Haarlem

Zuider Emmakade
Zuider Emmakade 43

Het Eerste Christelijk Lyceum (ECL). Het ge­bouw is ont­wor­pen door An­dries de Maa­ker en is ge­bouwd in 1924 en 1925. Het ge­bouw is ont­wor­pen in de lijn van de bouw­stijl van de Am­ster­dam­se school. (Bron: Wi­ki­pe­dia.)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Eerste Christelijk Lyceum.
Wikipedia: Andries de Maaker (1868-1964).
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Joost de Vree: Amsterdamse School
ECL: Eerste Christelijk Lyceum.

 

 

Menu.

Haarlem

Zuider Emmakade
Zuider Emmakade 45

In de stijl van de Am­ster­dam­se School ge­bouwd be­drijfs­pand van het Ate­lier Bogt­man, in 1917 ge­re­a­li­seerd naar ont­werp van G.F. La Croix. Op­dracht­ge­ver was de Haar­lem­se gla­ze­nier W. Bogt­man van het ge­lijk­na­mi­ge, lan­de­lijk be­ken­de, glas­ate­lier dat nog al­tijd in dit pand is ge­ves­tigd. Dit ge­bouw is een Rijks­mo­nu­ment.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Rijks­mo­nu­ment 513355: Atelier Bogtman. (Met be­schrij­ving van het mo­nu­ment.)
Wikipedia: Guillaume Fré­dé­ric la Croix (1877-1923).
Amsterdamse School: G.F. la Croix.
Design-geschiedenis: Bogtman Glas-in-lood.
Rijksmonumenten: Rijks­mo­nu­men­ten met mo­nu­ment­num­mer. (Land­kaart.)
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Joost de Vree: Amsterdamse School.

 

 

Menu.

Haarlem

Schouwtjeslaan
Schouwtjeslaan 63 / Van Mer­len­straat 1

Dit is een gemeen­te­lijk mo­nu­ment, met nr. 0392/59-0431.
Op de zijkant van het pand, aan de Schouw­tjes­laan, staat in een ge­vel­steen (niet op de fo­to te zien) de vol­gen­de tekst.
Kon Ned.Bond van Oud-On­der­of­fi­cie­ren.
Afd.Haar­lem en Om­stre­ken.
Schiet­ver­eeni­ging
GENERAAL VAN MER­LEN

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Lijst met ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten in Haar­lem.

 

 

Menu.

Haarlem

Zomerluststraat
Zomerluststraat

De straat waar al deze auto’s staan is de Zo­mer­lust­straat. Deze komt uit op de Wa­gen­weg. De wit­te hui­zen aan de rech­ter­zij­de van de straat zijn van rechts naar links: Zo­mer­lust­straat 4, Zo­mer­lust­straat 2 en Wa­gen­weg 208. Dit laat­ste adres is het gro­te wit­te pand aan het ein­de van de­ze foto. De­ze drie hui­zen zijn een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment. Zo­mer­lust­straat 4 is dat met num­mer 0392/59-0385. Dat is het meest recht­se wit­te huis dat op de­ze fo­to een beet­je schuil gaat ach­ter de boom en strui­ken. Het pand links er­naast is Zo­mer­lust­straat 2 met mo­nu­ment­num­mer 0392/59-0156. Wa­gen­weg 208 is (dus) ook een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment, met num­mer 0392/59-0360.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Lijst met gemeentelijke mo­nu­men­ten in Haar­lem.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

Haarlem

Prinsessestraat
Prinsessestraat 2 / Oranjeplein 9
Rijksmonument, nummer: 513477.

Half vrijstaand blok van drie he­ren­hui­zen in En­gel­se Land­huis­stijl naar ont­werp van P. Kui­per uit 1910.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Rijksmonument 513477. (Herenhuizen.)
Alle Rijksmonumenten: Oranjeplein 9.
Rijksmonumenten: Rijksmonumenten met mo­nu­ment­num­mer. (Land­kaart.)
Monumenten: Oranjeplein 9 (met foto).
Wikipedia: Rijksmonumenten in Haarlem Zuid-West.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

Haarlem

Oranjeplein
Oranjeplein 1: d’Oranjeboom
Rijksmonument, nummer: 513406.
In 1907-1908 naar ont­werp van de ar­chi­tect B. Ha­gen Blok van drie He­ren­hui­zen ge­bouwd.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Rijksmonument 513406. (d’Oranjeboom.)
Rijksmonumenten: Rijksmonumenten met mo­nu­ment­num­mer. (Land­kaart.)
Wikipedia: Rijksmonumenten in Haarlem Zuid-West.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Gevelstenen: D’ORANJEBOOM ANNO 1908

 

 

Menu – 06/11: BeginEinde.

Oranjeplein
Oranjeplein 1
d’Oranjeboom.

 

 

Menu – 06/11: BeginEinde.