Orient Express II: 1994

Orient Express II

Reis naar Jeruzalem v.v. (1994)

TurkijeSyriëJordaniëIsraël


Heenreis:

Turkije

IstanbulGöreme / CappadociëAntakya / Hattay

Syrië: Damascus. Jordanië: Amman.

Israël

Jeruzalem – Tel Aviv – Dode Zee – Kibboets – Jeruzalem


Terugreis:

Israël

Jeruzalem

Jordanië: Amman. Syrië: Damascus – Tartus.

Turkije

Antakya / Hattay – Trabzon – Sinop – Istanbul


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Jun.: 26, 27, 28, 29, 30.
Jul.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Sep.: 01, 02, 03, 04, 05.


Jun.: 26, 27, 28, 29, 30.
Jul.: 01, 02.

Menu / TopEinde.


1e dag, zondag, 26 juni 1994:

 • Orient Express II: Istanbul - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 26 juni 1994. Ik vertrek met de studie­ge­no­ten Iris en Kim rich­ting Je­ru­za­lem om daar een maand als vrij­wil­li­ger in een Pa­les­tijn­se bi­blio­theek te gaan wer­ken.We vlie­gen van­daag van­af Schip­hol naar Is­tan­bul, met een over­stap in Rome. Van­uit Is­tan­bul … Meer lezen over Orient Express II: Istanbul


2e dag, maandag, 27 juni 1994:

 • Orient Express II: Istanbul - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 27 juni 1994. Samen met Iris en Kim arriveer­de ik gis­te­ren in Is­tan­bul. Van­daag gaan we in twee groep­jes door de stad, want Kim en ik wa­ren er al eens, on­af­han­ke­lijk van el­kaar. Kim en ik be­zoe­ken het Jor­daan­se … Meer lezen over Orient Express II: Istanbul


3e dag, dinsdag, 28 juni 1994:

 • Orient Express II: Istanbul - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 28 juni 1994. Met reis­ge­no­ten Kim en Iris arriveer­de ik eer­gis­te­ren in Istan­bul. Van­daag ko­pen we bij het Jor­daans Con­su­laat visa voor Jor­danië. ’s Avonds gaan we met de trein, met cou­chet­te, op weg naar Ankara. – – – … Meer lezen over Orient Express II: Istanbul


4e dag, woensdag, 29 juni 1994:

 • Orient Express II: Cappadocia - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 29 juni 1994. Gis­te­ren­avond ver­trok­ken Iris, Kim en ik per trein uit Istan­bul op weg naar An­kara. Deze och­tend zijn we al vroeg in de hoofd­stad van Tur­kije. We boe­ken me­teen een bus­reis naar Göreme, be­ter be­kend als Cap­pa­do­cië, … Meer lezen over Orient Express II: Cappadocia


5e dag, donderdag, 30 juni 1994:

 • Orient Express II: Cappadocia - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 30 juni 1994. Samen met mijn reis­ge­no­ten Iris en Kim ben ik in Cap­pa­docia / Göre­me in Tur­kije en van­daag wil­len we ver­der rei­zen in de rich­ting van Syrië, maar we zijn te laat bij het bus­sta­tion. We blij­ven … Meer lezen over Orient Express II: Cappadocia


6e dag, vrijdag, 1 juli 1994:

 • Orient Express II: Antakya - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 1 juli 1994. We (Iris, Kim en ik) rei­zen met een bus van­uit Göreme / Cap­pa­docia naar Adana en van­daar­uit di­rect door naar Ha­tay / An­takya. Nog in Cap­pa­do­cia ont­moe­ten we Ne­der­lan­ders, die, na­dat ze be­sto­len wa­ren, over­al en … Meer lezen over Orient Express II: Antakya


7e dag, zaterdag, 2 juli 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 2 juli 1994. Deze ochtend ontdek ik de gene­ra­tiek­loof (ook sek­se­kloof?) tus­sen mijn bei­de reis­ge­no­ten, Kim en Iris ener­zijds en ik an­der­zijds en klaag / zeur daar een beet­je over. We be­zoe­ken het mo­zaïek­mu­seum in An­takya. La­ter in de … Meer lezen over Orient Express: Damascus


Jul.: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

Menu / TopEinde.


8e dag, zondag, 3 juli 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 3 juli 1994. We (Kim, Iris en ik) gaan naar de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Syrië. We be­zoe­ken een aan­tal mo­mu­men­ten en daar­bij ont­moet ik een ‘oude be­ken­de’. Ik koop de­len van de is­la­mi­ti­sche li­tur­gie. ’s … Meer lezen over Orient Express: Damascus


9e dag, maandag, 4 juli 1994:

 • Orient Express: Damascus - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 4 juli 1994. We (Iris, Kim en ik) trekken van­daag er­op­uit met een pro­fes­sor van de Uni­ver­si­teit van Da­mas­cus. We gaan naar haar fa­cul­teit, eten sa­men in een duur res­tau­rant en be­zoe­ken haar fa­mi­lie in een ‘ten­ten­kamp’: een apo­the­ker … Meer lezen over Orient Express: Damascus


10e dag, dinsdag, 5 juli 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 5 juli 1994. Iris, Kim en ik rei­zen de­ze mid­dag in de dienst­auto met chauf­feur (en air­co) van de Char­gé d’Af­faires van de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de te Da­mas­cus, de heer Schou­ten, naar Am­man, de hoofd­stad van Jor­da­nië. In Am­man zal … Meer lezen over Orient Express: Amman


11e dag, woensdag, 6 juli 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 6 juli 1994. Kim, Iris en ik zijn sinds gisteren­avond in Amman, de hoofd­stad van Jor­da­nië. We pro­be­ren goed­koop thee te drin­ken, wat mis­lukt. Kun­nen daar­na het Ne­der­lands Con­su­laat niet vin­den. Ik eet te veel zoet­wa­ren en word er … Meer lezen over Orient Express: Amman


12e dag, donderdag, 7 juli 1994:

 • Orient Express: Amman - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 7 juli 1994. Deze nacht sliep ik op het dak van Ho­tel Rami in Am­man, de hoofd­stad van Jor­da­nië. Ik ben daar sa­men met mijn reis­ge­no­ten Iris en Kim. Ik klaag over mug­gen­be­ten. We krij­gen van­daag toe­stem­ming van het … Meer lezen over Orient Express: Amman


13e dag, vrijdag, 8 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 8 juli 1994. We (Iris, Kim en ik) reizen zonder complicaties vanuit Am­man, de hoofd­stad van Jor­da­nië naar Is­raël, met na­me naar Je­ru­za­lem, door de Wes­te­lij­ke Jor­daan­oe­ver (West­bank) en via de Al­len­by­brug over de ‘sloot’ die de Jor­daan heet. … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


14e dag, zaterdag, 9 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 9 juli 1994. Gisteren arriveerden wij (Kim, Iris en ik) in Je­ru­za­lem, met de be­doe­ling om daar van­af maan­dag a.s. in de Pa­les­tijn­se Kha­lidi-bi­blio­theek één maand vrij­wil­li­gers­werk te gaan doen. We von­den gis­te­ren tij­de­lij­ke woon­ruim­te bij de be­heer­ster van … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Jul.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Menu / TopEinde.


15e dag, zondag, 10 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 10 juli 1994. Ik droomde van­nacht dat Mama over­le­den was, wat een ver­schrik­ke­lij­ke nacht­mer­rie op­le­ver­de. Ik ben er ge­tui­ge van hoe een Ame­ri­kaan woe­dend wordt op een lo­ke­tis­te van een post­kan­toor. We (Kim, Iris en ik) be­zoe­ken de (of … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


16e dag, maandag, 11 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 11 juli 1994. Ik ben nu met drie vrou­wen in Je­ru­za­lem, Is­raël, namelijk: Kim, Iris en Ka­ri­ma. Er zijn pro­ble­men voor ons bij het vin­den van ge­schik­te woon­ruim­te, voor de maand die we hier vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


17e dag, dinsdag, 12 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 12 juli 1994. Wij (Iris, Kim, Ka­ri­ma en ik) be­gin­nen van­och­tend met ons vrij­wil­li­gers­werk voor en in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di bi­blio­theek in de oude stad van Je­ru­za­lem. De­ze bi­blio­theek ligt aan de Ket­ting­poort­straat / Ta­riq Baab al-Sil­sila. Als men … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


18e dag, woensdag, 13 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 13 juli 1994. Samen met mijn col­le­ga’s Ka­ri­ma, Iris en Kim doe ik vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Het werk dat wij moe­ten doen is re­la­tief een­vou­dig. Het ca­ta­lo­gi­se­ren van de hand­schrif­ten / ma­nus­crip­ten ge­beurt door de … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


19e dag, donderdag, 14 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 14 juli 1994. Ook deze nacht sliepen we (Karima, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


20e dag, vrijdag, 15 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 15 juli 1994. Ook deze nacht slie­pen we (Ka­ri­ma, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


21e dag, zaterdag, 16 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 16 juli 1994. We slapen deze nacht voor het eerst in ons pas ge­huur­de (gis­teren) ap­par­te­ment, in de Ar­meen­se wijk, niet ver van de St. Marks Street, in de Ma­ro­ni­te Street. Ik slaap niet bin­nen, maar op een bed … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


Jul.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Menu / TopEinde.


22e dag, zondag, 17 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 17 juli 1994. Natuurlijk wer­ken we (Ka­ri­ma, Kim, Iris en ik) ook de­ze dag weer in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Dat (vrij­wil­li­gers-) werk gaat im­mers vier we­ken lang, ze­ven da­gen per week, door. Ver­der ver­meld ik wat over wis­se­was­jes … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


23e dag, maandag, 18 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 18 juli 1994. Werken in de Kha­li­di-bi­blio­theek en bood­schap­pen doen in West-Je­ru­za­lem. Ik hoor van­daag hoe­lang ik ge­acht wordt in Je­ru­za­lem te blij­ven. Ook de­ze nacht slaap ik weer bui­ten, op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment, en word ge­wekt … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


24e dag, dinsdag, 19 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 19 juli 1994. We wer­ken, na­tuur­lijk, in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Van­avond ar­ri­veert de vijf­de vrij­wil­liger voor het werk in de bi­blio­theek, na­me­lijk Hen­na. – – – – 1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.2.) Wij … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


25e dag, woensdag, 20 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 20 juli 1994. Werken in en voor de Kha­li­di-bi­blio­theek in de bi­blio­theek van de al-Aq­sa­mos­kee. Ka­ri­ma is gloei­end nieuws­gie­rig naar wat ik in mijn dag­boek schrijf en wil dat le­zen. Ik laat dat toe. Zij krijgt be­zoek van een … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


26e dag, donderdag, 21 juli 1994:

 • Orient Express: Jeruzalem - Orient Express II Naar Jeruzalem v.v. (1994) 25 jaar geleden: 1994 – 2019. Vandaag is het 21 juli 1994. Wat valt er nog te ver­tel­len? Het is ie­de­re dag maar wer­ken, eten en sla­pen. Wer­ken in de Kha­li­di-bi­blio­theek, bood­schap­pen doen in de stad en sla­pen in ons huur-ap­par­te­ment. Veel meer valt er niet te ver­tel­len. … Meer lezen over Orient Express: Jeruzalem


27e dag, vrijdag, 22 juli 1994:


28e dag, zaterdag, 23 juli 1994:


Jul.: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Menu / TopEinde.


29e dag, zondag, 24 juli 1994:


30e dag, maandag, 25 juli 1994:


31e dag, dinsdag, 26 juli 1994:


32e dag, woensdag, 27 juli 1994:


33e dag, donderdag, 28 juli 1994:


34e dag, vrijdag, 29 juli 1994:


35e dag, zaterdag, 30 juli 1994:


Jul.: 31.
Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06.

Menu / TopEinde.


36e dag, zondag, 31 juli 1994:


37e dag, maandag, 1 augustus 1994:


38e dag, dinsdag, 2 augustus 1994:


39e dag, woensdag, 3 augustus 1994:


40e dag, donderdag, 4 augustus 1994:


41e dag, vrijdag, 5 augustus 1994:


42e dag, zaterdag, 6 augustus 1994:


Aug.: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.

Menu / TopEinde.


43e dag, zondag, 7 augustus 1994:


44e dag, maandag, 8 augustus 1994:


45e dag, dinsdag, 9 augustus 1994:


46e dag, woensdag, 10 augustus 1994:


47e dag, donderdag, 11 augustus 1994:


48e dag, vrijdag, 12 augustus 1994:


49e dag, zaterdag, 13 augustus 1994:


Aug.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Menu / TopEinde.


50e dag, zondag, 14 augustus 1994:


51e dag, maandag, 15 augustus 1994:


52e dag, dinsdag, 16 augustus 1994:


53e dag, woensdag, 17 augustus 1994:


54e dag, donderdag, 18 augustus 1994:


55e dag, vrijdag, 19 augustus 1994:


56e dag, zaterdag, 20 augustus 1994:


Aug.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Menu / TopEinde.


57e dag, zondag, 21 augustus 1994:


58e dag, maandag, 22 augustus 1994:


59e dag, dinsdag, 23 augustus 1994:


60e dag, woensdag, 24 augustus 1994:


61e dag, donderdag, 25 augustus 1994:


62e dag, vrijdag, 26 augustus 1994:


63e dag, zaterdag, 27 augustus 1994:


Aug.: 28, 29, 30, 31.
Sep.: 01, 02, 03.

Menu / TopEinde.


64e dag, zondag, 28 augustus 1994:


65e dag, maandag, 29 augustus 1994:


66e dag, dinsdag, 30 augustus 1994:


67e dag, woensdag, 31 augustus 1994:


68e dag, donderdag, 1 september 1994:


69e dag, vrijdag, 2 september 1994:


70e dag, zaterdag, 3 september 1994:


Sep.: 04, 05.

Menu / TopEinde.


71e dag, zondag, 4 september 1994:


72e dag, maandag, 5 september 1994:


Jun.: 26, 27, 28, 29, 30.
Jul.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Sep.: 01, 02, 03, 04, 05.

Menu / Top.