apad 21-11-21: zeventien uur

17.16 uur

*

21 november 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210317 17h16.

Doelengracht 16.
(Bouwjaar: 1750.)


Dit pand heeft de status van Karakteristiek Pand, met nr.: KP00134.


Menu – 21/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
Fotonr.: 210624 17h16.

Kaaipoort Ravelijn, met huizen aan het Bur­ge­mees­ter Mees­ter Eg­ter van Wis­se­ker­ke­plein.


Menu – 21/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 20-11-21: zeventien uur

17.16 uur

*

20 november 2021

Lübeck

Hansestadt Lübeck
Fotonr.: 180620 17h16.

De Corona Sea in de haven van Lübeck.
(Bouwjaar: 2008.)
(IMO: 9357597, MMSI: 235059487)


Dit schip is volgens de Finse re­de­rij Trans­fen­ni­ca een Car­go Ro-Ro schip, dat in 2021 on­der de vlag van het Ver­enigd Ko­nink­rijk vaart.


Menu – 20/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 180817 17h16.

Nieuwstraat / hoek Middelweg.
Het pand links op de foto is Nieuwstraat 28, bouw­jaar 1850 en is een Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment met nr.: 320.


In dit pand is gevestigd: Café De Uyl van Hoog­land.


Menu – 20/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 09-11-21: elf uur

11.16 uur

*

9 november 2021

Tiel

Hanzestad Tiel
Fotonr.: 190822 11h16.

Hoogeindsestraat 32, nabij de Stadsgracht.
(Bouwjaar: 1950.)


Menu – 09/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210324 11h16.

Een oude woning in de kweek­tuin van de Hor­tus Bo­ta­ni­cus, aan de 5de Bin­nen­vest­gracht.
(Bouwjaar: 1620.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 24568.


Menu – 09/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 07-11-21: tien uur

10.16 uur

*

07 november 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190919 10h16.

Springeltwiete 2A: Sprinkenhof.
(Bouwjaren: 1927-1943.)


Der Sprinkenhof ist ein neun­stöcki­ges Kon­tor­haus im Stil des Back­stein­ex­pres­si­o­nis­mus und Teil des Ham­bur­ger Kon­tor­haus­vier­tels, das den ge­sam­ten Kom­plex zwi­schen Alt­städ­ter, Bur­chard­straße und Jo­han­nis­wall ein­nimmt. Durch den In­nen­hof ver­läuft zwi­schen Bur­chard- und Alt­städ­ter Straße in zwei pa­ral­lel­en Füh­run­gen die Sprin­gel­twie­te. Das Büro­haus wur­de von 1927 bis 1943 in drei Bau­ab­schnit­ten von Hans und Os­kar Ger­son und Fritz Höger er­baut und ist Na­mens­ge­ber des städ­ti­schen Im­mo­bi­lien­un­ter­neh­mens Sprin­ken­hof GmbH.
[Bron: Wikipedia, Sprinkenhof.]


De Sprinkenhof is een negen ver­die­pin­gen hoog kan­toor­ge­bouw in de stijl van het Bak­steen­ex­pres­si­o­nis­me (Back­stein­ex­pres­si­o­nis­mus) en deel van de Ham­burg­se kan­to­ren­wijk, die het ge­he­le com­plex tus­sen Alt­städ­ter, Bur­chard­straße und Jo­han­nis­wall in be­slag neemt. Over de bin­nen­plaats loopt tus­sen de Bur­chard- und Alt­städ­ter Straße met twee pa­ral­le­le ba­nen de Sprin­gel­twie­te. Dit kan­toor­ge­bouw werd van 1927 tot 1943 in drie bouw­fa­ses door Hans en Os­kar Ger­son en Fritz Höger ge­bouwd en is de naam­ge­ver van de lo­ka­le vast­goed­on­der­ne­ming Sprin­ken­hof GmbH.
[Mijn Nederlandse vertaling van de oor­spron­ke­lij­ke Duit­se tekst in Wi­ki­pe­dia.]


Menu – 07/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 211007 10h16.

Haven 4 en 6
(De panden met het donkere met­sel­werk en de wit­te wa­ter­lijs­ten / spek­ban­den.)
(Bouwjaar: 1895.)


Beide panden zijn een Gemeentelijk monument, met respectievelijk de nummers: 1072 en 1073.


Menu – 07/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 03-11-21: negentien uur

19.15 uur

*

3 november 2021

Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 19h15.

Spieringstraatgracht met de achterkant van de huis­num­mers 12 tot 14 aan de Spie­ring­straat.
(Bouw­jaar: 1850-1875.)


Deze panden zijn een Gemeentelijk Monument, beide met nr.: 574.


Menu – 03/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210806 19h15.

De Laat de Kanterlaan 1-3.
(Bouwjaar: 1920.)


Beide panden hebben de status Karakteristiek Pand, met resp. de nummers: KP02138 en KP02140.


Menu – 03/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 17-10-21: tien uur

10.15 uur

*

17 oktober 2021

Leiderdorp

Leiderdorp
Fotonr.: 200526 10h15.

Aan het einde van de sloot tussen de Ko­nings­hof (r) en de Ho­bo­laan (l) de Zijl­laan­mo­len (bouw­jaar: 1850), ge­zien van­af En­ge­len­daal.


De Zijllaanmolen is een Rijksmonument met nr.: 25703.


Menu – 17/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 211007 10h15.

Haven, met het schip Los Vast.
Op de achtergrond, links van het mid­den het ge­bouw De Vol­har­ding en daar­ach­ter de to­ren van de Zijl­poort.


Menu – 17/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 15-10-21: eenentwintig uur

21.14 uur

*

15 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210610 21h14.

Korte Vlietpad
Graffiti onder de Hooghkamerbrug: Marjam.


Menu – 15/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 21h14.

Hoge Gouwe 103 – 109.


Hoge Gouwe 103, bouwjaar: 1860, RM. nr.: 16760.
Hoge Gouwe 107, bouwjaar: 1612, RM. nr.: 16761.
Hoge Gouwe 109, bouwjaar: 1612, RM. nr.: 16762.
RM. nr.: = Rijksmonument nummer.
Hoge Gouwe 107-109: Oud Katholieke Kerk.
Hoge Gouwe 103: Openbare School voor La­ger Al­ge­meen Voort­ge­zet On­der­wijs


Oud-katholieke kerk
In 1630 werd achter drie woon­hui­zen aan de Ho­ge Gou­we een schuil­kerk ge­wijd aan Jo­han­nes de Do­per. Die kerk be­staat nog steeds, maar kreeg na een in­grij­pen­de ver­bou­wing in 1863 de hui­di­ge ge­vel. De kerk is rijk aan in­te­ri­eur­stuk­ken en li­tur­gi­sche voor­wer­pen, waar­van er en­ke­le zelfs van vóór de Re­for­ma­tie da­te­ren.
Gebrek aan con­tact met de kerk van Rome leid­de er­toe dat on­der Ne­der­land­se ka­tho­lie­ken nieu­we ideeën ont­ston­den. Zo leid­de het hoog op­ge­lo­pen de­bat tus­sen de jan­se­nis­ten en de ge­ves­tig­de kerk in 1723 tot de af­split­sing van de oud-ka­tho­lie­ke kerk.
Pastoor I. Walvis (1653-1714) van deze kerk ge­niet in Gou­da nog al­tijd be­kend­heid als de schrij­ver van de eer­ste stads­ge­schie­de­nis in 1713.
[Bron:] Provincie Zuid-Holland – ANWB fonds.


Menu – 15/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 21.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 14-10-21: twintig uur

20.14 uur

*

14 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210613 20h14.

Boerenpad (in Polderpark Cronesteyn).


De tuinhuisjes staan in het complex van de Tuinvereniging Cronesteyn
De regels in 2021:

De maximale waarde van een tuin­huis­je op een volks­tuin­com­plex is lan­de­lijk be­paald op €16.000, dit is ex­clu­sief de waar­de van kas, schuur en los­se goe­de­ren als koel­kast, gei­ser, ge­reed­schap, zon­ne­pa­ne­len, ac­cu’s e.d.


Menu – 14/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 20h14.

Westhaven 23.
(Bouwjaar: 18e eeuw.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 466.


Menu – 14/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 13-10-21: twintig uur

20.14 uur

*

13 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 181025 20h14.

Hooglandse Kerkgracht 54 – 64.
(Bouwjaar: 1650.)


De huisnummers 54 tot en met 64 zijn alle een Rijksmonument met nr.: 24918.


Deze foto plaatste ik eerder op:
29 oktober 2018.


Menu – 13/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Zoeterwoude Rijndijk

Zoeterwoude-Rijndijk
Fotonr.: 210602 20h14.

Hoge Rijndijk 1.
(Bouwjaar: tussen 1905-10.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 0638wn001.


Menu – 13/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 12-10-21: negentien uur

19.14 uur

*

12 oktober 2021

Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 19h14.

Spieringstraat 8 (bouwjaar: 1800) en 10 (bouwjaar: 1750).


Beide panden zijn een Rijksmonument met resp. de nrs.: 16925 en 16926.


Het informatiebord van de Provincie Zuid-Holland en de ANWB, rechts op nr. 8, vermeldt het volgende.

Dubbele Buurt
Veel straten in het water­rijke Gouda wa­ren in de Mid­del­eeuwen maar aan één zij­de be­bouwd. De Spie­ring­straat geeft nog een goed beeld van zo’n straat. Te­gen­over de ge­vel­rij liep een gracht­je en daar­ach­ter strek­ten zich de ach­ter­er­ven uit van een an­de­re hui­zen­rij aan een an­de­re straat.
De erven werden gebruikt als moes­tuin en als werk­plaats. De gracht fun­geer­de als trans­port­rou­te, als ri­ool en … als wa­ter­bron. Soms was een stuk­je straat aan twee zij­den be­bouwd, zo­als hier aan het be­gin van de Spie­ring­straat.
Zul­ke stra­ten wa­ren uit­zon­de­rin­gen en wer­den ‘dub­be­le buur­ten’ ge­noemd.
De huis­jes da­te­ren uit de 18e eeuw.
Na­bij de Don­ke­re Sluis is het be­grip Dub­be­le Buurt in een straat­naam be­waard ge­ble­ven.


Menu – 12/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210806 19h14.

Zoeterwoudsesingel 50.
Villa de Hoekstee (bouwjaar 1904)
Kerkgebouw (bouwjaar 1925).


Beide panden zijn Rijksmonument met resp. de nrs.: 515052 (1904) en 515053 (1925).


Menu – 12/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.