apad 21-06-22: achttien uur

18.26 uur

*

21 juni 2022

Meppel

Meppel
(Provincie: Drenthe.)
Fotonr.: 210907 18h26.

Zuideinde 60 – 62.
Een detail van het dubbel woonhuis in Art Nouveau stijl.
(Bouwjaar: 1906.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 508707.


Een foto van het hele pand plaatste ik eerder op:
18 april 2022.


Menu – 21/06-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 18h26.

Oosterkade.
Klipperaak Jeppe van Schier.
(Bouwjaar: 1903.)


Het scheepsnummer is: ENI 02012039.
Met dit nummer is zoeken op internet succesvol, maar op 11 juni 2022 is deze klipperaak in de database van De Binnenvaart niet te vinden / niet op te zoeken.


Menu – 21/06-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.26 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2022.


apad 19-06-22: zeventien uur

17.26 uur

*

19 juni 2022

Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 17h26.

Waagplein 1.
Het Goudkantoor.
(Bouwjaar: 1635.)


Het Goudkantoor is een Rijksmonument met nr.: 18467.


Menu – 19/06-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 211024 17h26.

Pasteurstraat 2 – 6.
(Bouwjaar: 1905.)


Menu – 19/06-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.26 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2022.


apad 08-05-22: zeventien uur

17.24 uur

*

8 mei 2022

Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 17h24.

Grote Markt.


Menu – 08/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schoonhoven

Vestingstad Schoonhoven
(Landstreek: Krimpenerwaard.)
Fotonr.: 211015 17h24.

Wal 12.
(Bouwjaar: 1790.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 05-009.


Menu – 08/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 16-04-22: zeventien uur

17.23 uur

*

16 april 2021

Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 17h23.

Martinikerkhof 1.
Martinitoren.
(Bouwperiode: 1469-82.)


De Martinitoren is een Rijksmonument met nr.: 18553.


Menu – 16/04-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 211024 17h23.

Pasteurstraat 13 en 15.
Remisegebouw.
(Bouwperiode: 1902-03.)


Dit gebouw is een Gemeentelijk monument met de nummers: 1525 en 1528.


Menu – 16/04-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.23 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
april 2022.


apad 10-04-22: veertien uur

14.23 uur

*

10 april 2021

Beemster

Noordhollandsch Kanaal
(Landstreek: Beemster en Wijdewormer.)
Fotonr.: 210916 14h23.

Het kanaal ligt op de grens tussen de Beemster en Wijdewormer.
(Bouwperiode: 1819-1824.)


De boerderij aan de overkant van het kanaal heeft als adres: Kanaaldijk 57, Wijdewormer. Ik nam de foto vanaf de Zuiddijk in de Beemster.


Menu – 10/04-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 14h23.

Ubbo Emmiussingel 110.
Villa Vrederust / Huize Tavenier.
(Bouwjaar: 1904.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 486627.


Menu – 10/04-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.23 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
april 2022.


apad 20-03-22: veertien uur

14.22 uur

*

20 maart 2021

Woerden

Vestingstad Woerden (Utrecht)
Fotonr.: 210720 14h22.

Oostdam 13.
Eldorado.
(Bouwjaar: 1842.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 512653.


Menu – 20/03-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 14h22.

Stationsplein.
Het Peerd van Ome Loeks (1959).
(Het paard van Oom Lucas.)
Kunstenaar: Jan de Baat (1921-2010).


Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
Guster nog goud gezond, sluig ‘e mit steert in ’t rond
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.

Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
Haar ‘k hom moar vreten geven, din was ’t wel in leven bleven.
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.


De regel “hartstikke dood” wordt ook wel gezongen als “hailendal dood”.
De melodie is hetzelfde als dat van het sinterklaasliedje Daar wordt aan de deur geklopt en het Duitse O du lieber Augustin. De melodie dateert uit de 17e eeuw.
[De bron van deze tekst is Wikipedia: Peerd van Ome Loeks]


Menu – 20/03-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.22 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2022.


apad 07-03-22: achttien uur

18.21 uur

*

7 maart 2021

Menaam

Menaam (Fryslân: Westergo)
Fotonr.: 210921 18h21.

Lytsebuorren 57, 59 (l) en 61 (alle drie: achterzijde), aan de Menamer Feart.


De huisnummers 57 en 59 staan bijna he­le­maal links op de foto en zijn daar­om niet dui­de­lijk te zien. Zij wer­den in 1770 ge­bouwd en zijn sa­men een Rijks­mo­nu­ment met nr.: 28561. Huis­num­mer 61 (zowel links als rechts van de boom) werd in 1916 ge­bouwd en is geen mo­nu­ment.


Menu – 07/03-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Vestingstad Groningen
Fotonr.: 211008 18h21.

Oosterkade.
Motorvrachtschip Nova Cura.


De Nova Cura werd in 1905 gebouwd bij de Ge­broe­ders Boot in Wou­brug­ge. Zij werd toen met de naam Jo­han­na Hen­dri­ka ge­doopt. In 1948 werd de naam ge­wij­zigd Nova Cura. Die naam heeft ze be­hou­den, hoe­wel ze sinds­dien ne­gen keer van eige­naar wis­sel­de, de laat­ste keer in 2018. Het Eni (Euro­pean Num­ber of Iden­ti­fi­ca­tion) is: 03030668.
De Nova Cura wordt een varend va­kan­tie­huis ge­noemd en maakt, met gas­ten, zeil­toch­ten op de Wad­den­zee.


Menu – 07/03-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2022.


apad 07-01-22: negentien uur

19.18 uur

*

7 januari 2021

Gorinchem

Vestingstad Gorinchem
Fotonr.: 211007 19h18.

Dalemwal 19a: Kruitmagazijn.
(Bouwperiode: 19e eeuw, volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.)
(Bouwperiode: 1600, volgens het Kadaster.)
Dit kruitmagazijn is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


De hele Nieuwe Hollandse Waterlinie is een Rijksmonument.
Het is onzeker of dit kruitmagazijn ook een Rijksmonument is.


Menu – 07/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 19h18.

Radesingel 2: De Sint-Jozefkathedraal.
(Bouwperiode: 1886-87.)


Deze kathedraal is een Rijksmonument met nr.: 18669.


Menu – 07/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 05-01-22: achttien uur

18.18 uur

*

5 januari 2021

Appingedam

Vestingstad Appingedam (Fivelingo)
Fotonr.: 210722 18h18.

Heiliggravenweg 2.
Villa Hilghe Stede.
(Bouwperiode: 1895 – 1900.)


Het pand is in 1895 gebouwd op een plek waar in de vijftiende eeuw een bedevaartplaats ontstond. De naam Hilghestede verwijst daarnaar: Heilige Plaats.
[Bron: Wikipedia – Villa Hilgestede.]


De villa Hilge Stede is een Rijkmonument met nr.: 509400. De tuin die bij de villa hoort is ook een Rijksmonument, met nr.: 509401.


Menu – 05/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 18h18.

Vijverstraatbrug, een voetgangersbrug die het Houtmanplantsoen met de Spieringstraat verbindt en de Vijverstraatgracht overspant.


Menu – 05/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 02-01-22: zeventien uur

17.18 uur

*

2 januari 2021

Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 180817 17h18.

Nieuwstraat 47 (r) en 49 (l).
(Bouwjaar: beide 1650.)


Huisnummer 49 (l) bezit drie ge­vel­ste­nen. In het fron­ton een een wit­te man­nen­hand, op een blauwe ach­ter­grond. In het mid­den een hoofd met klei­ne vleu­gels en bo­ven het ko­zijn van de ra­men op de be­ga­ne grond een por­tret met de tekst: T WYFSHOOFT.


Beide panden zijn Rijksmonumenten, met de resp. de nrs.: 25229 en 25230.


Menu – 02/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 200219 17h18.

De Martinikerk (bouwperiode: 13e eeuw), ge­fo­to­gra­feerd van­uit het res­tau­rant op de bo­ven­ste ver­die­ping van Fo­rum Gro­nin­gen. He­le­maal rechts is een stuk van de to­ren van het Pro­vin­cie­huis te zien. Op deze foto links naast de Mar­ti­ni­to­ren (bouw­pe­rio­de: 15e eeuw), iets ver­der naar ach­te­ren, is de to­ren van de Der Aa-kerk zicht­baar. Ik kan niet ont­dek­ken wel­ke to­ren he­le­maal links te zien is.


De Martinikerk is een Rijksmonument met nr.: 18555 en de Martinitoren is een apart Rijksmonument, met nr.: 18553.


Menu – 02/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.