Marokko 1976: overzicht

Marokko

Reis door Marokko (1976)


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Marokko


September: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Menu / TopEinde: (alle datums).


1e dag, zondag, 12 september 1976:

 • 12 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1688) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Van­daag ver­trek­ken mijn buur­man Cees en ik met va­kan­tie naar Ma­rok­ko. We rei­zen met de trein van Maas­tricht via Luik en Brus­sel naar Pa­rijs. Naar de index en het einde. Zondag, 12 september 1976. Opgestaan circa 8.10 uur. Bed ver­schonen. … Meer lezen over 12 september 1976


2e dag, maandag, 13 september 1976:

 • 13 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1689) Sa­men met mijn buur­man Cees ben ik op weg voor een va­kan­tie in Ma­rok­ko. – We zit­ten in de trein van­uit Pa­rijs naar Span­je. – De Spaan­se con­duc­teur doet moei­lijk over mijn cou­chet­te­bil­jet. Naar de index en het einde. Maandag, 13 september 1976. Op tegen 7.30 uur. Goed ge­slapen, al­leen even … Meer lezen over 13 september 1976


3e dag, dinsdag, 14 september 1976:

 • 14 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1690) Sa­men met mijn buur­man Cees ben ik op weg voor een va­kan­tie in Ma­rok­ko. In de loop van de och­tend komen we in de Zuid-Spaan­se plaats Al­ge­ci­ras aan. Van daar­uit rei­zen we met een veer­boot naar de Ma­rok­kaan­se stad Tan­ger, waar veel jon­ge Ma­rok­ka­nen niet kun­nen be­grij­pen dat we niet ro­ken … Meer lezen over 14 september 1976


4e dag, woensdag, 15 september 1976:

 • 15 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1691) Van­daag ne­men Cees en ik de bus van Tan­ger naar de hoofd­stad van Ma­rok­ko, Ra­bat. – Di­rect na­dat we op het eind­sta­tion in Ra­bat uit de bus zijn ge­stapt pro­beert ie­mand mijn por­te­feuil­le te rol­len, ter­wijl ik op mijn ba­ga­ge sta te wach­ten. Naar de index en het einde. Woensdag, 15 … Meer lezen over 15 september 1976


5e dag, donderdag, 16 september 1976:

 • 16 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1692) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We ver­blij­ven in de hoofd­stad van dat land: Ra­bat, waar we gis­te­ren ar­ri­veer­den. Van­daag do­len we door de stad en om­geving. – Cees heeft zijn pri­mus­bran­der mee­ge­no­men en kookt een heer­lij­ke ve­ge­ta­rische maal­tijd op het strand van de At­lan­tische Oce­aan. Naar de … Meer lezen over 16 september 1976


6e dag, vrijdag, 17 september 1976:

 • 17 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1693) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We ver­blij­ven in de hoofd­stad van dat land: Ra­bat, waar we eer­gis­te­ren ar­ri­veer­den. Van­daag zoe­ken we een be­ter ho­tel. – Ik koop een aan­tal school­boe­ken om Ara­bisch te le­ren. – Cees kookt op zijn pri­mus­bran­der, net zo­als gis­te­ren, weer een heer­lij­ke ve­ge­ta­rische … Meer lezen over 17 september 1976


7e dag, zaterdag, 18 september 1976:

 • 18 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1694) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We ver­blij­ven sinds en­ke­le da­gen in de hoofd­stad van dat land: Ra­bat. We be­zoeken de stad Sa­lé, die aan de over­kant van de ri­vier Bou Reg­reg ligt, naast Ra­bat. De ri­vier stroomt tus­sen bei­de ste­den door. Menu – Index en het einde. … Meer lezen over 18 september 1976


September: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Menu / TopEinde: (alle datums).


8e dag, zondag, 19 september 1976:

 • 19 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1695) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We rei­zen van­daag per trein van Ra­bat, waar we en­ke­le da­gen wa­ren, naar Ca­sa­blan­ca. Naar de index en het einde. Zondag, 19 september 1976. Zondag 19 sep­tem­ber 1976: ik ben van­daag tien jaar in dienst bij de PTT-Te­le­com. Op tegen 8.10 uur. … Meer lezen over 19 september 1976


9e dag, maandag, 20 september 1976:

 • 20 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1696) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We rei­zen van­daag per trein van Ca­sa­blan­ca, waar we maar en­ke­le uren wa­ren, naar Mar­ra­kesh. – ’s Avonds trap ik in de glad­de praat­jes van een ver­ko­per op de markt. Naar de index en het einde. Maandag, 20 september 1976. Op 6.00 … Meer lezen over 20 september 1976


10e dag, dinsdag, 21 september 1976:

 • 21 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1697) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. Gis­te­ren­mid­dag ar­ri­veer­den we in de stad Mar­ra­kesh. – Ik had een ro­man­tische voor­stel­ling van de­ze stad. Die zou sprook­jes­ach­tig zijn, maar het blijkt dat we in één groot com­mer­cieel ‘cir­cus’ zijn te­recht­ge­ko­men. Ik ben diep te­leur­ge­steld en wil zo snel mo­ge­lijk weg. … Meer lezen over 21 september 1976


11e dag, woensdag, 22 september 1976:

 • 22 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1698) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in Mar­ra­kesh. Van­daag gaan we met een lijn­bus in zuid-oos­te­lij­ke rich­ting naar Ouar­za­za­te. Het ver­trek heeft eni­ge voe­ten in de aar­de. – Laat in de mid­dag rij­den door het fan­tas­tisch mooie land­schap van ber­gen en da­len in het Ho­ge At­las-ge­berg­te※. … Meer lezen over 22 september 1976


12e dag, donderdag, 23 september 1976:

 • 23 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1699) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. Gis­te­ren ar­ri­veer­den we in de stad Ouar­za­za­te. Het eers­te wat we van­daag doen is ver­hui­zen naar een an­der ho­tel en daar­na ver­ken­nen we de om­ge­ving, voor zo­ver de bui­ten­tem­pe­ra­tuur dat toe­laat. Naar de index en het einde. Donderdag, 23 september 1976. Op … Meer lezen over 23 september 1976


13e dag, vrijdag, 24 september 1976:

 • 24 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1700) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. Eergis­te­ren ar­ri­veer­den we in de stad Ouar­za­za­te. Van­daag be­zoe­ken we de Kas­bah Ta­ou­rirt, na­bij Ouar­za­za­te en laat in de mid­dag kookt Cees op zijn pri­mus weer, voor de vier­de keer, een lek­ke­re ve­ge­ta­rische maal­tijd voor ons bei­den. Naar de index en het … Meer lezen over 24 september 1976


14e dag, zaterdag, 25 september 1976:

 • 25 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1701) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de stad Ouar­za­za­te en wil­len van­daag nog ver­der zui­de­lijk rei­zen, maar dat gaat niet, daar­om rei­zen we in noord­oos­te­lij­ke rich­ting naar de stad Tin­ghir. Menu – Index en het einde. Zaterdag, 25 september 1976. Op tegen 8.00 uur. Eten … Meer lezen over 25 september 1976


September: 26, 27, 28, 29, 30. Oktober: 01, 02.

Menu / TopEinde: (alle datums).


15e dag, zondag, 26 september 1976:

 • 26 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1702) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de oa­se Tin­ghir en be­zoe­ken van­daag de Tod­gha­kloof (Gor­ges du Tod­ra). Daar ko­men we in een he­vige plens­bui te­recht. Menu – Index en het einde. Zondag, 26 september 1976. Hotel: ontbijt. Tegen 10.00 uur gaan te voet naar de … Meer lezen over 26 september 1976


16e dag, maandag, 27 september 1976:

 • 27 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1703) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de oa­se Tin­ghir en ver­trek­ken van­daag in zuid­oos­te­lij­ke rich­ting, lo­pend en lif­tend, wat een fan­tas­tisch avon­tuur op­le­vert, om in Er­foud te ge­ra­ken. Menu – Index en het einde. Maandag, 27 september 1976. Op tegen 8.15 uur. Ont­bijt in het … Meer lezen over 27 september 1976


17e dag, dinsdag, 28 september 1976:

 • 28 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1704) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de oa­se Erfoud en ver­trek­ken van­daag eerst in zui­de­lij­ke rich­ting naar Ris­sa­ni en la­ter in noor­de­lij­ke rich­ting, lo­pend en lif­tend, naar Er­ra­chi­dia. Menu – Index en het einde. Dinsdag, 28 september 1976. Om 8.00 uur op­ge­staan. We be­ta­len on­ze … Meer lezen over 28 september 1976


18e dag, woensdag, 29 september 1976:

 • 29 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1705) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. Gis­te­ren­avond kwa­men we in Er­ra­chi­dia [Ksar as-Souk] aan. We over­nacht­ten in het du­re PLM-ho­tel, maar van­daag gaan we naar het goed­ko­pe­re ho­tel l’Oa­sis. Naar de index en het einde. Woensdag, 29 september 1976. Op rond 8.00 uur. In bad, in bad, een … Meer lezen over 29 september 1976


19e dag, donderdag, 30 september 1976:

 • 30 september 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1706) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. Eer­gis­te­ren­avond kwa­men we in Er­ra­chi­dia [Ksar as-Souk] aan. Van­daag rei­zen we van­daar met een lijn­bus naar de stad Mek­nes, die zo’n 350 km noor­de­lij­ker ligt. Naar de index en het einde. Donderdag, 30 september 1976. Op 5.30 uur. Op de ka­mer eten. … Meer lezen over 30 september 1976


20e dag, vrijdag, 1 oktober 1976:

 • 1 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1707) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn sinds gis­te­ren in Mek­nes. – Ik ven­ti­leer hier een frus­tra­tie over Cees, om­dat die al­tijd aan­we­zig is, dag en nacht, niet al­leen in per­soon, maar ook ‘dwin­gend’. Hij kent al­leen maar Ne­der­lands, daar­om kan hij er niet al­leen op uit, … Meer lezen over 1 oktober 1976


21e dag, zaterdag, 2 oktober 1976:

 • 2 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1708) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in Mek­nes en wil­len daar een au­to hu­ren, maar men ver­telt ons dat dat al­leen in Fez kan. We gaan dus naar Fez, met de trein. Menu – Index en het einde. Zaterdag, 2 oktober 1976. Op 8.50 uur. Naar … Meer lezen over 2 oktober 1976


Oktober: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

Menu / TopEinde: (alle datums).


22e dag, zondag, 3 oktober 1976:

 • 3 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1709) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn sinds gis­te­ren in Fez. Onze stu­dent-gids leidt ons naar het kwar­tier van de am­bachts­lie­den en daar be­gin­nen de ein­de­loze ver­koop­praat­jes weer. Menu – Index en het einde. Zondag, 3 ooktober 1976. Op tegen 8.40 uur. Vierde brief naar Pa, Ma … Meer lezen over 3 oktober 1976


23e dag, maandag, 4 oktober 1976:

 • 4 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1710) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de stad Fez en pro­be­ren daar te­ver­geefs een au­to te hu­ren. We be­zoe­ken een rom­mel­markt, met let­ter­lijk ‘rom­mel’ en daarna de groot­ste be­ziens­waar­dig­heid van Fez: de leer­looi­e­rij­en, waar het leer nog op de­zelf­de ma­nier be­han­deld wordt als eeu­wen ge­le­den, … Meer lezen over 4 oktober 1976


24e dag, dinsdag, 5 oktober 1976:

 • 5 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1711) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de stad Fez en pro­be­ren daar ver­geefs een au­to te hu­ren. – We gaan van­daag te­rug naar Mek­nes, waar we ver­le­den week ook al een paar da­gen wa­ren. – In de loop van de dag ma­ken we ken­nis met … Meer lezen over 5 oktober 1976


25e dag, woensdag, 6 oktober 1976:

 • 6 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1712) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de stad Mek­nes. We gaan van­avond met Mo­ham­med R., die we gis­te­ren ont­moet­ten, op stap en le­ren iets over de Ma­rok­kaan­se cul­tuur en om­gangs­vor­men. Naar de index en het einde. Woensdag, 6 oktober 1976. Op 7.30 uur. We zien … Meer lezen over 6 oktober 1976


26e dag, donderdag, 7 oktober 1976:

 • 7 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1713) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de stad Mek­nes. We gaan van­daag naar Tan­ger, met de trein. (Mo­ham­med R. is de per­soon die we eer­gis­te­ren in Mek­nes ont­moet­ten.) Menu – Index en het einde. Donderdag, 7 oktober 1976. Op 6.00 uur. Eten. In­pak­ken en be­ta­len. … Meer lezen over 7 oktober 1976


27e dag, vrijdag, 8 oktober 1976:

 • 8 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1714) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de stad Tan­ger. In de och­tend wil­len we Ma­rok­ko ver­la­ten, maar we krij­gen bij­na pro­ble­men met de po­li­tie. Uit­ein­de­lijk zijn we op tijd bij de veer­boot naar Al­ge­ci­ras in Span­je. Die ver­trekt om 8.00 uur. We va­ren over de … Meer lezen over 8 oktober 1976


28e dag, zaterdag, 9 oktober 1976:

 • 9 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1715) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko geweest. We zit­ten nu in de trein in een coupé voor acht personen en rei­zen door Span­je rich­ting Pa­rijs. Als me­de­pas­sa­giers heb­ben we drie Zweed­se meis­jes: Cor­ne­lia, Ann en Ann en drie Ma­rok­ka­nen, waar­van er twee nog stu­de­ren, Si­mon en Chou­a­ki, en … Meer lezen over 9 oktober 1976


Oktober: 10.

Menu / TopEinde: (alle datums).


29e dag, zondag, 10 oktober 1976:

 • 10 oktober 1976 - Dagboek 1976 (Dag 1716) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko ge­weest. We zijn op de te­rug­weg en zit­ten in de trein in Frank­rijk en la­ter in Bel­gië. Vroeg in de mid­dag ko­men we in Maas­tricht aan, waar we bei­den wo­nen. – Aan­slui­tend aan deze dag volgt het va­kan­tie­over­zicht, zo­als ik dat enige … Meer lezen over 10 oktober 1976


Marokko
September: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Oktober: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.


Menu / Top.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.