Apad 06-07-21: elf uur

11.10 uur

*

6 juli 2021

Lübeck

Hansestadt Lübeck
Fotonr.: 180619 11h10.

Engelsgrube, met op de ach­ter­grond de toren van de St. Jakobi.
De klok (het uurwerk) op deze kerk heeft maar één wijzer, de uurwijzer.


Menu – 06/07-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 11h10.

De ingang van de Dom van Schwerin.


Menu – 06/07-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.10 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2021.


Apad 17-06-21: elf uur

11.09 uur

*

17 juni 2021

Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 11h09.

De achterzijde van de Alte Post / het Oude Postkantoor.


Menu – 17/06-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 11h09.

Sint-Gertrudiskerk, ook wel de Peperbus genoemd.
Kerkstraat 1.
Zuidelijk transept met toren.


Deze foto plaatste ik eerder op:
21 januari 2019.


Menu – 17/06-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.09 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2021.


Apad 27-05-21: elf uur

11.08 uur

*

27 mei 2021

Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 11h08.

Bischofstraße met de toren van de Dom van Schwerin.


Menu – 27/05-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Eckernförde

Eckernförde
Fotonr.: 190508 11h08.

Hafenspitze met een deel van de haven van Eckernförde.


Menu – 27/05-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.08 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2021.


Apad 01-04-21: elf uur

11.05 uur

*

1 april 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 180622 11h05.

Hauptbahnhof / Centraal Station.


Menu – 01/04-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 11h05.

De Pfaffenteich met het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Mecklenburg-Vorpommern en daarachter het silhouet van de Pauluskirche.


Menu – 01/04-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.05 uur, op verschillende datums.


Apad 21-01-21: elf uur

11.01 uur

*

21 januari 2021

Travemünde

Travemünde
Fotonr.: 180620 11h01.

Aankomst in Travemünde, per boot uit Lübeck.


Menu – 21/01-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 11h01.

Een borstbeeld van Heinrich Schliemann.

Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann (Neubukow, 6 januari 1822 – Napels, 26 december 1890) was een Duits archeoloog. Hij is bekend geworden door zijn vondst van het oude Troje, en geldt als een van de pioniers van dat vakgebied. Een belangrijke bijdrage van Schliemann is de realisering dat aardewerkstijlen een belangrijke sleutel voor de chronologie vormen. (Bron: Wikipedia.)


Menu – 21/01-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.01 uur, op verschillende datums.


Schloss Wiligrad

0174B40F-CE2F-46AB-9196-1F23A2A116AA
Schloss Wiligrad

Schloss Wiligrad, (Kas­teel Wi­li­grad) is ge­bouwd aan het ein­de van de ne­gen­tien­de eeuw: cir­ca 1898.
Toen ik eind au­gus­tus in de pas­san­ten­ha­ven van Lei­den liep, lag daar een boot met de naam van de stad ‘Schwe­rin’ op de ach­ter­kant. Ik heb van­af de ka­de bei­de pas­sa­giers aan­ge­spro­ken. Ik had na­me­lijk het plan op­ge­vat om Schwe­rin te be­zoe­ken en daar­om heb ik hen (man en vrouw) ge­vraagd of die stad de moei­te van een be­zoek waard is. Ik ver­tel­de hen ook dat ik de na­bij­ge­le­gen Han­ze­stad Wis­mar wil­de be­zoe­ken. Zij pre­zen bei­de plaat­sen en ver­tel­den mij dat er tus­sen Schwe­rin en Wis­mar ook nog een mooi kas­teel ligt, na­me­lijk Schloss Wi­li­grad en dat bij dat kas­teel voor­al een mooi Schloss­park (kas­teel­park) hoort, ze­ker de moei­te van een be­zoek waard.
Om­dat ik van­uit Schwe­rin naar Schloss Wi­li­grad ge­lo­pen ben (cir­ca 15 km), was ik er vrij laat. Ik heb daar kof­fie ge­dron­ken, heb het kas­teel en om­ge­ving be­won­derd, een tijd­je met een pen­sio­na­do ge­kletst, die op zijn 75ste nog moest bij­klus­sen als be­wa­ker van het Schloss om in le­ven te kun­nen blij­ven. (In Duits­land is het pen­si­oen­stel­sel (Die Ren­te) niet bijs­ter ro­y­aal voor hen die hun he­le le­ven ge­werkt heb­ben.) Ik ben een stuk­je door het kas­teel­park ge­wan­deld en heb langs de Schwe­ri­ner See ge­lo­pen. Toen was het tijd om naar de bus te gaan, want de laat­ste ver­trok al om 17.20 uur.
Wikipedia:
Schwerin.
Schloss Wiligrad. (Duits.)
Hansestadt Wismar
Hansestadt / Hanzestad.

Menu – 26/10: BeginEinde.

694A6655-A3B3-4374-B48D-EE132EA1FB43
Schloss Wiligrad

Menu – 26/10: BeginEinde.

B626B274-2B23-470F-B4A3-5C7C6DCB116B
Schloss Wiligrad

Menu – 26/10: BeginEinde.

A9088EDF-9D47-4B97-8802-30F5F8D45E23
Schweriner See

Menu – 26/10: BeginEinde.

Schweriner See

Onderweg tussen Schwe­rin en Schloss Wi­li­grad

Op 19 september 2018 liep ik van Schwe­rin naar Kas­teel Wi­li­grad (Schloss Wi­li­grad), cir­ca 15 ki­lo­me­ter. (Ik ging met de bus te­rug.)
Kas­teel Wi­li­grad ligt vlak bij de plaats Lübs­torf. Een groot deel liep ik langs de Schwe­ri­ner See, een groot meer ten noor­den van Schwe­rin.
Het was goed wan­del­weer, niet te warm en niet te koud, maar er stond wel een ste­vi­ge bries, zo­als in de vi­deo goed te ho­ren is. Ik geef com­men­taar op de om­ge­ving, wat er te zien is, maar de wind heeft mijn woor­den gro­ten­deels weg­ge­bla­zen.
Wikipedia: Schwerin.
Wikipedia: Schweriner See.
Wikipedia: Lübstorf.
Wikipedia: Schloss Wiligrad. (Duits.)

Schwerin

Schwerin
Schloss Schwerin / Kasteel Schwerin

Het kasteel van Schwerin, ge­fo­to­gra­feerd van­af Die Schwim­men­de Wie­se (De drij­ven­de wei­de), een enor­me be­ton­nen bak die in de Burg­see drijft en ge­heel ge­vuld is met aarde. Daar­in on­der an­de­re dat wat op de­ze fo­to, op de voor­grond, te zien is. De bo­men staan op de vas­te wal.
Website: Die Schwim­men­de Wie­se. (Duits.)

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
Kunst: een ge­schil­der­de wa­ter­le­lie op een sta­len kast langs de open­ba­re weg.

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
Mecklenburgerstraße: het oude post­ge­bouw

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
De Dom van Schwerin: Bischof­straße

Google Maps: Het centrum van Schwerin met de Dom.
Op een PC krijgt u de Dom in 3D te zien, maar op een mo­bie­le te­le­foon moet u daar­voor be­wust kie­zen en dan nog werkt e.e.a. niet bij­zon­der goed.

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin)

Wikipedia: Kasteel van Schwerin.

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin)

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin.)

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Wikipedia: Kasteel van Schwerin.

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.