apad 02-08-22: zeventien uur

17.28 uur

*

2 augustus 2022

Zwolle

Hanzestad Zwolle
(Landstreek: Salland.)
Fotonr.: 181121 17h28.

Sassenstraat 51.
Straatverlichting in de Sassenpoort.
(Bouwjaar: 1409.)


De Sassenpoort is een Rijksmonument met nr.: 41788.


Menu – 02/08-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vroenhof

Vroenhof / Geulhem
(Landstreek: Zuid-Limburg.)
Fotonr.: 190213 17h28.

Molenbroeksvoetpad.
Hazelaar (Corylus avellana L).
(Mannelijke bloeiwijze: katjes.)


Menu – 02/08-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.28 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
augustus 2022.


apad 31-07-22: zestien uur

16.28 uur

*

31 juli 2022

Leiderdorp

Leiderdorp
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 180528 16h28.

Klaprooskamp.
Een moeder (of vader?) zwaan met een stuk of tien pulletjes.
(Voorjaar 2018.)


Menu – 31/07-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meerssen

Meerssen
(Landstreek: Zuid-Limburg.)
Fotonr.: 181016 16h28.

Proosdijpark.
Vijf witte zwanen en een zwarte zwaan.
(Najaar 2018.)


Menu – 31/07-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.28 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2022.


apad 12-07-22: achttien uur

18.27 uur

*

12 juli 2022

Maastricht

Vestingstad Maastricht
(Landstreek: Zuid-Limburg.)
Fotonr.: 190213 18h27.

Stationsplein 25.
N.S.-Station Maastricht: stationshal.
(Bouwjaren: 1912-15.)


Versieringen voor Carnaval 2019.


Dit station is een Rijksmonument met nr.: 506688.


Menu – 12/07-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hulshorst

Hulshorst
(Landstreek: Veluwe.)
Fotonr.: 190410 18h27.

Hierderweg 14.
Vuurloze Stoomlocomotief.
(Bouwjaar: 1949.)


Volgens de website nicospilt.com/index_Hulshorst.htm werd deze locomotier in 2020 verwijderd en gesloopt.


Deze foto plaatste ik eerder op:
15 september 2019.


Menu – 12/07-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.27 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2022.


apad 08-07-22: zestien uur

16.27 uur

*

8 juli 2022

Meerssen

Meerssen
(Landstreek: Zuid-Limburg.)
Fotonr.: 181016 16h27.

Proosdijpark.


Alle zwanen zijn wit, of toch niet…?


Menu – 08/07-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 201220 16h27.

Nieuwe Rijn 94B / Vestestraat.


Wahrlich
Für Anna Achmatova

Wem es ein Wort nie verschlagen hat,
und ich sage es euch,
wer bloß sich zu helfen weiß
und mit den Worten –

dem ist nicht zu helfen.
Über den kurzen Weg nicht
und nicht über den langen.

Einen einzigen Satz haltbar zu machen,
auszuhalten in dem Bimbam von Worten.

Es schreibt diesen Satz keiner,
der nicht unterschreibt.

Ingeborg Bachmann (1926 – 1973)


Waarlijk
Voor Anna Achmatova

Wie nooit met stomheid geslagen was,
en ik zeg jullie,
wie slechts zichzelf weet te helpen,
en met woorden –

die is niet te helpen.
Niet over de korte weg
en niet over de lange.

Eén enkele zin houdbaar te maken,
het uit te houden in de bimbam van woorden.

Niemand tekent voor deze zin,
die niet ondertekent.

Vertaald door P. Beers i.s.m. I. Quadflieg.


Waar gaat dit gedicht over?

In het gedicht gaat het om de moei­lijk­heid een ge­dicht te schrij­ven. Bach­mann laat dit al in de eer­ste re­gel mer­ken: ‘Wem es ein Wort nie ver­schla­gen hat’ gaat te­rug op de uit­druk­king ‘je­man­dem ver­schlägt es die Spra­che’, met stom­heid ge­sla­gen zijn. Hier is Sprache ech­ter door Wort ver­van­gen, wat raakt aan een veel gro­ter pro­bleem: zon­der woor­den kan er niets ge­zegd wor­den. Hier­mee re­fe­reer­de Bach­mann waar­schijn­lijk aan de si­tu­a­tie van An­na Ach­ma­to­va, die in Rus­land meer dan twin­tig jaar een pu­bli­ca­tie­ver­bod had.

De taal van de dichter

Het probleem van de dichter geeft ze voor­al weer in de re­gel “aus­zu­hal­ten in dem Bim­bam von Wor­ten”, waar­in de bim­bam, het lui­den van de klok­ken, al­les over­stemt. De klok­ken zijn de ba­na­le al­le­daag­se taal, waar de dich­ter bo­ven­uit moet ko­men met ei­gen, poë­tisch taal­ge­bruik. Ech­te taal be­te­kent: zorg­vul­dig je woor­den kie­zen, en daar­voor staan. Dat was de taak van de dich­ter – en eigen­lijk na­tuur­lijk van ieder­een.

Bijbels en alledaags taalgebruik in één gedicht

In dit gedicht worden twee taal­stij­len met el­kaar ge­mixt. In de ti­tel wordt Bij­bel­se taal ge­bruikt, die zich met de twee­de re­gel tot een Bij­bels ci­taat laat ver­bin­den: “Wahr­lich, ich sa­ge es euch” (Jo­han­nes 6:47, Waar­lijk, ik ver­ze­ker u). Daar­te­gen­over staat het ba­na­le taal­ge­bruik, waar­in cli­chés ge­bruikt wor­den, zo­als “je­man­dem ver­schlägt es die Spra­che” (ie­mand kan geen woord uit­bren­gen), “sich zu hel­fen oder nicht zu hel­fen wis­sen” (zich [geen] raad we­ten), “über kurz oder lang” (vroeg of laat), “den lan­gen Weg neh­men, wo’s der kur­ze auch ge­tan hät­te” (moei­lijk doen waar het mak­ke­lijk kan) en “das un­ter­schreib ich dir” (dat be­aam ik). De­ze twee stij­len zijn met el­kaar ver­vloch­ten, waar­door ze niet uit el­kaar te ha­len zijn.


Bron van deze tekst:
muurgedichten.nl/nl/muurgedicht/wahrlich


Menu – 08/07-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.27 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2022.


apad 25-03-22: zeventien uur

17.22 uur

*

25 maart 2021

Berg en Terblijt

Berg en Terblijt (Zuid-Limburg)
Fotonr.: 190213 17h22.

Geulhemmerweg 32.
(Bouwjaar: 1900.)


Bijna dezelfde foto plaatste ik op:
19 mei 2019 (2e foto).


Menu – 25/03-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kampen

Hanzestad Kampen (Kop van Overijssel)
Fotonr.: 200916 17h22.

2e Ebbingestraat 23 en 24.
(Bouwjaar: 1800.)


Menu – 25/03-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.22 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2022.


apad 13-02-22: zeventien uur

17.20 uur

*

13 februari 2021

Rothem

Rothem (Zuid-Limburg)
Fotonr.: 181016 17h20.

Vanaf de Kampweg, zicht op De Poort der Geulvallei.


De Poort der Geulvallei is een Rijksmonument, met nr. 28457.
Dit landhuis verrees aan het begin van de 19e eeuw in het landschap.


Menu – 13/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 17h20.

Gezien over het water van de Museum­haven, de ach­ter­kant van het Han­dels­huis C.J. Boer, uit het be­gin van de twin­tig­ste eeuw, waar­van de voor­zij­de aan Vest 202, 204 en 206 lig. Dit pand is een Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment met nr. 655.
Helemaal links is de windmolen De Roode Leeuw te zien en rechts naast bo­ven­ge­noemd pand is de to­ren­spits van de Gou­we­kerk zicht­baar, die aan de Hoge Gouwe 41 ligt.
Windmolen De Roode Leeuw is een Rijks­mo­nu­ment met nr.: 16957, de Gou­we­kerk is even­eens een Rijks­mo­nu­ment, met nr.: 16748.


Menu – 13/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.20 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.