21 september 1976

Marrakesh
Er­gens in Mar­ra­kesh. De man links op de voor­grond is onze gids.

Dagboek 1976

(Dag 1697) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. Gis­te­ren­mid­dag ar­ri­veer­den we in de stad Mar­ra­kesh. – Ik had een ro­man­tische voor­stel­ling van de­ze stad. Die zou sprook­jes­ach­tig zijn, maar het blijkt dat we in één groot com­mer­cieel ‘cir­cus’ zijn te­recht­ge­ko­men. Ik ben diep te­leur­ge­steld en wil zo snel mo­ge­lijk weg.

Naar de index en het einde.

Dinsdag, 21 september 1976.
De herfst be­gint.
Op tegen 7.15 uur.
Douche.
Naar het toe­ris­ten­bu­reau: “Een gids graag.” En­gels.
“What do you want?”
“Een rond­lei­ding in de stad.”
“Waar is de au­to?”
“We willen te voet.”
“Nee, nee. Het is Ra­ma­dan. We kun­nen niet lo­pen.”
Er komt een an­de­re.
“We gaan met de bus, of een ta­xi voor 2 Dir­ham (Dh).”
Rondleidingen in pa­lei­zen. Taal: En­gels. Van bui­ten ge­leer­de tekst?: “Hier gaan staan en daar­van een fo­to ne­men.”
Als ik an­de­re fo­to’s neem wordt hij on­ge­dul­dig.
We gaan weg en ge­ven 5 Dh. Onze gids zegt: “In het ver­volg niet meer dan 1 Dh fooi per per­soon.”
Naar een an­der pa­leis. Het­zelf­de: een in het Engels af­ge­raf­feld ver­haal­tje en “Pic­tu­res, please.”
Een mu­seum waar we op een re­de­lij­ke, doch ook snel­le ma­nier wor­den rond­ge­leid.
Buiten, op het be­roem­de (waar­om?) Dje­maa el-Fna-plein, wil onze gids weg. We ge­ven hem de af­ge­spro­ken 20 Dh en als hij zijn hand­je nog op­houdt, circa 1,5 Dh fooi.
Even er­voor had hij ons nog rond­ge­leid in het ge­bied van am­bachts­lie­den, waar hij ook kom­mis­sie krijgt en toen we niets koch­ten vroeg hij in welk ho­tel we lo­geer­den, waar­op we “Fran­co-Bel­ge” zei­den. Toen wist hij dat er niets te ver­die­nen viel.
We baal­den al veel eer­der van de­ze rond­lei­ding.
We ko­pen een fles li­mo­na­de en vluch­ten met de ta­xi naar het ho­tel, al­waar ik mijn mo­re­le te­gen­slag pro­beer te ver­wer­ken. Ik baal van Mar­ra­kesh en wil er zo snel mo­ge­lijk weg, vluch­ten voor wat ik me zo mooi had voor­ge­steld en wat me zo zwaar is te­gen­ge­val­len.
Op het Post­kan­toor haal ik 750 Dh af.
Tot nu toe heb 5x 36 dia’s ge­maakt = 210 stuks.
Cees ligt te sla­pen en ik schrijf de twee­de brief aan Pa en Ma en aan Opa. Op het Post­kan­toor post ik die.
Bij het bus­sta­tion van CTM in­for­meer ik wan­neer de bus naar Ouar­za­za­te ver­trekt.
In een res­tau­rant eten we ve­ge­ta­risch: 28 Dh en 2 Dh fooi.
Hotel tegen 21.20 uur.
Opruimen, rug­zak­ken in­pak­ken. Tegen 22.00 uur naar bed.
Weer: over­dag smoor­heet, ’s avonds koe­ler: trui­en­weer.

Index

In­dex van ter­men:
In­dex van per­so­nen:
Cees.
In­dex van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­index Over­zicht 1972-1990Ma­rok­ko 1976 (over­zicht).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.