Apad 24-07-21: elf uur

11.11 uur

*

24 juli 2021

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 11h11.

Hoogstraat 8 t/m 16.


De panden (v.r.n.l.): 8 tot en met 16, zijn alle vijf Rijks­mo­nu­men­ten met, resp. de num­mers 9161, 9162, 9163, 9164 en 517127.


Menu – 24/07-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Eckernförde

Eckernförde
Fotonr.: 190508 11h11.

Borby met de torenspits van de Bor­byer Kir­che, ge­fo­to­gra­feerd van­af de Ha­fen­spitze.


Menu – 24/07-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.11 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2021.


Apad 17-06-21: elf uur

11.09 uur

*

17 juni 2021

Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 11h09.

De achterzijde van de Alte Post / het Oude Postkantoor.


Menu – 17/06-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 11h09.

Sint-Gertrudiskerk, ook wel de Peperbus genoemd.
Kerkstraat 1.
Zuidelijk transept met toren.


Deze foto plaatste ik eerder op:
21 januari 2019.


Menu – 17/06-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.09 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2021.


Apad 20-05-21: zeventien uur

17.07 uur

*

20 mei 2021

Leer

Leer
Fotonr.: 180307 17h07.

ZOB: Zentraler Omnibus-Bahnhof.
Centraal Busstation.


Menu – 20/05-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 17h07.

Sint Antoniusstraat 13.


Hoewel ‘1600’ op de gevel staat en het pand, vol­gens het Ka­das­ter, in ‘1700’ ge­bouwd is, is het won­der­wel geen mo­nu­ment. Ook kan ik niets over de ge­vel­steen vin­den in de lijs­ten.


Menu – 20/05-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.07 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2021.


Apad 24-04-21: dertien uur

13.06 uur

*

24 april 2021

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 13h06.

Groot Arsenaal.


Menu – 24/04-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hattem

Hanzestad Hattem
Fotonr.: 181121 13h06.

Stadhuis
Markt 1
Rijksmonument
Monumentnummer: 20969.


Deze foto plaatste ik eerder op:
17 maart 2019.


Menu – 24/04-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.06 uur, op verschillende datums.


Apad 25-01-21: dertien uur

13.01 uur

*

25 januari 2021

Zaltbommel

Zaltbommel
Fotonr.: 180523 13h01.


Menu – 25/01-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 13h01.

Dubbelstraat.


Menu – 25/01-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.01 uur, op verschillende datums.


Bergen op Zoom: Bye bye – night

03 maart 2019

 

 
Grote Markt

De Grote Markt.


Grote Markt

De Grote Markt.


Grote Markt

De Grote Markt.


Markiezenhof

Het Markiezenhof.


Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 03/03: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Kermis

02 maart 2019

 

 
Kermis

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Komt dat zien, komt dat zien: de vrouw zon­der hoofd.
In de dagen dat men nog wei­nig sub­tiel om­ging met de uit­zon­der­lijk ge­han­di­cap­te mens, wer­den de­zen als bij­zon­der­heid op ker­mis­sen en jaar­mark­ten ten­toon­ge­steld, om je aan te ver­ga­pen. Klei­ne mensen, veel te gro­te men­sen, dun­ne, of juist zeer dik­ke men­sen, vrou­wen met een snor, ge­heel be­haar­de kin­de­ren, Sia­me­se twee­lin­gen, een man met drie be­nen, of ‘wil­den’ uit Zuid-Ame­ri­ka of Afri­ka. Het kon zo ‘gek’ niet of er wa­ren al­tijd wel be­ta­len­de kij­kers voor te vin­den. De ker­mis bood een he­le sca­la van vreem­de wezens die op de­ze aar­de voor­ko­men, zoals ook de neus­hoorn, die toen­ter­tijd een on­ge­ken­de exo­ti­sche ver­schij­ning was, of een dan­sen­de brui­ne beer. Er was al­tijd wel wat te zien op een ker­mis.
Meer informatie over de ker­mis van vroe­ger op de web­si­te van cul­tu­reel an­tro­po­loog Jef de Ja­ger: Rituelen en tradities: kermis.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Goldie

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Goldie, van kunstenares Silvia B.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.


Goldie

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Goldie, van kunstenares Silvia B.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.


Goldie

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Silvia B. over haar kunst­wer­ken:
De beelden ba­lan­ce­ren op de grens van ons con­cept van schoon­heid. Ener­zijds aan­trek­ke­lijk of aan­doen­lijk zelfs, an­der­zijds mon­ster­ach­tig, spe­len ze met de ver­bin­te­nis die ‘mooi en le­lijk’ aan­gaan met ‘goed en kwaad’.
Voor Het Markiezen­hof is Gol­die een kunst­zin­ni­ge ver­beel­ding van de op de ker­mis ten­toon­ge­stel­de be­haarde of ha­ri­ge vrouw.

 

 

Website
Silvia B: Goldie.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Militair

01 maart 2019

 

 
Parijse maquette

Het Markiezenhof
De militaire ge­schie­de­nis van Ber­gen op Zoom.

Een kopie van de ma­quet­te van de stad, ge­maakt in 1751, zo­als die er voor­heen uit­ge­zien zou heb­ben vóór de bom­bar­de­men­ten en de plun­de­ring er­van, vol­gens de Fran­se in­ge­nieurs na de val van de stad op 16 sep­tem­ber 1747.
De ori­gi­ne­le ma­quet­te van Ber­gen op Zoom be­vindt zich in het Mu­sée des Plans-re­liefs te Pa­rijs.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Websites
De originele maquette van Ber­gen op Zoom, te Parijs.
Musée des Plans-re­liefs. (Frans.)

 

 

1747
Omdat de vesting on­neem­baar lijkt, krijgt de stad de bij­naam ‘La Pu­cel­le’, de Maagd. In 1747 lukt het de Fran­sen toch om Ber­gen op Zoom in te ne­men. Ber­gen op Zoom vol­doet op dat mo­ment aan de in­zich­ten van mees­ter­ves­ting­bou­wer Men­no van Coe­hoorn en [wordt] be­schouwd als de sterk­ste ves­ting van de Re­pu­bliek. De ma­quet­te in het mid­den van de zaal toont de stad in het jaar 1747, voor­dat het [sic] door de Fran­sen werd in­ge­no­men.
Na twee maan­den valt op 16 sep­tem­ber de ves­ting na een Fran­se storm­aan­val, die als een com­ple­te ver­ras­sing komt voor de be­vel­heb­bers van de stad. In de stad wordt he­vig ge­voch­ten, maar het gar­ni­zoen ver­trekt al snel de stad uit. Ber­gen op Zoom valt in han­den van moor­den­de en plun­de­ren­de sol­da­ten. Een groot deel van de stad ligt in puin, de be­vol­king is nog ja­ren­lang be­rooid en erns­tig ge­trau­ma­ti­seerd door de val van de Maagd.
Bron van deze tekst.

 

 

Menu – 01/03: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Militair

28 februari 2019

 

 
Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
De militaire ge­schie­de­nis van Ber­gen op Zoom.
De maquette van de stad zo­als die er­uit zag vóór de in­na­me door de Fran­sen op 16 sep­tem­ber 1747.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Wikipedia
Het be­leg van Ber­gen op Zoom (1747).

 

 

1747
Omdat de vesting on­neem­baar lijkt, krijgt de stad de bij­naam ‘La Pu­cel­le’, de Maagd. In 1747 lukt het de Fran­sen toch om Ber­gen op Zoom in te ne­men. Ber­gen op Zoom vol­doet op dat mo­ment aan de in­zich­ten van mees­ter­ves­ting­bou­wer Men­no van Coe­hoorn en [wordt] be­schouwd als de sterk­ste ves­ting van de Re­pu­bliek. De ma­quet­te in het mid­den van de zaal toont de stad in het jaar 1747, voor­dat het [sic] door de Fran­sen werd in­ge­no­men.
Na twee maan­den valt op 16 sep­tem­ber de ves­ting na een Fran­se storm­aan­val, die als een com­ple­te ver­ras­sing komt voor de be­vel­heb­bers van de stad. In de stad wordt he­vig ge­voch­ten, maar het gar­ni­zoen ver­trekt al snel de stad uit. Ber­gen op Zoom valt in han­den van moor­den­de en plun­de­ren­de sol­da­ten. Een groot deel van de stad ligt in puin, de be­vol­king is nog ja­ren­lang be­rooid en erns­tig ge­trau­ma­ti­seerd door de val van de Maagd.
Bron van deze tekst: Handels- en vestingstad.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.

De maquette is in het Mu­se­um Mar­kie­zen­hof op een hel­ling ge­plaatst, zo­dat de toe­schou­wer van be­ne­den af een goed over­zicht heeft op het mo­del van de­ze stad, maar er is ook een stel­la­ge, die men via een trap kan be­klim­men, van­waar men de stad van­af de zee­zijde (Schel­de) kan be­kij­ken.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.
Door de lichtinval en ref­lec­tie lijkt het als­of de grach­ten van de ves­ting­wer­ken echt vol wa­ter staan.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.
Een landkaart van de ves­tings­tad Ber­gen op Zoom en di­rec­te om­ge­ving. Het lijkt er­op dat de­ze land­kaart mo­del is ge­weest voor de ma­quet­te, hier­bo­ven.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

27 februari 2019

 

 
RNR-Glas-in-lood

Het Markiezenhof
Industrieel erfgoed
Herinneringstableau in glas-in-lood bij het hon­derd­ja­rig ju­bi­le­um van de
ijzergieterij Rogier-Nerincx-Richter
1882 – 1982.

 

 

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Wikipedia
RNR.

 

 

Menu – 27/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom
RNR

Het Markiezenhof
Industrieel erfgoed.

 

 

N.V.Machinefabriek
v.h.Rogier.Nerincx.Richter.
Bergen.op.Zoom.1906.

 

 

Raad- en Rekenkamer
Modelleren, gie­ten, sme­den, as­sem­ble­ren
De metaalindustrie dankt haar be­staan gro­ten­deels aan de sui­ker­fa­brie­ken en de de­fi­ni­tie­ve af­schei­ding van Bel­gië in 1839. De oor­spron­ke­lijk in Bel­gië ge­pro­du­ceer­de ma­chi­ne­rieën voor de sui­ker­ver­wer­king gaat men nu zelf pro­du­ce­ren. Bel­gi­sche ka­pi­taal­be­zit­ters in­ves­te­ren lie­ver in Ne­der­land. Naast ma­chi­nes wor­den tal van an­de­re pro­duc­ten ver­vaar­digd. De be­lang­rijk­ste be­drij­ven zijn:
N.V. Asselbergs’ IJzer­gie­te­rij en Han­dels­maat­schap­pij,
N.V. IJzer­gie­te­rij en Ma­chi­ne­fa­briek Rogier Nerincx Richter,
N.V. Haar­den­fa­briek ‘De Schelde’ v/h Geers & Zoon, N.V. IJzer­gie­te­rij en Ma­chi­ne­fa­briek P.J. van Me­che­len, N.V. IJzer­gie­te­rij en Ma­chi­ne­fa­briek ‘De Holland’ en Hu­bert C. Be­ckers’ IJzer­gie­te­rij en Ka­chel­fa­briek ‘St. Jozef’.

 

 

Menu – 27/02: BeginEinde.