apad 28-02-22: vijftien uur

15.21 uur

*

28 februari 2021

Leer

Leer (Ostfriesland)
Fotonr.: 180307 15h21.

Neue Straße 1: Restaurant Zur Waage.
(Bouwjaar: 1714.)


Dit gebouw is een Denkmal (monument) met nr: 45701300160.
Bron (Wikipedia): Liste der Baudenkmale in Leer (Ostfriesland).


Menu – 28/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Delft

Vestingstad Delft
Fotonr.: 200115 15h21.

De toren van de Oude Kerk, gezien door het natte glazen dak boven het restaurant in Museum Prinsenhof.


Menu – 28/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 26-01-22: negentien uur

19.19 uur

*

26 januari 2021

Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Rijndijk (Rijnland)
Fotonr.: 200424 19h19.

Rijndijk 332 (l) en 334 (r).
(Bouwjaar: 1880.)


Menu – 26/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210507 19h19.

Plantsoen 1.
(Bouwjaar: 1875.)


Dit pand is sinds juni 1997 een Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment met nr.: 963. Het pand ligt op de hoek van het Plant­soen en het Le­ven­daal. Het is als mo­nu­ment aan­ge­merkt we­gens de ‘fa­ça­de-ar­chi­tec­tuur’. Het is ech­ter on­dui­de­lijk of het gaat om de fa­ça­de aan het Plant­soen, waar de voor­deur ge­si­tu­eerd is en die past bij het bouw­jaar 1875, of dat het gaat om de fa­ça­de aan het Le­ven­daal, die op de­ze fo­to te zien is. Tot in 2016 had dit huis aan het Le­ven­daal een an­de­re, meer ‘tra­di­tio­ne­le’, fa­ça­de.


Menu – 26/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 25-01-22: achttien uur

18.19 uur

*

25 januari 2021

Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 18h19.

Vijverstraat met Vijverstraatgracht.


Menu – 25/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 2100806 18h19.

Sportpark Roomburg.
Een zogenoemde tenniswand met graffiti: Roomburg in opdracht cher.


Ik heb niet kunnen achterhalen wie de kunstenaar / kunstenares cher / Cher is.


Menu – 25/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 21-01-22: zestien uur

16.19 uur

*

21 januari 2021

Weipoort

Hazerswoude-Rijndijk (Rijnland)
Fotonr.: 211014 16h19.

Groenendijksepad, richting Weipoort.


Menu – 21/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 211218 16h19.

Pieterskerkgracht 28.
(Bouwjaar: rond 1650.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 25444.


Menu – 21/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 18-01-22: vijftien uur

15.19 uur

*

18 januari 2021

Leer

Leer (Ostfriesland)
Fotonr.: 180307 15h19.

Neue Straße 1: Rathaus (Stadhuis).
(Bouwjaar: 1894.)


Menu – 18/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 180607 15h19.

Universiteitsgebouw P.J. Veth, waarvan de ingang aan de Nonnensteeg 1-3 gelegen is, maar hier gefotografeerd vanuit de Hortus Botanicus Leiden.
(Bouwjaar: 1908.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr. 746.


Menu – 18/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 17-01-22: veertien uur

14.19 uur

*

17 januari 2021

Woerden

Vestingstad Woerden (Utrecht)
Fotonr.: 210720 14h19.

Rivier de Oude Rijn.


Menu – 17/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gorinchem

Vestingstad Gorinchem (Alblasserwaard)
Fotonr.: 211007 14h19.

De veerboot verlaat de haven van de vestingstad Gorinchem in de provincie Zuid-Holland en vaart over de Boven-Merwede naar de vestingstad Woudrichem in de provincie Noord-Brabant.


Menu – 17/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 08-01-22: twintig uur

20.18 uur

*

8 januari 2021

Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 20h18.

Oosthaven 5 en 6.
(Bouwjaar: rond 1860.)
(Het adres aan de achterzijde is ‘Achter de Kerk 11’.)


Deze twee panden zijn een gemeentelijk monument met nr.: 445.


Menu – 08/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden (Rijnland)
Fotonr.: 210810 20h18.

Hoge Rijndijk 21 en 23.
(Bouwjaar: 1891.)


Beide panden zijn een gemeentelijk monument met resp. nr.: 490 en 491.


Menu – 08/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 07-01-22: negentien uur

19.18 uur

*

7 januari 2021

Gorinchem

Vestingstad Gorinchem
Fotonr.: 211007 19h18.

Dalemwal 19a: Kruitmagazijn.
(Bouwperiode: 19e eeuw, volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.)
(Bouwperiode: 1600, volgens het Kadaster.)
Dit kruitmagazijn is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


De hele Nieuwe Hollandse Waterlinie is een Rijksmonument.
Het is onzeker of dit kruitmagazijn ook een Rijksmonument is.


Menu – 07/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 211008 19h18.

Radesingel 2: De Sint-Jozefkathedraal.
(Bouwperiode: 1886-87.)


Deze kathedraal is een Rijksmonument met nr.: 18669.


Menu – 07/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 06-01-22: negentien uur

19.18 uur

*

6 januari 2021

Leiderdorp

Leiderdorp (Rijnland)
Fotonr.: 180719 19h18.

Van der Valk Boumanweg met rechts de Oude Rijn op een hoogzomerse en zonnige avond.


De lantaarnpalen.

Over de lantaarnpalen valt nog wat te vertellen. Ze zijn ver­vaar­digd door fir­ma De Nood te Mid­del­burg. De­ze lan­taarn­pa­len heb­ben een giet­ijze­ren mast, die de Haag­se Mast wordt ge­noemd.

De Haagse Mast (ook wel eens Friese Mast ge­noemd) is een klas­sie­ke giet­ijze­ren lan­taarn­paal die al in de ne­gen­tien­de eeuw werd ge­bruikt voor de open­ba­re ver­lich­ting met gas­lan­taarns en die oor­spron­ke­lijk haar naam ont­leent aan de stad Den Haag. De ge­re­nom­meer­de me­taal­plet­te­rij L.I. Ent­hoven (1821-1969) heeft de­ze giet­ijze­ren lan­taarn­pa­len des­tijds in gro­te aan­tal­len ver­vaar­digd. De­ze mast met ro­zet en lad­der­steun is nog steeds veel­vul­dig te­rug te vin­den in di­ver­se ste­den en dor­pen in Ne­der­land.
[Bron van deze tekst: De Nood BV. Middelburg.]

De masten in Leiderdorp zijn voor­zien van de Haagse Kap.

De Haagse Kap is een replica van een ne­gen­tien­de-eeuw­se gas­lamp met op de kap een vier­kan­te snui­ver met vlam­knop. De ge­stroom­lijn­de con­tou­ren ken­mer­ken de­ze his­to­ri­sche ko­pe­ren bui­ten­lan­taarn. Het is een uit­ge­spro­ken paal­top ar­ma­tuur die van­we­ge haar om­vang en uit­stra­ling in Ne­der­land voor­al als straat­ver­lich­ting dienst doet.
[Bron van deze tekst: De Nood BV. Middelburg. Op hun web­si­te zijn al­le spe­ci­fi­ca­ties van de­ze mas­ten, kap­pen en ar­ma­tu­ren te vin­den.]


Menu – 06/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meppel

Meppel (Drenthe)
Fotonr.: 210907 19h18.

Emmastraat 26 en 28.
(Bouwjaar: 1899.)


Menu – 06/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 05-01-22: achttien uur

18.18 uur

*

5 januari 2021

Appingedam

Vestingstad Appingedam (Fivelingo)
Fotonr.: 210722 18h18.

Heiliggravenweg 2.
Villa Hilghe Stede.
(Bouwperiode: 1895 – 1900.)


Het pand is in 1895 gebouwd op een plek waar in de vijftiende eeuw een bedevaartplaats ontstond. De naam Hilghestede verwijst daarnaar: Heilige Plaats.
[Bron: Wikipedia – Villa Hilgestede.]


De villa Hilge Stede is een Rijkmonument met nr.: 509400. De tuin die bij de villa hoort is ook een Rijksmonument, met nr.: 509401.


Menu – 05/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 18h18.

Vijverstraatbrug, een voetgangersbrug die het Houtmanplantsoen met de Spieringstraat verbindt en de Vijverstraatgracht overspant.


Menu – 05/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.