APAD: Gelderland


Naar: APAD Nederland.


Provincie Gelderland:


Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Monumenten in Nederland.
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Wikipedia
Provincie Gelderland:
Rijksmonumenten.
Gemeentelijke monumenten.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geldigheid van deze lijst.

(Na 30 november 2020 ben ik gestopt met het aanvullen van deze lijst, maar heb daarna toch nog veel foto’s uit deze provincie gepubliceerd.)

Culemborg, t/m 30 november 2020.
Nunspeet, t/m 18 september.

(Met behulp van het zoekveld op deze pagina kunt u zoeken naar alle publicaties van mij, van genoemde plaatsen.)


Culemborg
Culemborg is een stad en gemeente in de Neder-Betuwe, gelegen aan de zuidelijke oever van de rivier de Lek.

Algemene informatie.


Wikipedia:
Provincie: Gelderland.
Streek: NederbetuweBetuwe.
Plaats: Culemborg.
Rivier: Lek.
Monumenten:
Rijksmonumenten.
Gemeentelijke monumenten.
Lijst van beelden.


Google Maps:
Provincie: Gelderland.
Streek: Neder-Betuwe (weergave niet correct!).
Plaats: Culemborg.


Websites:
Gemeente Culemborg.
Genootschap A.W.K. Voet van Opheusden.
Culemborg: toerisme en recreatie.
Culemborg klopt.
Culemborg zoals het was.


Culemborg.

Juli 2020:
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Augustus 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


September 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.


Oktober 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


November 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.


Culemborg: 6 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Wikipedia
PapklokDe PlantageLouis Paul ZocherNieuwe Hollandse Waterlinie.


Website
Elvis Presley museumGispenDe Zump.


MenuEinde CulemborgBegin juli.Culemborg: 7 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Stationssingel 12.


Wikipedia
Kasteel Caetshage.


MenuEinde CulemborgBegin juli.Culemborg: 8 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zuiderwal.


MenuEinde CulemborgBegin juli.Culemborg: 9 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Stationssingel 2.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 juli 2020.


Culemborg: 10 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 116.


Wikipedia
Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes.


Website
Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes.
RKD: Maarten Leendert Pauw.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 juli 2020.


Culemborg: 11 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 56.


Wikipedia
Zandstraat.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 juli 2020.


Culemborg: 12 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 48.


Wikipedia
Zandstraat.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 juli 2020.


Culemborg: 13 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 44.


Wikipedia
Zandstraat.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 13 juli 2020.


Culemborg: 14 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 34.


Wikipedia
Zandstraat.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 14 juli 2020.


Culemborg: 15 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 33.


Wikipedia
Zandstraat.


Website
Monumentnummer: 11619.

Monumentnummer: 11598
Nabij het pand Zandstraat 33/35 een bakstenen pomp, bekroond door een leeuw met stadswapen, 18e eeuw.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 15 juli 2020.


Culemborg: 16 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 17.


Wikipedia
Zandstraat.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 juli 2020.


Culemborg: 17 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Zandstraat 9.


Wikipedia
Zandstraat.


Website
Monumentnummer: 11598.

Monumentnummer: 11598
Pand met monumentale trap­ge­vel van het Zuid­hol­land­se type, om­streeks 1600. Na­tuur­ste­nen ban­den, ge­pro­fi­leer­de bak­ste­nen wa­ter­lijs­ten, ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen. Vlecht­werk in de boog­trom­mels, rijke sier­an­kers. De onder­pui met ge­sne­den deur en bo­ven­licht is vroeg 19e eeuws. In­wen­dig op de be­ga­ne­grond moer­bal­ken op sleu­tel­stuk­ken.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBandBoog­trommelBoven­lichtMoer­balkNatuur­steenOnt­las­tings­boogPuiSier­ankerSleu­tel­stukTrap­ge­velVlecht­werkWater­lijst.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 juli 2020.


Culemborg: 18 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Varkensmarkt 22.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 18 juli 2020.


Culemborg: 19 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Varkensmarkt 18.


Wikipedia
Heilige Barbara en Antoniuskerk (Culemborg).


Website
Oud-Katholieke parochie.
Johan Frederik Witte (Orgelbouwer).


Website
Monumentnummer: 11595.

Oud Katholieke kerk. Eenvoudige, bak­ste­nen zaal­kerk, ge­bouwd in 1836. Deur­om­lijs­ting met Em­pi­re-con­so­les. De in­ven­ta­ris om­vat on­der­meer: een rijk ge­sne­den, eiken­hou­ten preek­stoel en com­mu­nie­bank, eer­ste helft 18e eeuw. Twee­kla­viers or­gel met vrij Pe­daal, in 1900 door J.F. Witte ge­maakt.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenCon­soleEmpi­re­stijlZaal­kerk.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 19 juli 2020.


Culemborg: 20 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Varkensmarkt 10.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 20 juli 2020.


Culemborg: 21 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Varkensmarkt 14.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 21 juli 2020.


Culemborg: 22 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Varkensmarkt 10.


Website
Rijksmonument 11617.

Nabij het pand Varkensmarkt [10] een bak­ste­nen pomp met hard­ste­nen lijst be­kroond door een leeuw met stads­wa­pen, 18e eeuw.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 22 juli 2020.


Culemborg: 23 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Maria Regina: Varkensmarkt 9.


YouTube
Maria Regina.


Rivierenland
Maria Regina.


Website
Rijksmonument 523139.

Inleiding
Het HERENHUIS met STOEP en STOEP­PA­LEN, oor­spron­ke­lijk be­kend als Vil­la Maria Re­gi­na, is ge­bouwd rond 1865 in op­dracht van de arts Fang­man. In 1895 werd het pand ge­kocht door de Cu­lem­borg­se si­ga­ren­fa­bri­kant C.W. Dres­sel­huis. Het he­ren­huis heeft een aan het neo­clas­si­cis­me ont­leen­de ge­vel­op­bouw, ter­wijl de or­na­men­ta­tie in Neo-Lo­de­wijk XVI-stijl is uit­ge­voerd. Op­val­lend is de ge­vel­in­de­ling, waar­bij de eer­ste bouw­laag van ge­pleis­terd rus­ti­ca­werk is voor­zien en als plint moet wor­den op­ge­vat voor de twee­de bouw­laag, die fun­geert als bel-eta­ge. De­ze in­de­ling wordt in het in­te­ri­eur be­na­drukt door de mo­nu­men­ta­le mar­me­ren pronk­trap die vrij­wel me­teen ach­ter de voor­deur be­gint. Het ge­bouw is aan de ach­ter­zij­de voor­zien van een mo­der­ne aan­bouw en trap­pen­huis.
Het HERENHUIS domineert door zijn af­me­tin­gen en cen­tra­le lig­ging de aan­een­ge­slo­ten zuid­wes­te­lij­ke gevel­wand van de Var­kens­markt. Voor het huis ligt een stoep met zes stoep­pa­len, die on­der­ling wor­den ver­bon­den door ijze­ren sta­ven. Rechts van het ge­bouw be­vindt zich een smal steegje.
Omschrijving … Zie: Rijksmonument 53339.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

Bel-etageGevelbepleisteringGevelplintNeoclassicisme.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 23 juli 2020.


Culemborg: 24 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Varkensmarkt 11.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 24 juli 2020.


Culemborg: 25 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Varkensmarkt 2-4.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 25 juli 2020.


Culemborg: 26 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Voormalige synagoge.


Wikipedia
Synagoge van CulemborgArk van het Verbond.


Website
Nederlands Gereformeerde Kerk Culemborg.


Website
Rijksmonument nr.: 11548.

Synagoge daterend uit 1867-’68 ont­wor­pen door ar­chi­tect J.Sil­le­vis in neo­go­ti­sche stijl. Vier tra­veeën diep pand onder za­del­dak, gedekt met pan­nen; per tra­vee een (ver­nieuwd) spits­boog­ven­ster. In de ach­ter­ge­vel, ter weers­zij­den van de uit­bouw voor de Ar­ke een oor­spron­ke­lijk giet­ijze­ren spits­boog­ven­ster. In de voor­ge­vel om­lijs­ting van spits­boog­ven­sters en deur, op­klim­mend boog­fries langs ge­vel­top en be­kle­ding van hoek­pij­lers en pi­na­kel in de top met ho­gels uit­ge­voerd in stuc­werk.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BoogfriesGevelGogelLijst / profielNeogotiekPijlersPinakelSpitsboogStucTraveeUitbouwZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 26 juli 2020.


Culemborg: 27 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Jodenkerkstraat.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 27 juli 2020.


Culemborg: 28 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Jodenkerkstraat.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 28 juli 2020.


Culemborg: 29 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Lanxmeerpoort / Binnenpoort.


Wikipedia
Lanxmeerpoort / Binnenpoort.


Website
Rijksmonument nr.: 11554.

14e eeuwse, bakstenen poorttoren met als enige ver­sie­ring een uit­kra­ging op drie bo­gen aan de zuid­zij­de. ver­hoogd in 1557 met een ge­le­ding in Neder­rijns-go­ti­sche trant, waar­van de ge­vel­vlak­ken ver­le­ven­digd wor­den door drie nis­sen met ge­druk­te spits­bo­gen. Tent­dak met sier­lijk hou­ten to­ren­tje, be­kroond door een peer­vor­mi­ge spits. Het bouw­werk is ge­res­tau­reerd in 1940-1943, waar­bij de trans naar een te­ke­ning van Pronk is her­bouwd. Te­gen de zuid­ge­vel van het pand Bin­nen­poort 6 twee res­tan­ten van de in 1617 door de ar­chi­tect Ja­cob Can­ne­man ge­bouw­de voor­poort: op de hoek van een bak­ste­nen pi­las­ters, door­re­gen met een mer­gel­ban­den met kerf­or­na­ment en be­kroond door een hoofd­ge­stel en hier­naast een ge­deel­te van een ci­lin­der­vor­mi­ge zij­to­ren­tje op over­kra­ging. In het to­ren­tje van de poort een klok, 1509, Willem van Wou.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenFronton / bekroningGedrukte boogGeledingGevelGotiekHoofdgestelMergelNis(Kerf-)ornamentOverkragingPilasterRestauratieSpitsboogTentdakUitkragen.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 29 juli 2020.


Culemborg: 30 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Binnenpoort 6.


Wikipedia
Lanxmeerpoort / Binnenpoort.


Website
Rijksmonument nr.: 11532.

Omschrijving
Pand met verdieping uit om­streeks 1600 op recht­hoe­ki­ge plat­te­grond. Za­del­dak, dat aan de voor- en ach­ter­zij­de wordt af­ge­slo­ten door trap­ge­vels, ter­wijl zich bo­ven de vrij­lig­gen­de zuid­ge­vel even­eens een trap­ge­vel be­vindt. Te­gen de zuid-west­hoek van het pand, dat in 1959 ge­res­tau­reerd werd, een bak­ste­nen pij­ler, in na­tuur­steen ge­bos­seerd en af­ge­dekt met een hoofd­ge­stel, over­blijf­sel van de v.m. voor­poort van de Lanx­meer­poort. Hier­naast een ci­lin­der­vor­mi­ge, uit­ge­kraagd bak­ste­nen trap­to­ren­tje, even­eens van de voor­poort af­kom­stig. De drie trap­ge­vels van het pand ver­to­nen het Zuid­hol­land­se type met wa­ter­lijs­ten, ont­las­tings­bo­gen met met­sel­werk­mo­za­iek en sier­an­kers. De voor- en zij­top­ge­vel door­re­gen met na­tuur­ste­nen ban­den. On­der de be­ne­den­ste wa­ter­lijst van de voor­ge­vel een ge­tan­de pui­balk. De on­der­pui is ge­re­con­stru­eerd in vor­men om­streeks 1800 bij de res­tau­ra­tie. Te­gen de zij­ge­vel een uit­ge­kraag­de er­ker op kor­be­len (XVIII) en een zes­tal peil­ste­nen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBandErkerGe­bos­seerdGevelHoofd­ge­stelKor­beelNa­tuur­steenOnt­las­tings­boogPij­lerPuiRe­con­struc­tieRes­tau­ra­tieSier­an­kerTand­lijstTop­gevelTrap­gevelUit­kra­genWa­ter­lijstZa­del­dak.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 juli 2020.


Culemborg: 31 juli 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Binnenpoort 5.


Wikipedia
Lanxmeerpoort / Binnenpoort.


MenuEinde CulemborgBegin juli.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 31 juli 2020.


JuliSeptemberOktoberNovember.

Augustus 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Culemborg: 1 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Lanxmeerpoort / Binnenpoort.


Wikipedia
Lanxmeerpoort / BinnenpoortStadhuis.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 1 augustus 2020.


Culemborg: 2 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt.


Wikipedia
Stadhuis.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 2 augustus 2020.


Culemborg: 3 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Heilige Barbarakerk.


Wikipedia
Sint Barbarakerk
C.G.F. Witte: orgelbouwer
Verschueren: orgelbouwers.


Website
Rijksmonument nr.: 11576.

Omschrijving
De R.K.Kerk H.Barbara vanwege een luidklok, ge­wijd aan St. Eli­sa­beth, ge­go­ten door Jan Tol­huis in 1555 en af­kom­stig uit de voor­ma­li­ge St. Jans­kerk en het or­gel met twee kla­vie­ren en pe­daal ge­maakt in 1861 door C.G.F. Wit­te uit Utrecht, in 1886 ver­plaatst naar het hui­di­ge kerk­ge­bouw. Het or­gel werd in 1971 ge­res­tau­reerd door de fir­ma Ver­schue­ren uit Heijt­huij­sen. Bij die res­tau­ra­tie is het or­gel uit­ge­breid met een vrij pe­daal dat niet van waar­de is van­uit het oog­punt van mo­nu­men­ten­zorg.


Beiaarden: klokkengieters
Jan Tolhuis.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 3 augustus 2020.


Culemborg: 4 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 50.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 4 augustus 2020.


Culemborg: 5 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 46-48.


Wikipedia
Markt 46-48 (afbeelding).


Culemborg zoals het was
Kledingbedrijf Ausems Wüst.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 5 augustus 2020.


Culemborg: 6 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 36.


Wikipedia
Markt 36 (afbeelding).


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 6 augustus 2020.


Culemborg: 7 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Grote of Barbarakerk.


Wikipedia
Grote of Sint Barbarakerk.
Pieter en François Hemony (klokkengieters).
Kapittelkerk.
Vicarie.
Eredienst.


Website
Rijksmonument nr.: 11551 (Grote Kerkstraat 4).

Omschrijving
(Fragment van de tekst.) Grote of St.Barbarakerk (Ned.Herv.) In sobere vor­men uit­ge­voer­de bak­ste­nen kruis­ba­si­liek, waar­van het schip waar­schijn­lijk in het twee­de kwart 15e eeuw door ver­bou­wing van een pseu­do­ba­si­liek de te­gen­woor­di­ge vorm ver­kreeg. Even­eens twee­de kwart 15e eeuw het koor met om­gang en het tran­sept, ge­bouwd na de ver­hef­fing tot ka­pit­tel­kerk in 1421. Om­streeks 1500 ver­bre­ding van de zij­beu­ken, waar­na in het eer­ste kwart 16e eeuw bouw van ka­pel­len in het ver­leng­de van de dwars­pan­den; het Kruis­koor aan de zuid­zijde en de O.L. Vrou­we­ka­pel aan de noord­zijde. … (Lees verder.)


Website
Rijksmonument nr.: 11553 (Kromme Elloboogsteeg 2).

Omschrijving
Toren van de Ned. Herv. kerk. Half ingebouwd, bak­ste­nen bouw­werk, waar­van de on­der­ste twee ge­le­din­gen – de be­ne­den­ste on­ver­sierd, de vol­gen­de met drie spits­boog­nis­sen in ieder ge­vel­vak – waar­schijn­lijk uit het eer­ste kwart 14e eeuw dag­te­ke­nen en wor­den af­ge­slo­ten door een merk­waar­di­ge bak­ste­nen spits­boog­ba­lu­stra­de. De rij­zi­ge klok­ken­ver­die­ping, sinds de brand van 1654 zon­der spits, is in de 15e eeuw toe­ge­voegd en ver­toont met haar drie ge­pro­fi­leer­de spits­boog­nis­sen in ieder ge­vel­vlak een Ne­der­rijns-go­tisch ka­rak­ter. In de to­ren, die over de be­ne­den­ver­die­ping een rib­loos kruis­ge­welf op kraag­ste­nen heeft, een klok­ken­stoel met mo­dern klok­ken­spel, be­staan­de uit zes klok­ken uit het oude ge­lui van F. en P. Hemony, 1654/1655, en 41 mo­der­ne klok­ken.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBalustradeBasiliekBeukGevelGe­le­dingGotiekKlok­ken­stoelKraag­steenKruis­gewelfKruis­kerkNisPseu­do-ba­si­liekRibSchipSpits­boogTransept.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 7 augustus 2020.


Culemborg: 8 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Grote Kerkstraat 7.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 8 augustus 2020.


Culemborg: 9 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Grote Kerkstraat 11a.


Website
Rijksmonument nr.: 11540 (Grote Kerkstraat 11a).

Omschrijving
Pand met verdieping en zadeldak, evenwijdig aan de straat tussen trap­ge­vels, waar­van slechts de oos­te­lij­ke nog in­tact is. De ge­vel is met na­tuur­ste­nen ban­den ver­le­ven­digd en be­zit bo­ven de ver­die­pings­ven­sters ont­las­tings­bo­gen, waar­van de mid­del­ste, die Tu­dor­vor­mig is, het jaar­tal 1553 draagt.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BandNatuursteenGevelOntlastingsboogTrapgevelTudorboogZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 augustus 2020.


Culemborg: 10 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Grote Kerkstraat 13.


Website
Partycentrum De Lantaarn.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 augustus 2020.


Culemborg: 11 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 198.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 augustus 2020.


Culemborg: 12 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 196.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 augustus 2020.


Culemborg: 13 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 194.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 13 augustus 2020.


Culemborg: 14 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 192.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 14 augustus 2020.


Culemborg: 15 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 188.


Website
Rijksmonument nr.: 11585.

In de tekst, hierbeneden, is sprake van de huis­num­mers 28 en 30. Deze tekst stamt uit 1971. Vast en ze­ker wa­ren die huis­num­mers toen cor­rect, maar nu niet meer.

Omschrijving
Twee panden, die bij een restauratie tot een woon­huis ver­enigd wer­den. 28 is een in­grij­pend her­steld laat-mid­del­eeuws pand met ver­die­ping en za­del­dak tussen punt­gevels. Voor­ge­vel met 19e eeuws ka­rak­ter. 30 heeft een tot punt­ge­vel ge­wij­zig­de trap­ge­vel uit om­streeks 1600 met ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen, na­tuur­ste­nen ban­den, een car­touche met wa­pen, om­ge­ven door rol­werk en drie sier­an­kers.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BandCartoucheGevelNatuursteenOntlastingsboogPuntgevelRolwerkSierankerTrapgevelZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 15 augustus 2020.


Culemborg: 16 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Kerkplein 1.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 augustus 2020.


Culemborg: 17 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 186.


Website
Rijksmonument nr.: 11584.

Omschrijving
Breed herenhuis met verdieping en om­lo­pend schild­dak, twee­de kwart 19e eeuw. De deur met om­lijs­ting is bij een re­cen­te ver­bou­wing uit de voor­ge­vel ver­wij­derd en naar de zij­ge­vel over­ge­bracht. Ven­sters met zes­ruits­schuif­ramen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

Schilddak.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 augustus 2020.


Culemborg: 18 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 184.


Website
Rijksmonument nr.: 11583.

Omschrijving
Laat 16e eeuws pand met verdieping en hoog za­del­dak, even­wij­dig aan de straat tussen trap­gevels met ezels­rug­af­dek­kin­gen. In de van een kroon­lijst voor­zie­ne ven­sters met zes- en vier­ruits­schuif­ra­men. In de noor­de­lij­ke zij­ge­vel oude ven­ster­ko­zij­nen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

EzelsrugKroonlijstTrapgevelZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 18 augustus 2020.


Culemborg: 19 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 72.


Wikipedia
Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (JMJ).


Website
Pensionaat Mariakroon (pdf).
Katholiek onderwijs in Culemborg.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 19 augustus 2020.


Culemborg: 20 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 21.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 20 augustus 2020.


Culemborg: 21 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ridderstraat 8.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 21 augustus 2020.


Culemborg: 22 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Slotstraat 8.


Website
Rijksmonument nr.: 11588.

Omschrijving
Laat-middeleeuws huis op de hoek van de Lange Meent met ver­die­ping en schild­dak, aan de ach­ter­zij­de af­ge­slo­ten door een punt­ge­vel. In de ge­pleis­ter­de voor­ge­vel ge­ha­ven­de muur­an­kers en een vroeg 19e eeuw­se deur.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

PuntgevelSchilddakPleisterlaagMuuranker.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 22 augustus 2020.


Culemborg: 23 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Slotstraat 10.


Wikipedia
Stadhouder.
Drost / Landdrost.
Gobertange (steensoort).


Website
Rijksmonument nr.: 11589.

Omschrijving
Stadhouders- of Drostenhuis. Belang­rijk pand uit de 15e eeuw, be­staan­de uit twee, pa­ral­lel lo­pen­de vleu­gels, even­wij­dig aan de Slot­straat en aan weers­zij­den af­ge­slo­ten door ho­ge trap­ge­vels. Het bak­ste­nen ge­bouw heeft hoek­blok­ken van Go­ber­tan­ger­steen. De voor­ge­vel heeft ven­sters met zes­ruits­schuif­ra­men en een vroeg 19e eeuw­se deur­om­lijs­ting met ge­lijk­tij­di­ge deur- en bo­ven­licht. In­wen­dig moer- en kin­der­bin­ten op ver­sier­de sleu­tel­stuk­ken en in een der ver­trek­ken van de eer­ste ver­die­ping een fres­co (15e eeuw ?) met voor­stel­ling van de Krui­si­ging met stich­ters. In de oos­te­lij­ke helft een op­ka­mer bo­ven een kel­der met trog­ge­welf­jes.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBovenlichtFrescoKinderbintLijstwerkMoerbintOpkamerSleutelstukTrapgevelTroggewelf.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 23 augustus 2020.


Culemborg: 24 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Kasteeltuin.


Wikipedia
Kasteel Culemborg.


Website
Kasteeltuin Culemborg.


Website
Rijksmonument nr.: 11611.

Omschrijving
“Kasteelemplacement”. Aan de noord-oostzijde van de oude stad bij het “Voor­burg” het om­grach­te ter­rein met fun­de­rings­res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel te Cu­lem­borg en de voor­burcht van dit slot. Op het ter­rein een uit de 16e eeuw da­te­rend op­gaand res­tant van de noord­muur van een wes­te­lij­ke uit­brei­ding (1525-1574). Het muur­res­tant is 10,80 m lang en 3,25 m hoog; de dik­te va­ri­eert tus­sen 0,65 en 0,70 m. Het on­der­lig­gen­de fun­da­ment heeft een dik­te van ca 1,20 m. Het be­vat ste­nen van di­ver­se af­me­tin­gen, maar het groot­ste ge­deel­te is op­ge­trok­ken uit bak­ste­nen van ca 28 en 34 cm len­gte. In het muur­werk schiet­ga­ten met spleet­vor­mi­ge ope­ning aan de oor­spron­ke­lij­ke bui­ten­zij­de en een ge­trap­te uit­met­se­ling aan de oor­spron­ke­lij­ke bin­nen­zij­de. Tevens aan de oor­spron­ke­lij­ke bui­ten­zij­de een dicht­ge­met­seld ven­ster. De recht­hoe­ki­ge ge­vel­ope­ning is voor­zien ge­weest van een boog­vor­mi­ge af­slui­ting uit­ge­voerd in bak­steen­kop­pen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenKopUitmetselen.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 24 augustus 2020.


Culemborg: 25 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Lange Meent 32.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 25 augustus 2020.


Culemborg: 26 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 1.


Website
Rijksmonument nr.: 11542.

Omschrijving
Langgerekt bakstenen GEBOUW onder schilddak; aan de voor­zij­de een fron­ton en hou­ten hoofd­ge­stel, 1846.


Website
Rijksmonument nr.: 11613.

Omschrijving
Brug over de Schotel­doeks­ha­ven met ba­lus­ter­leu­nin­gen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBalusterFrontonHoofdgestelSchilddak.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 26 augustus 2020.


Culemborg: 27 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 2.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 27 augustus 2020.


Culemborg: 28 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Bij Havendijk 6.


Website
Rijksmonument nr.: 11613.

Omschrijving
Brug over de Schotel­doeks­ha­ven met ba­lus­ter­leu­nin­gen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

Baluster.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 28 augustus 2020.


Culemborg: 29 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Visstraat 1.


Website
Rijksmonument nr.: 523142.

Inleiding
Het hoekpand met twee WONINGEN, een KOETSHUIS en een WINKEL is ge­bouwd in 1895 in neo­re­nais­san­ce-stijl in op­dracht van H.A. van Drenth, groot­han­de­laar in eie­ren. Het bouw­blok is een over­blijf­sel van een straat­ge­vel­wand van 19de eeuw­se wo­nin­gen voor ar­bei­ders en klei­ne zelf­stan­di­gen, die is ge­si­tu­eerd op de hoek van de Vis­straat en de Ha­ven­dijk. Ken­mer­kend voor de neo­re­nais­san­ce-stijl is de be­na­druk­king van de ho­ri­zon­ta­li­teit door ge­pleis­ter­de om­lo­pen­de ban­den ter hoog­te van de ven­ster-, wis­sel- en bo­ven­dor­pels van de ra­men en voorts de toe­pas­sing van trap­ge­vels. Tot het are­aal van ver­sie­ren­de stijl­ele­men­ten be­ho­ren te­gel­ta­bleaus in de boog­vel­den die door bo­gen met sluit­ste­nen wor­den af­ge­slo­ten.

Omschrijving
Het door bouwmassa’s van ongelijke grootte getypeerde bouw­blok be­zit een sa­men­ge­stel­de plat­te­grond, telt bouw­de­len van een en twee bouw­la­gen. Aan de ach­ter­zij­de van het pand, dat grenst aan de la­ger dan straat­ni­veau lig­gen­de voor­ma­li­ge werf, sluit de kel­der aan op de on­der­kade. Het bouw­blok dat is op­ge­trok­ken in bak­steen (kruis­ver­band), wordt ge­dekt door een sa­men­ge­steld dak met ge­smoor­de kruis­pan­nen en oud Hol­land­se pan­nen. Het hoek­pand be­zit een om­lo­pend af­ge­plat schild­dak met aan voor- en zij­ge­vel een trap­ge­vel; het la­ge­re zij­pand is met de even­wij­dig aan de Vis­straat ge­si­tu­eer­de nok­as van de ge­bro­ken kap te­gen de zij­ge­vel van dit pand ge­le­gen. Aan de straat­zij­de van dit zij­pand be­vindt zich een aan­ge­kapt za­del­dak met trap­ge­vel. De ge­vels zijn ge­vat tus­sen een uit­ge­met­seld tras­raam en met uit­zon­de­ring van de eind­ge­vels en lin­ker zij­ge­vel, ver­sierd met een zaag­tand­fries on­der de dak­lijst. …(Lees verder.)


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBoogveldBovendorpelDaklijstDakpanGevelKruispanKruisverbandNeorenaissanceSchilddakSluitsteenSmorenTableauTrapgevelTrasraamUitmetselenWisseldorpelZaagtandfriesZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 29 augustus 2020.


Culemborg: 30 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Vishal, Havendijk.


Website
Rijksmonument nr.: 11544.

Omschrijving
Vishal. Aan de oostzijde van de Havendijk aan een plein­tje ge­si­tu­eerd bak­ste­nen ge­bouw­tje met ge­bos­seer­de, na­tuur­ste­nen pi­las­ters en een voor­uit­sprin­gen­de mid­den­par­tij op zui­len, be­kroond door een fron­ton. Ge­bouwd in het laat­ste kwart der 18e eeuw.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenFrontonGebosseerdNatuursteenPilasterZuil.


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 augustus 2020.


Culemborg: 31 augustus 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Beeld bij Vishal: Havendijk.


Website
Manus van Empel (lijst van beelden).


MenuEinde CulemborgBegin augustus.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 31 augustus 2020.


JuliAugustusOktoberNovember.

September 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.


Culemborg: 1 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 5.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 1 september 2020.


Culemborg: 2 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 11.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 2 september 2020.


Culemborg: 3 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 13.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 3 september 2020.


Culemborg: 4 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 15.


Website
Theater De Blauwe Schuur.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 4 september 2020.


Culemborg: 5 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 23.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 5 september 2020.


Culemborg: 6 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Havendijk 22.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 6 september 2020.


Culemborg: 7 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Veerweg 6.


Wikipedia
Veerweg.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 7 september 2020.


Culemborg: 8 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
De Helling 1.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 8 september 2020.


Culemborg: 9 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
De Helling 4.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 september 2020.


Culemborg: 10 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achter de Vismarkt 13.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 september 2020.


Culemborg: 11 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Palumbusweg.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 september 2020.


Culemborg: 12 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Ramstoren.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 september 2020.


Culemborg: 13 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 36.


Website
Faroghie Kledingreparatie en stomerij.


Website
Rijksmonument nr.: 523138.

Inleiding
Reclame-MUURSCHILDERING voor het merk Virginia-si­ga­ret­ten, ‘Miss Blanche’ na 1925, door Vil­mos Huszár (1884-1960), kunst­schil­der en me­de-op­rich­ter van De Stijl. Be­hal­ve met schil­de­ren en het ont­wer­pen van in­te­ri­eurs, hield Huszár zich be­zig met het ont­wer­pen van gra­fisch werk voor re­cla­me en in­dus­trie. Hij was te­vens ver­ant­woor­de­lijk voor het eer­ste logo voor het tijd­schrift De Stijl.

Omschrijving
De muurschildering is aangebracht op de zij­ge­vel van het hoek­huis aan de Tol­lens­straat [sic] 36. Hij [sic] be­vindt zich in het lin­ker­deel van de noord­waarts ge­rich­te, aan de Ach­ter­straat ge­le­gen zij­ge­vel en be­slaat de ge­he­le ver­die­ping en reikt tot hal­ver­we­ge de be­ga­ne grond. De op een pleis­ter­laag aan­ge­brach­te, recht­hoe­ki­ge schil­de­ring is ge­vat in een ge­pro­fi­leer­de lijst. De schil­de­ring toont te­gen een geel fond een in vorm ge­ab­stra­heerd beeld van een vrouw met hoed. Zij is ten hal­ve lij­ve weer­ge­ge­ven waar­bij be­hal­ve haar op­zij ge­rich­te ge­laat, al­leen haar scherp ge­sne­den rui­ter­jas­je met wit­te col­trui en een hand­schoen die een si­ga­ret aan haar lip­pen vast­houdt, haar bo­ven­lijf sug­ge­re­ren. On­der­aan de schil­de­ring staat in drie re­gels on­der el­kaar het si­ga­ret­ten­merk ver­meld met in sier­lij­ke let­ters ‘MISS BLANCHE’ en daar­on­der in druk­let­ters ‘VIRGINIA’ (in rood) en ‘CIGARETTES’.

Waardering
Reclame-MUURSCHILDERING, door Vilmos Huszár, ca 1925.
– Van kunsthistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een re­cla­me-muur­schil­de­ring door de be­ken­de kunst­schil­der en me­de-op­rich­ter van De Stijl Vil­mos Huszár, waar­in en­ke­le stijl­ken­mer­ken van De Stijl zo­als het ge­bruik van pri­mai­re kleu­ren en het sche­ma­tisch weer­ge­ven van de voor­stel­ling voor­ko­men.
– Situeringswaarde vanwege de prominente lo­ca­tie op de hoek van twee pa­ral­lel­le we­gen die van­uit noor­de­lij­ke rich­ting het stad­je in­voe­ren.
– Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een ge­schil­der­de re­cla­me-uiting van een lan­de­lijk be­kend pro­dukt. Der­ge­lij­ke schil­de­rin­gen kwa­men op gro­te schaal in het straat­beeld voor maar zijn nu me­ren­deels ver­dwe­nen en als zo­da­nig be­zit de schil­de­ring zeld­zaam­heids­waarde.


Wikipedia
Vilmos HuszárDe StijlTabak: Virginia.


Website
RKD: Vilmos Huszár.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 13 september 2020.


Culemborg: 14 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 39.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 14 september 2020.


Culemborg: 15 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 35.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 15 september 2020.


Culemborg: 16 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 32.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 september 2020.


Culemborg: 17 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 30.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 september 2020.


Culemborg: 18 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 28.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 18 september 2020.


Culemborg: 19 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 31.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 19 september 2020.


Culemborg: 20 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 29.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 20 september 2020.


Culemborg: 21 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 25.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 21 september 2020.


Culemborg: 22 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 24.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 22 september 2020.


Culemborg: 23 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 19.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 23 september 2020.


Culemborg: 24 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 17.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 24 september 2020.


Culemborg: 25 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 15.


Website
Rijksmonument nr.: 523136.

Inleiding
Het HERENHUIS is gebouwd in 1895 door de Culem­borg­se ar­chi­tect Gijs­bar­tus Prins (1852-1933) in een stijl die neo­re­nais­san­ce-in­vloe­den ver­toont. In de ja­ren ze­ven­tig is de oor­spron­ke­lij­ke hou­ten ser­re met bal­kon ver­van­gen door een eigen­tijds exem­plaar, dat niet on­der de be­scher­ming valt. Het HEREN­HUIS is ge­le­gen in de aan­een­ge­slo­ten noord­oos­te­lij­ke ge­vel­wand van de Tol­lens­straat [sic] in de Oude Stad, een van de drie oor­spron­ke­lijk om­muur­de stads­de­len van Cu­lem­borg.

Omschrijving
Het HERENHUIS heeft een rechthoekig grondplan, is deels on­der­kel­derd en heeft twee bouw­la­gen en een zol­der­ver­die­ping on­der een ge­bro­ken schild­dak met ge­smoor­de Hol­land­se pan­nen, waar­van de nok­rich­ting haaks op de voor­ge­vel staat. De hoek­ke­pers zijn af­ge­dekt met zink, de nok heeft twee pi­ron­nen en in het voor­schild be­vindt zich een dak­ka­pel met ge­met­sel­de zij­kan­ten, een T-schuif­raam, een ge­pro­fi­leer­de kroon­lijst en hou­ten zij­bor­den. Het ach­ter­schild is voor­zien van twee ijze­ren dak­raamp­jes en een op­nieuw op­ge­met­sel­de schoor­steen.
De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL telt drie vens­ter­as­sen en wordt ho­ri­zon­taal ge­leed door een hard­ste­nen plint en wa­ter­lijst, ge­pleis­ter­de spek­la­gen en wa­ter­lijs­ten. De ge­vel wordt af­ge­slo­ten met een hoofd­ge­stel, dat be­staat uit een ge­pleis­terd fries met ar­chi­traaf­lijst, ver­diep­te vel­den en con­so­les, die een ge­pro­fi­leer­de kroon­lijst dra­gen. … (Lees verder.)


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

ArchitraafBouwlaagConsoleDakkapelDakpanFriesGeledingHardsteenHoekkeperHoofdgestelKroonlijstNeorenaissanceNokPironPleisterlaagPlintProfielSchilddakSchuifraamSmorenSpeklaagWaterlijst.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 25 september 2020.


Culemborg: 26 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Tollenstraat 3.


Website
Rijksmonument nr.: 11594.

Omschrijving
Een in de kern vroeg 17e eeuws pand met ver­die­ping on­der schild­dak ge­dekt met pan­nen. Voor­gevel (XIX B) met jon­ge­re win­kel­pui voor­zien van hard­ste­nen plint, pi­las­ters en giet­ijze­ren ko­lom­me­tjes met Co­rin­thi­sche ka­pi­te­len en snij­werk in de bo­ven­hoe­ken der ven­sters; op de ver­die­ping twee licht-ge­toog­de 6-, 9- en 16-ruits­schuif­ven­sters. In­wen­dig gro­ten­deels oor­spron­ke­lij­ke in­de­ling met hoog voor­huis, ach­ter­huis met in­steek, ver­die­ping en zol­der met borst­we­ring. Sa­men­ge­stel­de balk­la­gen van moer­bal­ken en kin­der­bin­ten; ge­sne­den sleu­tel­stuk­ken en con­so­les; hout spil­trap met sprong op de ver­die­ping; ge­deel­te van eiken wand­be­tim­me­ring met pa­ne­len; dub­bel; juk­ki­ge span­ten­kap.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

AchterhuisBorstweringConsoleCorintischeHardsteenEntresol: insteekJukKapiteelKinderbintMoerbalkPaneelPilastersPlintPuiSamengestelde balklaagSchilddakSchuifvensterSleutelstukSpantenkapSpiltrapToogTrap: sprongVoorhuisLambrisering: wandbetimmering.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 26 september 2020.


Culemborg: 27 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Oude Vismarkt 10.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 27 september 2020.


Culemborg: 28 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Stadhuis van Culemborg.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 28 september 2020.


Culemborg: 29 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Stadhuis van Culemborg.


Wikipedia
Stadhuis van CulemborgRombout KeldermansWalterus PompeSchamppaal / schampijzerVierschaar.


Database RKD
Rombout II KeldermansWalterus Pompe.


Website
Rijksmonument nr.: 11556.

Omschrijving
Stadhuis. Sierlijk laat-gotisch bouwwerk op recht­hoe­ki­ge plat­te­grond, ge­bouwd 1534-1539 naar ont­werp van Rom­bout Kel­der­mans. Het uit een kel­der­ver­die­ping met twee ver­die­pin­gen be­staan­de ge­bouw draagt een hoog za­del­dak, dat aan voor- en ach­ter­zij­de af­ge­slo­ten door trap­ge­vels met veel­hoe­ki­ge en over­hoek­se pi­na­kels. De door na­tuur­ste­nen ban­den ver­le­ven­dig­de, bak­ste­nen ge­vels be­zit­ten ven­sters met na­tuur­ste­nen kruis­ko­zij­nen en korf­bo­gen, waar­in tra­ce­rin­gen met drie­pas­sen. Tus­sen ven­sters van de be­ne­den­ver­die­ping ron­de, bak­ste­nen ko­lo­net­ten [sic], waar­op ge­beeld­houw­de con­so­les, waar­op oud­tijds beel­den heb­ben ge­staan. Bor­des­stoep uit 1755 met schild­hou­den­de leeu­wen. Op de zuid-oost­hoek een kaak. In­wen­dig be­ne­den de voor­ma­li­ge vlees­hal, door zand­ste­nen zui­len in drie beu­ken ver­deeld, en door kruis­rib­ge­wel­ven over­kluisd. Hier­bo­ven de Bur­ger­zaal, oud­tijds vier­schaar, thans trouw­zaal, met moer- en kin­der­bal­ken. Bo­ven de­ze zaal de vroe­ge­re sche­pen­zaal, met moer- en kin­der­bal­ken en te­gen de noord­wand een schouw uit 1636. Ten noord­wes­ten van de Bur­ger­zaal, thans Bur­ge­mees­ters­ka­mer, heeft een bal­ken­zol­de­ring met ge­beeld­houw­de sleu­tel­stuk­ken, die het stads­wa­pen voor­stel­len. Ro­co­co­schouw uit 1762 met Jus­ti­tia­beeld van de Zuid-Ne­der­land­se beeld­hou­wer Wal­te­rus Pom­pe. Voor het stad­huis, aan weers­zij­den van het bor­des twee hard­ste­nen pa­len met schamp­ijzers, be­kroond door smeed­ijze­ren lan­taarns, ver­moe­de­lijk 1755. Het stad­huis werd ge­res­tau­reerd in 1941-1949, waar­bij het be­kro­nen­de, veel­hoe­ki­ge hou­ten dak­to­ren­tje in enigs­zins ge­wij­zig­de ver­hou­din­gen werd her­bouwd, de be­stem­ming der ver­trek­ken werd ge­wij­zigd en aan de noord­zij­de een se­cre­ta­rie­ge­bouw werd op­ge­trok­ken in quasi-17e eeuw­se vor­men.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBandBeukBordesColonnetConsoleDriepasGevelGotiekKinderbalkKorfboogKruiskozijnKruisribgewelfMoerbalkNatuursteenOverhoeksOverkluizingPinakelRococoSleutelstukTraceringTrapgevelVensterZadeldakZandsteenZuil.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 29 september 2020.


Culemborg: 30 september 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 7.


Website
Rijksmonument nr.: 11557.

Omschrijving
Pand met eenvoudige tuitgevel, af­ge­dekt met een rol­laag en met zij­dek­pla­ten; oor­spron­ke­lijk een 17e eeuw­se trap­ge­vel. In de top een vork­an­ker.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

DekplaatRollaagTrapgevelTuitgevelMuuranker: vorkanker.


MenuEinde CulemborgBegin september.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 september 2020.


JuliAugustusSeptemberNovember.

Oktober 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Culemborg: 1 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 11.


Website
Rijksmonument nr.: 11559.

Omschrijving
Pand met rijk behandelde renaissan­ce­ge­vel, ge­da­teerd in car­tou­ches in de top. 1549. De ge­vel, ver­le­ven­digd door na­tuur­ste­nen ban­den, heeft bo­ven de be­ga­ne­grond­ven­sters flauw ge­bo­gen, ge­pro­fi­leer­de en ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen. Bo­ven de ver­die­pings­ven­sters wij­de, ge­pro­fi­leer­de na­tuur­ste­nen ont­las­tings­bo­gen met sluit­steen, rus­tend op bak­ste­nen pi­las­ters met ge­beeld­houw­de Joni­sche ka­pi­te­len en na­tuur­ste­nen ba­se­ment­jes die door mas­ker­kop­jes ge­dra­gen wor­den. De enigs­zins ge­wij­zig­de, in- en uit­zwen­ken­de ge­vel­top heeft na­tuur­ste­nen con­tour­ban­den, ge­pro­fi­leer­de wa­ter­lijs­ten, vo­luut­be­ein­di­ging met mas­ker­kop­pen op de hoe­ken, schelp­ver­sie­rin­gen bo­ven de zol­der­ven­sters, kop­pen in me­dail­lons en een be­kro­nen­de kop. Vroeg 19e eeuwse deur­om­lijs­ting met hoofd­ge­stel, een­vou­dig bo­ven­licht en ge­lijk­tij­dig deur, het ge­heel om­vat door een ge­pro­fi­leer­de bak­ste­nen om­lijs­ting, waar­van het on­der­ste deel in na­tuur­steen is ge­hou­wen. De ven­sters heb­ben zes­ruits­schuif­ra­men. Het huis is on­der­kel­derd.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBandBasementBovenlichtCartoucheGevelHoofdgestelIonischKapiteelKelderNatuursteenOntlastingsboogPilasterProfielRenaissanceSchuifraamSluitsteenVoluutWaterlijstZolder.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 1 oktober 2020.


Culemborg: 2 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 13.


Website
Rijksmonument nr.: 11560.

Omschrijving
Pand “In den Keyser” gebouwd midden 16e eeuw en ver­bouwd in 1707. Huis met ver­die­ping en hoog schild­dak, haaks op de Markt, be­kroond door een ge­met­sel­de schoor­steen met wind­kap. De een­vou­di­ge 18e eeuwse lijst­ge­vel telt drie ven­ster­as­sen en heeft bo­ven de ven­sters lig­gen­de, recht­hoe­ki­ge spaar­vel­den, waar­van de mid­del­ste on­der de kroon­lijst een ge­beeld­houw­de ban­de­rol­le be­vat met het op­schrift: A 1707. Bo­ven de 19e eeuw­se deur­om­lijs­ting in de rech­ter­as een weel­de­rig ge­sne­den Lod.XV-om­lijs­ting van het bo­ven­ven­ster. Hard­ste­nen plint en stoep. In­wen­dig be­zit het pand on­der­meer een 18e eeuw­se trap­leu­ning met acan­thus­or­na­ment.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

AcanthusBanderolHardsteenKroonlijstLijstgevelOrnamentPlintSchilddakSpaarveldVenster.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 2 oktober 2020.


Culemborg: 3 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 34.


Website
Rijksmonument nr.: 11616.

Omschrijving
Nabij het pand Markt 34 een rechthoekige, zandstenen pomp, gedateerd 1719 en bekroond door een siervaas.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

Zandsteen.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 3 oktober 2020.


Culemborg: 4 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 23.


Website
Rijksmonument nr.: 11562.

Omschrijving
Waarschijnlijk uit de 16e eeuw daterend pand, dat aan de achterzijde een trapgevel bezit. In de gepleisterde puntgevel aan de voorzijde een deuromlijsting met deur uit omstreeks 1800.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

LijstwerkPleisterlaagPuntgevelTrapgevel.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 4 oktober 2020.


Culemborg: 5 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt bij 10.


Website
Rijksmonument nr.: 11615.

Omschrijving
Stadspomp. Nabij het pand Markt 10 een rechthoekige, zandstenen pomp, gedateerd 1718 en bekroond door een siervaas.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

Zandsteen.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 5 oktober 2020.


Culemborg: 6 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Markt 39.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 6 oktober 2020.


Culemborg: 7 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Everwijnstraat 3.


Website
Rijksmonument nr.: 11533 (Everwijnstraat 1).

Omschrijving
Herenhuis met verdieping en eenvoudige lijst­ge­vel, in een steen­tje ge­da­teerd: 1858. Deur­om­lijs­ting met le­vens­boom in het bo­ven­licht, deur en zes­ruits­ra­men uit de bouw­tijd.


Website
Rijksmonument nr.: 11534 (Everwijnstraat 3).

Omschrijving
Langgerekt pand, bestaande uit vier woningen, ge­naamd: Caf­fag­ne of Con­van­je en da­te­rend ver­moe­de­lijk uit 1549. Het pand telt een ver­die­ping, van de be­ga­ne-grond ge­schei­den door een ge­pro­fi­leer­de, bak­ste­nen wa­ter­lijst en draagt een za­del­dak tus­sen punt­ge­vels. De vier deu­ren zijn ge­vat in nis­sen, af­ge­dekt met ge­pro­fi­leer­de korf­bo­gen en heb­ben go­ti­sche kal­ven met peer­kraal­pro­fie­len, waar­van de meest link­se oud is en de an­de­re bij de res­tau­ra­tie naar dit voor­beeld zijn ge­maakt. De ven­sters in de ver­die­ping be­zit­ten bak­ste­nen kruis­ko­zij­nen; de be­ga­ne-grond ven­sters heb­ben 18-ruits­schuif­ra­men. In­wen­dig o.a. moer­bal­ken op peer­kraal­sleu­tel­stuk­ken. Het pand is ge­res­tau­reerd om­streeks 1965.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBovenlichtGevelGotiekKalfKorfboogKruiskozijnLijstgevelLijstwerkMoerbalkNisPeerkraalProfielPuntgevelRaamSchuifraamSleutelstukVerdiepingWaterlijstZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 7 oktober 2020.


Culemborg: 8 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Het Hof.


Heerlijkheid Culemborg

Wikipedia
Keizer Karel VHertogdom GelreMarktrechtGraafschap CulemborgRepubliek der Zeven Verenigde NederlandenElisabeth van CulemborgElisabeth WeeshuisRampjaar 1672Kasteel CulemborgJan van RiebeeckTafelbaaiBatavia.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 8 oktober 2020.


Culemborg: 9 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 48.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 oktober 2020.


Culemborg: 10 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 43.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 oktober 2020.


Culemborg: 11 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 32.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 oktober 2020.


Culemborg: 12 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 31.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 oktober 2020.


Culemborg: 13 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 30.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 13 oktober 2020.


Culemborg: 14 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 28.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 14 oktober 2020.


Culemborg: 15 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 27.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 15 oktober 2020.


Culemborg: 16 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 22.


Website
Boedels Baden en StoutBoedel Baden.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 oktober 2020.


Culemborg: 17 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 20.


Website
Theater aan de Slag.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 oktober 2020.


Culemborg: 18 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 15.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 18 oktober 2020.


Culemborg: 19 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 9.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 19 oktober 2020.


Culemborg: 20 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 2.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 20 oktober 2020.


Culemborg: 21 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Kattenstraat 24.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 21 oktober 2020.


Culemborg: 22 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 2.


Website
Beiaarden: klokkengieter Gerrit Schimmel.


Website
Rijksmonument nr.: 11525.

Omschrijving
Evangelische Lutherse kerk. Op de hoek van de Goil­ber­din­ger­straat en Ach­ter­straat ge­le­gen, een­vou­di­ge, bak­ste­nen zaal­kerk. Her­bouwd in 1839 ter plaat­se van de in 1676 ten be­hoe­ve van de Lu­the­re­nen her­bouw­de ka­pel van het reeds in 1386 ver­mel­de St. Pie­ters­gast­huis. Het ge­bouw draagt een schild­dak met aan de voor­zij­de een zes­hoe­kig hou­ten koe­pel­to­ren­tje, heeft spits­boog­ven­sters en een in­gang in een­vou­di­ge em­pi­re om­lij­sting. In­wen­dig een spits­bo­gig hou­ten ton­ge­welf en een kan­sel met le­ze­naar en doop­hek uit om­streeks 1840. Links en rechts van de kan­sel he­ren­ban­ken met pa­ne­len, die sculp­tuur uit 1676-’77 ver­to­nen. Or­gel met Hoofd­werk en Ne­ven­werk, in 1897 ge­maakt door G. van Druten. Klok­ken­stoel met klok van G. Schimmel, 1686, diam. 48,8 cm.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenEmpirestijlKlokkenstoelSchilddakSpitsboogTongewelfZaalkerk.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 22 oktober 2020.


Culemborg: 23 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 6.


Website
Rijksmonument nr.: 11526.

Omschrijving
Huis, van laat-middeleeuwse oorsprong, met ver­die­ping, ge­pleis­ter­de ge­vel en aan de zuid­zij­de een trap­ge­vel. Deur met levens­boom in het bo­ven­licht. Rechts een ge­toog­de in­rij­poort.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BovenlichtGevelPleisterlaagToogTrapgevelVerdieping.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 23 oktober 2020.


Culemborg: 24 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 11.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 24 oktober 2020.


Culemborg: 25 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 13.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 25 oktober 2020.


Culemborg: 26 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 15.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 26 oktober 2020.


Culemborg: 27 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 17.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 27 oktober 2020.


Culemborg: 28 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 18.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 28 oktober 2020.


Culemborg: 29 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 20.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 29 oktober 2020.


Culemborg: 30 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 38.


Website
Rijksmonument nr.: 11527 (tussen 36 en 38).

Omschrijving
Pand met trapgevel uit het eerste kwart der 17e eeuw van het Zuid­hol­land­se type met ge­pro­fi­leer­de ont­las­tings­bo­gen op con­so­les, wa­ter­lijst en zes sier­an­kers. Oude ven­ster­ko­zij­nen met lui­ken en ge­hen­gen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

ConsoleGehengLuikOntlastingsboogProfielSierankerTrapgevelVensterWaterlijst.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 oktober 2020.


Culemborg: 31 oktober 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Achterstraat 38.


Wikipedia
Jan van RiebeeckVOCIndiëKaapkolonie.


Website
Jan van Riebeeckhuis.


Website
Rijksmonument nr.: 11528.

Omschrijving
Pand met trapgevel van het Zuidhollandse type uit het eer­ste kwart der 17e eeuw. “Jan van Rie­beeck­huis”. Ge­pro­fi­leer­de ont­las­tings­bo­gen op con­so­les; acht sier­an­kers. Aan de ach­ter­zij­de een punt­ge­vel met vlech­tin­gen en een ach­ter­huis met af­ge­knot­te trap­ge­vel. Het huis zelf is laat-mid­del­eeuws en heeft in de zij­ge­vel nog een kruis­kozijn XVI.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

AchterhuisConsoleKruiskozijnOntlastingsboogProfielPuntgevelSierankerTrapgevelVlechting.


MenuEinde CulemborgBegin oktober .


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 31 oktober 2020.


JuliAugustusSeptemberOktober.

November 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.


Culemborg: 1 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Kattenstraat 24.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 1 november 2020.


Culemborg: 2 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Kattenstraat 10.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 2 november 2020.


Culemborg: 3 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Kattenstraat 8.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 3 november 2020.


Culemborg: 4 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 1.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 4 november 2020.


Culemborg: 5 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 3.


Website
Rijksmonument nr.: 11537.

Omschrijving
Pand uit de 16e of 17e eeuw van begane-grond met hoog za­del­dak, dat links tegen een punt­ge­vel aan­sluit. Rechts een on­der­kel­der­de op­ka­mer. De ge­pleis­ter­de lijst­ge­vel heeft een deur­om­lijs­ting van ver­diep­te pi­las­ters met hoofd­ge­stel uit de twee­de helft der 18e eeuw. Ven­sters met twaalf- en vijf­tien­ruits­schuif­ramen.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

HoofdgestelKelderLijstgevelLijstwerkOpkamerPilasterPleisterPuntgevelSchuifraamVensterZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 5 november 2020.


Culemborg: 6 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 14.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 6 november 2020.


Culemborg: 7 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 15.


Website
Rijksmonument nr.: 11539.

Omschrijving
Pand met verdieping en zadel­dak tus­sen punt­ge­vels, 17e eeuw. Ge­pleis­ter­de lijst­ge­vel, waar­in deur­pi­las­ters met ver­diep­te pa­ne­len en hoofd­ge­stel, eind 18e eeuw. Ven­sters met ne­gen­ruits­schuif­ra­men in de ver­die­ping. In­te­ri­eur-on­der­de­len uit de bouw­tijd.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

HoofdgestelLijstgevelPaneelPilasterPleisterPuntgevelSchuifraamVensterVerdiepingZadeldak.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 7 november 2020.


Culemborg: 8 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 27.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 8 november 2020.


Culemborg: 9 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 31.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 november 2020.


Culemborg: 10 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerestraat (bij) 30.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 november 2020.


Culemborg: 11 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerestraat 30.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 november 2020.


Culemborg: 12 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 40.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 november 2020.


Culemborg: 13 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Goilberdingerstraat 44.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 13 november 2020.


Culemborg: 14 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Westersingel.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 14 november 2020.


Culemborg: 15 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Lekdijkstraat 1 A.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 15 november 2020.


Culemborg: 16 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Lekdijkstraat.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 november 2020.


Culemborg: 17 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Westersingel 5.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 november 2020.


Culemborg: 18 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Westersingel 15.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 18 november 2020.


Culemborg: 19 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
’t Jach 3.


Website
Rijksmonument nr.: 451862.

Omschrijving
Nabij de stadswal op een reeds vanaf de 16e eeuw daar­voor be­stem­de plaats ge­si­tu­eer­de romp van de voor­ma­li­ge stel­ling­ko­ren­mo­len, da­te­rend uit 1853/1854.
Bakstenen romp van vier bouw­la­gen met in de 1980-er ja­ren ver­nieuw­de balk­la­gen en vloe­ren, giet­ijze­ren ven­sters en nood­kap.
De romp is als mo­nu­ment van jon­ge­re bouw­kunst van rijks­be­lang van­we­ge de cul­tuur­his­to­ri­sche en si­tu­e­rings­waar­de.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBalklaagBouwlaagMolenVenster.


Website
Molendatabase: De Hoop.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 19 november 2020.


Culemborg: 20 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Slotstraat 22.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 20 november 2020.


Culemborg: 21 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Slotstraat 14.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 21 november 2020.


Culemborg: 22 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Slotstraat 13.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 22 november 2020.


Culemborg: 23 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Het Voorburg 1.


Website
Rijksmonument nr.: 523143.

Inleiding
VILLA met TUINHEK, gebouwd in ca. 1891. Het huis is uit­ge­voerd in een ec­lec­ti­sche stijl waar­bij in­vloe­den van de neo­re­nais­san­ce zijn te on­der­schei­den als de toe­pas­sing van sier­met­sel­werk in spek­ban­den en in de vul­lin­gen van de boog­vel­den bo­ven ven­sters. In de drie eind­ge­vels ver­wij­zen be­scho­ten top­ge­vels naar de cha­let­stijl. De brief­pa­ne­len in de voor­deur zijn af­ge­leid van de go­tiek.
Het pand is gesitueerd aan de oost­zij­de van het cen­trum en maakt deel uit van het uit­ge­leg­de be­scherm­de stads­ge­zicht en is ge­si­tu­eerd in een straat­ge­vel van over­we­gend 19de eeuw­se be­bou­wing. De wo­ning is ge­le­gen te­gen­over het voor­ma­li­ge, on­be­bouw­de kas­teel­ter­rein en wordt door een die­pe tuin met een giet­ijze­ren spij­len­hek ge­schei­den van de straat.

Omschrijving
De VILLA heeft een samengestelde plattegrond met een in hoofdvorm T-vormig grondvlak en is op­ge­trok­ken in bak­steen (kruis­ver­band). De ge­vels bo­ven het uit­ge­met­sel­de om­lo­pen­de tras­raam, wor­den door ge­le bak­ste­nen sier­ban­den ge­leed die deels zijn in­ge­vuld met zwar­te bak­ste­nen. De af­ge­schuin­de dag­kan­ten van de ven­sters zijn in ro­de ver­blend­steen uit­ge­voerd. De hard­ste­nen ven­ster­dor­pels rus­ten al­le op de om­lo­pen­de wa­ter­lijs­ten van ke­ra­mi­sche te­gels. Al­le, ten­zij an­ders ver­meld, rond­boog­vor­mi­ge boog­vel­den bo­ven de di­ver­se ty­pen (schuif)­ra­men zijn met de­ze ge­noem­de ma­te­ri­a­len in rijk sier­met­sel­werk in­ge­vuld. … Lees verder.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

AfschuiningBaksteenBandBeschietenBoogveldBriefpaneelChaletstijlDagkantDorpelEclecticismeGeledingGevelGotiekHardsteenKruisverbandNeorenaissanceRondboogSchuifraamSiermetselwerkSpekbandTopgevelTrasraamUitmetselenVensterVerblendsteenWaterlijst.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 23 november 2020.


Culemborg: 24 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Het Voorburg 8.


Website
Rijksmonument nr.: 523144.

Inleiding
Het HERENHUIS met TUINHEK maakt deel uit van een woonblok van drie panden en is gebouwd in 1892 in opdracht van J. Keijzer door stadsarchitect Gijsbartus Prins (1852-1933). Het huis is uitgevoerd in eclectische stijl, waarbij neorenaissance-invloeden zijn te onderscheiden zoals de toepassing van gepleisterde sierbanden en sluitstenen in de ontlastingsbogen boven de vensters. In de eindgevel aan de straatzijde is een beschoten topgevel, een element afkomstig uit de vormentaal van de chaletstijl aanwezig. Rechts komt een torentje voor.
Het herenhuis is gesitueerd in een straatgevel van overwegend 19de eeuwse bebouwing aan de oostzijde van het centrum en maakt deel uit van het uitgelegde beschermde stadsgezicht. Het woonblok, waarvan alleen de woning Voorburg 8 onder de rijksbescherming valt, wordt gekenmerkt door op het oog van elkaar onafhankelijk ontworpen huizen, door het verspringen van bouwdelen en hoogten van verdiepingsvloeren alsmede afwijkende, afzonderlijke dakvormen. De woning is gelegen tegenover het voormalige, onbebouwde kasteelterrein en wordt door een diepe tuin, begrensd door een gietijzeren spijlenhek gescheiden van de straat.

Omschrijving
HERENHUIS, bezit een samengestelde plattegrond, opgetrokken in baksteen (kruisverband). De voorzijde wordt gekenmerkt door een vooruitspringend bouwdeel dat met de nokas dwars op de straat is geplaatst. Dit bouwdeel wordt gedekt door een tussen een schijnspant en puntgevel met windveren uitgerust zadeldak. De bakgoot rust op gesneden klossen. Rechts is een torentje aanwezig met tentdak op een drie geledingen tellende vierhoekige onderbouw. De bakgoot rust hier op consoles … Lees verder.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

AfschuiningBaksteenBandBeschietenBoogveldBriefpaneelChaletstijlDagkantDorpelEclecticismeGeledingGevelGotiekHardsteenKruisverbandNeorenaissanceRondboogSchuifraamSiermetselwerkSpekbandTopgevelTrasraamUitmetselenVensterVerblendsteenWaterlijst.


Website
Gijsbartus Prins (RKD).


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 24 november 2020.


Culemborg: 25 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Het Voorburg 9.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 25 november 2020.


Culemborg: 26 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Het Voorburg 10.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 26 november 2020.


Culemborg: 27 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Het Voorburg 11.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 27 november 2020.


Culemborg: 28 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 29.


Wikipedia
Elisabeth van CulemborgElisabeth Weeshuis.


Website
Rijksmonument nr.: 11545.

Omschrijving
St.Elisabethweeshuis. Tussen 1557 en 1560 uit een le­gaat van gra­vin Eli­sa­beth van Cu­lem­borg ge­bouwd com­plex, be­staan­de uit twee on­ge­veer haak­se vleu­gels en een ka­pel, toe­gan­ke­lijk door een poort in het pand He­ren­straat 29-31, West­vleu­gel ge­res­tau­reerd in 1960. Aan de west­zij­de de lang­ge­rek­te meis­jes­vleu­gel, waar­on­der een mo­nu­men­ta­le, twee­beu­ki­ge kel­der met bak­ste­nen zui­len en kruis­ge­wel­ven die op bak­ste­nen ko­lo­net­jes [sic] rus­ten, waar­van en­ke­le ge­beeld­houw­de kraag­ste­nen heb­ben. Van de zaal hier­bo­ven is het zui­de­lijk deel in 1800 als re­gen­ten­ka­mer af­ge­schei­den, hier­in een schouw met stuc­werk van F.M. Beret­ta. Op de ver­die­ping en in de keu­ken ge­sne­den sleu­tel­stuk­ken. In de oost­ge­vel een ge­beeld­houw­de wa­pen­steen met re­nais­san­ce­om­lijs­ting, ge­po­ly­chro­meerd. Aan de noord­zij­de de jon­gens­vleu­gel, die te­vens tot ver­blijf der gees­te­lij­ke ver­zor­gers dien­de. De zuid­ge­vel hier­van heeft ven­sters met ge­pro­fi­leer­de korf­bo­gen en een deur met ge­sne­den bo­ven­licht (1801). Haaks op de jon­gens­vleu­gel aan de oost­zij­de de smal­le ka­pel met na­tuur­ste­nen in­gangs­om­lijs­ting en ven­sters met korf­bo­gen. Het com­plex be­zit za­del­da­ken, waar­van de eind­ge­vels schoor­ste­nen met wind­kap­pen heb­ben. De west­vleu­gel wordt ge­dekt door een dub­bel za­del­dak met zak­goot, aan­slui­tend te­gen dub­be­le top­ge­vels. Het poort­ge­bouw aan de He­ren­straat wordt be­kroond door een za­del­dak, heeft aan de voor­zij­de een poort­om­lijs­ting met ge­blok­te pi­las­ters en sier­va­zen (1782-1785), aan de ach­ter­zij­de twee ven­sters in korf­boog­nis­sen bo­ven de door­gang en in­wen­dig op de ver­die­ping een kruis­rib­ge­welf en na­tuur­ste­nen kraag­ste­nen. Frag­men­ten van een 16e eeuw­se schouw te­gen de noord­wand.


Architectonische termen
Website: Joost de Vree.

BaksteenBeukBovenlichtKelderKolonet / ColonnetKorfboogKraagsteenKuisribgewelfLijstwerkNatuursteenNisPilasterPolychroomProfielRenaissanceSchoorsteenSleutelstukStucwerkTopgevelVensterVerdiepingZadeldakZakgootZuil.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 28 november 2020.


Culemborg: 29 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Herenstraat 29.


Wikipedia
Elisabeth van CulemborgElisabeth Weeshuis.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 29 november 2020.


Culemborg: 30 november 2020.

Naar: Algemene informatie over Culemborg.


Google Maps
Nesciohof.


Website
Bewonersvereniging EVA Lanxmeer.


MenuEinde CulemborgBegin november.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 november 2020.


Culemborg.

Juli 2020:
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Augustus 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


September 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.


Oktober 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


November 2020:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nunspeet

Augustus 2019:
30, 31.


September 2019:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Nunspeet
Nunspeet is een plaats die in de streek de Veluwe ligt.

Algemene informatie.


Wikipedia:
Provincie: Gelderland – Streek: Veluwe – Plaats: Nunspeet
RijksmonumentenGemeentelijke monumenten.


Google Maps:
Provincie: Gelderland – Streek: Veluwe – Plaats: Nunspeet.


Websites:
Gevelstenen.
Heemkunde Vereniging Nuwenspete.


Augustus 2019:
30, 31.


September 2019:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Nunspeet: 30 augustus 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Vale Ouwe

Vale Ouwe: deze naam be­te­kent slech­te grond en is de oor­spron­ke­lij­ke naam voor de Ve­lu­we. Het is een oud ge­bied in de pro­vin­cie Gel­der­land.
Bron van deze tekst: Rheden-Nieuws.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 augustus 2019.


Nunspeet: 31 augustus 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Stationslaan 45

Op dit adres is een bedrijf en een kunstatelier gevestigd.

Lopiefiets: loopfiets-verhuur.

De Nunspeetse School: kunstatelier.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 31 augustus 2019.


Nunspeet: 1 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Gemeentelijk monument.

Nunspeet Stationslaan 32-34.
Villa 1900.
Gemeen­te­lijk mo­nu­ment.
De vil­la werd in 1900 ge­bouwd in een bouw­stijl die in­vloe­den ver­toont van de cha­let­stijl. Hoe­wel het pand één ar­chi­tec­to­ni­sche een­heid vormt, heeft het van­af het be­gin be­staan uit twee wo­nin­gen. Het lin­ker woon­huis op num­mer 34 was daar­van het rijkst ge­de­tail­leerd. De wo­ning op num­mer 32 was een­vou­di­ger van op­zet. Het pand is ge­bouwd op een sa­men­ge­stel­de plat­te­grond en be­staat uit twee hoofd­mas­sa’s die ruw­weg sa­men­val­len met de op­de­ling in twee wo­nin­gen. Het woon­huis num­mer 34 is op­ge­trok­ken van­uit een T-vor­mig grond­plan en be­staat uit twee bouw­la­gen en een zol­der, onder za­del­da­ken. Aan de lin­ker voor­zij­de be­vindt zich een ser­re. Het woon­huis num­mer 32 heeft een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond en be­staat uit één bouw­laag en een zol­der, on­der een af­ge­knot­te kap met voor- en ach­ter­schild. Het dak van de vil­la is ge­dekt met ge­smoor­de kruis­pan­nen. De ge­vels zijn op­ge­trok­ken in ro­de bak­steen en heb­ben een ge­pleis­ter­de plint. Bij de res­tau­ra­tie en re­con­struc­tie in 2006 – 2007 is de zeer rij­ke de­tail­le­ring die ver­lo­ren was ge­gaan weer te­rug­ge­bracht. Het be­treft on­der meer de over­ste­ken­de dak­lijs­ten voor­zien van wind­ve­ren met ajour­werk, een fraaie ser­re met daar­bo­ven een over­dekt dak­ter­ras en per­siën­nes aan de ra­men. De hoofd­vorm van de vil­la is vrij­wel vol­le­dig be­waard ge­ble­ven. En­ke­le fraaie ele­men­ten, waar­on­der de dub­be­le voor­deur voor­zien van sier­smeed­werk en de seg­ment­bo­gen bo­ven de ven­sters, waar­van de boog­vel­den zijn ge­vuld met mo­zaïek­te­gels als­me­de een deel van de T-vor­mi­ge, met een drie­ruit bo­ven­licht in­ge­deel­de ven­sters zijn nog oor­spron­ke­lijk. Ook het in­te­ri­eur be­zit nog een groot aan­tal ori­gi­ne­le on­der­de­len, zo­als de ge­or­na­men­teer­de stuc­pla­fonds, bin­nen­deu­ren, de wit­mar­me­ren vloer in de hal en een sa­men­ge­steld bal­ken­pla­fond met ge­pro­fi­leer­de sleu­tel­stuk­ken op de be­ga­ne grond.
(Bron van deze tekst: Stationslaan 32-34 (Pdf)).


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AjourBaksteenBoogveldBouw­laagBoven­lichtCha­let­stijlDak­lijstGevelKruis­panMozaïekOrna­mentPer­siënnePlintSchild­dak, af­ge­knotSeg­ment­boogSerreSleu­tel­stukSmeed­ijzerSmorenStuc­pla­fondVillaWind­veerZadel­dak.


Websites:
Deze villa is het bezoek­adres van en­ke­le scho­len voor spe­ci­aal on­der­wijs EduCare.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 1 september 2019.


Nunspeet: 2 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Gemeentelijk monument.

Nunspeet Stationslaan 28-30.
Voormalige school en boven­mees­ters­wo­ning D. Kok Jzn. 1904.
Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment.
In de dorps­kom van Nun­speet werden in 1904 een la­ge­re school met be­len­den­de boven­mees­ters­wo­ning ge­bouwd naar een ont­werp van ar­chi­tect D. Kok. Rechts naast de in­gang van de school is een hard­ste­nen ge­denk­steen in­ge­met­seld met de tekst ‘de eer­ste steen ge­legd door Ds. IJ. Doorn­veld predt. Ned. Herv. Gem. te Nun­speet 20 april 1904 Ps 72.12’. De wo­ning en de school to­nen gro­te over­een­komst in de ge­vel­be­han­de­ling, de­tail­le­ring en ma­te­riaal­ge­bruik, en zijn ge­bouwd in neo­re­nais­san­ce­stijl. Ken­mer­kend voor de­ze bouw­stijl is de toe­pas­sing van on­der meer seg­ment­bo­gen met ge­pleis­ter­de sluit- en aan­zet­ste­nen bo­ven deur en ven­ster­ope­nin­gen en de wit-ge­pleis­ter­de ho­ri­zon­ta­le sier­ban­den ter hoog­te van de bo­ven­dor­pels van de ven­sters. De school was vroe­ger bin­nen­door van­uit de bo­ven­mees­ters­wo­ning te be­rei­ken. De­ze door­gang is nu dicht­ge­zet. Het woon­huis is ge­bouwd op een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond met een sterk ri­sa­le­rend bouw­deel rechts. Het be­staat deels uit één, deels uit twee bouw­la­gen en een zol­der on­der een met ge­smoor­de kruis­pan­nen ge­dek­te kap, sa­men­ge­steld uit een za­del­dak en een af­ge­knot schild­dak. De aan­gren­zen­de school heeft een recht­hoe­kig grond­plan en één bouw­laag met zol­der on­der een met ge­smoor­de Tui­le-du-Nord-pan­nen ge­dekt schild­dak. De ge­vels zijn op­ge­trok­ken uit bak­steen, heb­ben een met een rol­laag af­ge­slo­ten plint en wor­den aan de bo­ven­zij­de be­ëin­digd met een bak­ste­nen fries van blok- en mui­zen­tand. De ven­sters zijn ge­plaatst on­der een seg­ment­boog­vor­mi­ge ont­las­tings­boog, waar­van het boog­veld is ge­pleis­terd. De ven­sters van de school heb­ben een roe­den­ver­de­ling. De voor­gevel van de bo­ven­mees­ters­wo­ning valt voor­al op door het rech­ter, ri­sa­le­ren­de bouw­deel. De ge­vel­top wordt ge­flan­keerd door ge­met­sel­de pi­las­ters die rus­ten op klei­ne con­so­les. Aan de bo­ven­zij­de ver­bre­den de pi­las­ters zich tot de schou­der van de top­ge­vel en zet­ten zij zich langs de dak­rand voort in een ge­trapt fries. De twee door een smal­le muur­dam ge­schei­den ver­die­pings­ven­sters zijn ge­plaatst on­der één gro­te, se­gment­boog­vor­mi­ge ont­las­tings­boog, waar­van het boog­veld is ge­vuld met geel en groen ge­gla­zuur­de te­gel­tjes in ruit­pa­troon en die aan de bo­ven­zij­de wordt af­ge­slo­ten met een na­tuur­ste­nen, ge­pro­fi­leer­de lijst.
(Bron van deze tekst: Nunspeet Stationslaan 28-30, Nunspeet (Pdf).)


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AanzetsteenBaksteenBandBoogveldBouw­laagBoven­dorpelCon­soleFriesGe­velGla­zuurHard­steenKruis­panMuizen­tandMuur­damNatuur­steenNeo­renais­sance stijlOntlastings­boogPi­las­terPleis­terPlintProfiel­lijstRisa­lietRoede­verdelingRol­laagSchilddakSchild­dak, af­ge­knotSchouderSeg­ment­boogSluit­steenSmo­renTand­lijstTegel­werkTop­gevelTrap­friesTuile-du-Nord-panZadel­dak.


Websites:
Deze voormalige school is onderdeel
van de Vrije Academie Nunspeet en van het Noord-Veluws Museum.


Wikipedia:
Arthur Briët (1867-1939) kunstschilder.


Websites:
RKD: Arthur Briët.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 2 september 2019.


Nunspeet: 3 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Website:
Ingrid Slaa: conceptueel kunstenaar.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 3 september 2019.


Nunspeet: 4 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Wikipedia:
Bergman, dichter.


Website:
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Bergman, dichter.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 4 september 2019.


Nunspeet: 5 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Wikipedia:
Bergman, dichter.


Website:
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Bergman, dichter.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 5 september 2019.


Nunspeet: 6 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Gemeentelijk monument.

Nunspeet Harderwijkerweg 60.
Boerderij D. Kok Jzn. 1901.
Gemeentelijk monument.
Deze T-boerderij aan de Har­der­wij­ker­weg – in 1901 ge­bouwd voor de heer Van ’t Hul – valt voor­al op door de rijke de­tail­le­ring van het voor­huis. Het is niet dui­de­lijk of het pand als boer­de­rij ge­bouwd is of dat het een an­de­re be­drijfs­func­tie had. Het dwars­ge­plaats­te voor­huis, on­der een wolf­dak dat ge­dekt is met ge­smoor­de kruis­pan­nen, heeft een sym­me­trisch in­ge­deel­de voor­ge­vel, ge­flan­keerd door hoek­pi­las­ters. Het ge­vel­vlak wordt af­ge­slo­ten met een in gele ver­blend­steen ge­met­seld fries in blok- en mui­zen­tand. Ro­de en ge­le ver­blend­steen is even­eens ter de­co­ra­tie toe­ge­past in de seg­ment­boog­vor­mi­ge ont­las­tings­bo­gen bo­ven de deur en de ven­sters. De voor­ge­vel wordt ge­do­mi­neerd door het hoog op­gaan­de mid­den­ri­sa­liet onder een dwars­kap. Het dak­huis kraagt iets uit en heeft gro­ten­deels af­ge­sno­ten hoe­ken met kraag­stenen. De ge­vel­top is ge­de­co­reerd met een een­vou­dig, hou­ten sier­spant dat ont­leend is aan de cha­let­stijl. De dak­goot rust op ge­sne­den klam­pen. Op de top staat een smeed­ijze­ren be­kro­ning. In het mid­den­ri­sa­liet be­vindt zich ook de en­tree met de oor­spron­ke­lij­ke deur, voor­zien van een art-nou­veau-deur­ijzer. De ven­sters zijn T-vor­mig in­ge­deeld en op de be­ga­ne grond voor­zien van per­siën­nes.
(Bron van deze tekst: Harderwijkerweg 60, Nunspeet, (Pdf).)


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AfsnuitenArt-nouveauChaletstijlDakgootDakhuisDwarskapFriesGevelKlampKraag­steenKroon­lijstKruis­panMuizen­tand friesOnt­lastings­boogPer­siën­nePilas­tersRisa­lietSeg­ment­boogSmeed­ijzerSmo­renSpantT-Huis­boer­derijUit­kra­genVens­ters: T-vormVer­blend­steenVoor­huisWolfs­dak.


Wikipedia:
Sierspant.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 6 september 2019.


Nunspeet: 7 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 7 september 2019.


Nunspeet: 8 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 8 september 2019.


Nunspeet: 9 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Google Maps:
Belvédèrebos Hulshorst / Nunspeet.


Website:
Landelijk Meldpunt Bomenkap: Rigoreuze bomenkap SBB Gemeente Nunspeet.
Dagblad De Stentor: Hoogleraar: Bomenkap is niet oorzaak van het verdwijnen van bos, maar de Natuurwet.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 september 2019.


Nunspeet: 10 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Wikipedia:
Hans Andreus.


Google Maps:
Gedicht: Zandverstuiving.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 september 2019.


Hulshorst: 11 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Molen De Maagd
Deze molen is een Rijksmonument met nummer: 30858.

Molen De Maagd
Molen “De Maagd”; gemet­sel­de on­der­bouw, acht­kan­te bo­ven­bouw met riet ge­dekt. Ge­res­tau­reerd in 1961.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 30858.)

Hulshorst Kapelweg 24.
Molen De Maagd.
F. ten Zijthoff 1894.
Rijksmonument Korenmolen De Maagd is een stel­ling­mo­len met een ge­met­sel­de on­der­bouw en een met riet ge­dek­te, hou­ten, acht­kan­te romp en een rie­ten kap. De vlucht van de wie­ken be­draagt 23 me­ter. Een in­ge­ko­men stuk van 3 ok­to­ber 1892 kan wor­den ge­zien als een aan­vraag voor een bouw­ver­gun­ning. Bij­ge­voegd is een te­ke­ning van een mo­len voor J. de Rooij door F. ten Zijt­hoff & Zn, fa­bri­kan­ten in mo­len­wer­ken in De­ven­ter. Het jaar­tal dat staat ver­meld op de bo­ven­as van de mo­len geeft aan dat de mo­len in 1894 werd ge­bouwd. Op­dracht­ge­ver J. de Rooij is tot 1946 ei­ge­naar / mo­le­naar ge­weest. De mo­len werd in 1960 ge­res­tau­reerd. Bij een gron­di­ge res­tau­ra­tie in 1988 wer­den ook de roe­den van het wie­ken­kruis ver­van­gen. De mo­len is nog steeds maal­vaar­dig. Het ge­pro­du­ceer­de meel gaat naar bak­kers in de wij­de om­ge­ving van Huls­horst.
(Bron van deze tekst: Kapelweg 24, Hulshorst, (Pdf).)


Wikipedia:
HulshorstWindmolen De Maagd.


Google Maps:
HulshorstKorenmolen De Maagd.


Websites:
De Molen van Hulshorst: De Maagd
Molendatabase: De Maagd, Hulshorst.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 september 2019.


Nunspeet: 12 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Hulshorst

Hulshorst is een dorp van de gemeente Nunspeet.


Wikipedia:
Hulshorst.


Google Maps:
Hulshorst.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 september 2019.


Nunspeet: 13 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Hulshorst

Hulshorst is een dorp van de gemeente Nunspeet.


Wikipedia:
Hulshorst.


Google Maps:
Hulshorst.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 13 september 2019.


Nunspeet: 14 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Belvédèrebos

Gedenkteken
voor de Britse vliegenier
John Burton Shillitoe
die hier op 6 november 1944 sneuvelde
in de strijd tegen Nazi-Duitsland.


Wikipedia:
No. 127 Squadron RAFNazi-Duitsland.


Google Maps:
Monument voor John Burton Shillitoe.


Websites:
Find a grave: memorials: John Burton Shillitoe.
Royal Air Force Museum: No. 127 Squadron
(met een afbeelding van het regimentsembleem).
Bekenstichting: Zilverbeekje.


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 14 september 2019.


Nunspeet: 15 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Margarine-locomotief

Deze vuurloze locomotief werd gebruikt in de margarine-fabriek van Van den Bergh.


Wikipedia:
Samuel van den Bergh.
Vuurloze locomotief.


Google Maps:
Hierderweg 14, Hulshorst (foto).
Hierderweg 14, Hulshorst (kaart).


Websites:
Nico Spilt Langs de rails: Vuurloze locs (met veel foto’s).


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 15 september 2019.


Nunspeet: 16 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Beekhuizerzand
Op het kruispunt van het Koopmanspad en het Stuifzandpad,
langs het militair oefenterrein nabij Harderwijk.


Wikipedia:
Harderwijk.


Google Maps:
Beekhuizerzand (foto).
Kruispunt Koopmanspad en Stuifzandpad (kaart).


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 september 2019.


Nunspeet: 17 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Beekhuizerzand
Boomgroep


Wikipedia:
Harderwijk.


Google Maps:
Beekhuizerzand (foto).
Kruispunt Koopmanspad en Stuifzandpad (kaart).


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 september 2019.


Nunspeet: 18 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Beekhuizerzand


Wikipedia:
Harderwijk.


Google Maps:
Beekhuizerzand (foto).
Kruispunt Koopmanspad en Stuifzandpad (kaart).


MenuEinde Nunspeet.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 18 september 2019.


Nunspeet

Augustus 2019:
30, 31.


September 2019:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.