Pakistan, 17 juli 1993

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7840) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Gis­te­ren kwa­men we aan in Is­lam­abad. Daar ver­blij­ven we bij vrien­den van Adel­heid: NN. en R.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Pa­ki­stan is de Roe­pie: (PKR.) (f. 1,00 (gul­den) = 14 Roe­pie, dus 100 Roe­pie = f. 7,00.)
3.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
4.) * De na­men Ke­nau, Bul­le­bak (Bull) en Adel­heid zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd. Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 juli 1993.
Dag 7. Islamabad – Rawalpindi.
Hoewel we een dag in Islamabad blij­ven is dit geen rust­dag. De­ze dag staat in het te­ken van het re­ge­len van de ver­de­re reis naar het noor­den. Er is spra­ke van een road-block op de Ka­ra­ko­ram High­way (KKH) en nu wil­len we (dat wil zeg­gen: Ke­nau) een vlucht naar Skar­du boe­ken om van­daar­uit per bus naar Gil­git te rei­zen. Om een of an­de­re re­den (waar­schijn­lijk bud­get­tai­re) lo­pen we door half Is­la­ma­bad, in plaats van een ta­xi te ne­men, op zoek naar het kan­toor van de PIA. [Pa­ki­stan In­ter­na­tio­nal Air-li­nes.]
Eerder nam ik f. 400,00 Travel­ler­che­ques aan geld op. Hier­voor kreeg ik 5.691 roe­pies.)
Op het PIA-kantoor blijkt dat we in Pin­di [Ra­wal­pin­di] moe­ten zijn. We gaan naar het toe­ris­ten­bu­reau in Is­lam­abad (PTX) en daar­na naar Pin­di. Ke­nau re­gelt al­les. We zul­len de 23e en / of 24e naar Skar­du vlie­gen. In de tus­sen­tijd kun­nen we Pe­sha­war ‘doen’.
In Pindi ‘doen’ we de ba­zaar.
Bij NN. en R. om circa 16.30 uur. We eten piz­za (met vlees): lek­ker.
Beneden vertellen, circa een hal­ve li­ter Deens bier en rond 23.00 naar bed.
Weer: ’s ochtends een stevige re­gen­bui. Het is in Is­lam­abad en Pin­di warm, maar niet zo warm als in Mul­tan

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Pakistan:
GM., Wi., F.
:ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
Rawalpindi:
GM., Wi., F.
:ﺭﺍﻭﻟﭙﻨﮉﻯ
Islamabad:
GM., Wi., F.
:ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺁﺑﺎﺩ

MenuBe­ginEinde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.