Duitsland: Plön

Plön: 15 februari 2020

Watertoren aan de Scharweg 12a

Station Plön.


Uitzicht over de Großer Plöner See, met op de achter­grond de wa­ter­toren aan de Schar­weg 12a.


Achtergrondinformatie
Plön: 15 februari 2020.


Menu – 15/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Watertoren aan de Scharweg 12a
14 februari 2020 (2/2)

Station Plön.


Großer Plöner See met watertoren op achtergrond.


Menu – 15/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 14 februari 2020

Bahnhofstraße 2

Bahnhofstraße 2.


Dit is het voormalig postkantoor.
Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 14 februari 2020.


Menu – 14/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bahnhofstraße 2

Bahnhofstraße 2.


Menu – 14/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 13 februari 2020

Johannisstraße 47

Johannisstraße 47.


Achtergrondinformatie
Plön: 13 februari 2020.


Menu – 13/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 12 februari 2020

Johannisstraße 45

Johannisstraße 45.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 12 februari 2020.


Menu – 12/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Johannisstraße 45

Johannisstraße 45.


Menu – 12/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 11 februari 2020

Hans-Adolf-Straße 33 Oliver Kohls

Het pastelgele huis op de achter­grond heeft als adres: Hans-Adolf-Straße 33
Daar woont en werkt de kunst­schil­der Oliver Kohls.


De gedenksteen, links op de voor­grond, is een mo­nu­ment (Denk­mal), samen met een lin­de­boom, links, waar­van maar een klein deel op de­ze fo­to te zien is.


Achtergrondinformatie
Plön: 11 februari 2020.


Menu – 11/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 10 februari 2020

Hans-Adolf-Straße 36

Hans-Adolf-Straße 36.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 10 februari 2020.


Menu – 10/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hans-Adolf-Straße 36

Hans-Adolf-Straße 36.


Menu – 10/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 9 februari 2020

Hamburger Straße 1

Hamburger Straße 1
Zijkant en achterzijde.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 9 februari 2020.


Menu – 09/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 8 februari 2020

Hamburger Straße 28

Hamburger Straße 28.


Achtergrondinformatie
Plön: 8 februari 2020.


Menu – 08/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 7 februari 2020

Hamburger Straße 32 Voormalige Pestalozzi-school

Hamburger Straße 32
De voormalige Pestalozzi-school.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 7 februari 2020.


Menu – 07/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburger Straße 32 Voormalige Pestalozzi-school

Hamburger Straße 32
De voormalige Pestalozzi-school.


Menu – 07/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 6 februari 2020

Johanniskirche

Johannisstraße 52: Kirche St. Johannis.


Deze kerk is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 6 februari 2020.


Menu – 06/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Johanniskirche

Johannisstraße 52: Kirche St. Johannis.


Menu – 06/02: BeginEinde.


Johanniskirche

Johannisstraße 52: Kirche St. Johannis.


Menu – 06/02: BeginEinde.


Johanniskirche

Johannisstraße 52: Kirche St. Johannis.


Menu – 06/02: BeginEinde.


Johanniskirche

Johannisstraße 52: Kirche St. Johannis.


Menu – 06/02: BeginEinde.


Johanniskirche

Johannisstraße 52: Kirche St. Johannis.


Menu – 06/02: BeginEinde.


Johanniskirche

Johannisstraße 52: Kirche St. Johannis.


Johanniskirche.

In 1685 samen met de stich­ting van de Plö­ner Neu­stadt door her­tog Hans Adolph als zelf­stan­di­ge kers­pel­kerk ge­sticht.

Deze vakwerk zaalkerk met een drie­zij­di­ge po­ly­go­na­le ap­sis werd in 1861 door de in­voe­ging van nieu­we ven­sters en in 1910 met het in­te­ri­eur in de nieuw-go­ti­sche stijl ver­an­derd.

De Plöner Neustadt was tot 1847 een zelf­stan­di­ge stad, de kerk­ge­meen­schap­pen Plön-Alt­stadt en Plön-Neu­stadt wer­den pas in 1934 ver­enigd.

DE JOHANNISKERK IS GEOPEND
DAGELIJKS VAN 14:30 UUR
TOT 17:30 UUR
BEHALVE OP MAANDAG


Johanniskirche.

1685 im Zusammenhang der Gründung der Plöner Neus­tadt durg Her­zog Hans Adolph als eigen­stän­dige Kirch­spiel­kir­che ge­grün­det.

Die Fachwerk-Saalkirche mit drei­sei­ti­gem po­ly­go­na­len Schluß wur­de 1861 durch den Ein­bau neu­er Fens­ter und 1910 im In­ne­ren im Sti­le der Neu­go­tik ver­än­dert.

Die Plöner Neustadt war bis 1847 eine eigen­stän­di­ge Stadt, die Kir­chen­ge­mein­den Plön-Alt­stadt und Plön-Neu­stadt wur­den erst im Jah­re 1934 ver­ei­nigt.

DIE JOHANNISKIRCHE IST GEÖFFNET
TÄGLICH VON 14:30 UHR
BIS 17:30 UHR
AUSSER MONTAG


Menu – 06/02: BeginEinde.