Duitsland: Plön

Plön: 24 januari 2020

Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Achtergrondinformatie
Plön: 24 januari 2020.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 23 januari 2020

Schloss Plön

Schloss Plön.


Dit kasteel is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 23 januari 2020.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 22 januari 2020

Schloßberg met Nikolaikirche

Schloßberg.


Op de achtergrond de toren van de Ni­ko­lai­kirche


Achtergrondinformatie
Plön: 22 januari 2020.


Menu – 22/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nikolaikirche vanaf de Schloßberg

Schloßberg.


Op de achtergrond de toren van de Ni­ko­lai­kirche


Menu – 22/01: BeginEinde.


Schloßberg mit Nikolaikirche

Schloßberg.


Pand Schloßberg 7 met op de achter­grond de to­ren van de Ni­ko­laikirche


Menu – 22/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 21 januari 2020

Schloßberg 4 hoek Rathaustwiete

Schloßberg 4.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 21 januari 2020.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 4

Schloßberg 4.


Zum Gedenken!
Johannes Kinder
*23.3.1843 +23.8.1914
Bürgermeister unserer Stadt
von 1879 bis 1909

Er leitete dreißig Jah­re lang un­sere Ge­schicke um­sich­tig und weit­bli­ckend zum all­ge­me­nei­nen Wohle. Des klu­gen und ed­len Man­nes Wert war mehr als Pflicht. Zu al­ler Zeit wer­den sei­ne über­ra­gen­den Ver­dien­ste für ihn zeu­gen.

Die dankbare Stadt Plön
Im 700. Jahre ihres Bestehens
Juni 1936


Ter nagedachtenis!
Johannes Kinder
*23-3-1843 +23-8-1914
Burgemeester van onze stad
van 1879 tot 1909

Hij bepaalde dertig jaar lang onze lot­ge­val­len zorg­vul­dig en vi­sie tot ieders wel­ge­val­len. De­ze slim­me en ede­le man deed meer dan zijn plicht. Te al­len tij­de zul­len zijn meer dan uit­ste­ken­de dien­sten voor hem ge­tui­gen.

De dankbare stad Plön
In het 700ste jaar van haar bestaan
juni 1936


Menu – 21/01: BeginEinde.


Schloßberg 4

Schloßberg 4.


Rathaus
(ehemalige Gelehr­ten­schu­le)
1840 vom dänischen König Chris­tian VIII, der Stadt als Ge­lehr­ten­schu­le ge­schenkt.
Bis 1899 Gymansium danach Rat­haus der Stadt Plön.
Nach innerem Umbau und Sa­nie­rung mit dem Rat­haus von 1816/17 ver­eint.


Gemeentehuis
(voormalige geleerdenschool)
In 1840 door de Deense koning Chris­tian VIII aan de stad als ge­leer­den­school ge­schon­ken.
Tot 1899 gymnasium, daarna ge­meen­te­huis van de stad Plön.
Na een interieuraan­pas­sing en sa­ne­ring werd het ge­bouw met het ge­meen­te­huis van 1816/17 sa­men­ge­voegd.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Rathaustwiete

Schloßberg 4, hoek Rathaustwiete.


Rathaustwiete = Gemeentehuissteeg.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 20 januari 2020

Schloßberg 8-10

Schloßberg 8-10.


Achtergrondinformatie
Plön: 20 januari 2020.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 8

Schloßberg 8.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 8-13

Schloßberg 8-13.


Op de achtergrond de St.-Nikolai-Kirche.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 9-10

Schloßberg 9-10.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 10

Schloßberg 10.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 19 januari 2020

Schloßberg 7 hoek Schultwiete

Schloßberg 7.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 19 januari 2020.


Menu – 19/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 18 januari 2020

Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 18 januari 2020.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 17 januari 2020

Klosterstraße 18

Klosterstraße 18.


Achtergrondinformatie
Plön: 17 januari 2020.


Menu – 17/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 16 januari 2020

Klosterstraße 19

Klosterstraße 19.


Achtergrondinformatie
Plön: 16 januari 2020.


Menu – 16/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 15 januari 2020

Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Dit stationsgebouw is een monument.


Achtergrondinformatie
Plön: 15 januari 2020.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Dit stationsgebouw is een monument.


Menu – 15/01: BeginEinde.