Duitsland: Kiel

Kiel: 10 november 2019

An der Oka

An der Oka
Een schilderij van Konstantin Kryshitzkij
Te zien in Die Kunsthalle zu Kiel.


Ik vind de weergave van de rivier in­druk­wek­kend. De schit­te­ring van het wa­ter is over­tui­gend, maar de groot­te van de kin­de­ren, links op de oever, niet. Die lij­ken wel kin­de­ren van een reu­zen­echt­paar. Die zijn, vol­gens mij, te groot weer­ge­ge­ven.


Achtergrondinformatie
Kiel: 10 november 2019.


Menu – 10/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


An der Oka

An der Oka
Een schilderij van Konstantin Kryshitzkij.


Menu – 10/11: BeginEinde.


An der Oka - Konstantin Kryshitzkij

An der Oka
Een schilderij van Konstantin Kryshitzkij.


De provenance (geschiedenis van de her­komst) van dit werk werd on­der­zocht. Sta­tus: be­den­ke­lijk. Dit werd ge­meld op de of­fi­ciële Duit­se Da­ta­bank Lost Art voor Do­cu­men­ta­tie van Roof­kunst (www.lostart.de).


Konstantin Kryshitzkij
Kiew 1858 – 1911 St. Petersburg
Aan de Oka
1894
Olie op doek
Kunsthalle te Kiel, lang­du­rig bruik­leen
Cultuurstichting van het (Bonds-)Land Schles­wig-Hol­stein


Menu – 10/11: BeginEinde.


Duitsland: Kiel

Kiel: 9 november 2019

Alkor

Alkor


Onderzoeksschip Alkor vaart langs de Kiellinie.


Achtergrondinformatie
Kiel: 9 november 2019.


Menu – 09/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Alkor

Alkor.


Onderzoeksschip Alkor vaart langs de Kiellinie.


Menu – 09/11: BeginEinde.


Duitsland: Kiel

Kiel: 8 november 2019

Literaturhaus - Schwanenweg 13

Literaturhaus
Schwanenweg 13.


Achtergrondinformatie
Kiel: 8 november 2019.


Menu – 08/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwanenweg

Schwanenweg t.o. nr. 10.


Dit vakwerkhuisje staat aan de Schwan­en­weg te­gen­over huis­nr. 10, in de Oude Bo­ta­ni­sche Tuin Kiel (Al­ter Bo­ta­ni­scher Gar­ten Kiel).


Menu – 08/11: BeginEinde.


Duitsland: Kiel

Kiel: 7 november 2019

Pauluskerk

Niemannsweg 16.


Pauluskerk


Achtergrondinformatie
Kiel: 7 november 2019.


Menu – 07/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Pauluskerk

Niemannsweg 16.


Pauluskerk


Menu – 07/11: BeginEinde.


Pauluskerk

Niemannsweg 16.


Pauluskerk


Menu – 07/11: BeginEinde.


Pauluskerk

Niemannsweg 16.


Pauluskerk


Menu – 07/11: BeginEinde.


Pauluskerk

Niemannsweg 16.


Pauluskerk


Menu – 07/11: BeginEinde.


Duitsland: Kiel

Kiel: 6 november 2019

Niemannsweg 16

Niemannsweg 16


Deze obelisk is geplaatst ter nagedachtenis aan Zee­of­fi­cier
Friedrich Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg (1871-1898)
die op jon­ge leef­tijd in de Elbe ver­dronk.
Deze obelisk is samen met de erachter gelegen St. Pau­lus­kerk een mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Kiel: 6 november 2019.


Menu – 06/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Niemannsweg 16

Niemannsweg 16


Menu – 06/11: BeginEinde.


Duitsland: Kiel

Plaats: 5 november 2019

Niemannsweg 33

Niemannsweg 33.


Rasteck
Dit pand is geen beschermd monument.


Achtergrondinformatie
Plaats: 5 november 2019.


Menu – 05/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Kiel

Plaats: 4 november 2019

Niemannsweg 18 met Pauluskirche

Niemannsweg 18.


Dit pand is een beschermd monument.
Op de achtergrond de toren van de Pauluskirche.


Achtergrondinformatie
Plaats: 4 november 2019.


Menu – 04/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Kiel

Kiel: 3 november 2019

Lornsenstraße 32-30

Lornsenstraße 32-30 (vlnr).


Beide panden zijn een beschermd monument.


Achtergrondinformatie
Kiel: 3 november 2019.


Menu – 03/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Lornsenstraße 30

Lornsenstraße 30.


Dit pand is een beschermd monument.


Menu – 03/11: BeginEinde.


Duitsland: Kiel

Kiel: 2 november 2019

Lornsenstraße 34

Lornsenstraße 34.


Dit pand is een beschermd monument.


Achtergrondinformatie
Kiel: 2 november 2019.


Menu – 02/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Kiel

Kiel: 1 november 2019

Adolfstraße 14-28

Adolfstraße 28.


Dit gebouw is een be­schermd mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Kiel: 1 november 2019.


Menu – 01/11: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Adolfstraße 14-28

Adolfstraße 28.


Het linker gedeelte van het gebouw ligt in de Lornsenstraße.


Menu – 01/11: BeginEinde.