apad 23-11-21: achttien uur

18.16 uur

*

23 november 2021

Kampen

Hanzestad Kampen
Fotonr.: 200916 18h16.

Koornmarkt, met links nog een deel van het noor­de­lijke tran­sept van de Bovenkerk.


Menu – 23/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meppel

Meppel
Fotonr.: 210907 18h16.
(Provincie Drenthe.)

Zuideinde 27.
(Bouwjaar: 1964.)
Een Winkel van Sinkel genaamd: Anno Nu, een tweedehandswinkel.


Menu – 23/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 19-11-21: zestien uur

16.16 uur

*

19 november 2021

Coevorden

Vestingstad Coevorden
Fotonr.: 210812 16h16.

Haven 2 – 4.
Pakhuizen aan de haven.
(Bouwjaar: 17e eeuw.)


Deze panden zijn Rijksmonumenten met de nummers: 11485 en 11486.


Menu – 19/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Woudrichem

Vestingstad Woudrichem
Fotonr.: 211007 16h16.

Arsenaal 4.
Magazijn B. Dit is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
(Bouwjaar: rond 1866.)


Dit militaire gebouw is een Rijksmonument met nr.: 521368.


De windmolen Nooit Gedagt is pas in 1995 gebouwd en te jong om een monument te zijn.


Menu – 19/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 17-11-21: vijftien uur

15.16 uur

*

17 november 2021

Coevorden

Vestingstad Coevorden
Fotonr.: 210812 15h16.

Van Heutszpark 8.
Watertoren.
(Bouwjaar: 1914.)


De Watertoren is een Rijksmonument met nr.: 468592.


Menu – 17/11-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Harlingen

Vestingstad Harlingen
Fotonr.: 210902 15h16.

Grote Bredeplaats 35.
Naamsteen: De Blauwe Hand.
(Bouwjaar: 1647.)


De Blauwe Hand is een Rijksmonument met nr.: 20364.


De Blauwe Hand

De naam van het pand wordt ontleend aan de ge­vel­steen die in de ge­vel is aan­ge­bracht. Het pak­huis da­teert uit 1647 en is voor­zien van een re­nais­san­ce trap­ge­vel. Aan de zij­kant bevindt zich een hijs­balk. Tus­sen 1863 en 1890 is het een bo­ter- en kaas­pak­huis ge­weest. In de la­te ne­gen­tien­de en be­gin twin­tig­ste eeuw is het ge­bouw als wijn­pak­huis van de fir­ma Ool­gaard & Co. in ge­bruik ge­weest.
[Bron van deze tekst: een in­for­ma­tie­bord op de zij­gevel van het ge­bouw.]


Menu – 17/11-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.16 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
november 2021.


apad 31-10-21: zeventien uur

17.15 uur

*

31 oktober 2021

Coevorden

Vestingstad Coevorden
Fotonr.: 210812 17h15.

Churchillaan 13.
Rijksscholengemeenschap
(Bouwjaren: 1909-10.)


Dit gebouw is een Rijksmonument met nr.: 468590.


Menu – 31/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menaam

Menaam
Fotonr.: 210921 17h15.

Skilpaed 2.
De toren van de Hervormde Kerk.
(Bouwjaar: 1874.)


Deze kerk is een Rijksmonument met nr.: 28569.


Deze kerk, zo werd mij door een om­stan­der ver­teld, wordt Drank en Kap­so­nes ge­noemd, om­dat de ge­goe­de bur­gers aan het eind van de ne­gen­tien­de eeuw de toen­ma­li­ge kerk be­ne­den hun stand von­den en zij een meer re­pre­sen­ta­tief gods­huis wens­ten. (Ik kan niet ach­ter­ha­len of die me­de­de­ling op waar­heid be­rust.)


Menu – 31/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 27-10-21: vijftien uur

15.15 uur

*

27 oktober 2021

Coevorden

Vestingstad Coevorden
Fotonr.: 210812 15h15.

Van Heutszpark.
Verzet 1940-1945
Voor hen die vielen


Menu – 27/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Woudrichem

Vestingstad Woudrichem
Fotonr.: 211007 15h15.
Woudrichem ligt aan de rivier de Merwede.

Gezien vanaf de Schapendam.
1.) Prominent is de wind­mo­len Nooit Gedagt. (Bouw­jaar: 1995.)
2.) De monnik op de ezels­rug van de Oost­beer in het in­un­da­tie­ka­naal. (Bouw­jaar: 17e eeuw.)
3.) De toren van de Ne­der­lands Her­vorm­de kerk St. Mar­ti­nus. (Bouw­jaar: 15e eeuw.)


Monumenten.
1.) De windmolen is te jong om een een monument te zijn.
2.) De Oostbeer is een Rijksmonument met nr.: 39576.
3.) De kerk is een Rijksmonument met nr.: 39590.


Ad. 2.1.) Beer: een beer is een dam in een ves­ting­gracht om het zoe­te wa­ter in de ves­ting­gracht te schei­den van zout of sterk stro­mend wa­ter van een gro­te wa­ter­par­tij (zee, meer, rivier).
Ad. 2.2.) Inundatie: het onder water zetten van een stuk land voor de ver­de­di­ging van het ach­ter­lig­gen­de ge­bied. Over het al­ge­meen zijn de in­un­da­ties niet die­per dan en­ke­le de­ci­me­ters: te on­diep voor zwa­re bo­ten maar te diep om in het mod­de­ri­ge wa­ter ob­sta­kels als slo­ten te kun­nen zien.
Bron: Wikipedia. (Lijst van vak­ter­men in de ves­ting­bouw­kunde.)


Menu – 27/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 10-10-21: achttien uur

18.14 uur

*

10 oktober 2021

Meppel

Meppel
Fotonr.: 210907 18h14.

Zuideinde 28.
Voormalig Post- en Telegraafkantoor. (Bouwjaar 1907.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 508717.


Menu – 10/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menaam

Menaam
Fotonr.: 210921 18h14.

De Menamer Feart in noordwestelijke richting gezien, vanaf de Klaaibrêge.


Menu – 10/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 19-09-21: achttien uur

18.13 uur

*

19 september 2021

Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 18h13.

Punt 19.
Stellingmolen ’t Slot.
Deze windmolen is een Rijksmonument met nr.: 16919.


Menu – 19/09-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meppel

Meppel
Fotonr.: 210907 18h13.

Zuideinde 6 en 8.
Beide panden zijn een gemeentelijk monument.


Menu – 19/09-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.13 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2021.


Apad 23-08-21: vijftien uur

15.12 uur

*

23 augustus 2021

Keulen

Keulen
Fotonr.: 190628 15h12.

Hohenzollernbrücke (spoorbrug) over de Rijn met de Dom op de achtergrond.


Menu – 23/08-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Coevorden

Vestingstad Coevorden
Fotonr.: 210812 15h12.

Van Heutszpark 2 t/m 6, met de watertoren op de achtergrond.


Menu – 23/08-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.12 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
augustus 2021.