apad 31-01-22: tien uur

10.20 uur

*

31 januari 2021

Amsterdam

Vestingstad Amsterdam
Fotonr.: 190506 10h20.

Centraal Station Amsterdam.
(Bouwperiode: 1881-89.)


Het stationscomplex is een Rijksmonument met nr.: 5681.


Menu – 31/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190919 10h20.

Springeltwiete 2A: Sprinkenhof.
(Bouwjaren: 1927-1943.)


Der Sprinkenhof ist ein neun­stöcki­ges Kon­tor­haus im Stil des Back­stein­ex­pres­si­o­nis­mus und Teil des Ham­bur­ger Kon­tor­haus­vier­tels, das den ge­sam­ten Kom­plex zwi­schen Alt­städ­ter, Bur­chard­straße und Jo­han­nis­wall ein­nimmt. Durch den In­nen­hof ver­läuft zwi­schen Bur­chard- und Alt­städ­ter Straße in zwei pa­ral­lel­en Füh­run­gen die Sprin­gel­twie­te. Das Büro­haus wur­de von 1927 bis 1943 in drei Bau­ab­schnit­ten von Hans und Os­kar Ger­son und Fritz Höger er­baut und ist Na­mens­ge­ber des städ­ti­schen Im­mo­bi­lien­un­ter­neh­mens Sprin­ken­hof GmbH.
[Bron: Wikipedia, Sprinkenhof.]


De Sprinkenhof is een negen ver­die­pin­gen hoog kan­toor­ge­bouw in de stijl van het Bak­steen­ex­pres­si­o­nis­me (Back­stein­ex­pres­si­o­nis­mus) en deel van de Ham­burg­se kan­to­ren­wijk, die het ge­he­le com­plex tus­sen Alt­städ­ter, Bur­chard­straße und Jo­han­nis­wall in be­slag neemt. Over de bin­nen­plaats loopt tus­sen de Bur­chard- und Alt­städ­ter Straße met twee pa­ral­le­le ba­nen de Sprin­gel­twie­te. Dit kan­toor­ge­bouw werd van 1927 tot 1943 in drie bouw­fa­ses door Hans en Os­kar Ger­son en Fritz Höger ge­bouwd en is de naam­ge­ver van de lo­ka­le vast­goed­on­der­ne­ming Sprin­ken­hof GmbH.
[Mijn Nederlandse vertaling van de oor­spron­ke­lij­ke Duit­se tekst in Wi­ki­pe­dia.]


Menu – 31/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.20 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 30-01-22: eenentwintig uur

21.19 uur

*

30 januari 2021

Flensburg

Flensburg
Fotonr.: 180430 21h19.

Over de Flensburger Förde, is op de achtergrond, op de heuvel, de St. Jürgen-Kirche te zien.
(Bouwperiode: 1903-07.)


Menu – 30/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 21h19.

Lage Gouwe, nabij de Turfbrug, links op de foto te zien.


Menu – 30/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 21.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 29-01-22: twintig uur

20.19 uur

*

29 januari 2021

Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 20h19.

Oosthaven 9: achteringang / -uitgang van Museum Gouda.
Voor het gebouw geldt: diverse bouwfases, vanaf de 14e eeuw, maar ik weet niet uit welk tijdperk deze poort stamt, vermoedelijk uit de 16e of 17e eeuw.)


Dit deel van het Museum Gouda is een Rijksmonument met nr: 16882.


Menu – 29/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210810 20h19.

Hoge Rijndijk 23B.
(Bouwjaar: 1923.)
Een deel van het voormalig Koninklijk Militair-Invalidenhuis.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 515111.


Menu – 29/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 28-01-22: twintig uur

20.19 uur

*

28 januari 2021

Zoeterwoude-Rijndijk

Zoeterwoude-Rijndijk
Fotonr.: 210602 20h19.

Rijndijk 12.
(Bouwjaar: 1870.)


In dit pand is Pottenbakkerij Zaalberg gevestigd, die al sinds 1918 bestaat en werkzaam is.


Menu – 28/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Zwolle

Hanzestad Zwolle (Salland)
Fotonr.: 210722 20h19.

De rivier de IJssel, die in de zomer 2021 buiten de oevers trad, zoals zoveel rivieren in Noord-Europa in die tijd overstromingen veroorzaakten.


Ik maakte deze foto vanuit de trein toen die over de brug de Hanzeboog, ten zuiden van Zwolle, reed.


Menu – 28/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 27-01-22: negentien uur

19.19 uur

*

27 januari 2021

Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210606 19h19.

Lammenschansplein 4.
(Bouwjaar: 1959.)


Het water op de voorgrond is de Trekvliet.
Uit Wikipedia: De Trekvliet is een kanaal in de Nederlandse stad Leiden dat in 1638 gegraven is ten behoeve van de trekschuitverbindingen met Delft en Den Haag.


Menu – 27/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210806 19h19.

Zoeterwoudsesingel 55 (zijkant).
(Bouwjaar: 1903.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 1663.


A UNE PASSANTE

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être!
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
O toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

Charles Baudelaire (1821-1867).


IN HET VOORBIJGAAN

De straat omgaf mij met haar daverend kabaal en
Lang, slank, in diepe rouw ging mij een vrouw voorbij,
Verheven in haar smart; met fraaie hand liet zij
De zoom van haar gewaad opzweven en weer dalen,

Op snelle benen en met statueske grootheid.
En uit haar ogen, loden lucht waar storm ontspringt,
Dronk ik verkrampt, bevangen als een zonderling,
Zoetheid die fascineert, genot dat tot de dood leidt.

Een bliksemflits… en toen de nacht! Vluchtige schone
Wier blik mij één moment met levenskracht beloonde,
Zal ik je in het eeuwig leven pas weer zien?

Elders, ver weg van hier! Te laat! Of nooit misschien!
Ik weet niet waar jij vlucht, jij niet waar ik zal gaan,
Vrouw die ik had bemind, vrouw die dat hebt verstaan!

Vertaling: Peter Verstegen


De Stichting Tegenbeeld in Leiden schilderde dit gedicht.
(In Leiden zijn op veel meer muren gedichten geschilderd door deze Stichting.)


Menu – 27/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 26-01-22: negentien uur

19.19 uur

*

26 januari 2021

Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Rijndijk (Rijnland)
Fotonr.: 200424 19h19.

Rijndijk 332 (l) en 334 (r).
(Bouwjaar: 1880.)


Menu – 26/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210507 19h19.

Plantsoen 1.
(Bouwjaar: 1875.)


Dit pand is sinds juni 1997 een Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment met nr.: 963. Het pand ligt op de hoek van het Plant­soen en het Le­ven­daal. Het is als mo­nu­ment aan­ge­merkt we­gens de ‘fa­ça­de-ar­chi­tec­tuur’. Het is ech­ter on­dui­de­lijk of het gaat om de fa­ça­de aan het Plant­soen, waar de voor­deur ge­si­tu­eerd is en die past bij het bouw­jaar 1875, of dat het gaat om de fa­ça­de aan het Le­ven­daal, die op de­ze fo­to te zien is. Tot in 2016 had dit huis aan het Le­ven­daal een an­de­re, meer ‘tra­di­tio­ne­le’, fa­ça­de.


Menu – 26/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 25-01-22: achttien uur

18.19 uur

*

25 januari 2021

Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 18h19.

Vijverstraat met Vijverstraatgracht.


Menu – 25/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 2100806 18h19.

Sportpark Roomburg.
Een zogenoemde tenniswand met graffiti: Roomburg in opdracht cher.


Ik heb niet kunnen achterhalen wie de kunstenaar / kunstenares cher / Cher is.


Menu – 25/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 24-01-22: achttien uur

18.19 uur

*

24 januari 2021

Nunspeet

Hulshorst (Veluwe)
Fotonr.: 190410 18h19.

Oudeweg: Gedenkteken voor de Britse vliegenier John Burton Shillitoe, die op 6 november 1944 op deze plaats sneuvelde in de strijd voor onze vrijheid.
Royal Air Force Volunteer Reserve. 127 Sqdn.


Uit recente gegevens lijkt naar voren te komen dat zijn graf verplaatst is naar de Algemene Begraafplaats Ermelo: Perceel 2. Graf 393.


Deze foto plaatste ik eerder op:
14 september 2019.


Menu – 24/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kampen

Hanzestad Kampen (Kop van Overijssel)
Fotonr.: 200916 18h19.

Koornmarkt 1: Theologische Universiteit.
(Bouwjaar: 1884.)


Op dit adres staan twee Rijksmonumenten geregistreerd, nl. de nrs.: 23048 en 23049.


Menu – 24/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 23-01-22: zeventien uur

17.19 uur

*

23 januari 2021

Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210831 17h19.

Rijnsburgerweg 156.
Villa De Narcis.
(Bouwjaar: 1904.)


Villa De Narcis is een Gemeentelijk monument met nr.: 1518.


Menu – 23/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Ameide

Ameide (Alblasserwaard)
Fotonr.: 211028 17h19.

J.W. van Puttestraat 87.
(Bouwjaar: 1910.)


Deze boerderij is een Gemeentelijk monument met nr.: WN013.


Menu – 23/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 22-01-22: zeventien uur

17.19 uur

*

22 januari 2021

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180805 17h19.

Reichstagufer met de rivier de Spree.
Op de achtergrond het Reichstagsgebäude (het Rijksdaggebouw, het Duitse parlement).
(Bouwperiode: 1884-94.)


Menu – 22/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
Fotonr.: 210624 17h19.

Kaaistraat: Bastion II.
Kruithuis.


De hele vesting Brielle is een Rijksmonument met nr. 8116. Het bastion maakt deel uit van die vesting.


Menu – 22/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.