Apad 29-03-21: achttien uur

18.04 uur

*

29 maart 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 180406 18h04.

Galgewater, met op de achtergrond de Stadstimmerwerf.


Menu – 29/03-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Rothem

Rothem (Gemeente Meerssen)
Fotonr.: 181016 18h04.

Toen ik nog in Rot­hem woon­de stond dit mar­kan­te ge­bouw be­kend als ho­tel De Wit­te Hoek om voor de hand lig­gen­de re­de­nen. Thans is de naam Grieks Me­di­ter­raans Res­tau­rant Akro­po­lis.
Dit pand is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment. Het adres is Maas­trich­ter­weg 2. Dat is de weg links op de fo­to. De straat rechts heet: Klin­ken­berg.


Deze foto plaatste ik eerder op:
18 januari 2019.


Menu – 29/03-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.04 uur, op verschillende datums.


Apad 08-03-21: zestien uur

16.03 uur

*

8 maart 2021

Schlosspark Wiligrad

Schloss Wiligrad (Duitsland)
Fotonr.: 180920 16h03.

Schlosspark.


Menu – 08/03-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meerssen Basiliek

Meerssen
Fotonr.: 181016 16h03.

Een deel van het interieur van de basiliek.


Menu – 08/03-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.03 uur, op verschillende datums.


Apad 19-02-21: zeventien uur

17.02 uur

*

19 februari 2021

Meerssen

Meerssen
Fotonr.: 181016 17h02.

Rivier de Geul en de stuw van de watermolen.


Deze foto plaatste ik eerder op:
9 januari 2019.


Menu – 19/02-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hattem

Hanzestad Hattem
Fotonr.: 190405 17h02.

Achterstraat 6-8
Duinkerken Kunstschildermaterialen en Hobby.


Deze foto plaatste ik eerder op:
11 april 2019.


Menu – 19/02-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.02 uur, op verschillende datums.


Apad 02-02-21: zeventien uur

17.01 uur

*

2 februari 2021

Osnabrück

Osnabrück
Fotonr.: 180917 17h01.

Het terras van het station Osnabrück Hbf.


Menu – 02/02-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meerssen

Meerssen
Fotonr.: 181016 17h01.

Groote, Oude of Banmolen: Molenveldweg 5.
De watermolen van De Macker.
Deze molen is een rijksmonument met nr.: 28454.


Deze foto plaatste ik eerder op:
9 januari 2019.


Menu – 02/02-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.01 uur, op verschillende datums.


Apad 12-01-21: zestien uur

16.00 uur

*

12 januari 2021

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180805 16h00.

Neptunbrunnen.


Menu – 12/01-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meerssen

Meerssen
Fotonr.: 181016 16h00.

Ingang Basiliek.


Menu – 12/01-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.00 uur, op verschillende datums.


Apad 10-12-20: Meerssen

Meerssen

10 december 2020

Station Meerssen

Station Meerssen
Stationsplein 3.


Dit gebouw uit 1901 is een Rijksmonument met nr.: 28455


Rijksmonument 28455.


Menu – 10/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meerssen: Provincie Limburg.

APAD: A picture a day


Rothem: de Witte Hoek

 
18 januari 2019
 

Rothem

Toen ik nog in Rot­hem woon­de stond dit mar­kan­te ge­bouw be­kend als ho­tel De Wit­te Hoek om voor de hand lig­gen­de re­de­nen. Thans is de naam Grieks Me­di­ter­raans Res­tau­rant Akro­po­lis.
Dit pand is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment. Het adres is Maas­trich­ter­weg 2. Dat is de weg links op de fo­to. De weg rechts heet: Klin­ken­berg.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Gemeentelijk Monument.

 

 

Website

04.) Akropolis: Grieks Mediter­raans Res­tau­rant.

 

 

Menu – 18/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Het voormalig ho­tel
De Wit­te Hoek
te­gen­woor­dig
Grieks Me­di­ter­raans Res­tau­rant Akro­po­lis.

 

 

Menu – 18/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: IJzerenkuilenweg

 
17 januari 2019
 

Rothem

IJzerenkuilenweg, Ro­them.

Beide huizen stonden er al toen ik aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg nr. 9 ge­bo­ren werd. Het rech­ter huis, dat nu wit ge­schil­derd is, had rechts op een erf een aan­tal kip­pen lo­pen, voor de eie­ren, na­tuur­lijk. De be­wo­ners van het lin­ker huis, waar mijn broer en ik wel va­ker kwa­men, had­den var­kens en daar­van werd er af en toe een ge­slacht. Dat ge­beur­de in de naast­ge­le­gen wei­de, waar­in ook on­ze wo­ning stond. Ik weet nog dat dat zou ge­beu­ren. Van mijn moe­der mocht ik niet gaan kij­ken toen het dier gedood werd. Dat ge­beur­de door mid­del van een slag­pen in de kop van het var­ken, maar van wat er daar­na ge­beur­de heb ik wel het een en an­der gezien. Hoe het bloed werd op­ge­van­gen en hoe de voor­poot van het op zijn zij­de lig­gen­de dier heen en weer werd be­wo­gen, als een soort pomp, om het stro­men van het bloed te sti­mu­le­ren. Daar­na werd het open­ge­sne­den var­ken aan een lad­der op­ge­han­gen die te­gen de bui­ten­wand van het huis werd op­ge­steld.

 

 

Website: Thuisslacht, een traditie.

 

 

Beide huizen hebben, wat te­gen­woor­dig in Lim­burg zeer gang­baar is, rol­lui­ken voor al­le ra­men.
In vrijwel alle stra­ten, over­al in de Lim­burg heb­ben de hui­zen rol­lui­ken. Wan­neer je ’s avonds in de dor­pen komt, waan je je op een in­dus­trie­ter­rein. Ie­de­re Lim­bur­ger / Lim­burg­se zit ach­ter rol­lui­ken. Waar vroe­ger gor­dij­nen, bin­nen, vol­ston­den, han­gen nu rol­lui­ken aan de bui­ten­kant.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Het verlengde van de IJ­ze­ren­kui­len­weg is de Mo­len­weg in Am­by
met de boer­de­rij die er ook al stond toen ik nog een kind was.

Op deze foto zijn op de ach­ter­grond, net in de ope­ning tus­sen het ge­bla­der­te van de struik rechts, vlak boven het lich­te dak van het schuur­tje, de con­tou­ren te zien van Hui­ze Sint Jo­zef, dat op on­ge­veer vier ki­lo­me­ter af­stand op de hel­ling van het Pla­teau van Mar­gra­ten ligt, aan de Pa­ter Kus­ters­weg 2-4 te Ca­dier en Keer.

 

 

Wikipedia

01.) Amby.
02.) Huize Sint-Jozef.
03.) Cadier en Keer.
04.) Plateau van Margraten.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Molenweg, Amby, met in de cir­kel Hui­ze Sint-Jo­zef, in­ge­zoomd.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem.

De A79. Onder de pijl lag mijn ge­boor­te­huis, een nood­wo­nig, ge­ves­tigd in een voor­ma­lig trein­rij­tuig.
Lees er­over op de web­site van Mar­tijn Ha­man.

 

 

Martijn Haman: Noodwoning aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg in Ro­them.

 

 

Wikipedia: Rijksweg 79 (A79).

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: vergezichten

 
16 januari 2019
 

Rothem

Heideweg, Ro­them.

Vrijwel iedereen denkt bij Zuid-Lim­burg aan heu­vels die het zicht op de om­ge­ving be­per­ken, maar dat er ook ver­ge­zich­ten zijn, ver­wach­ten maar wei­nig men­sen.
Dit is aan de Heide­weg te Rot­hem. Links op de fo­to staat nu een flink bos, maar in mijn jeugd lag daar (en ligt er waar­schijn­lijk nog, af­ge­dekt met een laag grond) het vuil­stort van de he­le ge­meen­te Meers­sen.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Heuvelland Zuid-Limburg, met ver­ge­zicht.
Ik heb deze foto gemaakt van­af de Olie­berg­weg.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem / Amby.

Dezelfde foto als hierboven, maar nu in­ge­zoomd.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: de Oliemolen

 
15 januari 2019
 

Rothem

Dit is mijn geboor­te­plaats: Ro­them.

Dit bord staat naast de Klein Geul, Tus­sen de Brug­gen, Ro­them. De Klein Geul wordt be­heerd door het Wa­ter­schap Roer en Over­maas (staat op het bord), maar de­ze or­ga­ni­sa­tie heet te­gen­woor­dig Wa­ter­schap Lim­burg.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Geul. (Rivier.)

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Dit is de Geuldal­weg in Ro­them. Het wit­te pand, rechts op de fo­to was vroe­ger (voor 1944) een wa­ter­mo­len, waar olie ge­perst werd: een olie­mo­len, dus.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Oliemolen

Dit is het pand, aan de Geul­dal­weg te Ro­them, vroe­ger de Olie­mo­len­weg, waar­in de olie­mo­len tot 1944 ge­ves­tigd was. Door oor­logs­ge­weld zo­da­nig be­scha­digd dat res­tau­ra­tie niet meer loon­de.
De voor­ma­li­ge olie­mo­len is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment.

 

 

Wikipedia

04.) Oliemolen.
05.) Gemeentelijk Monument.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.