Duitsland: Plön

Plön: 27 januari 2020

Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


De Schlossgarten is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 27 januari 2020.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 26 januari 2020

Schloßgebiet 11-12

Schloss Plön.


Schloßgebiet 11-12.
(Vermoedelijk het voormalig lazaret.)


Achtergrondinformatie
Plön: 26 januari 2020.


Menu – 26/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßgebiet 11-12

Schloss Plön.


Schloßgebiet 11-12.
(Vermoedelijk het voormalig lazaret.)


Menu – 26/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 25 januari 2020

Marstall

Schloss Plön.


Marstall: paardenstal.


Achtergrondinformatie
Plön: 25 januari 2020.


Menu – 25/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Marstall

Schloss Plön.


Marstall: paardenstal.


Menu – 25/01: BeginEinde.


Marstall

Schloss Plön.


Marstall: Sandsteingruppe.

Menu – 25/01: BeginEinde.


Marstall

Schloss Plön.


Paardenstal

In 1745/46 volgens plannen van de vor­ste­lij­ke Plö­ni­sche ar­chi­tect Joh. Gottf. Ro­sen­berg ge­bouwd.

Een gebouw met een verdieping van 14 tra­veeën (5,75 m lang), aan de ein­den een hoek­ri­sa­liet met half ron­de ge­vels, mid­den­ri­sa­liet met smal­le at­tiek en zand­steen­groep (vaas, lig­gend paard en put­ti) van Jo­hann Si­gis­mund Mar­cha­li­ta.

De paardenstal is het eerste gebouw van de door her­tog Fried­rich Carl (1729-1761) uit­ge­voer­de uit­brei­ding van het slot­ge­bied. (Zie het in­for­ma­tie­bord bij het Prin­sen­huis).

Dit gebouw geldt als het beste laat-ba­rok­ke voor­beeld van deze soort in Slees­wijk-Hol­stein.


Marstall

1745/46 nach Plänen des Fürst­lich Plö­ni­schen Bau­meis­ter Joh. Gottf. Ro­sen­berg er­rich­tet.

Eingeschossiger Bau von 14 Achsen (5,75 m lang), an den En­den Eck­ri­sa­li­the mit Halb­rund­gie­beln, Mit­tel­ri­sa­lith mit schma­ler At­ti­ka und Sand­stein­grup­pe (Va­se, lie­gen­des Pferd und Put­ten) von Jo­hann Si­gis­mund Mar­cha­li­ta.

Der Marstall ist der erste Bau von der Her­zog Fried­rich Carl (1729-1761) be­trei­be­nen Er­wei­te­rung des Schloß­be­zir­kes (Vgl. ta­fel am Prin­zen­haus).

Der Bau gilt als bestes spät­ba­ro­ckes Bei­spiel die­ser Gat­tung in Schles­wig-Hol­stein.


Menu – 25/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 24 januari 2020

Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Achtergrondinformatie
Plön: 24 januari 2020.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 23 januari 2020

Schloss Plön

Schloss Plön.


Dit kasteel is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 23 januari 2020.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 22 januari 2020

Schloßberg met Nikolaikirche

Schloßberg.


Op de achtergrond de toren van de Ni­ko­lai­kirche


Achtergrondinformatie
Plön: 22 januari 2020.


Menu – 22/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nikolaikirche vanaf de Schloßberg

Schloßberg.


Op de achtergrond de toren van de Ni­ko­lai­kirche


Menu – 22/01: BeginEinde.


Schloßberg mit Nikolaikirche

Schloßberg.


Pand Schloßberg 7 met op de achter­grond de to­ren van de Ni­ko­laikirche


Menu – 22/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 21 januari 2020

Schloßberg 4 hoek Rathaustwiete

Schloßberg 4.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 21 januari 2020.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 4

Schloßberg 4.


Zum Gedenken!
Johannes Kinder
*23.3.1843 +23.8.1914
Bürgermeister unserer Stadt
von 1879 bis 1909

Er leitete dreißig Jah­re lang un­sere Ge­schicke um­sich­tig und weit­bli­ckend zum all­ge­me­nei­nen Wohle. Des klu­gen und ed­len Man­nes Wert war mehr als Pflicht. Zu al­ler Zeit wer­den sei­ne über­ra­gen­den Ver­dien­ste für ihn zeu­gen.

Die dankbare Stadt Plön
Im 700. Jahre ihres Bestehens
Juni 1936


Ter nagedachtenis!
Johannes Kinder
*23-3-1843 +23-8-1914
Burgemeester van onze stad
van 1879 tot 1909

Hij bepaalde dertig jaar lang onze lot­ge­val­len zorg­vul­dig en vi­sie tot ieders wel­ge­val­len. De­ze slim­me en ede­le man deed meer dan zijn plicht. Te al­len tij­de zul­len zijn meer dan uit­ste­ken­de dien­sten voor hem ge­tui­gen.

De dankbare stad Plön
In het 700ste jaar van haar bestaan
juni 1936


Menu – 21/01: BeginEinde.


Schloßberg 4

Schloßberg 4.


Rathaus
(ehemalige Gelehr­ten­schu­le)
1840 vom dänischen König Chris­tian VIII, der Stadt als Ge­lehr­ten­schu­le ge­schenkt.
Bis 1899 Gymansium danach Rat­haus der Stadt Plön.
Nach innerem Umbau und Sa­nie­rung mit dem Rat­haus von 1816/17 ver­eint.


Gemeentehuis
(voormalige geleerdenschool)
In 1840 door de Deense koning Chris­tian VIII aan de stad als ge­leer­den­school ge­schon­ken.
Tot 1899 gymnasium, daarna ge­meen­te­huis van de stad Plön.
Na een interieuraan­pas­sing en sa­ne­ring werd het ge­bouw met het ge­meen­te­huis van 1816/17 sa­men­ge­voegd.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Rathaustwiete

Schloßberg 4, hoek Rathaustwiete.


Rathaustwiete = Gemeentehuissteeg.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 20 januari 2020

Schloßberg 8-10

Schloßberg 8-10.


Achtergrondinformatie
Plön: 20 januari 2020.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 8

Schloßberg 8.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 8-13

Schloßberg 8-13.


Op de achtergrond de St.-Nikolai-Kirche.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 9-10

Schloßberg 9-10.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 10

Schloßberg 10.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 19 januari 2020

Schloßberg 7 hoek Schultwiete

Schloßberg 7.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 19 januari 2020.


Menu – 19/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 18 januari 2020

Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 18 januari 2020.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Menu – 18/01: BeginEinde.