Pakistan – China 1993


Karakoram Highway


Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 11 juli

 • Pakistan, 11 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7834) Vandaag vertrek ik met een stu­die­ge­noot, Ke­nau*, rich­ting Ka­ra­chi in Pa­ki­stan. We rei­zen zo goed­koop mo­ge­lijk, daar­om vlie­gen we eerst naar Boe­ka­rest, de hoofd­stad van Roe­me­nië, om daar, na eni­ge uren wach­ten, on­ze reis te ver­vol­gen met een … Meer lezen over Pakistan, 11 juli 1993

1993: 12 juli

 • Pakistan, 12 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7835) Ke­nau* en ik ar­ri­ve­ren van­daag in Ka­ra­chi, Pa­ki­stan, van­uit Roe­me­nië. We gaan naar een ho­tel en blij­ven daar de he­le dag om op on­ze reis­ge­no­ten, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid*, te wach­ten, die mor­gen­och­tend zul­len ar­ri­ve­ren.1.) Ik reis zon­der … Meer lezen over Pakistan, 12 juli 1993

1993: 13 juli

 • Pakistan, 13 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7836) Ik ben met Ke­nau* in Pa­ki­stan in Karachi, in het zui­den van het land, op de lucht­ha­ven. Vroeg in de och­tend ar­ri­ve­ren on­ze twee ach­ter­ge­ble­ven reis­ge­no­ten, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid*. Ons reis­doel is het wes­ten van Chi­na. We … Meer lezen over Pakistan, 13 juli 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 14 juli

 • Pakistan, 14 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7837) Ik reis met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* door Pa­ki­stan. Wij zijn op weg naar Chi­na, maar be­zoe­ken in Pa­ki­stan ook al­ler­lei plaat­sen. Af­ge­lo­pen nacht wa­ren we in Mul­tan en van­daag be­zoe­ken we Uch Sha­rif, be­kend om zijn … Meer lezen over Pakistan, 14 juli 1993

1993: 15 juli

 • Pakistan, 15 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7838) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* in Mul­tan, Pa­ki­stan. Ko­men­de nacht gaan we met de trein op weg naar Ra­wal­pin­di, na­bij de hoofd­stad Is­la­ma­bad. Er ont­staat een con­flict tus­sen mij en mijn drie reis­ge­no­ten, voor de … Meer lezen over Pakistan, 15 juli 1993

1993: 16 juli

 • Pakistan, 16 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7839) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan, we wil­len naar Chi­na. Van­nacht rei­zen we met de trein naar Ra­wal­pin­di en Is­lam­abad. – In de trein ont­staat (al­weer) een con­flict over geld, het der­de in … Meer lezen over Pakistan, 16 juli 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 17 juli

 • Pakistan, 17 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7840) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Gis­te­ren kwa­men we aan in Is­lam­abad. Daar ver­blij­ven we bij vrien­den van Adel­heid: NN. en R.1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats … Meer lezen over Pakistan, 17 juli 1993

1993: 18 juli

 • Pakistan, 18 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7841) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Eer­gis­te­ren kwa­men we aan in Is­lam­abad. Daar ver­blij­ven we bij vrien­den van Adel­heid: NN. en R. Van­daag ver­la­ten wij hen.1.) Ik reis … Meer lezen over Pakistan, 18 juli 1993

1993: 19 juli

 • Pakistan, 19 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7842) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – We ver­trek­ken van de lucht­ha­ven in Is­lam­abad en vlie­gen naar Skar­du. Van­daar gaan met een Ford Tran­sit naar Gil­git langs de In­dus, … Meer lezen over Pakistan, 19 juli 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 20 juli

 • Pakistan, 20 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7843) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Gis­te­ren kwa­men we in Gil­git (Kash­mir) aan. Ke­nau wil­de di­rect ver­der rei­zen, maar ik wil­de dat niet, dus be­sloot ik de an­de­ren … Meer lezen over Pakistan, 20 juli 1993

1993: 21 juli

 • Pakistan, 21 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7844) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Kash­mir, Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Af­ge­lo­pen an­der­hal­ve dag wa­ren we in Gil­git. Van­daag rei­zen we over de Ka­ra­ko­ram High­way naar Sust.1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om … Meer lezen over Pakistan, 21 juli 1993

1993: 22 juli

 • China, 22 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7845) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Kash­mir, Pa­ki­stan. Van­daag gaan we met een jeep naar Tash­kur­ghan in Chi­na, re­gio: Xin­jiang.1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar … Meer lezen over China, 22 juli 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 23 juli

 • China, 23 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7846) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Chi­na, re­gio Xin­jiang / Sin­kiang. Van­daag be­rei­ken we Kash­gar. De­ze stad is mijn eind­be­stem­ming. Van hier­uit zal ik de Ka­ra­ko­ram High­way he­le­maal naar het zui­den ‘ne­men’. De ben­de … Meer lezen over China, 23 juli 1993

1993: 24 juli

 • China, 24 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7847) Sa­men met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* kwam ik gis­te­ren in Kash­gar, re­gio Xin­jiang / Sin­kiang in Chi­na aan, over de Ka­ra­ko­ram High­way. We lo­ge­ren in het Qi­ni­bagh-ho­tel. Van­daag be­zoe­ken we een mau­so­leum en slen­te­ren door de stad.1.) … Meer lezen over China, 24 juli 1993

1993: 25 juli

 • China, 25 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7848) Sa­men met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* kwam ik eer­gis­te­ren in Kash­gar, re­gio Xin­jiang / Sin­kiang in Chi­na, aan, over de Ka­ra­ko­ram High­way, uit Pa­ki­stan. We lo­ge­ren in het Qi­ni­bagh-ho­tel. Van­daag trek ik er voor­na­me­lijk al­leen op uit, … Meer lezen over China, 25 juli 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 26 juli

 • China, 26 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7849) Sa­men met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* kwam ik af­ge­lo­pen vrij­dag in Kash­gar aan, in de re­gio Xin­jiang / Sin­kiang in Chi­na. We lo­ge­ren in het Qi­ni­bagh-ho­tel. Van­daag be­zoe­ken we een mau­so­le­um bui­ten Kash­gar.1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, … Meer lezen over China, 26 juli 1993

1993: 27 juli

 • China, 27 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7850) Sa­men met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* kwam ik af­ge­lo­pen vrij­dag in Kash­gar aan, in de re­gio Xin­jiang / Sin­kiang in Chi­na. We lo­ge­ren in het Qi­ni­bagh-ho­tel. Van­daag schei­den zich on­ze we­gen. Zij rei­zen ver­der door Chi­na, ik … Meer lezen over China, 27 juli 1993

1993: 28 juli

 • Pakistan, 28 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7851) Ik ben on­der­weg in China, op weg naar Pa­ki­stan. Ik maak ken­nis met de En­gels­man Da­vid. Van­af van­daag zul­len we een aan­tal da­gen sa­men op­trek­ken. Laat in de mid­dag be­rei­ken we Sust / Sost, in Pa­ki­stan.1.) Ik reis … Meer lezen over Pakistan, 28 juli 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 29 juli

 • Pakistan, 29 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7852) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. Gis­te­ren kwa­men we in Sust / Sost aan, dat ligt in Kash­mir.1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik … Meer lezen over Pakistan, 29 juli 1993

1993: 30 juli

 • Pakistan, 30 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7853) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. We zijn in Kash­mir. Van­daag gaan we met een jeep van Sust naar Pa­su / Pas­su.1.) Ik reis zon­der … Meer lezen over Pakistan, 30 juli 1993

1993: 31 juli

 • Pakistan, 31 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7854) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. We kwa­men eer­gis­te­ren in Pa­su / Pas­su aan (Kash­mir) en lo­ge­ren in de Pas­su Inn. Van­daag be­klim­men we, met … Meer lezen over Pakistan, 31 juli 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 1 augustus

 • Pakistan, 1 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7855) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. We zijn Kash­mir en sinds eer­gis­te­ren in de plaats Pa­su / Pas­su. Van­daag be­le­ven we een bloed­stol­lend avon­tuur: we … Meer lezen over Pakistan, 1 augustus 1993

1993: 2 augustus

 • Pakistan, 2 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7856) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. Van­daag rei­zen we van Pa­su / Pas­su naar Ga­nish / Ka­rim­abad. Dit is ook in Kash­mir.1.) Ik reis zon­der … Meer lezen over Pakistan, 2 augustus 1993

1993: 3 augustus

 • Pakistan, 3 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7857) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. – Gis­te­ren kwa­men we aan in Ka­rim­abad, Kash­mir. – Ik ben licht ziek.1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats … Meer lezen over Pakistan, 3 augustus 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 4 augustus

 • Pakistan, 4 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7858) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. – Eer­gis­te­ren kwa­men we in Ka­rim­abad aan (Kash­mir) en mor­gen zul­len we ver­der rei­zen. – Ik was en­ke­le da­gen … Meer lezen over Pakistan, 4 augustus 1993

1993: 5 augustus

 • Pakistan, 5 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7859) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. – We zijn in Ka­rim­abad en gaan van­daag naar Gil­git. Daar pro­beer ik vruch­te­loos een blik­ope­ner te ko­pen.1.) Ik … Meer lezen over Pakistan, 5 augustus 1993

1993: 6 augustus

 • Pakistan, 6 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7860) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. De­ze mid­dag en ko­men­de nacht zit­ten Da­vid en ik in een bus die ons uit Kash­mir weg­voert.1.) Ik reis … Meer lezen over Pakistan, 6 augustus 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 7 augustus

 • Pakistan, 7 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7861) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. De­ze och­tend neemt Da­vid af­scheid in Ab­bott­abad. Hij stapt uit de bus en ik reis ver­der naar Ra­wal­pin­di. Na … Meer lezen over Pakistan, 7 augustus 1993

1993: 8 augustus

 • Pakistan, 8 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7862) Ik reis­de over de Ka­ra­ko­ram High­way, eerst noord­waarts van­uit Gil­git in Pa­ki­stan (dat is on­ge­veer hal­ver­we­ge) naar het noor­de­lijk­ste punt: Kash­gar in Chi­na en daar­na he­le­maal te­rug tot aan het zui­de­lijk­ste punt van die weg, na­bij Ra­wal­pin­di. – … Meer lezen over Pakistan, 8 augustus 1993

1993: 9 augustus

 • Pakistan, 9 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7863) Ik arriveerde eer­gis­te­ren in Ra­wal­pin­di in Noord-Pa­ki­stan na een reis over de Ka­ra­ko­ram High­way van­af het be­gin­punt in Kash­gar in Chi­na tot het eind­punt, niet ver van Ra­wal­pin­di. Mijn re­tour­vlucht naar Ne­der­land is pas op 8 sep­tem­ber*(1), maar … Meer lezen over Pakistan, 9 augustus 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 10 augustus

 • Pakistan, 10 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7864) Ik ar­ri­veer­de vrij­dag jl. in Ra­wal­pin­di in Noord-Pa­ki­stan na een reis over de Ka­ra­ko­ram High­way van­af het be­gin­punt in Kash­gar in Chi­na tot het eind­punt, niet ver van Ra­wal­pin­di. Mijn re­tour­vlucht naar Ne­der­land is pas op 8 sep­tem­ber*, … Meer lezen over Pakistan, 10 augustus 1993

1993: 11 augustus

 • Pakistan, 11 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7865) Ik ar­ri­veer­de vrij­dag jl. in Ra­wal­pin­di in Noord-Pa­ki­stan na een reis over de Ka­ra­ko­ram High­way van­af het be­gin­punt in Kash­gar in Chi­na tot het eind­punt, niet ver van Ra­wal­pin­di. Mijn re­tour­vlucht naar Ne­der­land is pas op 8 sep­tem­ber*, … Meer lezen over Pakistan, 11 augustus 1993

1993: 12 augustus

 • Pakistan, 12 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7866) Ik ar­ri­veer­de vrij­dag jl. in Ra­wal­pin­di in Noord-Pa­ki­stan na een reis over de Ka­ra­ko­ram High­way van­af het be­gin­punt in Kash­gar in Chi­na tot het eind­punt, niet ver van Ra­wal­pin­di. Mijn re­tour­vlucht naar Ne­der­land is pas op 8 sep­tem­ber*(1), … Meer lezen over Pakistan, 12 augustus 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

MenuEinde.


1993: 13 augustus

 • Pakistan, 13 augustus 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7867) Ik ar­ri­veer­de ver­le­den week vrij­dag in Ra­wal­pin­di in Noord-Pa­ki­stan na een reis over de Ka­ra­ko­ram High­way van­af het be­gin­punt in Kash­gar in Chi­na tot het eind­punt, niet ver van Ra­wal­pin­di. Mijn re­tour­vlucht naar Ne­der­land is pas op 8 … Meer lezen over Pakistan, 13 augustus 1993

Juli: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Augustus: 01, 04, 07, 10, 13.

Menu.