Hanzestad Hattem: De Oude Wehme

31 maart 2019


De Wehme

De Oude Wehme
Korte Kerkstraat 7
Rijksmonument
Monumentnummer: 20963.


Rijksmonument: 20963.
“De Oude Wehme”. Voor­ma­li­ge pas­to­rie der Her­vorm­de Kerk, reeds ver­meld in het eer­ste kwart der 15e eeuw, in de hui­di­ge vorm van vroeg 17e eeuws ka­rak­ter. Ge­bouw on­der hoog za­del­dak tus­sen punt­ge­vels, waar­van de oos­te­lij­ke ver­sierd is met vlech­tin­gen ge­pro­fi­leer­de zij­dek­pla­ten en, bo­ven de par­ter­re, een door­lo­pen­de na­tuur­ste­nen la­tei, waar­bo­ven vijf ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen van vroe­ge­re vens­ters. In de top een ovaal ven­ster­tje in na­tuur­ste­nen om­lijs­ting. De zuid­ge­vel heeft on­der de dak­lijst een mui­ze­tand­lijst. Te­gen de noord­ge­vel een uit­ge­bouw­de ka­mer on­der za­del­dak met punt­ge­vel en sier­an­kers. La­ger ach­ter­huis, dat aan de noord­zij­de twee ven­sters on­der ont­las­tings­bo­gen en on­der de goot een zaag­tand­lijst be­zit.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20963.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Za­del­dakPunt­ge­velVlech­tingDek­plaat (3)- Na­tuur­steenLa­teiOnt­las­tings­boogLijst / pro­fielMui­zen­tandSier­anker.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 31/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


De Wehme

De Oude Wehme
Korte Kerkstraat 7.


Menu – 31/03: BeginEinde.


De Wehme

De Oude Wehme
Korte Kerkstraat 7.


 

De Wheme [sic]
Deze oude pastorie stamt uit 1632
Behalve voorgangers van de kerk, heeft in dit
huis ook Gerrit Scheur­leur [sic] ge­woond, de man
die net als in Hat­tem werk­za­me kunst­schil­ders
als Luite Kla­ver, Ger­rit Ha­ver­kamp, Wil­lem Wit­jes,
Jan Voerman, Ger­hard Men­sink en Arend Jan
van der Worp, veel Hat­tem­se ta­fe­re­len heeft
geschilderd.

anwb


De ANWB laat en­ke­le ste­ken val­len:
1.) Het pand heet niet Whe­me, maar Weh­me.
2.) De schil­der Scheur­leur heet in wer­ke­lijk­heid Scheur­leer.


Wikipedia / Websites
Gerrit ScheurleerLui­te Kla­verGer­rit Ha­ver­kampWil­lem Wit­jesJan Voer­manGer­hard Men­sinkArend Jan van der Worp.


Menu – 31/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Kerkplein

30 maart 2019


Kerkplein

Kerkplein
Rechts: de Grote Kerk.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 30/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kerkplein

Kerkplein.


Menu – 30/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Kerkplein

29 maart 2019


Kerkplein 2

Kerkplein 2
Rijksmonument
Monumentnummer: 20951.


Rijksmonument: 20951.
Gepleisterd hoek­huis on­der hoog schild­dak; in oor­sprong waar­schijn­lijk 17e eeuws.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20951.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Pleis­terSchild­dak.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 29/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Markt

28 maart 2019


Markt 3

Markt 3
Rijksmonument
Monumentnummer: 20974.


Rijksmonument: 20974.
Laat middeleeuws he­ren­huis on­der een hoog za­del­dak met het buur­pand nr 4. Ge­pleis­ter­de voor­ge­vel van 19e eeuws ka­rak­ter.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20974.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Pleis­terZadel­dak.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 28/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Zal ik weggaan?

27 maart 2019


Molenbelt 2A

Molenbelt 2
Rijksmonument
Monumentnummer: 20978.


Rijksmonument: 20978.
Gepleisterd pand uit de 17e of 18e eeuw onder met pan­nen ge­dekt schild­dak. Stads­boer­de­rij. Op de grens tussen woon­ge­deel­te en stal een haak­se uit­bouw on­der za­del­dak, 19e eeuw.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20978.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Pleis­terSchild­dakZadel­dak.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 27/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Molenbelt 2A

Molenbelt 2.


Muurgedicht

Zal ik weggaan?

Zal ik weggaan?
Zal ik verdrietig wor­den en weg­gaan?
Zal ik het leven ein­de­lijk eens on­be­lang­rijk vin­den, mijn schou­ders op­halen
en weggaan?
Zal ik de wereld neer­zet­ten (of aan ie­mand an­ders ge­ven), den­ken: zo is het ge­noeg,
en weggaan?
Zal ik een deur zoeken,
en als er geen deur is: zal ik een deur ma­ken, hem voor­zich­tig open­doen
en weggaan- met kleine zacht­moe­di­ge pas­sen?
Of zal ik blijven?

Zal ik blijven?

Toon Tellegen


Websites
Wikipedia: Toon Tellegen.

In dit pand is op nr. 2A Heem­kun­de Hat­tem ge­ves­tigd en op nr. 2 de Buurt­zorg.
Heemkunde Hattem.


Menu – 27/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Het Ancker

26 maart 2019


Kruisstraat 22

Het Ancker
Kruisstraat 22
Gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Website
In dit pand is een bon­bon­ate­lier ge­ves­tigd.
Bonbon Atelier A3.


Menu – 26/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kruisstraat 22

Het Ancker
Kruisstraat 22.


 

Het Ancker
In dit gebouw, dicht bij Hat­tems enig over-
gebleven stads­poort, was rond 1560 een
schipperscafé ge­ves­tigd. Ook heeft het
gebouw achter­een­vol­gens plaats ge­boden
aan een tap­pe­rij met de naam De Bon­te Os,
diverse bank­ves­ti­gin­gen en een klok­ken­win­kel.
Thans is hier een bon­bon­ate­lier ge­ves­tigd.

ANWB


Menu – 26/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Ridderstraat

25 maart 2019


Ridderstraat 30

Ridderstraat 30
Rijksmonument
Monumentnummer: 20988.


Rijksmonument: 20988.
Hoekpand met lage ver­die­ping en om­lo­pend pan­nen schild­dak, 16e eeuw. In de ge­pleis­ter­de ge­vels vens­ters en deu­ren uit de eer­ste helft 19e eeuw.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20988.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
SchilddakPleis­ter.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 25/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Sint Joriskapel

24 maart 2019


Sint Joriskapel

Sint Joriskapel
Ridderstraat 13
Rijksmonument
Monumentnummer: 20984.


Rijksmonument: 20984.
Monumentaal PAND van laat-mid­del­eeuws ka­rak­ter met hoog za­del­dak tus­sen punt­ge­vels met vlech­tin­gen. De oos­te­lij­ke punt­ge­vel heeft twee smal­le vens­ters met na­tuur­ste­nen mid­den­dor­pels en la­tei­en, waar­bo­ven ont­las­tings­bo­gen, ge­pro­fi­leer­de zij­dek­pla­ten en vijf sier­an­kers. De ge­pleis­ter­de, vijf vak­ken bre­de voor­ge­vel is in muur­an­kers ge­da­teerd: anno 1629.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20984.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Zadel­dakPunt­ge­velVlech­tingNa­tuur­steenDor­pel (2) – La­teiOnt­las­tings­boogDek­plaat (3) – Sier­ankerPleis­terMuur­anker.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Website
In dit pand is een vei­ling­huis ge­ves­tigd.
Oriental Art.


Menu – 24/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Sint Joriskapel

Sint Joriskapel
Ridderstraat 13.


 

Sint Joriskapel

 

Op deze plaats stond in de 15de eeuw de Sint Joris­kapel,
genoemd naar rid­der Sint Joris die vol­gens een le­gen­de uit
de 11e eeuw een draak (lees een dui­vels figuur) zou
hebben ver­sla­gen.
De naam van deze straat is aan deze le­gen­da­ri­sche rid­der
gewijd. Het hui­di­ge pand is in 1629 door de stad ge­bouwd
op de plaats van de af­ge­bro­ken ka­pel.
Nadat het vele ja­ren dienst had gedaan als pas­to­rie, win­kel
en apotheek, is in 2012 dit ge­bouw in de oor­spron­ke­lij­ke
staat terug­ge­bracht. Een hoog­staan­de re­no­va­tie, waar­mee
Hattem een stukje ge­schie­de­nis heeft ter­rug­ge­kre­gen.

anwb


Menu – 24/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: H. Geest Gasthuis

23 maart 2019


Heilige Geest Gasthuis

Heilige Geest Gasthuis
Kruisstraat 3.
Gemeentelijk monument.


Website
Soul Sisters.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 23/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Heilige Geest Gasthuis

Heilige Geest Gasthuis
Kruisstraat 3.


 

Heilige Geest gasthuis

Vanaf 1350 was op deze plaats ge­ves­tigd het
Heilige Geest gast­huis. Hier over­leed in 1877
Lubbertus van Gerre­vink, de stich­ter van de
Berghuizer Papier­fa­briek.
Na 1879 heeft het ge­bouw on­der­dak ge­bo­den aan
achtereenvolgens een chris­te­lij­ke la­ge­re school,
een bakkerij en een groente- en fruit­han­del.
Eind 1999 is het gebouw aan­ge­kocht door de
Stichting Stadskern Hattem, die het gron­dig heeft
gerestaureerd. In het ge­bouw zijn mid­del­eeuw­se
zuilen terug­ge­von­den.

anwb


Wikipedia
Berghuizer Papierfabriek.


Menu – 23/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Grote Kerk

22 maart 2019


Grote Kerk

Hervormde kerk en het ter­rein rond­om de kerk.

Hoofdwacht (links), Kerk­hof­straat 2.
Woning (wit, rechts), Kerk­plein 1.
Toren, Markt 2a.
Kerk, Markt 2.


Hoofdwacht
Kerkhofstraat 2.
Rijksmonument, nr.: 20944.

V.m. Hoofdwacht. Recht­hoe­kig, bak­ste­nen ge­bouw, ge­da­teerd 1621 en in XIXc ver­bouwd, waar­bij het gro­te bor­des en de ou­de ven­ster­in­de­ling ver­lo­ren gin­gen. Van de oor­spron­ke­lij­ke or­na­men­tiek is be­waard ge­ble­ven de ge­beeld­houw­de be­kro­ning van de dak­ka­pel bo­ven de mid­den­as met vo­lu­ten, sier­va­zen, wa­pen vast­ge­hou­den door leeu­wen en be­kro­nen­de leeuw met wa­pen­schild. On­der de top: anno 1621. Voorts ge­pro­fi­leer­de wa­ter­lijs­ten, ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen, hoek­blok­ken, ban­den en sier­an­kers. Steen met op­schrift en jaar­tal 1672.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20944.)


Woning. (Wit, rechts van de toren.)
Kerkplein 1.
Rijksmonument, nr.: 20950.

Waarschijnlijk 16e eeuws ge­pleis­terd pand.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20950.)


Toren van de Herv. kerk
Markt 2A.
Rijksmonument, nr.: 20972.

Toren Herv. kerk. De toren heeft een ro­maan­se, tuf­ste­nen on­der­bouw, ver­sierd met boog­frie­zen (XII). Ver­hoogd in de 15e eeuw en van een spits met open peer­be­kro­ning, waar­in het uit 1928 da­te­ren­de Tay­lor-ca­ril­lon, voor­zien in 1611. Over de be­ne­den­ver­die­ping van de to­ren een tuf­ste­nen kruis­rib­ge­welf. Voor de to­ren een clas­si­cis­tisch por­taal met ge­beeld­houwd wa­pen en het jaar­tal: MDCCLIII. De to­ren is ge­res­tau­reerd in ca. 1920. …
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 20972.)


Hervormde Kerk
Markt 2.
Rijksmonument, nr.: 20973.

Herv. kerk en het terrein rond­om de kerk. De Herv. kerk, vóór de Re­for­ma­tie ge­wijd aan de H.H. An­dreas en Ca­tha­ri­na, is een drie­beu­ki­ge ba­si­liek in la­te Ne­der­rijns go­ti­sche trant. Het schip, ge­bouwd om­streeks het mid­den der 15e eeuw, heeft pij­lers en kruis­rib­ge­wel­ven. Het koor, in oor­sprong XVa doch ver­nieuwd en ver­groot ca. 1500 (wij­ding 1504), is een­beu­kig, heeft een drie­zij­di­ge slui­ting en draagt een net­ge­welf. Aan weers­zij­den van het koor ka­pel­len, die door slan­ke zuilen van de kerk­ruim­te ge­schei­den wor­den: de noor­de­lij­ke met kruis­rib­ge­wel­ven en de gro­te­re zui­de­lij­ke met drie­zij­di­ge slui­ting en een net­ge­welf. Te­gen de zui­de­lij­ke zij­de van het koor een trap­to­ren (1635). De kerk is ge­res­tau­reerd in 1895-’96 door P.J.H. en Jos. Th. Cuy­pers. …
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 20973.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
BaksteenDak­kapelVoluutWa­ter­lijstOnt­las­tings­boogBandSier­an­kerPleis­ter­laagRo­maansTuf­steenBoog­friesKruis­rib­ge­welfPor­taalBeukBa­si­liekGo­tiekSchipPij­lerKoorNet­ge­welf.


Wikipedia
ClassicismeNe­der­land­se Her­vorm­de KerkSint An­dreasSint Catha­rinaHoofd­wachtRe­for­ma­tieNe­der­rijn­se Go­tiekKapelTrap­torenP.J.H. Cuy­persJos Th. Cuy­pers.


Website
John Taylor & Co. (Taylor Ca­ril­lon.)


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 22/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Grote Kerk

Nederlands Hervormde Kerk
Markt 2.


Menu – 22/03: BeginEinde.


Grote Kerk

Nederlands Hervormde Kerk
Gezien vanaf de Korte Kerkstraat 14.
Rechts is nog een deel van Par­ty­cen­trum De Fran­se School te zien. (Het wit­te pand.)


Menu – 22/03: BeginEinde.


Grote Kerk

Nederlands Hervormde Kerk
Gezien vanaf de Korte Kerk­straat.
De peer­be­kro­ning (de kroon in de vorm van een peer) op de kerk­to­ren, met het Tay­lor-ca­ril­lon.


Menu – 22/03: BeginEinde.


Grote Kerk / Waag en Hoofdwacht

Waag en Hoofdwacht
Kerkhofstraat 2.


Waag en Hoofdwacht

In dit anno 1621 ge­bouw­de pand met het stads­wa­pen
was op de ver­die­ping de hoofd­wacht en op de be­ga­ne
grond de stads­waag ge­ves­tigd. In de 19de eeuw
ver­huis­de de stads­waag naar de vier­schaar in de
Kruisstraat en werd dit ge­bouw als school ge­bruikt.
De buitentrap en de gro­te waag­deu­ren wer­den toen
verwijderd.

ANWB


Menu – 22/03: BeginEinde.