Orient Express II: 1994

Orient Express II

Reis naar Jeruzalem v.v. (1994)

TurkijeSyriëJordaniëIsraël


Heenreis:

Turkije: IstanboelGöreme / CappadociëAntakya / Hattay


Syrië: Damascus. Jordanië: Amman.


Verblijf:

Israël en de West-Bank
Jeruzalem (eerste dag) – Tel AvivNabloes (1e keer)Nabloes (2e keer)Dode ZeeTel-Aviv – Negev-Woestijn – KibboetsJeruzalem (laatste dag).


Terugreis:

Jordanië: Amman. Syrië: DamascusTartusAleppo.


Turkije: Antakya / HattayTrabzonSinopIstanboel.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express II


Jun.: 26, 27, 28, 29, 30.
Jul.: 01, 02.

Menu / TopEinde: (alle datums).


1e dag, zondag, 26 juni 1994:

 • Orient Express II: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 26 juni 1994. Ik vertrek met de studie­ge­no­ten Iris en Kim rich­ting Je­ru­za­lem om daar een maand als vrij­wil­li­ger in een Pa­les­tijn­se bi­blio­theek te gaan wer­ken.We vlie­gen van­daag van­af Schip­hol naar Is­tan­boel, met een over­stap in Rome. Van­uit Is­tan­boel … Meer lezen over Orient Express II: Istanboel


2e dag, maandag, 27 juni 1994:

 • Orient Express II: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 27 juni 1994. Samen met Iris en Kim arriveer­de ik gis­te­ren in Is­tan­boel. Van­daag gaan we in twee groep­jes door de stad, want Kim en ik wa­ren er al eens, on­af­han­ke­lijk van el­kaar. Kim en ik be­zoe­ken het Jor­daan­se … Meer lezen over Orient Express II: Istanboel


3e dag, dinsdag, 28 juni 1994:

 • Orient Express II: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 28 juni 1994. Met reis­ge­no­ten Kim en Iris arriveer­de ik eer­gis­te­ren in Istan­boel. Van­daag ko­pen we bij het Jor­daans Con­su­laat visa voor Jor­danië. ’s Avonds gaan we met de trein, met cou­chet­te, op weg naar Ankara. – – – … Meer lezen over Orient Express II: Istanboel


4e dag, woensdag, 29 juni 1994:

 • Orient Express II: Cappadocia - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 29 juni 1994. Gis­te­ren­avond ver­trok­ken Iris, Kim en ik per trein uit Istan­boel op weg naar An­kara. Deze och­tend zijn we al vroeg in de hoofd­stad van Tur­kije. We boe­ken me­teen een bus­reis naar Göreme, be­ter be­kend als Cap­pa­do­cië, … Meer lezen over Orient Express II: Cappadocia


5e dag, donderdag, 30 juni 1994:

 • Orient Express II: Cappadocia - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 30 juni 1994. Samen met mijn reis­ge­no­ten Iris en Kim ben ik in Cap­pa­docia / Göre­me in Tur­kije en van­daag wil­len we ver­der rei­zen in de rich­ting van Syrië, maar we zijn te laat bij het bus­sta­tion. We blij­ven … Meer lezen over Orient Express II: Cappadocia


6e dag, vrijdag, 1 juli 1994:

 • Orient Express II: Antakya - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 1 juli 1994. We (Iris, Kim en ik) rei­zen met een bus van­uit Göreme / Cap­pa­docia naar Adana en van­daar­uit di­rect door naar Ha­tay / An­takya. Nog in Cap­pa­do­cia ont­moe­ten we Ne­der­lan­ders, die, na­dat ze be­sto­len wa­ren, over­al en … Meer lezen over Orient Express II: Antakya


7e dag, zaterdag, 2 juli 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 2 juli 1994. Deze ochtend ontdek ik de gene­ra­tiek­loof (ook sek­se­kloof?) tus­sen mijn bei­de reis­ge­no­ten, Kim en Iris ener­zijds en ik an­der­zijds en klaag / zeur daar een beet­je over. We be­zoe­ken het mo­zaïek­mu­seum in An­takya. La­ter in de … Meer lezen over Orient Express: Damascus


Jul.: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

Menu / TopEinde: (alle datums).


8e dag, zondag, 3 juli 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 3 juli 1994. We (Kim, Iris en ik) gaan naar de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Syrië. We be­zoe­ken een aan­tal mo­mu­men­ten en daar­bij ont­moet ik een ‘oude be­ken­de’. Ik koop de­len van de is­la­mi­ti­sche li­tur­gie. ’s … Meer lezen over Orient Express: Damascus


9e dag, maandag, 4 juli 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 4 juli 1994. We (Iris, Kim en ik) trekken van­daag er­op­uit met een pro­fes­sor van de Uni­ver­si­teit van Da­mas­cus. We gaan naar haar fa­cul­teit, eten sa­men in een duur res­tau­rant en be­zoe­ken haar fa­mi­lie in een ‘ten­ten­kamp’: een apo­the­ker … Meer lezen over Orient Express: Damascus


10e dag, dinsdag, 5 juli 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 5 juli 1994. Iris, Kim en ik rei­zen de­ze mid­dag in de dienst­auto met chauf­feur (en air­co) van de Char­gé d’Af­faires van de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de te Da­mas­cus, de heer Schou­ten, naar Am­man, de hoofd­stad van Jor­da­nië. In Am­man zal … Meer lezen over Orient Express: Amman


11e dag, woensdag, 6 juli 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 6 juli 1994. Kim, Iris en ik zijn sinds gisteren­avond in Amman, de hoofd­stad van Jor­da­nië. We pro­be­ren goed­koop thee te drin­ken, wat mis­lukt. Kun­nen daar­na het Ne­der­lands Con­su­laat niet vin­den. Ik eet te veel zoet­wa­ren en word er … Meer lezen over Orient Express: Amman


12e dag, donderdag, 7 juli 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 7 juli 1994. Deze nacht sliep ik op het dak van Ho­tel Rami in Am­man, de hoofd­stad van Jor­da­nië. Ik ben daar sa­men met mijn reis­ge­no­ten Iris en Kim. Ik klaag over mug­gen­be­ten. We krij­gen van­daag toe­stem­ming van het … Meer lezen over Orient Express: Amman


13e dag, vrijdag, 8 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 8 juli 1994. We (Iris, Kim en ik) reizen zonder complicaties vanuit Am­man, de hoofd­stad van Jor­da­nië naar Is­raël, met na­me naar Je­ru­za­lem, door de Wes­te­lij­ke Jor­daan­oe­ver (West­bank) en via de Al­len­by­brug over de ‘sloot’ die de Jor­daan heet. … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


14e dag, zaterdag, 9 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 9 juli 1994. Gisteren arriveerden wij (Kim, Iris en ik) in Je­ru­za­lem, met de be­doe­ling om daar van­af maan­dag a.s. in de Pa­les­tijn­se Kha­lidi-bi­blio­theek één maand vrij­wil­li­gers­werk te gaan doen. We von­den gis­te­ren tij­de­lij­ke woon­ruim­te bij de be­heer­ster van … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Jul.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Menu / TopEinde: (alle datums).


15e dag, zondag, 10 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 10 juli 1994. Ik droomde van­nacht dat Mama over­le­den was, wat een ver­schrik­ke­lij­ke nacht­mer­rie op­le­ver­de. Ik ben er ge­tui­ge van hoe een Ame­ri­kaan woe­dend wordt op een lo­ke­tis­te van een post­kan­toor. We (Kim, Iris en ik) be­zoe­ken de (of … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


16e dag, maandag, 11 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 11 juli 1994. Ik ben nu met drie vrou­wen in Je­ru­za­lem, Is­raël, namelijk: Kim, Iris en Ka­ri­ma. Er zijn pro­ble­men voor ons bij het vin­den van ge­schik­te woon­ruim­te, voor de maand die we hier vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


17e dag, dinsdag, 12 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 12 juli 1994. Wij (Iris, Kim, Ka­ri­ma en ik) be­gin­nen van­och­tend met ons vrij­wil­li­gers­werk voor en in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di bi­blio­theek in de oude stad van Je­ru­za­lem. De­ze bi­blio­theek ligt aan de Ket­ting­poort­straat / Ta­riq Baab al-Sil­sila. Als men … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


18e dag, woensdag, 13 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 13 juli 1994. Samen met mijn col­le­ga’s Ka­ri­ma, Iris en Kim doe ik vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Het werk dat wij moe­ten doen is re­la­tief een­vou­dig. Het ca­ta­lo­gi­se­ren van de hand­schrif­ten / ma­nus­crip­ten ge­beurt door de … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


19e dag, donderdag, 14 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 14 juli 1994. Ook deze nacht sliepen we (Karima, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


20e dag, vrijdag, 15 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 15 juli 1994. Ook deze nacht slie­pen we (Ka­ri­ma, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


21e dag, zaterdag, 16 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 16 juli 1994. We slapen deze nacht voor het eerst in ons pas ge­huur­de (gis­teren) ap­par­te­ment, in de Ar­meen­se wijk, niet ver van de St. Marks Street, in de Ma­ro­ni­te Street. Ik slaap niet bin­nen, maar op een bed … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Jul.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Menu / TopEinde: (alle datums).


22e dag, zondag, 17 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 17 juli 1994. Natuurlijk wer­ken we (Ka­ri­ma, Kim, Iris en ik) ook de­ze dag weer in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Dat (vrij­wil­li­gers-) werk gaat im­mers vier we­ken lang, ze­ven da­gen per week, door. Ver­der ver­meld ik wat over wis­se­was­jes … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


23e dag, maandag, 18 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 18 juli 1994. Werken in de Kha­li­di-bi­blio­theek en bood­schap­pen doen in West-Je­ru­za­lem. Ik hoor van­daag hoe­lang ik ge­acht wordt in Je­ru­za­lem te blij­ven. Ook de­ze nacht slaap ik weer bui­ten, op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment, en word ge­wekt … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


24e dag, dinsdag, 19 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 19 juli 1994. We wer­ken, na­tuur­lijk, in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Van­avond ar­ri­veert de vijf­de vrij­wil­liger voor het werk in de bi­blio­theek, na­me­lijk Hen­na. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


25e dag, woensdag, 20 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 20 juli 1994. Werken in en voor de Kha­li­di-bi­blio­theek in de bi­blio­theek van de al-Aq­sa­mos­kee. Ka­ri­ma is gloei­end nieuws­gie­rig naar wat ik in mijn dag­boek schrijf en wil dat le­zen. Ik laat dat toe. Zij krijgt be­zoek van een … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


26e dag, donderdag, 21 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 21 juli 1994. Wat valt er nog te ver­tel­len? Het is ie­de­re dag maar wer­ken, eten en sla­pen. Wer­ken in de Kha­li­di-bi­blio­theek, bood­schap­pen doen in de stad en sla­pen in ons huur-ap­par­te­ment. Veel meer valt er niet te ver­tel­len. … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


27e dag, vrijdag, 22 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 22 juli 1994. Overdag doen we (Ka­ri­ma, Hen­na, Kim, Iris en ik) weer ons, in de­ze zo­mer­va­kan­tie ge­brui­ke­lij­ke, vrij­wil­li­gers­werk in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. ’s Avonds be­zoe­ken we Z. D. en zijn Ne­der­land­se vrouw in hun huis in aan­bouw … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


28e dag, zaterdag, 23 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 23 juli 1994. Ook vandaag wer­ken we (Kim, Ka­ri­ma, Hen­na, Iris en ik) over­dag weer in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. ’s Avonds doen we bood­schap­pen op de Ara­bi­sche markt: Soek Khaan al-Zait. Wer­ken voor de we­ten­schap kan (voor een … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Jul.: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Menu / TopEinde: (alle datums).


29e dag, zondag, 24 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 24 juli 1994. ’s Avonds gaan we uit eten…! – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


30e dag, maandag, 25 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 25 juli 1994. ’s Avonds komt de ver­huur­ster (de ‘Land­lady’) van ons ap­par­te­ment on­ver­wachts op be­zoek. Ze heeft ge­hoord dat we hier met z’n vij­ven wo­nen in plaats van met z’n vie­ren. Nu wil ze meer geld. Ik ‘moet’ … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


31e dag, dinsdag, 26 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 26 juli 1994. We werken van­daag niet in de bi­blio­heek, maar Ka­ri­ma en ik be­zoe­ken een Joods fa­mi­lie­lid van haar, Ruth, die in Tel Aviv woont. Dit wordt een leu­ke en af­wis­se­len­de dag. – – – – 1.) De … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


32e dag, woensdag, 27 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 27 juli 1994. Ik slaap deze nacht na­tuur­lijk weer bui­ten, op een bed dat op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment staat. We werken ook op deze dag van vroeg tot laat in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. – – – … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


33e dag, donderdag, 28 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 28 juli 1994. We (Iris, Ka­ri­ma, Kim, Hen­na en ik) ver­rich­ten ook van­daag ons vrij­wil­li­gers­werk in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle vijf, … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


34e dag, vrijdag, 29 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 29 juli 1994. Een aantal vrij­wil­li­gers, waar­on­der ik, gaan sa­men met de pro­ject­lei­der Lar­ry Con­rad naar boek­han­del Mazin Kamal in Nabloes. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


35e dag, zaterdag, 30 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 30 juli 1994. Buiten sla­pen, wer­ken in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Kim wil niet meer met me naar te­rug­rei­zen naar Is­tan­boel, zoals aan­van­ke­lijk wel de be­doe­ling was, ver­telt ze me van­daag. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Jul.: 31.
Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06.

Menu / TopEinde: (alle datums).


36e dag, zondag, 31 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 31 juli 1994. Vanavond is er een af­scheids­par­tij­tje voor een aan­tal ver­trek­ken­de pro­fes­sio­nals. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


37e dag, maandag, 1 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 1 augustus 1994. Ik ben een beetje ziek en ik niet alleen, ook Ka­ri­ma is ziek. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


38e dag, dinsdag, 2 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 2 augustus 1994. Ik ben ern­stig ziek: diar­ree. Ik slaap, zo­als ge­woon­lijk in Je­ru­za­lem, bui­ten, maar van­nacht be­gint het on­ver­wachts te re­ge­nen. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


39e dag, woensdag, 3 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 3 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek: diar­ree, die in de loop van de dag min­der wordt. We moe­ten een ver­slag op­stel­len voor de geld­schie­ters en de spon­sors. Daar wer­ken we van­daag aan en we dis­cus­siëren over po­li­tiek, … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


40e dag, donderdag, 4 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 4 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek. De bu­ren van ons ap­par­te­ment be­gin­nen ver­ve­lend te doen. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


41e dag, vrijdag, 5 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 5 augustus 1994. Nieuws­gie­ri­ge mos­lims wil­len stee­vast we­ten wel­ke gods­dienst ik heb. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


42e dag, zaterdag, 6 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 6 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek: verkouden. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Aug.: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.

Menu / TopEinde: (alle datums).


43e dag, zondag, 7 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 07 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek, al en­ke­le da­gen, maar ga wel mee naar boek­han­del Ma­zen Ka­mal in Na­bloes. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij alle … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


44e dag, maandag, 8 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) Hier sta ik bij de deur van de Khalidi Bibliotheek (Foto: 6/8-94). 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 08 augustus 1994. Dit is de laat­ste werk­dag in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di Bi­blio­theek. Vijf Ne­der­land­se en twee En­gel­se vrij­wil­li­gers werk­ten van­af 12 juli tot en met van­daag, … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


45e dag, dinsdag, 9 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 09 augustus 1994. Gisteren stop­te ons vrij­wil­li­gers­werk in / voor de Pa­les­tijn­se Kha­li­di Bi­blio­theek. Van­daag zijn we dus vrij. Hen­na gaat te­rug naar Ne­der­land. Kim ver­trekt, sa­men met haar moe­der en broer, die van­daag ar­ri­veer­den, naar een an­der adres. … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


46e dag, woensdag, 10 augustus 1994:

 • Orient Express: Dode Zee - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 10 augustus 1994. Vandaag be­zoe­ken Ka­ri­ma en ik de Dode Zee en het Na­tio­na­le Mu­se­um in Je­ru­za­lem, om er de Dode Zee-rol­len te be­kij­ken. Ik koop al­weer een boek! – – – – 1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma … Meer lezen over Orient Express: Dode Zee


47e dag, donderdag, 11 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 11 augustus 1994. Karima trekt weer eens de slacht­of­fer­kaart, zo­als zo vaak de af­ge­lo­pen we­ken, maar nu heb ik er schoon ge­noeg van en veeg haar de man­tel uit. ’s Avonds heb ik nog last van krie­bel­hoest, waar­ ik … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


48e dag, vrijdag, 12 augustus 1994:


49e dag, zaterdag, 13 augustus 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 13 augustus 1994. Ik overnachtte bij Ruth in Tel Aviv. Van­daar­uit ver­trekt Ka­ri­ma naar de lucht­ha­ven en dan naar Ne­der­land. Ik reis te­rug naar Je­ru­za­lem en be­reid lang­zaam mijn ver­trek voor. – – – – 1.) De na­men Iris … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Aug.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Menu / TopEinde: (alle datums).


50e dag, zondag, 14 augustus 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 14 augustus 1994. Ik vertrek uit Je­ru­za­lem en ga met een taxi naar Je­ri­cho om daar mijn laat­ste sje­kels te wis­selen. De taxi­chauf­feur wil mij op­lich­ten, maar een Pa­le­stijns meis­je grijpt in. Met het open­baar ver­voer pas­seer ik de … Meer lezen over Orient Express: Amman


51e dag, maandag, 15 augustus 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 15 augustus 1994. Ik arriveerde gisteren na een verblijf van meer dan één maand in Israël, weer in Jordanië. Ik over­nacht­te in ho­tel Rami in Am­man, de hoofd­stad. Mijn ver­blijfs­ver­gun­ning voor dat land is ver­lo­pen en ik ga naar … Meer lezen over Orient Express: Amman


52e dag, dinsdag, 16 augustus 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 16 augustus 1994. Ik maak een reis­plan­ning met ook een be­zoek aan de Zwar­te Zee­kust in Tur­kije. Met een ta­xi reis ik naar Da­mas­cus. Het blijkt dat Jor­danië veel meer na­tuur­schoon heeft dan Sy­rië, al­thans, langs de weg waar­langs … Meer lezen over Orient Express: Damascus


53e dag, woensdag, 17 augustus 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 17 augustus 1994. Bij boekhan­del Nobel koop ik een aan­tal boeken. Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in het cur­ri­cu­lum Ge­schie­de­nis en Let­ter­kun­de aan de uni­ver­si­teit(en) in Sy­rië en be­zoek het ma­ga­zijn waar de­ze boe­ken op­ge­sla­gen zou­den moe­ten zijn. Ik boek voor … Meer lezen over Orient Express: Damascus


54e dag, donderdag, 18 augustus 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 18 augustus 1994. Er gebeurt van­daag niet veel want ik doe bij­na niets: een beet­je lezen en een beet­je te­ke­nen, al­les in het al-Ra­bie Ho­tel en even naar de boek­han­del en wat bood­schap­pen doen, ver­der niets. – – – … Meer lezen over Orient Express: Damascus


55e dag, vrijdag, 19 augustus 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 19 augustus 1994. Ik lo­geer in het al-Ra­bie Ho­tel in Da­mas­cus. Daar is ook een Egyp­ti­sche pro­fes­sor. Met hem be­zoek ik een Sji’i­ti­sche mos­kee en mau­so­le­um, Say­yi­da Zay­nab, in een bui­ten­wijk van Da­mas­cus. De­ze Sji’i­ti­sche mos­kee is be­staat heeft … Meer lezen over Orient Express: Damascus


56e dag, zaterdag, 20 augustus 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 20 augustus 1994. Ik ben nog in Da­mas­cus en ver­zend van­daag de ve­le boe­ken, die ik hier kocht, naar Ne­der­land. – – – – 1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar … Meer lezen over Orient Express: Damascus


Aug.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Menu / TopEinde: (alle datums).


57e dag, zondag, 21 augustus 1994:

 • Orient Express: Tartoes - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 21 augustus 1994. Ik ben nog in Da­mas­cus, maar neem de bus naar Tar­toes, een bad­plaats aan de Mid­del­land­se Zee. – – – – 1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar … Meer lezen over Orient Express: Tartoes


58e dag, maandag, 22 augustus 1994:

 • Orient Express: Antakya - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 22 augustus 1994. Gisteren ar­ri­veer­de ik in de bad­plaats Tar­toes, aan de Sy­rische Mid­del­land­se Zee­kust, maar het be­viel me daar niet. Van­daag ga ik naar Alep­po en reis van­daar­uit door naar An­tak­ya in Tur­kije. – – – – 1.) … Meer lezen over Orient Express: Antakya


59e dag, dinsdag, 23 augustus 1994:

 • Orient Express: Antakya - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 23 augustus 1994. Op het bus­sta­ti­on koop ik een tic­ket voor mor­gen naar Trab­zon aan de Zwar­te Zee. Ik loop daar ook een ‘ou­de’ be­ken­de (van twee jaar ge­le­den) te­gen het lijf en ’s mid­dags eet ik bij hem, … Meer lezen over Orient Express: Antakya


60e dag, woensdag, 24 augustus 1994:

 • Orient Express: Antakya - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 24 augustus 1994. Ik drink Nes­ca­fé bij een ou­de­re heer, zijn vrouw en mooie doch­ter, die in Ne­der­land over­win­te­ren. Ik maak ken­nis met een 14-ja­rig meis­je en haar 17-ja­ri­ge tan­te en ik ver­trek in de mid­dag met een bus … Meer lezen over Orient Express: Antakya


61e dag, donderdag, 25 augustus 1994:

 • Orient Express: Trabzon - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 25 augustus 1994. Na een zware bus­rit van twin­tig uur be­reik ik de stad Trab­zon aan de Zwar­te Zee. De kust is heel mooi. Ik ont­dek dat de stad Trab­zon ver­ge­ven is van pro­sti­tu­ees, (pros­ti­tu­tie is in Tur­kije niet … Meer lezen over Orient Express: Trabzon


62e dag, vrijdag, 26 augustus 1994:

 • Orient Express: Trabzon - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 26 augustus 1994. Gisteren kwam ik in Trabzon aan, een kust­plaats aan de Zwar­te Zee. De­ze stad zit he­le­maal vol met Rus­si­sche pros­ti­tu­ees. Van de­ze be­drij­vig­heid was ik niet op de hoog­te voor­dat ik hier kwam. Turk­se man­nen den­ken … Meer lezen over Orient Express: Trabzon


63e dag, zaterdag, 27 augustus 1994:

 • Orient Express: Trabzon - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 27 augustus 1994. Ik ben in Trab­zon aan de Zwar­te Zee. Ik doe niet veel, want ik wil ei­gen­lijk naar huis, maar kan niet voor 5 sep­tem­ber ver­trek­ken. Min of meer lus­te­loos slen­ter ik door de stad, de tijd … Meer lezen over Orient Express: Trabzon


Aug.: 28, 29, 30, 31.
Sep.: 01, 02, 03.

Menu / TopEinde: (alle datums).


64e dag, zondag, 28 augustus 1994:

 • Orient Express: Sinop - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 28 augustus 1994. Ik ga naar de bad­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Van­uit Trab­zon wordt on­ze bus ge­volgd door hui­len­de jon­ge­man­nen die een vriend (of fa­mi­lie­lid?) uit­ge­lei­de doen. – – – – 1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om … Meer lezen over Orient Express: Sinop


65e dag, maandag, 29 augustus 1994:

 • Orient Express: Sinop - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 29 augustus 1994. Gisteren arriveerde ik in de kust­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Over­dag blijf ik op een ter­ras­je na­bij de zee. Ko­men­de nacht reis ik naar Is­tan­boel. – – – – 1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om … Meer lezen over Orient Express: Sinop


66e dag, dinsdag, 30 augustus 1994:

 • Orient Express: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 30 augustus 1994. Deze nacht zit ik in de bus en ben on­der­weg van Si­nop aan de Zwar­te Zee naar Is­tan­boel. Over­dag koop ik de Turk­se uit­gave van Pent­hou­se (een tijd­schrift met al­leen foto’s van naak­te vrou­wen) om mijn … Meer lezen over Orient Express: Istanboel


67e dag, woensdag, 31 augustus 1994:

 • Orient Express: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 31 augustus 1994. Ik logeer in het Ana­do­lu ho­tel, maar ik ver­kas naar het aan­ge­na­me on­der­ko­men in het Ne­der­lands In­sti­tuut aan de Is­tik­lal Cad­de­si, ook in Is­tan­boel waar ik ge­niet van het prach­ti­ge uit­zicht. – – – – 1.) … Meer lezen over Orient Express: Istanboel


68e dag, donderdag, 1 september 1994:

 • Orient Express: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 1 september 1994. Dit is mijn eer­ste nacht in de gas­ten­ver­blijf van het Ne­der­lands In­sti­tuut, met een over­wel­di­gend uit­zicht over een groot deel van Is­tan­boel, met na­me over de Bos­po­rus en om­ge­ving. – – – – 1.) Ik reis … Meer lezen over Orient Express: Istanboel


69e dag, vrijdag, 2 september 1994:

 • Orient Express: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 2 september 1994. Het ver­blijf aan de­ze zij­de van de Gou­den Hoorn (Bey­oğlu) is zeer aan­ge­naam. De wijk is mo­dern en de men­sen zijn sjiek ge­kleed. Het uit­zicht van­uit mijn ka­mer over de stad is im­po­ne­rend. Ik lo­geer in … Meer lezen over Orient Express: Istanboel


70e dag, zaterdag, 3 september 1994:

 • Orient Express: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 3 september 1994. Ik lo­geer in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Er lo­geert ook nog een Span­jaard in dit pand. – – – – 1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om … Meer lezen over Orient Express: Istanboel


Sep.: 04, 05.

Menu / TopEinde: (alle datums).


71e dag, zondag, 4 september 1994:

 • Orient Express: Istanboel - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 4 september 1994. Dit wordt mijn laatste dag in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Mor­gen­och­tend ver­trek ik naar huis. Sinds ik Je­ru­za­lem ver­liet, op 14 au­gus­tus jl. ver­lang­de ik naar … Meer lezen over Orient Express: Istanboel


72e dag, maandag, 5 september 1994:

 • Orient Express: Leiden - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 5 september 1994. Dit zijn de laat­ste uren van mijn reis die mij naar Je­ru­za­lem voer­de, naar een ‘echte’ oos­ter­se we­reld, waar­van, in dit mo­der­ne deel van Is­tan­boel, Bey­oğ­lu, niet veel te mer­ken is. Het lijkt hier meer op … Meer lezen over Orient Express: Leiden


Turkije – Syrië – Jordanië
Jun.: 26, 27, 28, 29, 30.
Jul.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.


Jeruzalem
Jul.: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.


Jordanië – Syrië – Turkije
Aug.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Sep.: 01, 02, 03, 04, 05.


Menu / Top.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.