Inhoudsopgave

ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻟﻠﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ
Mawsim al-hiǧra ilā al-šamāl: al-Ṭayyib Ṣāliḥ
Seizoen van de trek naar het noorden: al-Tayyib Salih

MenuEinde van de pagina

Inhoudsopgave
Bladzijde.
0.0. Inhoudsopgave
0.1. Motto
0.2. Voorwoord
0.3. Aanwijzingen bij de citaten en voetnoten
0.4. –
0.5. Dankwoord
0.6. Inleiding
2
3
4
5

5
6
Hoofdstuk 1.
1.0 Het verhaal van de roman
1.1 De drie periodes van de roman
7
8
Hoofdstuk 2.
2.0. De moderne geschiedenis van Soedan
2.1. De geschiedenis van Soedan in de eerste periode
2.2. De geschiedenis van Soedan in de tweede periode
9
9
10
Hoofdstuk 3.
3.0. Romanpersonages en wat zij personifiëren
3.1. Romanpersonages in de eerste periode
3.2. Romanpersonages in de tweede periode
3.3. Overige romanpersonages
12
12
12
12
Hoofdstuk 4.
4.0. De allegorie in de eerste periode
4.1. Isabella Seymour
4.2. Sheila Greenwood
4.3. Ann Hammond
4.4. Mustafa Sa’id
4.5. Jean Morris
4.6. De rechtszaak
4.7. De moeder van Mustafa Sa’id
4.8. De vrijage in Richmond Park
4.9. Een relatie met vijf vrouwen gelijktijdig
13
13
13
14
15
16
17
19
19
19
Hoofdstuk 5.
5.0. De tweede periode
5.1. De allegorie van de tweede periode
5.2. Het dorp van de Verteller
5.3. Mustafa Sa’id
5.4. De verbintenis van een willige en een onwillige partner
5.5. Bint Madjdoeb
5.6. Mahdjoeb
5.7. De geheime kamer van Mustafa Sa’id
5.8. De Verteller
20
20
20
20
21
23
23
24
24
Hoofdstuk 6.
6.0. De derde periode
6.1. Het ziekenhuis
25
25
Hoofdstuk 7.
7.0. De titel van der roman
26
Hoofdstuk 8.
8.0. Conclusie
26
Hoofdstuk 9.
9.0. Nawoord
27
Hoofdstuk 10.
10.0. Gebruikte literatuur
10.1. Bibliografische gegevens (MLA. CD-ROM. 21-april 1994)
10.2. Bibliografische gegevens (Andere bronnen)
29
29
30
Appendix I.
I.0. Drie onmogelijke situaties
I.1. De echtgenote van Bakri
I.2. De Sannardam
I.3. De zwarte ezel
31
31
31
31
Appendix II.
II.0. De verklaring van twee namen
II.1. Sausan
II.2. Jean Morris
32
32
32


Me­nuBe­gin


Terug naar het dagboek.
HomeHoofd­in­dexOver­zicht 1972-1990.