apad 07-01-22: negentien uur

19.18 uur

*

7 januari 2021

Gorinchem

Vestingstad Gorinchem
Fotonr.: 211007 19h18.

Dalemwal 19a: Kruitmagazijn.
(Bouwperiode: 19e eeuw, volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.)
(Bouwperiode: 1600, volgens het Kadaster.)
Dit kruitmagazijn is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


De hele Nieuwe Hollandse Waterlinie is een Rijksmonument.
Het is onzeker of dit kruitmagazijn ook een Rijksmonument is.


Menu – 07/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 19h18.

Radesingel 2: De Sint-Jozefkathedraal.
(Bouwperiode: 1886-87.)


Deze kathedraal is een Rijksmonument met nr.: 18669.


Menu – 07/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 05-01-22: achttien uur

18.18 uur

*

5 januari 2021

Appingedam

Vestingstad Appingedam (Fivelingo)
Fotonr.: 210722 18h18.

Heiliggravenweg 2.
Villa Hilghe Stede.
(Bouwperiode: 1895 – 1900.)


Het pand is in 1895 gebouwd op een plek waar in de vijftiende eeuw een bedevaartplaats ontstond. De naam Hilghestede verwijst daarnaar: Heilige Plaats.
[Bron: Wikipedia – Villa Hilgestede.]


De villa Hilge Stede is een Rijkmonument met nr.: 509400. De tuin die bij de villa hoort is ook een Rijksmonument, met nr.: 509401.


Menu – 05/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 18h18.

Vijverstraatbrug, een voetgangersbrug die het Houtmanplantsoen met de Spieringstraat verbindt en de Vijverstraatgracht overspant.


Menu – 05/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 02-01-22: zeventien uur

17.18 uur

*

2 januari 2021

Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 180817 17h18.

Nieuwstraat 47 (r) en 49 (l).
(Bouwjaar: beide 1650.)


Huisnummer 49 (l) bezit drie ge­vel­ste­nen. In het fron­ton een een wit­te man­nen­hand, op een blauwe ach­ter­grond. In het mid­den een hoofd met klei­ne vleu­gels en bo­ven het ko­zijn van de ra­men op de be­ga­ne grond een por­tret met de tekst: T WYFSHOOFT.


Beide panden zijn Rijksmonumenten, met de resp. de nrs.: 25229 en 25230.


Menu – 02/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 200219 17h18.

De Martinikerk (bouwperiode: 13e eeuw), ge­fo­to­gra­feerd van­uit het res­tau­rant op de bo­ven­ste ver­die­ping van Fo­rum Gro­nin­gen. He­le­maal rechts is een stuk van de to­ren van het Pro­vin­cie­huis te zien. Op deze foto links naast de Mar­ti­ni­to­ren (bouw­pe­rio­de: 15e eeuw), iets ver­der naar ach­te­ren, is de to­ren van de Der Aa-kerk zicht­baar. Ik kan niet ont­dek­ken wel­ke to­ren he­le­maal links te zien is.


De Martinikerk is een Rijksmonument met nr.: 18555 en de Martinitoren is een apart Rijksmonument, met nr.: 18553.


Menu – 02/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 29-12-21: vijftien uur

15.18 uur

*

29 december 2021

Harlingen

Vestingstad Harlingen (Westergo)
Fotonr.: 210902 15h18.

Grote Bredeplaats 35: de achterzijde.
Naamsteen: De Blauwe Hand.
(Bouwjaar: 1647.)


De Blauwe Hand is een Rijksmonument met nr.: 20364.


Menu – 29/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 15h18.

Noorderhaven.
Op de achtergrond de toren van de Der Aa-kerk.


Menu – 29/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 27-12-21: veertien uur

14.18 uur

*

27 december 2021

Appingedam

Vestingstad Appingedam (Fivelingo)
Fotonr.: 210722 14h18.

Broerstraat 6.
(Bouwjaar: 1801.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 8208.


Menu – 27/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Harlingen

Vestingstad Harlingen (Westergo)
Fotonr.: 210902 14h18.

Nieuwe Willemshaven.
Barkentijn Thalassa.


(Bouwjaar: 1980, als viskotter, in 1994 omgebouwd tot tallship.)


Menu – 27/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om uu.mm uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 16-12-21: achttien uur

18.17 uur

*

16 december 2021

Appingedam

Appingedam (Fivelingo)
Fotonr.: 210722 18h17.

Solwerderweg 14.
Hoeve “Ruste Elders”.
(Bouwjaar: 1925.)


Ruste Elders, t.w. in het Hier­na­maals, is waar­schijn­lijk een bij­bels de­vies. In het Frans: Re­pos Ail­leurs, was dit het mot­to van o.a. Mar­nix van St. Al­de­gon­de.
Bron: Groot woordenboek der Ne­der­land­se taal – 1950.


Menu – 16/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Oegstgeest

Oegstgeest (Rijnland)
Fotonr.: 210831 18h17.

Marelaan, Plantsoen.
Schoolgaand meisje (Brons, 1966).
Pieter D’Hont (1917-1997).


Menu – 16/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.17 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 10-12-21: vijftien uur

15.17 uur

*

10 december 2021

Sorge

Sorge (Harz)
Fotonr.: 200906 15h17.

Het heuvelland van de Harz, nabij de plaats Sorge.


Menu – 10/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 15h17.

Noorderhaven 64A.
Het witte pand met het Wapen van de stad Groningen in het fronton.
(Bouwjaar: rond 1870.)


Dit gebouw is een Rijksmonument met nr.: 485984.


Menu – 10/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.17 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 25-11-21: negentien uur

19.16 uur

*

25 november 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210831 19h16.

Maredijk 11-13.
(Bouwjaar: 1875.)


Beide panden zijn een gemeentelijk monument, resp. met nr.: 1365 en 1366.


Menu – 25/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 19h16.

Radesingel 2.
De toren van de St. Jozefkathedraal.
(Bouwjaar: 1886-87.)


De St. Jozefkathedraal is een Rijksmonument met nr.: 18669.


Menu – 25/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 04-11-21: negentien uur

19.15 uur

*

4 november 2021

Gorinchem

Vestingstad Gorinchem
Fotonr.: 211007 19h15.

Dalemwal 25: Dalempoort.
(Bouwjaar: rond 1600.)


Vestingstad Gorinchem, ook wel Gorkum genoemd, ligt in de landstreek Alblasserwaard.


De Dalempoort is een Rijksmonument met nr.: 16694.


Menu – 04/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 19h15.

Radesingel 2: Sint Jozefkathedraal.
(Bouwjaar: 1889-87.)


Deze kerk is een Rijksmonument met nr.: 18669.


Menu – 04/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 30-10-21: zeventien uur

17.15 uur

*

30 oktober 2021

Meerssen

Meerssen
Fotonr.: 181016 17h15.

Tussen de Bruggen 1: een gietijzeren hek.


Dit hek hoort bij een pand dat in 1824 gebouwd werd. Of het hek ook zou oud is weet ik niet, maar ik vond het wel mooi.


Menu – 30/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 200219 17h15.

Een deel van de stad, ge­fo­to­gra­feerd in de rich­ting zuid­oost, van­af de hoog­ste ver­die­ping van Fo­rum Gro­nin­gen. De straat ui­terst rechts is de Pe­per­straat. Rechts van het mid­den, ver naar ach­te­ren, is de slan­ke to­ren van de Sint-Jo­zef­ka­the­draal (bouw­jaar 1885-1887) te zien, ont­wor­pen door de ar­chi­tec­ten Pier­re Cuy­pers en zijn zoon Jo­seph.


Menu – 30/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.