apad 13-12-21: zeventien uur

17.17 uur

*

13 december 2021

Bergen op Zoom

Vestingstad Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 17h17.

Grote Markt 1.
Stadhuis.
(Bouwjaar: na 1397.)


Het Stadhuis is een Rijksmonument met nr.: 9112.


Menu – 13/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geulhem

Geulhem (Land van Valkenburg)
Fotonr.: 190213 17h17.

Geulhemmerweg 27.
(Bouwjaar: 1905)


Menu – 13/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.17 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


10 juli 1975

Maastricht: 10 juli 1975
Tafelstraat 30

Jekerkwartier.

Jekerkwartier.


Een lucht­fo­to uit 1975 van een deel van het Je­ker­kwar­tier in Maas­tricht. Het pand Ta­fel­straat 30 is na­bij de bo­ven­rand te zien, iets links van het mid­den, met de oran­je stip.


Menu – 10/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tafelstraat 30, Maastricht

Tafelstraat 30.


Ach­ter de twee ra­men op de be­ga­ne grond woon ik van eind de­cem­ber 1974 tot me­dio ju­ni 1977. Op de pos­ter in het raam rechts staat: “Min­der vlees, me­vrouw: u weet wel waar­om”, waar­na een uit­leg volgt waar­om het be­ter is min­der vlees te eten. Ik was toen ve­ge­ta­riër.
De straat links heet ‘Ach­ter de mo­lens.’ In dit stads­deel (Je­ker­kwar­tier) stroomt de ri­vier de Je­ker tus­sen en on­der de hui­zen door. In de Je­ker lig­gen hier vlak­bij en­ke­le wa­ter­mo­lens.


Menu – 10/07: BeginEinde.