Apad 14-01-21: zeventien uur

17.00 uur

*

14 januari 2021

Geulhem

Geulhem
Fotonr.: 190213 17h00.


Menu – 14/01-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht

Utrecht
Fotonr.: 190220 17h00.

Bevrijdingsboom, herinnering aan mei 1945.


Deze foto plaatste ik eerder op:
29 juni 2019.


Menu – 14/01-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.00 uur, op verschillende datums.


Utrechtse Caravaggisten

8 Augustus 2019


Utrechtse Caravaggisten

Een detail uit het schilderij De annunciatie (1629) van Hendrick ter Brugghen (1588-1629).
Ik was op 20 februari 2019 in Utrecht om in het Cen­traal Mu­se­um de ten­toon­stel­ling: Utrechtse Cara­vag­gis­ten bezoeken. Van de­ze groep kuns­te­naars maak­te ook Hen­drick ter Brug­ghen deel uit.
Caravaggisten zijn navolgers van de Ita­li­aan­se schil­der Michel­an­ge­lo Me­ri­si da Ca­ra­vag­gio, be­kend als: Ca­ra­vag­gio (1571-1610).
Het schilderij De annunciatie is te vin­den in het Ste­de­lijk Mu­se­um Diest (Bel­gië).

De tentoonstelling in het Cen­traal Mu­se­um liep van 16 de­cem­ber 2018 tot en met 24 maart 2019.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
CaravaggioHendrick ter BrugghenUtrechtse Ca­ra­vag­gis­ten.


RKD
De annunciatie van Hendrick ter Brugghen (1629).


Centraal Museum
Utrechtse Caravaggisten.


Menu – 08/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Bye Bye Night

7 Augustus 2019


Weerdbrug

De Weerdbrug over de Stadsbuitengracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
WeerdbrugStadsbuitengrachtSingel.


Menu – 07/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Weerdbrug

De Weerdbrug over de Stadsbuitengracht.


Menu – 07/08: BeginEinde.


Utrecht: By Night

6 Augustus 2019


Nacht

Huizen aan de Weerdsingel Oostzijde in de avond­sche­me­ring, ge­zien van­af de Be­gij­ne­kade, over de Stads­bui­ten­gracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 06/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nacht

Huizen aan de Weerdsingel Oostzijde in de avond­sche­me­ring, ge­zien van­af Van Asch van Wijcks­kade, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 06/08: BeginEinde.


Nacht

De achterzijde van een huis aan de Van Asch van Wijcks­kade, ge­zien vanaf de Weerd­sin­gel Oost­zij­de, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 06/08: BeginEinde.


Nacht

Huizen aan de Weerdsingel Oostzijde in de avond­sche­me­ring, ge­zien van­af Van Asch van Wijcks­kade, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 06/08: BeginEinde.


Utrecht: Muurschildering

5 Augustus 2019


Muurschildering Pyke Koch

Bij invallende duisternis muurschil­de­ring, voor­stel­lende me­vrouw Hed­wig de Geer.
Het origineel werd ver­vaar­digd door haar echt­ge­noot, de schil­der Pyke Koch.
Deze reproductie werd ge­maakt door het kun­ste­naars­col­lec­tief De Strakke Hand.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Pyke Koch.


Websites
Metershoge muurschilderingDe Strakke Hand.


Menu – 05/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Molen Rijn en Zon

4 Augustus 2019


Molen Rijn en Zon

Bij invallende duisternis is op de ach­ter­grond nog net de stel­ling­mo­len Rijn en Zon waar te nemen, ge­zien vanaf de Van Asch van Wijcks­brug.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Korenmolen Rijn en Zon.


Molendatabase
Stellingmolen Rijn en Zon.


Menu – 04/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Griet de Grutto

3 Augustus 2019


Grutto - Griet

Een schildering van de Griet = Grutto (Limosa limosa) aan de Grietstraat


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Griet / Grutto.


Soortenbank
Griet / Grutto.


Menu – 03/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Hooghiemstra

2 Augustus 2019


Hooghiemstra

Hooghiemstra – Bedrijvencentrum
Hooghiemstraplein 51.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Vimeo
Hooghiemstra.


Menu – 02/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Weerdsingel Oostzijde

1 Augustus 2019


Weerdsingel Oostzijde

Huizen aan de Weerdsingel Oostzijde in de avond­sche­me­ring, ge­zien van­af de Be­gij­ne­kade, over de Stads­bui­ten­gracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 01/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Weerdsingel Oostzijde

Huizen aan de Weerdsingel Oostzijde in de avond­sche­me­ring, ge­zien van­af de Be­gij­ne­kade, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 01/08: BeginEinde.


Utrecht: Gezondheidscentrum

31 juli 2019


Gezondheidscentrum Binnenstad

Gezondheidscentrum Binnenstad.
Voormalig Fysiologisch Laboratorium
Van Asch van Wijckskade 28
Dit pand is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 46941


v.m. Fysiologisch Laboratorium.
Geheel gepleisterd, blokvormig pand, onder­kel­derd, met bel-etage en ver­die­ping onder flauw­hel­lend, met pan­nen ge­dekt schild­dak, blij­kens de door F.C. Donders ge­leg­de steen met in­scrip­tie ge­bouwd in 1866, uit­ge­voerd in ec­lec­ti­sche trant. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 46941.)
Beeld­bank: 205.961.


Wikipedia
Van Asch van WijckskadeF.C. DondersStadsbuitengrachtSingel.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Bel-etageEclecticismePleisterSchilddak.


Menu – 31/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gezondheidscentrum Binnenstad

De achterkant van bovengenoemd pand, gezien vanaf Be­gij­ne­kade, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 31/07: BeginEinde.


Gezondheidscentrum Binnenstad

De achterkant van bovengenoemd pand, gezien vanaf de Weerd­sin­gel Oost­zij­de, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 31/07: BeginEinde.