Index APAD: a picture a day

APAD: a picture a day
(een foto per dag)


Achtergrondinformatie bij de steden

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menu – APAD: BeginEinde.


Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


BelgiëDuitsland – Nederland.


België / La Belgique.


Luik / Liège.


Luik / Liège
Provincie / Province: Luik / Liège.


Google Maps
Luik / Liège.


Wikipedia
Luik (Nederlands) / Liège (Frans).


Datums: Luik / Liège
Sept. 2018: 18, 19, 20.


Duitsland / Deutschland.


Berlijn – Eckernförde – Flensburg – Hamburg – Keulen – Kiel – Lübeck – Münster – Osnabrück – Plön – Schwerin – Travemünde – Wiligrad (Schloss) – Wismar.


Nederland.


Bergen op ZoomCulemborg / GoilberdingerdijkHattemHouthem / GeulhemNijmegenNunspeetUtrecht.


Bergen op Zoom
Provincie: Noord-Brabant.


Monumenten – Gevangenpoort – Grote Markt – Markiezenhof – etc.


Bergen op Zoom (Google Maps).


Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.


Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.


Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.


MenuBegin APAD
Bergen op Zoom: Begin.


Datums: Bergen op Zoom
Feb.: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Mrt.: 01, 02, 03.


Culemborg
Goilberdingerdijk
Provincie: Gelderland.


Goilberdingerdijk
Goilberdingerdijk

Goilberdingerdijk

Ik liep van rechts op de foto helemaal naar links waar Fort Everdingen ligt en daarna dezelfde weg weer terug. Rechts, voorbij de rand van de foto, ligt Culemborg. In het midden op beide foto’s ligt een ander militair verdedigingswerk uit de 19e eeuw: Werk aan het Spoel. De rivier is de Lek.


Google Maps
Culemborg.
Goilberdingen.
Goilberdingerdijk.
Werk aan het Spoel.
Fort Everdingen.


Wikipedia: algemeen
Culemborg.
Lek (rivier).
Goilberdingen.
Werk aan het Spoel.
Fort Everdingen.
Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Wikipedia: monumenten
Rijksmonumenten.
Gemeentelijke monumenten
Lijst van beelden in Culemborg.


Websites
Rijksmonumentenregister.
Gevelstenen Culemborg.
Historische Vereniging Culemborg.
Werk aan het Spoel.
Fort Everdingen.


Menu.
Begin APAD
Culemborg: Begin.


Datums: Goilberdingerdijk
Aug.: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.


Hanzestad Hattem
Provincie: Gelderland.


Gemeentelijke en Rijksmonumenten – Voerman Museum – etc.


Google Maps
Hattem.


Wikipedia: algemeen
HattemIJssel.


Wikipedia: monumenten
RijksmonumentenGemeentelijke monumenten.


Websites: monumenten en gevelstenen
Rijks- en Gemeentelijke monumenten (Pdf).
Gevelstenen Hattem.
Rond Uit Hattem (Columns).
Heemkunde Hattem.


MenuBegin APAD
Hanzestad Hattem: Begin.


Datums: Hanzestad Hattem
Mrt.: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Apr.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.


Houthem – Geulhem
Provincie: Limburg.


Godsdienst – Carnaval – Wonen


Google Maps
HouthemGeulhem.


Wikipedia: algemeen
HouthemGeulhemGeul.


Wikipedia: monumenten
Houthem: RijksmonumentenGeulhem: Rijksmonumenten.


Links de rijksmonumenten in het ge­bied dat ik bezocht.
Rechts mijn wandelroute door Houthem, Geulhem en Vroenhof.


Websites: monumenten en gevelstenen
Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach
Gevelstenen (Heemkundevereniging)
Gevelstenen Houthem.


MenuBegin APAD
Houthem / Geulhem: Begin.


Datums: Houthem – Geulhem
Apr: 29 30.
Mei: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Jun: 01, 02.


Nunspeet
Provincie: Gelderland.


Nijmegen
Provincie: Gelderland.


Muurschilderingen – Monumenten – Ruïnes


Google Maps
Nijmegen.


Wikipedia: algemeen
NijmegenWaal.


Wikipedia: monumenten
RijksmonumentenGemeentelijke monumenten (Centrum – Benedenstad).


Websites: monumenten en gevelstenen
Gevelstenen Nijmegen.
Historische Vereniging Numaga.


MenuBegin APAD
Nijmegen: Begin.


Datums: Nijmegen
April: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Utrecht (stad)
Provincie: Utrecht.Google Maps
Utrecht.


Wikipedia: algemeen
Utrecht.


Wikipedia: monumenten
Rijksmonumenten (Stad Utrecht)Gemeentelijke monumenten.


Websites: monumenten en gevelstenen
Monumenten op de kaart.
Gevelstenen Utrecht-1Gevelstenen Utrecht-2.
Historische Vereniging Oud-Utrecht.


MenuBegin APAD
Utrecht: Begin.


Datums: Utrecht
Jun: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Jul: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aug: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.