apad 24-03-23: tien uur

10.40 uur

*

24 maart 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180620 10h40.

Rivier de Trave.
Mijn bootreis van Lübeck naar Travemünde.


Menu – 24/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 10h40.

Pfaffenteich.
(Een meertje bij Schwerin.)


Menu – 24/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om uu.mm uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 11-03-23: veertien uur

14.39 uur

*

11 maart 2023

Wismar

Hansestadt Wismar
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180919 14h39.

Mühlenstraße.
Reclamezuil voor het wasmiddel Persil.
(Bouwjaar: .)


Achtergrondinformatie.

Wat interessant is aan deze re­cla­me­zuil is dat in de voet van de zuil staat: für al­le Wä­sche (voor al­le was), waar­bij de 3e let­ter van links in het woord Wä­sche de ou­der­wet­se schrijf­wij­ze is van de ‘s’, maar dat het let­ter­ty­pe mo­dern is. Vroe­ger kwam de­ze let­ter al­leen voor in het let­ter­type Frak­tur, wat ook het schrift was van al­le be­lang­rij­ke Duit­se pu­bli­ca­ties en kran­ten, tot­dat het door Hit­ler in 1941 ver­bo­den werd.


Deze foto plaatste ik eerder op:
21 oktober 2018.


Menu – 11/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 14h39.

Platz der Republik (Hamburg / Altona).
Een detail van de Stuhlmannbrunnen.
(Bouwjaar: 1900.)


Menu – 11/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 05-03-23: elf uur

11.39 uur

*

5 maart 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h39.

Koberg.
Heiligen-Geist-Hospital.
(Bouwperiode: vóór 1286.)

Querhalle mit Lettner.
Dwarshal met doksaal.


Volgens de Duden (Duits woordenboek) is een Lett­ner: in mit­tel­al­ter­li­chen Kir­chen den Chor vom Lang­haus tren­nen­de, plas­tisch aus­ge­stal­te­te, ho­he Schran­ke mit meh­re­ren Durch­gän­gen und ei­ner Art Em­po­re, auf der li­tur­gi­sche Schrift­le­sun­gen statt­fan­den und auch die Chor­sän­ger Auf­stel­lung nah­men.
In middeleeuwse kerken het koor van het schip schei­den­de, sculp­tu­raal vorm­ge­ge­ven, ho­ge bar­riè­re met meer­de­re door­gan­gen en een soort ga­le­rij waar­op li­tur­gi­sche voor­drach­ten plaats­von­den en ook de koor­zan­gers ston­den.
[Vertaling: Google Translate, door mij enigszins aangepast.]


Het Heiligen-Geist-Hospital is een Denkmal (monument).


Menu – 05/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h39.

Schweriner Schloss.
Het kasteel van Schwerin.
(Bouwperiode: 16e eeuw en 1837.)


Het kasteel en de gebouwen in de wijde omgeving zijn alle een Denkmal (monument).


Deze foto plaatste ik eerder op:
26 september 2018 (4e foto).


Menu – 05/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 03-03-23: tien uur

10.39 uur

*

3 maart 2023

Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 10h39.

Pfaffenteich met de Schweriner Dom St. Marien und St. Johannis en uiterst links de toren van de Schelfkirche St. Nikolai.


Bouwperiode van de Dom: 1270 – 1416. Bouwperiode van de Schelfkirche: 18e eeuw.


Beide kerken zijn een Denkmal (monument).


Menu – 03/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kiel

Kiel
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190507 10h39.

Knooper Weg 145.
Een opmerkelijk pand.


Een vergelijkbare foto plaatste ik eerder op:
13 oktober 2019.


Menu – 03/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 25-02-23: zestien uur

16.38 uur

*

25 februari 2023

Wiligrad

Lübstorf
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180920 16h38.

Schloss Wiligrad.
In het kasteelpark staan deze machtige, prachtige bomen. Het gaat hierbij vermoedelijk om zomereiken (Quercus robur).


Voor de boom, op de hoge sokkel, staat de zogenaamde Braunschweiger Welfen Löwe (Welfen Leeuw).
(Brons, kopie uit 2014.)


Menu – 25/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem

Houthem
(Provincie: Limburg.)
(Landstreek: Zuid-Limburg.)
Fotonr.: 190213 16h38.

Onderstestraat 25.
Woonhuis, gebouwd van mergel.
(Bouwjaar: 1828.)


In dit huis heeft mijn moeder een deel van haar jeugd doorgebracht. Haar ouders, mijn opa en oma, huurden daar enkele kamers, iets wat in de eerste helft van de vorige eeuw niet ongebruikelijk was onder arme mensen.


Menu – 25/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 17-02-23: twaalf uur

12.38 uur

*

17 februari 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 12h38.

Museumsinsel: Alte Nationalgalerie.
Kolonnadenhof.


Titel: The Monument.
(Brons. 2015.)
Kunstenaar: Atelier Van Lieshout, Rotterdam.


Deze foto plaatste ik eerder op:
2 september 2018.


Menu – 17/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 12h38.

Johannes-Stelling-Straße 9-11.
Finanzamt, ehem. Alte Artilleriekaserne.
(Bouwjaar: 1859-62.)


Deze voormalige Artilleriekazerne, thans Dienst Financiën, is een Denkmal (monument) zonder nummer.


Menu – 17/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 01-02-23: veertien uur

14 .37 uur

*

1 februari 2023

Wiligrad

Nabij Lübstorf
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180920 14h37.

Schloss Wiligrad.
Kasteel.
(Bouwperiode: 1896-98.)


Bijna dezelfde foto plaatste ik eerder op:
26 oktober 2018 (2e foto).


Menu – 01/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
(Deelstaat Niedersachsen: .)
Fotonr.: 190917 14h37.

Am Sande.
Onder andere de torenspits van de St. Johannis.
(Bouwperiode van die kerk: tussen 1289 en 1470.)


Vrijwel alle panden aan Am Sande zijn een Denkmal (monument).


Menu – 01/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14 .37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 26-01-23: elf uur

11.37 uur

*

26 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h37.

Koberg.
Een deel van de maquette van het Heiligen-Geist-Hospital, te zien in het Hospital.
(Bouwperiode van het hospitaal: 13e eeuw.)


Wirtschaftsflügel mit Krankenstube
Als erstes Längs­ge­bäu­de an der Großen Grö­pel­gru­be 1290 fer­tig.
Seit 1974/75 über dem Keller nur noch Außen­mauern er­hal­ten. Ur­sprüng­liche Nut­zung un­ge­wiß.
Im Erdgeschoß zwei mit Hypokaust­öfen vom Kel­ler aus ge­heiz­te Räu­me, wohl Kran­ken­stuben. In der Mauer zum Kreuz­gang zwei Zis­ternen (hier nicht er­kenn­bar). Im Kel­ler eine Rei­he von Ge­wöl­be­kel­lern, die durch Kel­ler­häl­se von der Großen Gröpel­gru­be er­reicht wur­den – wohl Kauf­kel­ler zur Ver­mie­tung.
Kellerhals: ansteigendes Gewölbe über einer Kel­ler­trep­pe.


Commerciële vleugel met ziekenboeg
Het eerste gebouw in de leng­te­rich­ting aan de Große Gröpel­gru­be was in 1290 ge­reed.
Sinds 1974/75 zijn alleen de buiten­mu­ren bo­ven de kel­der be­waard ge­ble­ven. Het oor­spron­ke­lijke ge­bruik is on­ze­ker. Op de be­ga­ne grond twee ka­mers ver­warmd met hypo­caus­ten­kachels van­uit de kel­der, waar­schijn­lijk de zie­ken­boeg. Twee stort­bak­ken voor re­gen­water in de muur naar het kloos­ter (hier niet zicht­baar). In het sou­ter­rain een rij ge­welf­de kel­ders, die via kel­der­hal­zen van­uit de Große Gröpel­gru­be be­reik­baar wa­ren – waar­schijn­lijk ver­koop­kel­ders die te huur waren.
Kelderhals: omtimmering van de in­gang van een kel­der­trap.


Het Heiligen-Geist-Hospital (dus niet de maquette) is een Denkmal (monument).


Menu – 26/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h37.

Schweriner Schloss.
Kasteel van Schwerin.

Bouwperiode: al in de tiende eeuw werd hier een kasteel gebouwd, maar het uiterlijk (en het interieur) is in de loop der eeuwen vaak gewijzigd, bijvoorbeeld na een brand, na verwaarlozing of door verandering van smaak van de bezitters.


Dit kasteel is een Denkmal (monument) in Schwerin.


Deze foto, en nog enkele andere, plaatste ik eerder op:
29 september 2018.


Menu – 26/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 09-01-23: veertien uur

14.36 uur

*

9 januari 2023

Wiligrad

Rethberg Insel
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180920 14h36.

Schloss Wiligrad, nabij Lübstorf.
Het eiland ligt in de Schweriner See.
(Het eiland heb ik gefotografeerd vanuit de tuin van Schloss Wiligrad.)


Menu – 09/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 14h36.

Platz der Republik (Hamburg / Altona).
Een detail van de Stuhlmannbrunnen.
(Bouwjaar: 1900.)


Menu – 09/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 02-01-23: tien uur

10.36 uur

*

2 januari 2023

Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 10h36.

Pfaffenteich.
De toren (rechts): Schweriner Dom: St. Marien und St. Johannis en (links): de toren van Schelfkirche.


Menu – 02/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h36.

Heger-Tor-Wall 18.
Polizeidirektion / Directie van de Politie.
(Bouwjaar: ik kan het jaartal achterhalen.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 43807069.


Menu – 02/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.