Jemen: personen

Terug naar de hoofdindex.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuEindeTranscriptieHoofdindex.


A. ﺍ ﻉ ﺃ

AB., sjeik: tot half mei 1996 de directeur van de al-Aḥqāf-bibliotheek in Tarīm. Hij had de bibliotheek  omgevormd tot een bureau van de fundamentalistische partij al-Iṣlāh. De bezoekers bestonden voornamelijk uit partijgenoten, want de sjeik hield er ook politieke bijeenkomsten. Verder was deze man ook bezig met het opstellen van omstreden huwelijkscontracten. (ᶜUqūd.)


ᶜAbd al-Qādir: een medewerker van de al-Aḥqāf-bibliotheek die in eigen tijd ook huwelijkscontracten (ᶜuqūd) opstelt.


ᶜAbd al-Raḥmān: vanaf half mei 1996 nieuwe de directeur van de al-Aḥqāf-bibliotheek in Tarīm. Onder zijn inspirerende leiding werden hard werkende nieuwe medewerkers aangesteld en werd het bureau van de fundamentalistische partij uit de bibliotheek verdreven, waarna er meer bezoekers uit de lokale bevolking kwamen, die voorheen niet gelieerd wilden worden met die politieke stroming.


Abū ᶜAlawī: een medewerker van de al-Aḥqāf-bibliotheek in Tarīm.


Aḥmad: een aannemer uit Say’ūn die werk uitvoert in de elektrotechnische sfeer, ook in de al-Aḥqāf-bibliotheek in Tarīm.


Aḥmad: een elektricien uit Tarīm, die in opdracht werkt van Ahmad, de elektricien uit Say’ūn, de elektrische voorzieningen in de Aḥqāf-bibliotheek maakte.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


B.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


C.

CR.: Arabiste, werkzaam als stagiair bij de Nederlandse Ambassade te Ṣanaᶜā’, Jemen.
Maart: 19, 20, 24. Juni: 12, 15.


DEFG.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


H.

Haimid B.: min of meer de vaste taxichauffeur voor ritjes vanuit Say’un naar Tariem, maar ook bijzondere uitstapjes, zoals naar Gabr Nabi Hoed op 19 april, of naar de Yool op 31 mei.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


IJKLM.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


N.

Nico: hoofd­ver­ant­woor­de­lij­ke voor het Ta­rīm-pro­ject, ter plek­ke ten be­hoe­ve van de Aḥ­qāf-bi­blio­theek van 17 maart tot en met 23 april. Op 24 april ver­trok hij huis­waarts.
Maart: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
April: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


OPQRSTUV.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


W.

Witkam, Jan Just, prof. dr.: Con­­ser­va­tor van de hand­schrif­ten­­col­lec­tie van de Uni­ver­si­teits­­bi­­blio­­theek Lei­den. Hij is in 1996 (en 1997) ook de co­ör­di­na­tor van het pro­ject om van de tra­di­tio­ne­le al-Aḥ­qāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten in Ta­rīm een mo­der­ne bi­blio­theek te ma­ken die de nieuwe tijd aan­kan.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeTranscriptieHoofdindex.


XYZ.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginHoofdindex.


Transcriptie van de klinkers in Arabische woorden.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

MenuBeginTranscriptieHoofdindex.

Klik hier voor het overzicht van de transcriptie in Arabische woorden.