Schloss Wiligrad

0174B40F-CE2F-46AB-9196-1F23A2A116AA
Schloss Wiligrad

Schloss Wiligrad, (Kas­teel Wi­li­grad) is ge­bouwd aan het ein­de van de ne­gen­tien­de eeuw: cir­ca 1898.
Toen ik eind au­gus­tus in de pas­san­ten­ha­ven van Lei­den liep, lag daar een boot met de naam van de stad ‘Schwe­rin’ op de ach­ter­kant. Ik heb van­af de ka­de bei­de pas­sa­giers aan­ge­spro­ken. Ik had na­me­lijk het plan op­ge­vat om Schwe­rin te be­zoe­ken en daar­om heb ik hen (man en vrouw) ge­vraagd of die stad de moei­te van een be­zoek waard is. Ik ver­tel­de hen ook dat ik de na­bij­ge­le­gen Han­ze­stad Wis­mar wil­de be­zoe­ken. Zij pre­zen bei­de plaat­sen en ver­tel­den mij dat er tus­sen Schwe­rin en Wis­mar ook nog een mooi kas­teel ligt, na­me­lijk Schloss Wi­li­grad en dat bij dat kas­teel voor­al een mooi Schloss­park (kas­teel­park) hoort, ze­ker de moei­te van een be­zoek waard.
Om­dat ik van­uit Schwe­rin naar Schloss Wi­li­grad ge­lo­pen ben (cir­ca 15 km), was ik er vrij laat. Ik heb daar kof­fie ge­dron­ken, heb het kas­teel en om­ge­ving be­won­derd, een tijd­je met een pen­sio­na­do ge­kletst, die op zijn 75ste nog moest bij­klus­sen als be­wa­ker van het Schloss om in le­ven te kun­nen blij­ven. (In Duits­land is het pen­si­oen­stel­sel (Die Ren­te) niet bijs­ter ro­y­aal voor hen die hun he­le le­ven ge­werkt heb­ben.) Ik ben een stuk­je door het kas­teel­park ge­wan­deld en heb langs de Schwe­ri­ner See ge­lo­pen. Toen was het tijd om naar de bus te gaan, want de laat­ste ver­trok al om 17.20 uur.
Wikipedia:
Schwerin.
Schloss Wiligrad. (Duits.)
Hansestadt Wismar
Hansestadt / Hanzestad.

Menu – 26/10: BeginEinde.

694A6655-A3B3-4374-B48D-EE132EA1FB43
Schloss Wiligrad

Menu – 26/10: BeginEinde.

B626B274-2B23-470F-B4A3-5C7C6DCB116B
Schloss Wiligrad

Menu – 26/10: BeginEinde.

A9088EDF-9D47-4B97-8802-30F5F8D45E23
Schweriner See

Menu – 26/10: BeginEinde.

Schweriner See

Onderweg tussen Schwe­rin en Schloss Wi­li­grad

Op 19 september 2018 liep ik van Schwe­rin naar Kas­teel Wi­li­grad (Schloss Wi­li­grad), cir­ca 15 ki­lo­me­ter. (Ik ging met de bus te­rug.)
Kas­teel Wi­li­grad ligt vlak bij de plaats Lübs­torf. Een groot deel liep ik langs de Schwe­ri­ner See, een groot meer ten noor­den van Schwe­rin.
Het was goed wan­del­weer, niet te warm en niet te koud, maar er stond wel een ste­vi­ge bries, zo­als in de vi­deo goed te ho­ren is. Ik geef com­men­taar op de om­ge­ving, wat er te zien is, maar de wind heeft mijn woor­den gro­ten­deels weg­ge­bla­zen.
Wikipedia: Schwerin.
Wikipedia: Schweriner See.
Wikipedia: Lübstorf.
Wikipedia: Schloss Wiligrad. (Duits.)

Schwerin

Schwerin
Schloss Schwerin / Kasteel Schwerin

Het kasteel van Schwerin, ge­fo­to­gra­feerd van­af Die Schwim­men­de Wie­se (De drij­ven­de wei­de), een enor­me be­ton­nen bak die in de Burg­see drijft en ge­heel ge­vuld is met aarde. Daar­in on­der an­de­re dat wat op de­ze fo­to, op de voor­grond, te zien is. De bo­men staan op de vas­te wal.
Website: Die Schwim­men­de Wie­se. (Duits.)

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
Kunst: een ge­schil­der­de wa­ter­le­lie op een sta­len kast langs de open­ba­re weg.

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
Mecklenburgerstraße: het oude post­ge­bouw

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
De Dom van Schwerin: Bischof­straße

Google Maps: Het centrum van Schwerin met de Dom.
Op een PC krijgt u de Dom in 3D te zien, maar op een mo­bie­le te­le­foon moet u daar­voor be­wust kie­zen en dan nog werkt e.e.a. niet bij­zon­der goed.

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin)

Wikipedia: Kasteel van Schwerin.

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin)

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin.)

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Wikipedia: Kasteel van Schwerin.

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Altes Standesamt / het oude bureau van de Burgerlijke Stand, August-Bebel-Straße.

Menu – 22/09: BeginEinde.

Schwerin
Altes Standesamt / het oude bureau van de Burgerlijke Stand, August-Bebel-Straße.

Menu – 22/09: BeginEinde.

Schwerin
Altes Standesamt / het oude bureau van de Burgerlijke Stand, August-Bebel-Straße.

Menu – 22/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, am Pfaf­fen­teich.

Menu – 21/09: BeginEinde.

Schwerin
Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, am Pfaf­fen­teich.

Menu – 21/09: BeginEinde.

Schwerin
De Dom van Schwerin, gezien over de Pfaffenteich.

Menu – 21/09: BeginEinde.