemkundevereniging)
Gevelstenen Houthem.


MenuBegin APAD
Houthem / Geulhem: Begin.


Datums: Houthem – Geulhem
Apr: 29 30.
Mei: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Jun: 01, 02.


Nunspeet
Provincie: Gelderland.


Nijmegen
Provincie: Gelderland.


Muurschilderingen – Monumenten – Ruïnes


Google Maps
Nijmegen.


Wikipedia: algemeen
NijmegenWaal.


Wikipedia: monumenten
Rijksmonumenten (241)Gemeentelijke monumenten (Centrum – Benedenstad).


Websites: monumenten en gevelstenen
Gevelstenen Nijmegen.
Historische Vereniging Numaga.


MenuBegin APAD
Nijmegen: Begin.


Datums: Nijmegen
April: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Utrecht (stad)
Provincie: Utrecht.


Google Maps
Utrecht.


Wikipedia: algemeen
Utrecht.


Wikipedia: monumenten
Rijksmonumenten (1.401) (Stad Utrecht)Gemeentelijke monumenten (3.491).


Websites: monumenten en gevelstenen
Monumenten op de kaart.
Gevelstenen Utrecht-1Gevelstenen Utrecht-2.
Historische Vereniging Oud-Utrecht.


MenuBegin APAD
Utrecht: Begin.


Datums: Utrecht
Jun: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Jul: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.