apad 26-01-23: elf uur

11.37 uur

*

26 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h37.

Koberg.
Een deel van de maquette van het Heiligen-Geist-Hospital, te zien in het Hospital.
(Bouwperiode van het hospitaal: 13e eeuw.)


Wirtschaftsflügel mit Krankenstube
Als erstes Längs­ge­bäu­de an der Großen Grö­pel­gru­be 1290 fer­tig.
Seit 1974/75 über dem Keller nur noch Außen­mauern er­hal­ten. Ur­sprüng­liche Nut­zung un­ge­wiß.
Im Erdgeschoß zwei mit Hypokaust­öfen vom Kel­ler aus ge­heiz­te Räu­me, wohl Kran­ken­stuben. In der Mauer zum Kreuz­gang zwei Zis­ternen (hier nicht er­kenn­bar). Im Kel­ler eine Rei­he von Ge­wöl­be­kel­lern, die durch Kel­ler­häl­se von der Großen Gröpel­gru­be er­reicht wur­den – wohl Kauf­kel­ler zur Ver­mie­tung.
Kellerhals: ansteigendes Gewölbe über einer Kel­ler­trep­pe.


Commerciële vleugel met ziekenboeg
Het eerste gebouw in de leng­te­rich­ting aan de Große Gröpel­gru­be was in 1290 ge­reed.
Sinds 1974/75 zijn alleen de buiten­mu­ren bo­ven de kel­der be­waard ge­ble­ven. Het oor­spron­ke­lijke ge­bruik is on­ze­ker. Op de be­ga­ne grond twee ka­mers ver­warmd met hypo­caus­ten­kachels van­uit de kel­der, waar­schijn­lijk de zie­ken­boeg. Twee stort­bak­ken voor re­gen­water in de muur naar het kloos­ter (hier niet zicht­baar). In het sou­ter­rain een rij ge­welf­de kel­ders, die via kel­der­hal­zen van­uit de Große Gröpel­gru­be be­reik­baar wa­ren – waar­schijn­lijk ver­koop­kel­ders die te huur waren.
Kelderhals: omtimmering van de in­gang van een kel­der­trap.


Het Heiligen-Geist-Hospital (dus niet de maquette) is een Denkmal (monument).


Menu – 26/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h37.

Schweriner Schloss.
Kasteel van Schwerin.

Bouwperiode: al in de tiende eeuw werd hier een kasteel gebouwd, maar het uiterlijk (en het interieur) is in de loop der eeuwen vaak gewijzigd, bijvoorbeeld na een brand, na verwaarlozing of door verandering van smaak van de bezitters.


Dit kasteel is een Denkmal (monument) in Schwerin.


Deze foto, en nog enkele andere, plaatste ik eerder op:
29 september 2018.


Menu – 26/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 25-01-23: tien uur

10.37 uur

*

25 januari 2023

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h37.

Katharinenstraße
Zicht op de Alte Synagoge in de gelijknamige straat: Alte-Synagogen-Straße 5a.
Gedenkplaats.


Deze omgeving is een Denkmal (monument) omdat de oorspronkelijke synagoge in de nacht van 9 op 10 november 1938 (Reichskristallnacht) door de SA geplunderd en in brand gestoken werd.


Een duidelijkere foto plaatste ik eerder op:
6 april 2020.


Menu – 25/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
(Stadtteil: St. Georg.)
Fotonr.: 190920 10h37.

Rautenbergstraße 7 en 9.
(Bouwjaren, resp: 1889 en 1885.)


Beide panden zijn een Baudenkmal (bouwkundig monument) met, respectievelijk, nr.: 12976 en 12977 in het stadsdeel St. Georg.


Menu – 25/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 24-01-23: tien uur

10.37 uur

*

24 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 10h37.

Fackenburger Allee.
Voetgangersoversteekplaats.


Deze foto plaatste ik eerder op:
20 juni 2018.


Menu – 24/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h37.

Heger-Tor-Wall 14
Dit gebouw is een onderdeel van de Universität Osnabrück.


Deze foto plaatste ik eerder op:
5 april 2020.


Menu – 24/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.37 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 23-01-23: eenentwintig uur

21.36 uur

*

23 januari 2023

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190623 21h36.

Möserstraße.
Zicht vanuit het IBIS-hotel.


Op de achtergrond de St. Johann als opvallend gebouw in het centrum van de stad.


Menu – 23/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210810 21h36.

Roomburgerweg, aan de overkant van de Vliet.


Menu – 23/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 21.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 21-01-23: twintig uur

20.36 uur

*

21 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180618 20h36.

Markt.
Rathaus / Raadshuis.
(Bouwperiode: einde 19e eeuw.)


Het hele Rathaus (Raadshuis) is een Denkmal (monument).


Menu – 21/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210530 20h36.

Hoogmadeseweg 14 en 16.
Twee woonhuizen.
(Bouwjaar: 1927.)


Dit pand, (beide woonhuizen samen), is een Gemeentelijk monument met nr.: 36.


Menu – 21/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 09-01-23: veertien uur

14.36 uur

*

9 januari 2023

Wiligrad

Rethberg Insel
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180920 14h36.

Schloss Wiligrad, nabij Lübstorf.
Het eiland ligt in de Schweriner See.
(Het eiland heb ik gefotografeerd vanuit de tuin van Schloss Wiligrad.)


Menu – 09/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 14h36.

Platz der Republik (Hamburg / Altona).
Een detail van de Stuhlmannbrunnen.
(Bouwjaar: 1900.)


Menu – 09/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 06-01-23: twaalf uur

12.36 uur

*

6 januari 2023

Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 12h36.

Lambertikirchplatz 5.
St. Lambertuskerk.
(Bouwperiode: 1375-1450.)


Aan de toren van de Lamber­tus­kerk han­gen drie ijze­ren kooi­en (1536) waar­in de lij­ken van en­ke­le te­recht­ge­stel­de be­ruch­te / be­roem­de cri­mi­ne­len vijf­tig jaar lang te zien wa­ren. Een van hen was Jan van Leiden, de ko­ning der Weder­dopers.


De Lambertuskerk is een Denkmal (monument) in Münster Altstadt.


Deze foto plaatste ik eerder op:
21 mei 2020, waarop de kooien, waarin de Wederdopers gevangen zaten, goed zichtbaar zijn.


Menu – 06/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 12h36.

Auf dem Sande 1A.
Block E.
(Bouwjaar: 1887-88.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 12423 in Hamburg HafenCity.


Menu – 06/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 04-01-23: elf uur

11.36 uur

*

4 januari 2023

Bardowick

Bardowick
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190917 11h36.

Beim Dom.
Detail van een koorbank in de Dom van Bardowick.
(Bouwjaar, van de Dom: circa 1300.)


Menu – 04/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 11h36.

Dammtordamm / Gustav-Mahler-Park
De achterzijde van het standbeeld van de Duitse dichter Fried­rich von Schil­ler (1759-1825).
(Standbeeld (brons) geplaatst: 1866, maar verplaatst in 1958.)
Kunstenaars: Julius Lippelt (1829-1864) en zijn leer­ling Carl Boerner (1828-1905).


Dit standbeeld is een Denkmal (monument).


De sokkel van het beeld van Schil­ler wordt om­ge­ven door vier fi­gu­ren, voor­stel­lende:
Euterpe, muze van het fluit­spel en de ly­ri­sche poëzie.
Calliope, muze van het heroïsch epos (hel­den­dicht), de fi­lo­so­fie en de re­to­riek.
Clio, muze van de verheerlijking door het ge­zang, van de ge­schied­schrij­ving en ook van het hel­den­dicht.
Melpomene, muze van zang en dans samen en van de tra­ge­die.
Allemaal bekwaamheden / competenties die Schiller (kennelijk) bezat.


Tekst op een informatiebord nabij het standbeeld.

Gestiftet durch den “Schiller-Verein” wur­de die­ses Denk­mal 1866 ent­hüllt. Es stand zu­erst auf dem Platz vor der neu er­rich­te­ten Kunst­hal­le am Fer­di­nands­tor. 1958 wur­de es an die­se Stel­le ver­setzt.

Ausgeführt von dem Hamburger Bild­hau­er Ju­lius Lip­pelt, weist das Denk­mal mit sei­nen Ne­ben­fi­gu­ren auf die Ly­rik, die Dra­men, die Ge­schichts­schrei­bung und die Phi­lo­so­phie Fried­rich Schil­lers hin.


Geschonken de “Schillervereniging”, werd dit mo­nument in 1866 ont­hult. Het stond eerst op het plein voor de nieuw ge­bouw­de Kunst­hal bij de Fer­di­nands­poort. In 1958 werd het naar de­ze lo­ca­tie ver­plaatst.

Gemaakt door de Hamburgse beeld­hou­wer Ju­li­us Lip­pelt, ver­wijst het mo­nu­ment met zijn bij­fi­gu­ren op de ly­ri­sche dicht­kunst, de tra­ge­die, de ge­schied­schrij­ving en de fi­lo­so­fie van Fried­rich Schil­ler.


Menu – 04/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 02-01-23: tien uur

10.36 uur

*

2 januari 2023

Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 10h36.

Pfaffenteich.
De toren (rechts): Schweriner Dom: St. Marien und St. Johannis en (links): de toren van Schelfkirche.


Menu – 02/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h36.

Heger-Tor-Wall 18.
Polizeidirektion / Directie van de Politie.
(Bouwjaar: ik kan het jaartal achterhalen.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 43807069.


Menu – 02/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 01-01-23: Gelukkig Nieuwjaar

Voor mijn volgers en alle bezoekers:
een Gelukkig Nieuwjaar en de Beste Wensen voor 2023

1 januari 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180620 09h36.

De driemastschoener Zawisza Czarny op de rivier de Trave.
Deze witte boot heet: de Zwarte Ridder.
(Bouwjaar: 1952.)


De Zawisza Czarny is een groot zeil­schip van de Polish Scouring As­so­cia­tion en is ge­bouwd in 1952. De naam be­te­kent: “De Zwarte Ridder”, en vindt zijn oor­sprong bij Rid­der Za­wis­za Czar­ny van Gar­bów. Het is het twee­de schip met de­ze naam. Ze is ver­noemd naar het schip dat tus­sen 1934 en 1944 ge­bruikt werd.
Het schip is een driemast­schoe­ner met zo­ge­he­ten Va Ma­rie-zei­len. Voor 1952 deed de Za­wis­za Czar­ny dienst als vis­sers­boot, maar werd – sa­men met een hele reeks sche­pen van het­zelf­de type – uit de vaart ge­no­men van­we­ge pro­ble­men met on­der an­de­re de sta­bi­li­teit. Bij de ver­bou­wing kreeg het schip de drie mas­ten en een mo­tor van een oude vroe­ge­re on­der­zeëer.
Bron van deze tekst: DelfSail.


Menu – 01/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menu – 01/01-23: Begin.


Deze foto is gemaakt om 09.36 uur, op 20 juni 2018.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.