apad 31-10-21: zeventien uur

17.15 uur

*

31 oktober 2021

Coevorden

Vestingstad Coevorden
Fotonr.: 210812 17h15.

Churchillaan 13.
Rijksscholengemeenschap
(Bouwjaren: 1909-10.)


Dit gebouw is een Rijksmonument met nr.: 468590.


Menu – 31/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menaam

Menaam
Fotonr.: 210921 17h15.

Skilpaed 2.
De toren van de Hervormde Kerk.
(Bouwjaar: 1874.)


Deze kerk is een Rijksmonument met nr.: 28569.


Deze kerk, zo werd mij door een om­stan­der ver­teld, wordt Drank en Kap­so­nes ge­noemd, om­dat de ge­goe­de bur­gers aan het eind van de ne­gen­tien­de eeuw de toen­ma­li­ge kerk be­ne­den hun stand von­den en zij een meer re­pre­sen­ta­tief gods­huis wens­ten. (Ik kan niet ach­ter­ha­len of die me­de­de­ling op waar­heid be­rust.)


Menu – 31/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 30-10-21: zeventien uur

17.15 uur

*

30 oktober 2021

Meerssen

Meerssen
Fotonr.: 181016 17h15.

Tussen de Bruggen 1: een gietijzeren hek.


Dit hek hoort bij een pand dat in 1824 gebouwd werd. Of het hek ook zou oud is weet ik niet, maar ik vond het wel mooi.


Menu – 30/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
Fotonr.: 200219 17h15.

Een deel van de stad, ge­fo­to­gra­feerd in de rich­ting zuid­oost, van­af de hoog­ste ver­die­ping van Fo­rum Gro­nin­gen. De straat ui­terst rechts is de Pe­per­straat. Rechts van het mid­den, ver naar ach­te­ren, is de slan­ke to­ren van de Sint-Jo­zef­ka­the­draal (bouw­jaar 1885-1887) te zien, ont­wor­pen door de ar­chi­tec­ten Pier­re Cuy­pers en zijn zoon Jo­seph.


Menu – 30/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 29-10-21: zestien uur

16.15 uur

*

29 oktober 2021

Groene Hart

Hazerswoude-Rijndijk
Fotonr.: 211014 16h15.

Groenendijkse pad: paarden in een weide.


Menu – 29/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nieuwpoort

Vestingstad Nieuwpoort
Fotonr.: 211015 16h15.

Hoogstraat 81.
(Bouwjaar 1859.)


Dit pand is een Rijksmonunument met nr.: 510010.


Menu – 29/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 28-10-21: zestien uur

16.15 uur

*

28 oktober 2021

Zutphen

Hanzestad Zutphen
Fotonr.: 190925 16h15.

Broederenkerkplein 9-11.
(Bouwjaar: 1920.)


Menu – 28/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
Fotonr.: 210624 16h15.

Noordspui (het water) met op de ach­ter­grond de Sloe­pen­loods (het ge­bouw met de drie poor­ten) en er­voor een schip uit 1979 dat een re­pli­ca schijnt te zijn van de Prin­ce Ad­mi­rael, waar­mee de Wa­ter­geu­zen op 1 april 1572 Den Briel (nu Briel­le) van de Spaan­se be­zet­ting be­vrijd­den. (Op één april ver­loor Al­va zijn bril, zo leer­de ik op school.)


De Sloepenloods (bouwjaar: 1886) is een Rijks­mo­nu­ment met nr.: 518190.


Menu – 28/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 27-10-21: vijftien uur

15.15 uur

*

27 oktober 2021

Coevorden

Vestingstad Coevorden
Fotonr.: 210812 15h15.

Van Heutszpark.
Verzet 1940-1945
Voor hen die vielen


Menu – 27/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Woudrichem

Vestingstad Woudrichem
Fotonr.: 211007 15h15.
Woudrichem ligt aan de rivier de Merwede.

Gezien vanaf de Schapendam.
1.) Prominent is de wind­mo­len Nooit Gedagt. (Bouw­jaar: 1995.)
2.) De monnik op de ezels­rug van de Oost­beer in het in­un­da­tie­ka­naal. (Bouw­jaar: 17e eeuw.)
3.) De toren van de Ne­der­lands Her­vorm­de kerk St. Mar­ti­nus. (Bouw­jaar: 15e eeuw.)


Monumenten.
1.) De windmolen is te jong om een een monument te zijn.
2.) De Oostbeer is een Rijksmonument met nr.: 39576.
3.) De kerk is een Rijksmonument met nr.: 39590.


Ad. 2.1.) Beer: een beer is een dam in een ves­ting­gracht om het zoe­te wa­ter in de ves­ting­gracht te schei­den van zout of sterk stro­mend wa­ter van een gro­te wa­ter­par­tij (zee, meer, rivier).
Ad. 2.2.) Inundatie: het onder water zetten van een stuk land voor de ver­de­di­ging van het ach­ter­lig­gen­de ge­bied. Over het al­ge­meen zijn de in­un­da­ties niet die­per dan en­ke­le de­ci­me­ters: te on­diep voor zwa­re bo­ten maar te diep om in het mod­de­ri­ge wa­ter ob­sta­kels als slo­ten te kun­nen zien.
Bron: Wikipedia. (Lijst van vak­ter­men in de ves­ting­bouw­kunde.)


Menu – 27/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 26-10-21: vijftien uur

15.15 uur

*

26 oktober 2021

Wismar

Hansestadt Wismar
Fotonr.: 180919 15h15.

Dankwartstraße 50.


Deze foto plaatste ik eerder op:
17 oktober 2018.


Menu – 26/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Heerenveen

Heerenveen
Fotonr.: 190613 15h15.

Schans 11A.


Deze foto plaatste ik eerder op:
3 maart 2020.


Menu – 26/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 25-10-21: veertien uur

14.15 uur

*

25 oktober 2021

Harlingen

Harlingen
Fotonr.: 210902 14h15.

Nieuwe Willemshaven.
Barkentijn Thalassa.
(Bouwjaar: 1980, als vis­kot­ter, in 1994 om­ge­bouwd tot tall­ship.)


Menu – 25/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Purmerend

Beemster
Fotonr.: 210916 14h15.

Het Noordhollandsch Kanaal.


Hoewel een kanaal natuurlijk geen rivier is, moest ik, tij­dens mijn wan­del­tocht van Pur­mer­end naar De Rijp, langs dit his­to­ri­sche ka­naal, door het mag­ni­fie­ke uit­zicht op het on­ein­di­ge vlak­ke land in de Beem­ster (pol­der) tel­kens aan het be­roem­de ge­dicht Her­in­ne­ring aan Hol­land (1936) van Hen­drik Mars­man den­ken.

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband,
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.


Menu – 25/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 24-10-21: veertien uur

14.15 uur

*

24 oktober 2021

Voorburg

Voorburg
Fotonr.: 210428 14h15.

Park Leeuwensteijn 2A.
(Bouwjaar: 1978.)


Menu – 24/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Appingedam

Appingedam
Fotonr.: 210722 14h15.

Bolwerk 18.
(Bouwjaar: 1925.)


Menu – 24/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 23-10-21: dertien uur

13.15 uur

*

23 oktober 2021

Delden

Delden
Fotonr.: 190830 13h15.

Doctor Gewinstraat 4.
Dit pand (bouwjaar 1902) is een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment met nr.: 1735/wn081.


Menu – 23/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
Fotonr.: 210624 13h15.

Molenstraat 11 (l) en 11A (r).
(Bouwjaar resp.: 1840 en 1920.)


Menu – 23/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 22-10-21: dertien uur

13.15 uur

*

22 oktober 2021

Zaltbommel

Hanzestad Zaltbommel
Fotonr.: 180523 13h15.

Markt, kijkrichting: Gamerschestraat.


Menu – 22/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Luik

Luik
Fotonr.: 180912 13h15.

Vanuit de trein te zien, het kruis­punt van de Rue du Pont de Wandre met Rue des Prés en de spoor­lijn Visé – Liège (Wezet – Luik).


Merk op dat de voeding van de straat­ver­lich­ting nog steeds bo­ven­gronds is, iets wat in Ne­der­land al ze­ker vijf­tig jaar niet meer voor­komt.


Menu – 22/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.