Mijn werkplaats / mijn atelier

Dozen en doosjes


Op deze bladzijde staan voorbeelden van dozen die ik maak­te in 2019, 2020, 2016 en 2015.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


2019

Doosje

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2019 IZ_5159.
L x B x H: 20 x 14,5 x 6 cm

Ik maakte in 2019 een hard-karton­nen (van grijs­bord) doos­je voor een Duit­se vrien­din, be­kleed met boek­bin­ders­lin­nen (Buck­ram) in de kleu­ren van de Duit­se vlag: Schwarz, Rot, Gold. (Zwart, rood, goud.).
In dit doosje kwam een schaal­tje van aar­de­werk uit de ci­trus­col­lec­tie van Kas­teel Twickel te Del­den.
Dit bericht hoort bij: 15 juni 2021: 07.09 uur en 5 juli 2021: 07.10 uur.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Doosje

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2019 IZ_5170.

Dit zijn de drie delen waar­uit het doos­je bestaat. He­le­maal be­ne­den de om­slag en links het bak­je of lade waar­in het schaal­tje komt en dat af­ge­dekt wordt door het dek­sel dat rechts op de foto te zien is.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doosje

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2019 IZ_5175.

Dit is de omslag van het doos­je, recht van boven­af ge­zien. He­le­maal be­ne­den (aan de ach­ter­kant van het doos­je) zit een ope­ning.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doosje

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2019 IZ_5161.

De lade met deksel, in de om­slag, in iets ge­open­de toe­stand.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doosje

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2019 IZ_5179.

Dit is de onderkant van het doosje, nu weer met de kleu­ren van de Duit­se vlag, maar waar­bij zwart de vorm van een in de wind staan­de struik heeft, waar­van de tak­ken en bla­de­ren af­waaien.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doosje

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2019 IZ_5182.

Dit is de bovenkant van het doos­je, van­af de ach­ter­kant ge­zien. Om­dat het niet mo­ge­lijk is de la­de, met dek­sel, met duim en wijs­vin­ger uit de om­slag te trek­ken (omdat er aan de on­der­kant van de om­slag geen half­ron­de uit­spa­ring zit zo­als aan de bo­ven­kant) moet de la­de dus naar bui­ten ge­duwd worden. In eer­ste in­stan­tie wil­de ik daar­voor een oog op de ach­ter­kant van de la­de ma­ken, maar la­ter be­dacht ik dat dit mis­schien niet aan de vreug­de van het ont­van­gen van een ge­schenk zou bij­dra­gen, wan­neer mijn vrien­din daar­voor een vin­ger in een ‘oog’ zou moe­ten ste­ken.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doosje

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2019 IZ_5186.

Het doosje, weer van­af de ach­ter­kant ge­zien, maar nu op de kop lig­gend.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


2020

Doos 2020

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doos 2020 IZ_5189.
L x B x H: 30 x 25 x 2,5 cm.

Ik schonk een vriendin een boek en maak­te daar een ge­schik­te doos bij. De be­kle­ding van de doos is buck­ram boek­bin­ders­lin­nen.

Russian Legends
Folk tales and fairy tales
Groninger Museum – Nai Publishers
2008


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2020

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doos 2020 IZ_5190.

De boekendoos gesloten, met geel op de voor­grond.
(Enkele puntjes moeten nog gelijmd worden.)


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2020

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doos 2020 IZ_5186.

Aanzicht, recht van voren / boven.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2020

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doos 2020 IZ_5192.

Het deksel alleen, nu met blauw op de voor­grond.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


2016

Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart M_0002.
L x B x H: 10,5 x 10,5 x 2,5 cm.

In 2016 maakte ik in plaats van kerst­kaar­ten, kerst­doos­jes met led­jes als kerst­boom­ver­lich­ting. De ge­kleur­de strip­pen maak­te ik van buck­ram boek­bin­ders­lin­nen, 3-dub­bel­ge­vou­wen, 3 mil­li­me­ter breed. Om het ma­ken van on­ge­veer hon­derd me­ter van die plat­te buis­jes te ver­snel­len had ik een ap­pa­raat­je ont­wik­keld.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart M_8961.

Een van die doosjes geopend, de bui­ten­zij­de.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart M_8959.

Een doosje geopend, de bin­nen­zij­de, waar­bij een deel van de elek­tro­ni­ca te zien is, die de led­jes aan­stuurt.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart M_8960.

Een doosje geopend, links: de ach­ter­kant / bin­nen­kant die de elek­tro­ni­ca be­vat met de led­jes en rechts de voor­kant, met de gaat­jes waar het licht van de led­jes door­heen straalt.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart M_8963.

Voorbeeld van een ge­sti­leer­de kerst­boom.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart MS_0001.

Voorbeeld van een ge­sti­leer­de kerst­boom.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart BW_0001.

Voorbeeld van een ge­sti­leer­de kerst­boom.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart AS_0005.

Voorbeeld van een ge­sti­leer­de kerst­boom.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Kerstkaart 2016

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2016 kerstkaart AD_0004.

Voorbeeld van een ge­sti­leer­de kerst­boom.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


2015

Doos 2015 T en S

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2015 T en S_01 front alleen.
L x B x H: 30 x 7,5 x 3,5 cm.
Aquarelverf op papier.

In juni 2015 gingen twee vrien­din­nen (met el­kaar) trou­wen. Voor hen maak­te ik een doos­je met een la­de die heen en weer kan schui­ven, zo­als bij een lu­ci­fers­doos­je, ook in de leng­te van mijn doos.
De portretten kopieerde ik uit een kunst­boek en er is geen over­een­komst met de vrou­wen die het doos­je van mij kre­gen.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2015 T en S

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2015 T en S_02 front alleen.

De voorkant van de doos, nu in de leng­te om­ge­draaid.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2015 T en S

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2015 T en S_01 passe-partout.

Een portret, breder dan de doos breed is.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2015 T en S

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2015 T en S_02 passe-partout.

Een portret, breder dan de doos breed is.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2015 T en S

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2015 T en S_01 met zijkanten.

De voorkant van de doos, maar nu met de zij­kan­ten er­bij weer­ge­ge­ven.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2015 T en S

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2015 T en S_02 met zijkanten.

De voorkant van de doos, maar nu met de zij­kan­ten er­bij weer­ge­ge­ven.


Menu.
Begin: 2019202020162015.
Einde.


Doos 2015 T en S

Mijn werkplaats / atelier
Fotonr.: Doosje 2015 T en S Schuiflade.

De schuiflade voor in de doos. Die be­staat uit drie vak­jes. De dek­sels van de vak­jes maak­te ik van niet goed ge­luk­te por­tret­ten in aqua­rel­verf. Om­dat de dek­sels he­le­maal in de vakjes val­len, moest er een hand­vat­je aan be­ves­tigd wor­den. Dat zijn de wit­te stre­pen die over de leng­te en breed­te lo­pen.


Menu.
Begin: 2019202020162015.