apad 26-01-23: elf uur

11.37 uur

*

26 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h37.

Koberg.
Een deel van de maquette van het Heiligen-Geist-Hospital, te zien in het Hospital.
(Bouwperiode van het hospitaal: 13e eeuw.)


Wirtschaftsflügel mit Krankenstube
Als erstes Längs­ge­bäu­de an der Großen Grö­pel­gru­be 1290 fer­tig.
Seit 1974/75 über dem Keller nur noch Außen­mauern er­hal­ten. Ur­sprüng­liche Nut­zung un­ge­wiß.
Im Erdgeschoß zwei mit Hypokaust­öfen vom Kel­ler aus ge­heiz­te Räu­me, wohl Kran­ken­stuben. In der Mauer zum Kreuz­gang zwei Zis­ternen (hier nicht er­kenn­bar). Im Kel­ler eine Rei­he von Ge­wöl­be­kel­lern, die durch Kel­ler­häl­se von der Großen Gröpel­gru­be er­reicht wur­den – wohl Kauf­kel­ler zur Ver­mie­tung.
Kellerhals: ansteigendes Gewölbe über einer Kel­ler­trep­pe.


Commerciële vleugel met ziekenboeg
Het eerste gebouw in de leng­te­rich­ting aan de Große Gröpel­gru­be was in 1290 ge­reed.
Sinds 1974/75 zijn alleen de buiten­mu­ren bo­ven de kel­der be­waard ge­ble­ven. Het oor­spron­ke­lijke ge­bruik is on­ze­ker. Op de be­ga­ne grond twee ka­mers ver­warmd met hypo­caus­ten­kachels van­uit de kel­der, waar­schijn­lijk de zie­ken­boeg. Twee stort­bak­ken voor re­gen­water in de muur naar het kloos­ter (hier niet zicht­baar). In het sou­ter­rain een rij ge­welf­de kel­ders, die via kel­der­hal­zen van­uit de Große Gröpel­gru­be be­reik­baar wa­ren – waar­schijn­lijk ver­koop­kel­ders die te huur waren.
Kelderhals: omtimmering van de in­gang van een kel­der­trap.


Het Heiligen-Geist-Hospital (dus niet de maquette) is een Denkmal (monument).


Menu – 26/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h37.

Schweriner Schloss.
Kasteel van Schwerin.

Bouwperiode: al in de tiende eeuw werd hier een kasteel gebouwd, maar het uiterlijk (en het interieur) is in de loop der eeuwen vaak gewijzigd, bijvoorbeeld na een brand, na verwaarlozing of door verandering van smaak van de bezitters.


Dit kasteel is een Denkmal (monument) in Schwerin.


Deze foto, en nog enkele andere, plaatste ik eerder op:
29 september 2018.


Menu – 26/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 24-01-23: tien uur

10.37 uur

*

24 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 10h37.

Fackenburger Allee.
Voetgangersoversteekplaats.


Deze foto plaatste ik eerder op:
20 juni 2018.


Menu – 24/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h37.

Heger-Tor-Wall 14
Dit gebouw is een onderdeel van de Universität Osnabrück.


Deze foto plaatste ik eerder op:
5 april 2020.


Menu – 24/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 01-01-23: Gelukkig Nieuwjaar

Voor mijn volgers en alle bezoekers:
een Gelukkig Nieuwjaar en de Beste Wensen voor 2023

1 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180620 09h36.

De driemastschoener Zawisza Czarny op de rivier de Trave.
Deze witte boot heet: de Zwarte Ridder.
(Bouwjaar: 1952.)


De Zawisza Czarny is een groot zeil­schip van de Polish Scouring As­so­cia­tion en is ge­bouwd in 1952. De naam be­te­kent: “De Zwarte Ridder”, en vindt zijn oor­sprong bij Rid­der Za­wis­za Czar­ny van Gar­bów. Het is het twee­de schip met de­ze naam. Ze is ver­noemd naar het schip dat tus­sen 1934 en 1944 ge­bruikt werd.
Het schip is een driemast­schoe­ner met zo­ge­he­ten Va Ma­rie-zei­len. Voor 1952 deed de Za­wis­za Czar­ny dienst als vis­sers­boot, maar werd – sa­men met een hele reeks sche­pen van het­zelf­de type – uit de vaart ge­no­men van­we­ge pro­ble­men met on­der an­de­re de sta­bi­li­teit. Bij de ver­bou­wing kreeg het schip de drie mas­ten en een mo­tor van een oude vroe­ge­re on­der­zeëer.
Bron van deze tekst: DelfSail.


Menu – 01/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menu – 01/01-23: Begin.


Deze foto is gemaakt om 09.36 uur, op 20 juni 2018.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 13-12-22: tien uur

10.35 uur

*

13 december 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 10h35.

Lindenplatz.
Standbeeld van de Rijkskanselier Otto von Bismarck.
(Brons, 1903.)
Ontwerp: Hans Hundrieser.
Gieterij: Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer.


Dit beeld is een Denkmal (monument).


Menu – 13/12-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180803 10h35.

Volkspark Friedrichshain, nabij de Friedenstraße.
Monument voor Friedrich II. von Preußen.
(Oorspronkelijk geplaatst in 1848.)


In 1949/50 werd het park ingericht naar Sov­jet-voor­beeld en daar­bij ver­dween het mo­nu­ment.
Na de Duitse hereniging werd tij­dens graaf­werk­zaam­he­den de­len van het beeld als puin ge­von­den. Res­tau­ra­tie volg­de en de bus­te van Fried­rich II. werd, vol­gens oor­spron­ke­lij­ke aan­wij­zin­gen, op­nieuw ge­go­ten.


Menu – 13/12-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.35 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2022.


apad 11-12-22: twintig uur

20.34 uur

*

11 december 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180618 20h34.

Markt.
Kaak (schandpaal, in dit geval een gebouw).
(Bouwjaar: 1986.)


De Kaak ziet er wel oud uit, met hij is een replica en dus geen monument.


Menu – 11/12-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210610 20h34.

Korte Vlietkanaal.
Zeer waarschijnlijk de bloemen van de Inkarnaatklaver.
(Trifolium incarnatum.)


Menu – 11/12-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.34 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2022.


apad 09-12-22: negentien uur

19.34 uur

*

09 december 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 19h34.

Petrikirchhof.
St-Petri-Kirche.
(Bouwperiode: 13e – 14e eeuw en 20e eeuw.)
De kerk werd in de Tweede Wereldoorlog vernietigd, maar daarna weer helemaal opgebouwd.


De St. Petri-Kirche is een Denkmal (monument).


In 2018 kon ik voor vier euro de lift nemen naar het uitzichtplatform op vijftig meter hoogte. Vandaar heeft men rondom uitzicht.


Menu – 09/12-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 200417 19h34.

Achthovenerweg 15A.
Uitvaartcentrum Casa Cara.
(Bouwjaar: 1920.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 16.


Menu – 09/12-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.34 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2022.


apad 20-10-22: dertien uur

13.32 uur

*

20 oktober 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 13h32.

Hüxterdamm.
Hüxtertorbrücke.
(Bouwjaar: ?)


De Huxtertorbrücke is Denkmal (monument), maar moet mogelijk toch afgebroken worden omdat die in een zeer slechte staat verkeert, volgens berichten in 2022.


Deze foto plaatste ik eerder op:
27 december 2020.


Menu – 20/10-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Luik-Liège

Vestingstad Liège – Luik
(Provincie: Liège – Luik.)
Fotonr.: 180912 13h32.

Liège Guillemins / Luik.
La Gare / Spoorwegstation.
(Bouwperiode: 2000 – 2009.)


Dit station is ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava (1951).


Menu – 20/10-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.32 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2022.


apad 16-10-22: elf uur

11.32 uur

*

16 oktober 2022

Travemünde

Hansestadt Lübeck: Travemünde
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180620 11h32.

St.-Lorenz-Kirche.
Kerk.
(Bouwperiode: rond 1557.)


Deze kerk is een Denkmal (monument) met nr.: 1139.


Menu – 16/10-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 11h32.

Mahnmal St. Nikolai.
Kerktoren.
(Bouwjaar: rond 1195.)


Deze grote toren is het zo­ge­noem­de Mahn­mal St. Ni­ko­lai: het ‘waar­schu­wings­te­ken St. Ni­co­laas’. De­ze verwijst naar de ver­schrik­kin­gen van oor­log en bom­bar­de­men­ten op Ham­burg tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log, waar­bij in de­ze om­ge­ving al­leen de­ze to­ren over­eind bleef staan.


Menu – 16/10-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.32 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2022.


apad 12-10-22: twintig uur

20.31 uur

*

12 oktober 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180618 20h31.

Breite Straße 62.
Rathaus / Raadhuis.
(Bouwjaar: 1888.)


Menu – 12/10-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210530 20h31.

Hoofdstraat 36.
Woonhuis.
(Bouwjaar: 1913.)


Menu – 12/10-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.31 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2022.


apad 08-10-22: achttien uur

18.31 uur

*

8 oktober 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180618 18h31.

Hauptbahnhof Lübeck.
Gefotografeerd vanaf de Bahnhofsbrücke Lübeck in de Fackenburger Allee.


Menu – 08/10-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 18h31.

Karl Marx Allee.
Karl Marx Buchhandlung.


Menu – 08/10-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.31 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2022.