apad 20-12-21: elf uur

11.18 uur

*

20 december 2021

Schwerin

Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern)
Fotonr.: 180918 11h18.

Schloßstraße, met op de achtergrond het kasteel van Schwerin.


Menu – 20/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Keulen

Hansestadt Köln
Fotonr.: 190628 11h18.

Friesenstraße 59 en 61.
(Bouwjaren, resp.: 1890 en 1870-80).
Denkmalnr. (monumentnr.), resp.: 4708 en 4706.


Menu – 20/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 11-12-21: zestien uur

16.17 uur

*

11 december 2021

Leiden

Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 180607 16h17.

Witte Singel, gezien vanuit de Hortus Botanicus.


Menu – 11/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Wismar

Hansestadt Wismar
Fotonr.: 180919 16h17.

Sankt-Marien-Kirche.
(Bouwperiode: 13e eeuw.)


Bijna dezelfde foto plaatste ik op:
2 oktober 2018.


Menu – 11/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.17 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 03-12-21: twaalf uur

12.17 uur

*

3 december 2021

Rendsburg

Osterrönfeld
Fotonr.: 180504 12h17.

Rendsburger Hochbrücke.


Gefotografeerd vanuit de trein richting Hamburg, die bij Rends­burg over een heel ho­ge brug rijdt, de Rends­bur­ger Hoch­brücke, maar die van­uit Rends­burg eerst een heel gro­te lus over een deel van de stad maakt om op kor­te af­stand toch op de juis­te hoog­te van 68 me­ter te ko­men. Die brug over­spant het Nord-Ost­see-Ka­nal (Noord-Oost­zee­kanaal). Dit is al ten zuiden van de brug, aan de ‘Ham­burgse’ kant van het kanaal.


Menu – 03/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Wismar

Hansestadt Wismar
Fotonr.: 180919 12h17.

Jeugdschip Atalanta.


De Atalanta is een in het jaar 1901 ge­bouw­de voor­ma­li­ge loods­schoe­ner (Lot­sen­scho­ner) en was in func­tie van 1901 tot 1929, toen­ter­tijd onder de naam Cux­ha­ven en in de mon­ding van de El­be ac­tief. Na­dat het schip uit de vaart was ge­no­men werd het in 1930 voor­zien van een jacht­tui­ga­ge, een mo­tor en een nieuw in­te­ri­eur. Het schip kreeg toen ook zijn hui­di­ge naam en vaart uit als Jeugd­schip.
(Loodsschoener: schoener voor het over­bren­gen van lood­sen naar sche­pen op vol­le zee.)


Meer informatie over dit schip plaatste ik eerder op:
4 oktober 2018.


Menu – 03/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.17 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.