Hansestadt Wismar

Bohrstraße
Bohrstraße 13 en 15 (of 11?)

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Achtergrondinformatie

Bohrstraße 13: Lars Maué. (Theater­pro­duc­tie­be­drijf.)

Bohrstraße 15 (of 11): La Luna. (Der­de­we­reld­win­kel.)


Foto’s

Wikipedia: Bohrstraße 13.
Wikimedia: Bohrstraße 13.

Wikipedia: Bohrstraße 15 (of 11?).
Google Maps: Bohrstraße 15 (of 11?).


Vreemd?

In de hierbeneden ge­ci­teer­de lijst met Mo­nu­men­ten in Wis­mar staat het pand waar­in de win­kel La Lu­na zit, ver­meld als Bohr­stra­ße 15, ter­wijl de win­kel zelf op zijn web­si­te meldt dat La Lu­na in Bohr­stra­ße 11 ge­ves­tigd is. Ook de fo­to van Wi­ki­pe­dia ver­meldt Bohr­stra­ße 15 als het adres van dit mo­nu­ment.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 vol­gen­de (sum­mie­re) in­for­ma­tie. Bohr­straße 13 is een Wohnhaus (woonhuis) en Bohr­straße 15 (of 11?) is een Wohn­haus en Kem­la­den, i.e. Woon­huis en een Kem­la­den: zij­vleu­gel van een huis, twee ver­die­pin­gen hoog. Het gaat om de mo­nu­menten met volg­num­mers: 103 en 104.
Wikipedia: Kemladen als Ge­bäu­de­teil. (Duits.)

Menu

Hansestadt Wismar

Altstadt
Hinter dem Chor, v.r.n.l.: 5 en 7
Links op de foto is een stuk te zien van de
Sankt-Ni­ko­lai-kir­che

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Achtergrondinformatie
Hinter dem Chor 5:

Website: Cafe & Galerie Sin­nen­reich
Facebook: Cafe & Galerie Sin­nen­reich

Hinter dem Chor 7:

Website: Der Salon Wismar Skow­ro­nek
Facebook: Der Salon Wismar Skow­ro­nek


Foto

Google Maps: Hinter dem Chor.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 vol­gen­de (sum­mie­re) in­for­ma­tie. Hinter dem Chor 5, Wohn- und Ge­schäfts­haus en di­to in­for­ma­tie over Hin­ter dem Chor 7: i.e. Woon­huis en win­kel­pand. Het gaat om de mo­nu­menten met volg­num­mers: 193 en 195.

Menu

Hansestadt Wismar

Grützmacherstraße
Grütz­ma­cher­stra­ße 10 / Klei­ne Ho­he Stra­ße 11

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Kamers te huur

Website: my-bed.eu. (Grütz­ma­cher­stra­ße 10.)


Foto

Google Maps: Grützmacherstraße 10 / Klei­ne Ho­he Stra­ße 11.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 geen in­for­ma­tie over Grütz­ma­cher­stra­ße 10. Het mo­nu­ment is ge­re­gi­streerd als Spei­cher (i.e. op­slag­plaats / ma­ga­zijn) aan de Klei­ne Ho­he Stra­ße 11, met volg­num­mer 209.

Menu

Hansestadt Wismar

Köningsstraße
Hoek Königstraße / Frische Grube 31
Achterzijde en zijkant
aan de Königstraße.

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Restaurant

In dit pand is op de be­ga­ne grond het Res­tau­rant Kro­a­ti­en ge­ves­tigd, waar ik op 19 sep­tem­ber 2018 van een goe­de war­me mid­dag­maal­tijd ge­no­ten heb. Het adres is Fri­sche Gru­be 31.

Facebook: Restaurant Kroatien.


Foto

Wikipedia: Ehemalige Speicher. (Duits. Voor­ma­li­ge op­slag­plaats / ma­ga­zijn).


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 de vol­gen­de (sum­mie­re) in­for­ma­tie. Speicher, i.e. op­slag­plaats / ma­ga­zijn. Het gaat om het mo­nu­ment met volg­num­mer: 179.

Menu

Hansestadt Wismar

Wassertor
Wassertor: Spie­gel­berg 68
(Wa­ter­poort)
Bouwstijl: Baksteengotiek

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Achtergrondinformatie

Wikipedia: Wassertor. (Duits.)
Wikipedia: Baksteengotiek.


Foto’s

Wikimedia: Wassertor. (Veel foto’s.)
Wikipedia: Wassertor. (Waterpoort, ha­ven­zijde.)


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 de vol­gen­de (sum­mie­re) in­for­ma­tie.
Was­ser­tor, Stadt­tor: Das letz­te er­hal­te­ne von ehe­mals fünf Stadt­to­ren der Wis­ma­rer Stadt­be­fes­ti­gung. (Wa­ter­poort, stads­poort: de laat­ste over­ge­ble­ven van de vroe­ge­re vijf stads­poor­ten van de ves­ting­stad Wis­mar.)
Het gaat om het mo­nu­ment met volg­num­mer: 381.

Menu

Hansestadt Wismar

Spiegelberg
Spiegelberg 57 (bei­de pan­den)

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Eenmansbedrijf?

Website: HW-Leasing: Spiegelberg 57, Wismar.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 nog geen na­de­re ver­de­re ver­kla­ring voor die pan­den. In de­ze lijst gaat het om de pan­den met de volg­num­mer: 377.

Menu

Hansestadt Wismar

Lübsche Straße
Lübsche Straße 76 (het ro­de pand)

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Foto’s

Wikipedia: Lübsche Straße 76.
Wikimedia: Lübsche Straße 76.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 nog geen na­de­re ver­de­re ver­kla­ring voor dit pand. In de­ze lijst gaat het om het pand met het volg­num­mer: 277.

Menu

Hansestadt Wismar

ABC-Straße 17
ABC-Straße 17: Hansa (KaSo)

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Kaso

In dit pand, ABC-Straße 17, is de Kunst­ver­eni­ging KaSo gevestigd.
KaSo: Kreativ Arbeiten Sozial Or­ga­ni­sie­ren.
Website: KaSo.
Facebook: KaSo.
De naam van het pand is Han­sa, die staat on­der de boog boven de toe­gangs­deur. Mo­ge­lijk heeft dit be­trek­king op de Han­ze, want Wis­mar is im­mers een Han­ze­stad.


Foto

Wikipedia: ABC-Straße 17.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 nog geen na­de­re ver­de­re ver­kla­ring voor dit pan­d. In de­ze lijst gaat het om het pan­d met het volg­num­mer: 3.

Menu

Hansestadt Wismar

Wismar
V.r.n.l: Am Markt 13, 14, 15 en 16-17

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Am Markt 13, het gele pand rechts op de fo­to, met de klok­vor­mi­ge ge­vel, is het Deut­sches Haus en is een Ge­schäfts­haus, i.e. win­kel­pand.
Am Markt 15, het dub­be­le ro­de pand, met de wit­te ran­den en de trap­ge­vels: dit pand is een on­der­deel van de er­naast ge­le­gen (rechts op de fo­to) bank Spar­kas­se Meck­len­burg-Nord­west: Am Markt 14.
Am Markt 16-17: bank­ge­bouw, met een fi­li­aal van de Deut­sche Bank.


Foto’s

Wikimedia: Am Markt 13.
Wikimedia: Am Markt 14.
Wikimedia: Am Markt 15.
Wikimedia: Am Markt 16-17.
Wikimedia: Foto’s van de be­lang­rijk­ste mo­nu­men­ten in Wis­mar.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 nog geen na­de­re ver­de­re ver­kla­ring voor die pan­den. In de­ze lijst gaat het om de pan­den met de volg­num­mers: 33, 34, 35 en 36.

Menu

Hansestadt Wismar

Wismar
Am Markt 20-21: het marktplein

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.


Rechts van het midden op de foto het mo­nu­ment dat Was­ser­kunst heet. Het don­ke­re ge­bouw links op de ach­ter­grond, met de trap­ge­vel, heet Al­ter Schwe­de en is op­ge­trok­ken in bak­steen in een stijl die bak­steen­go­tiek heet.


Alter Schwede

Wikipedia: Back­stein­go­tik. (Duits.)
Wikipedia: Bak­steen­go­tiek.
Wikipedia: Al­ter Schwe­de. (Duits.)
Wikimedia: Al­ter Schwe­de. (Fo­to’s.)

Menu – 07/10: BeginEinde.

Wasserkunst
Wasserkunst Wismar
Am Markt

Dit monument is ont­wor­pen door de Ut­recht­se ar­chi­tect Phi­lipp Bran­din en is ge­bouwd naar de stijl die in Duits­land Nie­der­län­di­sche Re­nais­san­ce heet, maar in Ne­der­land de Noor­de­lij­ke Re­nais­san­ce wordt ge­noemd.


Wasserkunst

Wikipedia: Wasserkunst Wis­mar (Duits).
Wikipedia: Phi­lipp Bran­din (circa 1535-1594) (Duits).
Wikipedia: Nieder­län­di­sche Re­nais­san­ce (Duits).
Wikipedia: Noordelijke Re­nais­san­ce.

Menu – 07/10: BeginEinde.

Wismar
V.r.n.l: Am Markt 20-21 en 22

Foto’s

Wikimedia: Am Markt 20-21: Alter Schwede.
Wikimedia: Am Markt 22.
Wikimedia: Foto’s van de be­lang­rijk­ste mo­nu­men­ten in Wis­mar.


Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 nog geen na­de­re ver­de­re ver­kla­ring voor die pan­den. In de­ze lijst gaat het om de pan­den met de volg­num­mers: 39 en 40.

Menu – 07/10: BeginEinde.