Over de reis naar Jemen

Athaaf al-Nadiem AR en NL

1996 – 2021: Vijfentwintig jaar geleden

1997 – 2017: Twintig jaar geleden

Dagboekfragmenten 1996 en 1997

Over de reis naar Jemen

Nico en ik zijn in Je­men om een cul­tu­reel pro­ject te be­ge­lei­den, dat wordt be­taald door de Ne­der­land­se over­heid en uit­ge­voerd door Je­me­nie­ten.
Voor 1990 wa­ren er twee re­pu­blie­ken met de naam Je­men. Het is­la­mi­tische Noord-Je­men en het com­mu­nis­tische Zuid-Je­men.
Na de val van de Sov­jet-Unie (in 1990) kon het com­mu­nis­tische Zuid-Je­men zich niet meer hand­ha­ven en ging sa­men met het Noor­den. Van de Ne­der­land­se re­ge­ring kreeg het nieu­we land een half mil­joen gul­den, te be­ste­den aan een cul­tu­reel pro­ject, de helft in het Noor­den en de an­de­re helft in het Zui­den.
In het Noor­den, waar in de hoofd­stad Sa­na’a de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de was (is) ge­ves­tigd, had men vol­doen­de con­tac­ten om snel een ge­schikt doel te vin­den, maar men ken­de nie­mand in het Zui­den, dus dat geld bleef op de plank lig­gen.
Nico was in het be­gin van de ja­ren ne­gen­tig op ei­gen ge­le­gen­heid, met een col­le­ga van de Uni­ver­si­teit Lei­den, op va­kan­tie ge­weest in Je­men en had in het plaats­je Ta­rim, in Zuid-Je­men een bi­blio­theek be­zocht met heel veel ou­de / waar­de­vol­le hand­schrif­ten (ma­nu­scrip­ten). Daar­over sprak hij la­ter met de Cul­tu­reel At­ta­ché van de Am­bas­sa­de, waar­na men dat een waar­dig pro­ject vond om het sla­pen­de kwart mil­joen aan te be­ste­den.
Project­lei­der dr. Jan Just Wit­kam be­zocht die bi­blio­theek in Ta­rim en maak­te een in­ven­ta­ri­sa­tie van de za­ken waar ge­brek aan was en waar­aan men be­hoef­te had en na zijn te­rug­keer in Ne­der­land koch­ten wij de ge­wens­te spul­len. Al­les werd per con­tai­ner naar Je­men ver­scheept.
Nico en ik ver­trok­ken op tijd, zo­dat we eni­ge da­gen voor de aan­komst van de con­tai­ner ter plek­ke zou­den zijn.
Ik werd bij dit pro­ject be­trok­ken om­dat ik Ara­bisch ge­stu­deerd heb (1990-95) en een tech­nische ach­ter­grond heb. Ik werk­te na­me­lijk tot 1990 als tech­nisch spe­cia­list bij het be­drijf dat nu KPN heet, maar toen­ter­tijd PTT Te­le­com.
In 1997 werk­te ik nog­maals een aan­tal we­ken in Je­men, maar met een an­de­re col­le­ga.


Menu


Jemen 1996
Naar dag 1: 17 maart 1996
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


Jemen 1997
Naar dag 1: 19 november 1997.
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.