Hansestadt Wismar

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint Nicolaaskerk.

Interieur: nadat in 1703 de zes­tig me­ter ho­ge helm, zo­als een to­ren­spits in het Duits heet, was in­ge­stort en het mid­den­schip van de kerk daar­door zwaar be­scha­digd werd, werd bij de res­tau­ra­tie een nieuw in­te­rieur in ba­rok­stijl ge­plaatst. Dat is on­der an­de­re dui­de­lijk aan de kan­sel te zien.

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.
Wikipedia: Sint Nicolaaskerk.
Website: Details van de Sint Ni­co­laas­kerk (Duits).
Website: Geschiedenis van de Sint Ni­co­laas­kerk, in het kort (Duits).

Menu – 30/09: BeginEinde.

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint Nicolaaskerk
Interieur: wat vooral op­valt is de enor­me hoog­te van het ge­welf van het mid­den­schip: 37 meter.

Menu – 30/09: BeginEinde.

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint Nicolaaskerk
Interieur.

Menu – 30/09: BeginEinde.

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint Nicolaaskerk
Interieur.

Menu – 30/09: BeginEinde.

Hansestadt Wismar

Wismar
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint-Nicolaaskerk, ge­zien van­uit de ha­ven.

Een imposante kerk, waar­van het het mid­den­schip 37 me­ter hoog is. Vroe­ger had de kerk ook een spit­se to­ren, maar in 1703 stort­te de zes­tig me­ter ho­ge helm, zo­als een spits in het Duits heet, bij een or­kaan in, waar­bij het dak van het mid­den­schip erns­tig werd be­schadigd.

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.
Wikipedia: Sint Nicolaaskerk.
Website: Details van de Sint Ni­co­laas­kerk (Duits).
Website: Geschiedenis van de Sint Ni­co­laas­kerk, in het kort (Duits).

Menu – 29/09: BeginEinde.

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint-Nicolaaskerk, gezien vanaf de Frische Grube.

Deze kerk werd, zoals alle grote ker­ken in de Han­se­stadt Wis­mar ge­bouwd in de de stijl van de Noord-­Duit­se bak­steen­go­tiek.

Wikipedia: Frische Grube (Duits).
Wikipedia: Baksteengotiek.
Website: Rondom de Sint Nicolaaskerk (Duits).

Menu – 29/09: BeginEinde.

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint-Nicolaaskerk, gezien vanaf de Frische Grube.

Menu – 29/09: BeginEinde.

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche
De Sint-Nicolaaskerk, gezien vanaf de Frische Grube.

Menu – 29/09: BeginEinde.

Nicolaaskerk
Die Sankt-Nikolai-Kirche: Südportal
De Sint-Nicolaaskerk, het zuidportaal

Menu – 29/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Schloss Schwerin / Kasteel Schwerin

Het kasteel van Schwerin, ge­fo­to­gra­feerd van­af Die Schwim­men­de Wie­se (De drij­ven­de wei­de), een enor­me be­ton­nen bak die in de Burg­see drijft en ge­heel ge­vuld is met aarde. Daar­in on­der an­de­re dat wat op de­ze fo­to, op de voor­grond, te zien is. De bo­men staan op de vas­te wal.
Website: Die Schwim­men­de Wie­se. (Duits.)

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
Kunst: een ge­schil­der­de wa­ter­le­lie op een sta­len kast langs de open­ba­re weg.

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
Mecklenburgerstraße: het oude post­ge­bouw

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin
De Dom van Schwerin: Bischof­straße

Google Maps: Het centrum van Schwerin met de Dom.
Op een PC krijgt u de Dom in 3D te zien, maar op een mo­bie­le te­le­foon moet u daar­voor be­wust kie­zen en dan nog werkt e.e.a. niet bij­zon­der goed.

Menu – 28/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin)

Wikipedia: Kasteel van Schwerin.

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin)

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Kasteeltuin.)

Menu – 27/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Wikipedia: Kasteel van Schwerin.

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin
Das Schweriner Schloss
Het Kasteel van Schwerin. (Achterzijde.)

Menu – 26/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Altes Standesamt / het oude bureau van de Burgerlijke Stand, August-Bebel-Straße.

Menu – 22/09: BeginEinde.

Schwerin
Altes Standesamt / het oude bureau van de Burgerlijke Stand, August-Bebel-Straße.

Menu – 22/09: BeginEinde.

Schwerin
Altes Standesamt / het oude bureau van de Burgerlijke Stand, August-Bebel-Straße.

Menu – 22/09: BeginEinde.

Schwerin

Schwerin
Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, am Pfaf­fen­teich.

Menu – 21/09: BeginEinde.

Schwerin
Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, am Pfaf­fen­teich.

Menu – 21/09: BeginEinde.

Schwerin
De Dom van Schwerin, gezien over de Pfaffenteich.

Menu – 21/09: BeginEinde.