apad 20-05-22: twaalf uur

12.25 uur

*

20 mei 2022

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 12h25.

Brook met Zollkanal
Links: de Speicherstadt, de Pakhuizenstad.
(Bouwperiode: einde 19e eeuw.)


Menu – 20/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
(Landstreek: Voorne-Putten.)
Fotonr.: 210624 12h25.

Maarland Noordzijde 4 tot en met 8.
(Bouwperiode: 18e eeuw.)


De panden 4, 5/6, 7 en 8 zijn Rijksmonumenten met nrs.: 10705 t/m 08.


Menu – 20/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 16-05-22: tien uur

10.25 uur

*

16 mei 2022

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h25.

Am Ledenhof 3.
Palas Ledenhof.
(Bouwperiode: 15e eeuw.)


Deze Palas is een Baudenkmal (monument).


Palas is de Duitse term voor het hoofdgebouw van een Middeleeuwse burcht met woongedeelte en feestzaal. (Niet: Palast / paleis!)


Menu – 16/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 10h25.

Ernst-Merck-Straße / Kirchenallee 19.
Bieber Haus.
(Bouwjaar: 1909.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 29208.


Ein Haus mit Geschichte
In seiner über hun­dert­jäh­ri­gen Ge­schich­te hat das Bie­ber­haus viel er­lebt: Frü­her ka­men die Ham­bu­rger zum Tan­zen und Kaf­fee­trin­ken hier­her – erst ins Bie­ber-Ca­fé, spä­ter ins Dreyer’s Ahoi. Die Aus­län­der­be­hörde war dort mal un­ter­ge­bracht und auch eine Klei­der­kammer gab es hier frü­her schon. Im sechs­ten Stock war noch in den 60er-Jah­ren die Klei­der­stel­le der So­zial­be­hör­de – zu er­rei­chen über den Pa­ter­nos­ter, der heu­te außer Be­trieb ist.

Und woher kommt der Name?
[…] Der Name geht zu­rück auf eine pri­va­te Kna­ben­schu­le in St. Georg, die ehe­mals auf dem Grund­stück stand. Theo­dor Au­gust Bie­ber war der da­ma­lige Lei­ter der An­stalt.


Bovenstaande Duitse tekst komt van de website van de NDR. (Norddeutscher Rundfunk.) Zoekterm: Bieberhaus.


Een huis met geschiedenis
In zijn meer dan hon­derd­ja­ri­ge ge­schie­de­nis heeft het Bie­ber­huis veel be­leefd: vroe­ger kwa­men de Ham­bur­gers hier­heen om te dan­sen en kof­fie te drin­ken – eerst in het Bie­ber-ca­fé, la­ter in Dreyer’s Ahoi. De Im­mi- en Emi­gra­tie­dienst was er ook al eens ge­ves­tigd en er was vroe­ger ook een op­slag­plaats voor kle­ding. Op de zes­de ver­die­ping was er in de zes­ti­ger ja­ren een ver­deel­cen­trum voor (ge­schon­ken) kle­ding van de So­cia­le Dienst, te be­rei­ken mid­dels een pa­ter­nos­ter, die te­gen­woor­dig bui­ten be­drijf is.

En waar komt de naam vandaan?
[…] De naam gaat te­rug op een pri­vé­school voor jon­gens in St. Georg, die vroe­ger op dit grond­stuk stond. Theo­dor Au­gust Bie­ber was de toen­ma­li­ge lei­der van het in­sti­tuut.


De Nederlandse vertaling van de Duitse tekst is van mijn hand.


Menu – 16/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 26-04-22: elf uur

11.24 uur

*

26 april 2021

Bardowick

Bardowick
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190917 11h24.

Beim Dom.
Dom zu Bardowick St. Peter und Paul.
(Bouwperiode: 1389-1485.)


Interieur met preekstoel en erachter, het koorgestoelte (de koorbanken). Het koorgestoelte werd in 1487 uit eiken vervaardigd.


De Dom is een Denkmal (monument) met nr.: 28801599.


Menu – 26/04-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 11h24.

Trostbrücke over de Nikolaifleet.
Op de achtergrond, rechts, is de Globushof te zien. (Bouwperiode: 1907-08.)

Op de brugleuning staat een beeld van de 9e eeuwse aartsbisschop van Hamburg: Ansgar von Bremen (801-865); ook Anskar of Anschar genoemd.
Het beeld van Ansgar werd in 1887 gemaakt en geplaatst.


De Globushof is een Denkmal (monument) met nr.: 14776 en het beeld van de bisschop heeft monumentnummer: 12071.


Menu – 26/04-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
april 2022.


apad 24-04-22: tien uur

10.24 uur

*

24 april 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 10h24.

Kirchenallee 39.
Deutsches Schauspielhaus.
(Bouwjaren: 1899-1900.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 13887.


Menu – 24/04-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210324 10h24.

Kort Galgewater.
Historische haven.
Zeeuwse klipper: Hoop op Behoud.
(Bouwjaar: 1901.)


Dit schip is geregistreerd in het Archief Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) met nr.: 1848.


Menu – 24/04-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
april 2022.


apad 23-04-22: tien uur

10.24 uur

*

23 april 2021

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
Fotonr.: 190624 10h24.

Am Ledenhof 3.
Palas Ledenhof.
(Bouwperiode: 15e eeuw.)


Deze Palas is een Baudenkmal (monument).


Palas is de Duitse term voor het hoofdgebouw van een Middeleeuwse burcht met woongedeelte en feestzaal. (Niet: Palast / paleis!)


Menu – 23/04-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 10h24.

Hachmannplatz 10, 12, 13, 14
Hauptbahnhof.
(Bouwjaren: 1903-06.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 29209.


Menu – 23/04-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
april 2022.


apad 08-04-22: dertien uur

13.23 uur

*

8 april 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
(Deelstaat: Hamburg.)
Fotonr.: 190919 13h23.

Vanaf de Kersten-Miles-Brücke.
Standbeeld van Otto von Bismarck (1815-1898).


Nabij Am Elbpavillon – Helgoländer Allee.
(Bouwjaar: 1905-06.)
Architect: Johann Emil Schaudt (1871-1957).
Kunstenaar: Hugo Lederer (1871-1940).


Dit standbeeld is een Denkmal (monument) met nr.: 11955.


Menu – 08/04-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Quedlinburg

Hansestadt Quedlinburg
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
Fotonr.: 200903 13h23.

Pölle 32.
Marstall (koetshuis en stallen).
(Bouwjaar: 1580.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 094.


Menu – 08/04-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.23 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
april 2022.


apad 13-03-22: elf uur

11.22 uur

*

13 maart 2021

Lübeck

Hansestadt Lübeck
Fotonr.: 180619 11h22.

Koberg: Heiligen-Geist-Hospital.
Querhalle mit Lettner.
Dwarshal met doksaal. (Links op de foto.)
(Bouwperiode: vóór 1286.)


Volgens de Duden (Duits woordenboek) is een Lett­ner: in mit­tel­al­ter­li­chen Kir­chen den Chor vom Lang­haus tren­nen­de, plas­tisch aus­ge­stal­te­te, ho­he Schran­ke mit meh­re­ren Durch­gän­gen und ei­ner Art Em­po­re, auf der li­tur­gi­sche Schrift­le­sun­gen statt­fan­den und auch die Chor­sän­ger Auf­stel­lung nah­men.
In middeleeuwse kerken het koor van het schip schei­den­de, sculp­tu­raal vorm­ge­ge­ven, ho­ge bar­riè­re met meer­de­re door­gan­gen en een soort ga­le­rij waar­op li­tur­gi­sche voor­drach­ten plaats­von­den en ook de koor­zan­gers ston­den.
[Vertaling: Google Translate, door mij enigszins aangepast.]


Menu – 13/03-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 180622 11h22.

De Wandelhalle (wandelhal) met de indrukwekkende staalconstructie in het Centraal Station van Hamburg: Hamburg Hauptbahnhof – Hamburg Hbf.


Menu – 13/03-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.22 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2022.


apad 12-03-22: tien uur

10.22 uur

*

12 maart 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190919 10h22.

Springeltwiete 2A: Sprinkenhof.
(Bouwjaren: 1927-1943.)


Der Sprinkenhof ist ein neun­stöcki­ges Kon­tor­haus im Stil des Back­stein­ex­pres­si­o­nis­mus und Teil des Ham­bur­ger Kon­tor­haus­vier­tels, das den ge­sam­ten Kom­plex zwi­schen Alt­städ­ter, Bur­chard­straße und Jo­han­nis­wall ein­nimmt. Durch den In­nen­hof ver­läuft zwi­schen Bur­chard- und Alt­städ­ter Straße in zwei pa­ral­lel­en Füh­run­gen die Sprin­gel­twie­te. Das Büro­haus wur­de von 1927 bis 1943 in drei Bau­ab­schnit­ten von Hans und Os­kar Ger­son und Fritz Höger er­baut und ist Na­mens­ge­ber des städ­ti­schen Im­mo­bi­lien­un­ter­neh­mens Sprin­ken­hof GmbH.
[Bron: Wikipedia, Sprinkenhof.]


De Sprinkenhof is een negen ver­die­pin­gen hoog kan­toor­ge­bouw in de stijl van het Bak­steen­ex­pres­si­o­nis­me (Back­stein­ex­pres­si­o­nis­mus) en deel van de Ham­burg­se kan­to­ren­wijk, die het ge­he­le com­plex tus­sen Alt­städ­ter, Bur­chard­straße und Jo­han­nis­wall in be­slag neemt. Over de bin­nen­plaats loopt tus­sen de Bur­chard- und Alt­städ­ter Straße met twee pa­ral­le­le ba­nen de Sprin­gel­twie­te. Dit kan­toor­ge­bouw werd van 1927 tot 1943 in drie bouw­fa­ses door Hans en Os­kar Ger­son en Fritz Höger ge­bouwd en is de naam­ge­ver van de lo­ka­le vast­goed­on­der­ne­ming Sprin­ken­hof GmbH.
[Mijn Nederlandse vertaling van de oor­spron­ke­lij­ke Duit­se tekst in Wi­ki­pe­dia.]


Menu – 12/03-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210324 10h22.

Kort Galgewater.
Historische haven. (In tegenlicht.)


Menu – 12/03-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.22 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2022.


apad 02-03-22: zestien uur

16.21 uur

*

2 maart 2021

Wismar

Hansestadt Wismar
Fotonr.: 180919 16h21.

Am Markt, met veel historische gebouwen.
Helemaal rechts op de foto, het Brunnenhaus, Wasserkunst
(Bouwjaar: 1602.)


Die Wasserkunst entstand nach einem Ent­wurf aus dem Jahre 1580, er­baut wur­de sie bis 1602. Sie war bis 1897 ein Teil der Was­ser­ver­sor­gung der Stadt Wismar.
De Wasserkunst ontstond naar een ont­werp uit het jaar 1580, ge­bouwd werd er­aan tot 1602. Zij was tot 1897 een deel van de wa­ter­ver­zor­ging van de stad Wismar.
[Bron: Wikipedia. Mijn vertaling in het Nederlands.]


Wasserkunst is een Denkmal (mo­nu­ment) en is een ont­werp van de Ne­der­land­se ar­chi­tect, bouw­mees­ter en beeld­hou­wer Philipp Bran­din (circa 1535 te Utrecht – 1594 te Ny­købing, De­ne­mar­ken.)
[Bron: Wikipedia. Mijn vertaling in het Nederlands.]


Menu – 02/03-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 16h21.

Dalmannstraße 1.
Altes Hafenambt.
(Bouwperiode: 1885-86.)


Het opschrift boven de hoofdingang luidt:

ships that pass in the night

Er zijn meerdere verklaringen voor de be­te­ke­nis van deze uit­druk­king, maar het is ook de ti­tel van een boek uit 1893, dat een Best­sel­ler was en waar­van meer dan één mil­joen exem­pla­ren ver­kocht zijn, ge­schre­ven door de in­vloed­rij­ke Brit­se schrijf­ster en suf­fra­get­te Beatrice Harraden (1864-1936).


Het Altes Hafenamt is een Denkmal (monument) met nr. 11813.
[Bron: Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-HafenCity, Wikipedia.]


Menu – 02/03-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2022.


apad 25-02-22: dertien uur

13.21 uur

*

25 februari 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 13h21.

Behnstraße, nabij 26. (Hamburg-Altona-Altstadt).
Een Okeanide / Oceanide van de voormalige Behnbrunnen.
(Bouwjaar: 1890.)
Kunstenaar: Wilhelm Giesecke (1854-1917).


Dit beeld is een Denkmal (monument) met nr.: 15289 in Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altona-Altstadt (Wikipedia).


Menu – 25/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tangermünde

Hanzestadt Tangermünde
Fotonr.: 200904 13h21.

Markt / Lange Straße 61.
Rathaus / gemeentehuis.
Bouwstijl: Backsteingotik.
(Bouwperiode: 15e eeuw.)


Dit gebouw is een Denkmal (monument) met nr.: 094 09410 in Liste der Kulturdenkmale in Tangermünde (Wikipedia).


Menu – 25/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.