Pakistan – China 1993 Chronologisch


Karakoram Highway


Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.


1993: 11 juli

  • Pakistan, 11 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7834) Vandaag vertrek ik met een stu­die­ge­noot, Ke­nau*, rich­ting Ka­ra­chi in Pa­ki­stan. We rei­zen zo goed­koop mo­ge­lijk, daar­om vlie­gen we eerst naar Boe­ka­rest, de hoofd­stad van Roe­me­nië, om daar, na eni­ge uren wach­ten, on­ze reis te ver­vol­gen met een … Meer lezen over Pakistan, 11 juli 1993

1993: 12 juli

  • Pakistan, 12 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7835) Ke­nau* en ik ar­ri­ve­ren van­daag in Ka­ra­chi, Pa­ki­stan, van­uit Roe­me­nië. We gaan naar een ho­tel en blij­ven daar de he­le dag om op on­ze reis­ge­no­ten, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid*, te wach­ten, die mor­gen­och­tend zul­len ar­ri­ve­ren.1.) Ik reis zon­der … Meer lezen over Pakistan, 12 juli 1993

1993: 13 juli

  • Pakistan, 13 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7836) Ik ben met Ke­nau* in Pa­ki­stan in Karachi, in het zui­den van het land, op de lucht­ha­ven. Vroeg in de och­tend ar­ri­ve­ren on­ze twee ach­ter­ge­ble­ven reis­ge­no­ten, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid*. Ons reis­doel is het wes­ten van Chi­na. We … Meer lezen over Pakistan, 13 juli 1993

Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.


1993: 14 juli

  • Pakistan, 14 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7837) Ik reis met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* door Pa­ki­stan. Wij zijn op weg naar Chi­na, maar be­zoe­ken in Pa­ki­stan ook al­ler­lei plaat­sen. Af­ge­lo­pen nacht wa­ren we in Mul­tan en van­daag be­zoe­ken we Uch Sha­rif, be­kend om zijn … Meer lezen over Pakistan, 14 juli 1993

1993: 15 juli

  • Pakistan, 15 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7838) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* in Mul­tan, Pa­ki­stan. Ko­men­de nacht gaan we met de trein op weg naar Ra­wal­pin­di, na­bij de hoofd­stad Is­la­ma­bad. Er ont­staat een con­flict tus­sen mij en mijn drie reis­ge­no­ten, voor de … Meer lezen over Pakistan, 15 juli 1993

1993: 16 juli

  • Pakistan, 16 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7839) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan, we wil­len naar Chi­na. Van­nacht rei­zen we met de trein naar Ra­wal­pin­di en Is­lam­abad. – In de trein ont­staat (al­weer) een con­flict over geld, het der­de in … Meer lezen over Pakistan, 16 juli 1993

Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.


1993: 17 juli

  • Pakistan, 17 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7840) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Gis­te­ren kwa­men we aan in Is­lam­abad. Daar ver­blij­ven we bij vrien­den van Adel­heid: NN. en R.1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats … Meer lezen over Pakistan, 17 juli 1993

1993: 18 juli

  • Pakistan, 18 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7841) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Eer­gis­te­ren kwa­men we aan in Is­lam­abad. Daar ver­blij­ven we bij vrien­den van Adel­heid: NN. en R. Van­daag ver­la­ten wij hen.1.) Ik reis … Meer lezen over Pakistan, 18 juli 1993

1993: 19 juli

  • Pakistan, 19 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7842) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – We ver­trek­ken van de lucht­ha­ven in Is­lam­abad en vlie­gen naar Skar­du. Van­daar gaan met een Ford Tran­sit naar Gil­git langs de In­dus, … Meer lezen over Pakistan, 19 juli 1993

Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.


1993: 20 juli

  • Pakistan, 20 juli 1993 - Ka­ra­ko­ram High­way 1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na Dag­boek 1993 (Dag 7843) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Gis­te­ren kwa­men we in Gil­git (Kash­mir) aan. Ke­nau wil­de di­rect ver­der rei­zen, maar ik wil­de dat niet, dus be­sloot ik de an­de­ren … Meer lezen over Pakistan, 20 juli 1993

1993: 21 juli


1993: 22 juli


Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.


1993: 23 juli


1993: 24 juli


1993: 25 juli


Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.


1993: 26 juli


1993: 27 juli


1993: 28 juli


Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.


1993: 29 juli


1993: 30 juli


Juli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Augustus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

MenuEinde.