Jemen, 23 maart 1996

25 jaar geleden

23 maart 1996 / 23 maart 2021

Werken in Jemen

Toegangspoort van het al-Gasmi-hotel in Sana'a.

Sana’a

De toegangspoort tot het al-Gasmi-hotel.

De calligrafie boven de poort is las­tig te le­zen om­dat de let­ters in el­kaar ge­vloch­ten zijn en de pun­ten vaak niet on­der of bo­ven de let­ter staan waar ze bij ho­ren. Het eer­ste woord staat rechts, om­dat Ara­bisch nu een­maal van rechts naar links ge­schre­ven wordt.
In vrijwel alle Arabische cal­li­gra­fiën zijn de let­ters kun­stig in el­kaar ge­vloch­ten, om op zo wei­nig mo­ge­lijk ruim­te zo­veel mo­ge­lijk te kun­nen schrij­ven en ook van­we­ge de schoon­heid van zo’n cal­li­gra­fie.


Menu – 23/03-96: BeginEinde.


Dit verslag is gebaseerd op mijn dag­boek en an­de­re no­ti­ties uit 1996 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.


Dag 7 van 93 dagen in Jemen

Collega Nico en ik werken van­daag veel in het ho­tel, want het re­gent zowat de hele dag.


Zaterdag, 23 maart 1996
Opstaan tegen 8.15 uur. Ik ben nog steeds erg moe.
Omdat het slecht weer is blij­ven Nico en ik binnen. Ik werk op mijn lap­top aan Fox­Pro, tot een uur of vijf, ’s middags.

Nico ik wandelen een tijd­je door de oude stad, maar de re­gen ver­drijft ons.

We eten in het Taj Sheba hotel voor 2.000 Rial per per­soon, cir­ca f. 20,00. Daar­na wan­de­len we nog even door de stad.
Weer: eerst benauwd, daarna veel re­gen en fris.


Het al-Gasmi-hotel schijnt ook het Hol­land House te he­ten. Ik heb me la­ten ver­tel­len dat een Ne­der­land­se club het ou­de pand he­le­maal ge­res­tau­reerd had met de be­doe­ling er club­ac­ti­vi­tei­ten in te or­ga­ni­se­ren. He­laas had­den de da­mes en he­ren ver­ge­ten een en an­der in een con­tract vast te leg­gen, of mis­schien he­le­maal geen con­tract la­ten ma­ken. In ie­der ge­val, toen de res­tau­ra­tie ge­reed was heeft de ei­ge­naar de res­tau­ra­teurs be­dankt en hen vrien­de­lijk doch drin­gend ver­zocht het pand te ver­la­ten. De club had geen (ju­ri­di­sche) poot om op te staan.


Menu – 23/03-96: BeginEinde.


Index personen.

Personen: Nico.

Index locaties.

Locaties: Sana’a.

Index termen.

Termen: GuldenRial.


Dit is het einde van dag 7 van 93 dagen totaal van mijn verblijf in Jemen in 1996.
Naar alle gepubliceerde dagen.

Menu – 23/03-96: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.