31 oktober 1980

Dagboek 1980

(Dag 3198) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik, met col­le­ga SH. in Heer­len aan het werk. – HL. en ik heb­ben een Dai­hat­su per­so­nen­au­to. – Ik bak al sinds jaar en dag zelf zuur­de­sem­brood. Hier­voor moet ik van­avond het deeg kne­den.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 31 oktober 1980.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge La Blanche: stal­ling van de dienst­au­to’s.] VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
[Collega] SH. op­ha­len.
Voorsorteercentrum Pos­te­rij­en in Heer­len.
Na 12.45 door de stad [Heer­len] toe­ren.
Voorsorteercentrum (VSC).
Rond 15.30 in Maas­tricht.
SH. thuis gebracht.
Rond 16.00 bij HL., op zijn werk, het [PTT-] ge­reed­schap in de Dai­hat­su ge­legd.
Garage La Blanche: 16.40 uur.
Thuis 17.10 uur.
Eten maken. De laat­ste drie wit­te ko­len uit de tuin ge­haald.
Eten.
Deeg kneden.
Afdrogen.
Zolder opruimen: de was en het ge­reed­schap.
Deeg kneden.
Ongeveer een kwartier Tv.
Douche.
Bed verschonen.
Scrabble.
Brood bakken.
Een beetje eten.
Wijn-cognac. (Een beetje: ik ben aan­ge­scho­ten.)
Nu 01.10 uur.
Weer: fris. Veel wind. Ook veel zon en veel be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2831) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 oktober 1979.
Op 6.50 uur.
Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. Met de [dienst­au­to] VW-bus naar het Ma­ga­zijn Maas­tricht. De te­le­foon­au­to­maat van de VTF: Vaals in­le­ve­ren.
Tegen 11.30 bij Garage Ver­straaten: ka­chel van de VW-bus le­vert be­hal­ve war­mte ook uit­laat­gas­sen. De­ze au­to is toe aan een gro­te beurt.
Op de Sint Pieters­berg kleer­haak­jes ma­ken in de bus en er ook schaf­ten.
Om 14.00 uur: Fran­çois de Veye­straat: of­fi­ci­eel af­scheid van VS. als sous-­chef en werk­be­spre­king.
Garage Veugen 16.50 uur. [Stal­ling van de dienst­au­to’s]
Thuis 17.20 uur. HL. eet bij zijn ou­ders en gaat bij PL. stu­de­ren.
Om 18.00 uur eten. (Warm.)
De was oprui­men en strij­ken.
Om 19.30 uur de film: ‘Mo­dern ti­mes” van Char­ley Chap­lin. Nog wat Tv kij­ken tot ver­ve­lens toe.
Aftrek­ken
Nu 22.45 uur.
Weer: droog, triest, niet koud. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2465) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 oktober 1978.
Op 11.30 uur.
Wassen.
Eten.
13.00 tot 16.50 dag­boek van de va­kan­tie bij­wer­ken, tot en met 8-10-78.
Eten.
18.00 de stad in: rond­wan­de­len.
Thuis 19.30 uur.
Tv tot 23.00 uur.
Tegen 23.30 Midi-bios­coop: veel mooie stuk­ken en flik­kers. Film van Pier Pa­olo Pa­so­li­ni: 1001 Nacht. Veel he­te­ro- en ho­mo­seks, prach­tige boys en di­to pik­ken. Ook was er in de bios­coop een heel mooie ne­ger en hij was al­leen. Prijs f. 6,00 per persoon.
Thuis 01.30 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: triest, geheel be­wolkt en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2099) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in een tech­nische func­tie op kan­toor. – Res­tau­rant De Ma­re­tak is een ve­ge­ta­risch res­tau­rant. – Wij be­zit­ten een Ford-Tran­sit die in­ge­richt is als cam­per. Ko­men­de nacht zul­len we er­in over­nach­ten.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 oktober 1977.
Douche.
Zaak. [Technisch Over­zicht.]
Inkopen.
Eten in de Maretak.
Thuis.
Naar het (Nederlandse) cir­cus Mik­ke­nie. 2x f. 15,00 Loge.
Sinds mijn 7e of 8e jaar kom weer eens in een cir­cus. Toen in Meers­sen, waar­van ik me nog de be­ren kan he­rin­ne­ren.
Ik vond het een mooi en in­te­res­sant pro­gram­ma.
Hierna naar Spekholzerheide, Kas­pe­ren­straat, bar So­bri­na. Homo­bar. Veel jon­gens met meis­jes voor de show. Van 23.00 tot 23.50 uur.
Bed 01.00 uur.
Weer: geheel bewolkt. Niet koud. ’s Avonds wel.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1733) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber van dit jaar op va­kan­tie in Ma­rok­ko.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 oktober 1976.
Op 6.00 uur.
Met [collega] RH. om 7.30 uur naar Els­loo. Het dorp van de mooie kna­pen. Ik heb er van­daag wei­nig ge­zien.
Telefonische afspraak met Ma­ma om vrij­dag met hen naar Her­ken­bosch te gaan.
Thuis 16.45 uur.
Him lezen. [Duits ho­mo­blad.]
Jan G. even hier.
Eten.
Dia’s uitzoeken, over Ma­rok­ko.
JM. en KM. alle dia’s van Ma­rok­ko la­ten zien.
Bed rond 23.00 uur.
Weer: droog, mistig, steen­koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.