apad 06-03-23: elf uur

11.39 uur

*

6 maart 2023

Eckernförde

Eckernförde
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190508 11h39.

Kieler-Straße 59.
Ehemalige Willers-Jessen-Schule / Voormalige Willers-Jessen school.
(Bouwjaar: 1892.)


Das zweigeschossige Backstein­ge­bäu­de mit flachem Walm­dach und Mit­tel­ri­sa­lit (Vor­sprung) ist Ende des 19. Jahr­hun­derts als Kna­ben­bür­ger­schu­le er­rich­tet wor­den. Auf der Welt­aus­stel­lung in Chi­ca­go er­hielt der Bau eine Aus­zeich­nung als be­son­ders zweck­mäßi­ges Schul­ge­bäu­de. Im Juni 2013 en­de­te hier der Schul­be­trieb.

Het bakstenen gebouw van twee ver­die­ping­en met een plat schild­dak en mid­den­ri­sa­liet (voor­uit­sprin­gen­de ge­vel­par­tij) werd aan het ein­de van de 19e eeuw ge­bouwd als bur­ger­lij­ke jon­gens­school. Op de Chi­ca­go World’s Fair werd het ge­bouw on­der­schei­den als bij­zon­der func­ti­o­neel school­ge­bouw. De school werd in juni 2013 ge­sloten.


Dit pand is een Denkmal (monument).


Menu – 06/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 11h39.

Roonstraße 18 / hoek Straßburgerplatz 7 (vrnl).
Woonhuizen.
(Bouwjaar: onbekend.)


Menu – 06/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 05-03-23: elf uur

11.39 uur

*

5 maart 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h39.

Koberg.
Heiligen-Geist-Hospital.
(Bouwperiode: vóór 1286.)

Querhalle mit Lettner.
Dwarshal met doksaal.


Volgens de Duden (Duits woordenboek) is een Lett­ner: in mit­tel­al­ter­li­chen Kir­chen den Chor vom Lang­haus tren­nen­de, plas­tisch aus­ge­stal­te­te, ho­he Schran­ke mit meh­re­ren Durch­gän­gen und ei­ner Art Em­po­re, auf der li­tur­gi­sche Schrift­le­sun­gen statt­fan­den und auch die Chor­sän­ger Auf­stel­lung nah­men.
In middeleeuwse kerken het koor van het schip schei­den­de, sculp­tu­raal vorm­ge­ge­ven, ho­ge bar­riè­re met meer­de­re door­gan­gen en een soort ga­le­rij waar­op li­tur­gi­sche voor­drach­ten plaats­von­den en ook de koor­zan­gers ston­den.
[Vertaling: Google Translate, door mij enigszins aangepast.]


Het Heiligen-Geist-Hospital is een Denkmal (monument).


Menu – 05/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h39.

Schweriner Schloss.
Het kasteel van Schwerin.
(Bouwperiode: 16e eeuw en 1837.)


Het kasteel en de gebouwen in de wijde omgeving zijn alle een Denkmal (monument).


Deze foto plaatste ik eerder op:
26 september 2018 (4e foto).


Menu – 05/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 03-03-23: tien uur

10.39 uur

*

3 maart 2023

Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 10h39.

Pfaffenteich met de Schweriner Dom St. Marien und St. Johannis en uiterst links de toren van de Schelfkirche St. Nikolai.


Bouwperiode van de Dom: 1270 – 1416. Bouwperiode van de Schelfkirche: 18e eeuw.


Beide kerken zijn een Denkmal (monument).


Menu – 03/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kiel

Kiel
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190507 10h39.

Knooper Weg 145.
Een opmerkelijk pand.


Een vergelijkbare foto plaatste ik eerder op:
13 oktober 2019.


Menu – 03/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 26-01-23: elf uur

11.37 uur

*

26 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h37.

Koberg.
Een deel van de maquette van het Heiligen-Geist-Hospital, te zien in het Hospital.
(Bouwperiode van het hospitaal: 13e eeuw.)


Wirtschaftsflügel mit Krankenstube
Als erstes Längs­ge­bäu­de an der Großen Grö­pel­gru­be 1290 fer­tig.
Seit 1974/75 über dem Keller nur noch Außen­mauern er­hal­ten. Ur­sprüng­liche Nut­zung un­ge­wiß.
Im Erdgeschoß zwei mit Hypokaust­öfen vom Kel­ler aus ge­heiz­te Räu­me, wohl Kran­ken­stuben. In der Mauer zum Kreuz­gang zwei Zis­ternen (hier nicht er­kenn­bar). Im Kel­ler eine Rei­he von Ge­wöl­be­kel­lern, die durch Kel­ler­häl­se von der Großen Gröpel­gru­be er­reicht wur­den – wohl Kauf­kel­ler zur Ver­mie­tung.
Kellerhals: ansteigendes Gewölbe über einer Kel­ler­trep­pe.


Commerciële vleugel met ziekenboeg
Het eerste gebouw in de leng­te­rich­ting aan de Große Gröpel­gru­be was in 1290 ge­reed.
Sinds 1974/75 zijn alleen de buiten­mu­ren bo­ven de kel­der be­waard ge­ble­ven. Het oor­spron­ke­lijke ge­bruik is on­ze­ker. Op de be­ga­ne grond twee ka­mers ver­warmd met hypo­caus­ten­kachels van­uit de kel­der, waar­schijn­lijk de zie­ken­boeg. Twee stort­bak­ken voor re­gen­water in de muur naar het kloos­ter (hier niet zicht­baar). In het sou­ter­rain een rij ge­welf­de kel­ders, die via kel­der­hal­zen van­uit de Große Gröpel­gru­be be­reik­baar wa­ren – waar­schijn­lijk ver­koop­kel­ders die te huur waren.
Kelderhals: omtimmering van de in­gang van een kel­der­trap.


Het Heiligen-Geist-Hospital (dus niet de maquette) is een Denkmal (monument).


Menu – 26/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h37.

Schweriner Schloss.
Kasteel van Schwerin.

Bouwperiode: al in de tiende eeuw werd hier een kasteel gebouwd, maar het uiterlijk (en het interieur) is in de loop der eeuwen vaak gewijzigd, bijvoorbeeld na een brand, na verwaarlozing of door verandering van smaak van de bezitters.


Dit kasteel is een Denkmal (monument) in Schwerin.


Deze foto, en nog enkele andere, plaatste ik eerder op:
29 september 2018.


Menu – 26/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 24-01-23: tien uur

10.37 uur

*

24 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 10h37.

Fackenburger Allee.
Voetgangersoversteekplaats.


Deze foto plaatste ik eerder op:
20 juni 2018.


Menu – 24/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h37.

Heger-Tor-Wall 14
Dit gebouw is een onderdeel van de Universität Osnabrück.


Deze foto plaatste ik eerder op:
5 april 2020.


Menu – 24/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 21-01-23: twintig uur

20.36 uur

*

21 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180618 20h36.

Markt.
Rathaus / Raadshuis.
(Bouwperiode: einde 19e eeuw.)


Het hele Rathaus (Raadshuis) is een Denkmal (monument).


Menu – 21/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210530 20h36.

Hoogmadeseweg 14 en 16.
Twee woonhuizen.
(Bouwjaar: 1927.)


Dit pand, (beide woonhuizen samen), is een Gemeentelijk monument met nr.: 36.


Menu – 21/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 01-01-23: Gelukkig Nieuwjaar

Voor mijn volgers en alle bezoekers:
een Gelukkig Nieuwjaar en de Beste Wensen voor 2023

1 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180620 09h36.

De driemastschoener Zawisza Czarny op de rivier de Trave.
Deze witte boot heet: de Zwarte Ridder.
(Bouwjaar: 1952.)


De Zawisza Czarny is een groot zeil­schip van de Polish Scouring As­so­cia­tion en is ge­bouwd in 1952. De naam be­te­kent: “De Zwarte Ridder”, en vindt zijn oor­sprong bij Rid­der Za­wis­za Czar­ny van Gar­bów. Het is het twee­de schip met de­ze naam. Ze is ver­noemd naar het schip dat tus­sen 1934 en 1944 ge­bruikt werd.
Het schip is een driemast­schoe­ner met zo­ge­he­ten Va Ma­rie-zei­len. Voor 1952 deed de Za­wis­za Czar­ny dienst als vis­sers­boot, maar werd – sa­men met een hele reeks sche­pen van het­zelf­de type – uit de vaart ge­no­men van­we­ge pro­ble­men met on­der an­de­re de sta­bi­li­teit. Bij de ver­bou­wing kreeg het schip de drie mas­ten en een mo­tor van een oude vroe­ge­re on­der­zeëer.
Bron van deze tekst: DelfSail.


Menu – 01/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menu – 01/01-23: Begin.


Deze foto is gemaakt om 09.36 uur, op 20 juni 2018.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 16-12-22: twaalf uur

12.35 uur

*

16 december 2022

Kiel

Kiel
(Stadswijk: Brunswik.)
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190507 12h35.

Adolfstraße.
Woonhuizen.
(Bouwperiode: einde 19e eeuw.)


Deze hele rij panden is een Denkmal (monument), in de wijk Brunswik.


Menu – 16/12-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Eckernförde

Eckernförde
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190508 12h35.

Gevelsteen in de St.-Nicolai-Kirche.
Kerk.
(Anno: 1616.)


De kerk is een Denkmal (monument). Het is mij niet gelukt te achterhalen voor welke gelegenheid deze gevelsteen geplaatst werd. De kerk (15e eeuw) werd door onbekende redenen in 1612 zwaar beschadigd en mogelijk verwijst deze gevelsteen daarnaar.


Menu – 16/12-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.35 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2022.


apad 14-12-22: elf uur

11.35 uur

*

14 december 2022

Eckernförde

Eckernförde
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190508 11h35.

Jungfernstieg 7 – 11 (vlnr).
Woonhuizen.


Deze foto plaatste ik eerder op:
30 november 2019.


Menu – 14/12-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190626 11h35.

Marienstraße 17 en 18 (vrnl).
Vakwerkhuizen / woonhuizen.
(Bouwperiode: 17e eeuw.)


Het linkse pand, huisnummer 18, werd, naar verluidt, oorspronkelijk in Bramsche gebouwd, maar naar Osnabrück verplaatst. (Een soort bouwpakket, dus.)


Menu – 14/12-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.35 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2022.


apad 13-12-22: tien uur

10.35 uur

*

13 december 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 10h35.

Lindenplatz.
Standbeeld van de Rijkskanselier Otto von Bismarck.
(Brons, 1903.)
Ontwerp: Hans Hundrieser.
Gieterij: Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer.


Dit beeld is een Denkmal (monument).


Menu – 13/12-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180803 10h35.

Volkspark Friedrichshain, nabij de Friedenstraße.
Monument voor Friedrich II. von Preußen.
(Oorspronkelijk geplaatst in 1848.)


In 1949/50 werd het park ingericht naar Sov­jet-voor­beeld en daar­bij ver­dween het mo­nu­ment.
Na de Duitse hereniging werd tij­dens graaf­werk­zaam­he­den de­len van het beeld als puin ge­von­den. Res­tau­ra­tie volg­de en de bus­te van Fried­rich II. werd, vol­gens oor­spron­ke­lij­ke aan­wij­zin­gen, op­nieuw ge­go­ten.


Menu – 13/12-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.35 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2022.