Orient Express I: 1992

Orient Express I

Hongarije – Turkije – Syrië (1992)

HongarijeTurkijeSyriëTurkije


5 weken: 38 dagen



Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Jul.: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Jul.: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Menu / TopEinde.


1e dag:

 • 12 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­denOrient ExpressMijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­tenDagboek 1992(Dag 7470) Ik woon in Lei­den. – Van­avond ver­trek ik voor een va­kan­tie­reis naar Sy­rië. Ik stap in Am­ster­dam op de trein. Menu – Index en het einde. Zondag, 12 juli 1992. Begin van een (lan­ge) va­kan­tie. Op 9.30 uur. Enigs­zins ze­nuw­ach­tig. Ik … Meer lezen over 12 juli 1992


2e dag:

 • 13 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7471) Ik ben van­uit Am­ster­dam per trein on­der­weg naar mijn uit­ein­de­lij­ke va­kan­tie­be­stem­ming: Syrië, maar ga eerst een paar da­gen in Bu­da­pest do­len. – In de trein ont­moet ik de aar­di­ge Ita­li­aan­se Anne en in een hos­tel men­sen uit … Meer lezen over 13 juli 1992


3e dag:

 • 14 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7472) Ik ver­blijf sinds gis­te­ren in Bu­da­pest in hos­tel Fel­vin­ci út 8. Bu­da­pest is een tus­sen­stop tij­dens mijn reis naar Sy­rië. Van­daag be­zoek ik een deel van de stad: Mar­gits­zi­get (Mar­gits-ei­land) en be­won­der daar het sexy vrou­we­lijk schoon. … Meer lezen over 14 juli 1992


4e dag:

 • 15 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7473) Ik ver­blijf in Bu­da­pest in hos­tel Fel­vin­ci út 8. De­ze stad is een tus­sen­stop tij­dens mijn reis naar Sy­rië. Van­daag be­zoek ik een deel van de stad: het park Vá­ros­li­get en zie daar dat oude men­sen in … Meer lezen over 15 juli 1992


5e dag:

 • 16 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7474) Ik ver­bleef een paar da­gen in Bu­da­pest in hos­tel Fel­vin­ci út 8. De­ze stad is een tus­sen­stop tij­dens mijn reis naar Sy­rië. De­ze och­tend reis ik ver­der naar het zui­den, richting Is­tan­bul. Menu – Index en het … Meer lezen over 16 juli 1992


6e dag:

 • 17 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7475) Ik zit in de trein en ben op weg naar Istan­bul, waar ik in de loop van de och­tend ar­ri­veer. Daar neem ik mijn in­trek in een Ho­tel Ana­do­lu, dat mij door een vrien­din is aan­ge­ra­den. Dit … Meer lezen over 17 juli 1992


7e dag:

 • 18 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7476) Ik ben sinds gis­te­ren­och­tend in Istan­bul in Tur­kije en zal er en­ke­le da­gen blij­ven. Mijn uit­ein­de­lij­ke reis­doel is Sy­rië. -Van­daag be­zoek ik de Aya Sofia en de Blauwe Mos­kee. – Ik lo­geer in Ho­tel Ana­do­lu. – De … Meer lezen over 18 juli 1992


Jul.: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Menu / TopEinde.


8e dag:

 • 19 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7477) Ik ben sinds eer­gis­te­ren­och­tend in Istan­bul in Tur­kije. Ik bezoek vandaag het Topkapı-paleis. Ik lo­geer in Ho­tel Ana­do­lu. Mijn uit­ein­de­lij­ke reis­doel is Sy­rië. – De munt­een­heid in Tur­kije is de Turk­se Lira: (TL.). De koers is TL. … Meer lezen over 19 juli 1992


9e dag:

 • 20 julı 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7478) Dit is mijn vier­de dag in Istan­bul in Tur­kije. Van­daag trek ik erop uit om een trein­bil­jet te ko­pen voor het ver­volg van mijn reis, waar­van het eind­doel Syrië is. Ik lo­geer in Ho­tel Ana­do­lu. – De … Meer lezen over 20 julı 1992


10e dag:

 • 21 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7479) Dit is mijn vijf­de dag in Istan­bul in Tur­kije. Van­daag dwaal ik wat door de stad. ’s Avonds neem ik de trein naar An­ka­ra, van­daar zal ik verder rei­zen naar Sy­rië. Ik lo­geer in Ho­tel Ana­do­lu. – … Meer lezen over 21 juli 1992


11e dag:

 • 22 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7480) Ik ben met de trein on­der­weg voor een va­kan­tie in Sy­rië. Gis­te­ren­avond ver­trok ik uit Istan­bul en ge­du­ren­de de­ze nacht reis ik naar An­ka­ra, waar ik een dag wil blij­ven. Ik ont­dek ech­ter dat het be­ter is … Meer lezen over 22 juli 1992


12e dag:

 • 23 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7481) Ik ben in Tur­kije op door­reis naar mijn va­kan­tie­be­stem­ming Syrië. Ik zit in de Ex­pres­trein (Çu­ku­ro­va Eks­presi) tus­sen An­ka­ra en Ada­na, maar reis van­daag nog door tot Is­ken­de­run, ook in Tur­kije. (De­ze land­streek heet Çu­ku­ro­va.) In Is­ken­de­run … Meer lezen over 23 juli 1992


13e dag:

 • 24 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7482) Gis­te­ren­mid­dag kwam ik in Is­ken­de­run aan. ’s Avonds pro­beer­de taxi­chauf­feur ET. druk op me uit te oe­fe­nen om van hem ‘an­tie­ke mun­ten’ te ko­pen (ver­val­sinvgen). Is­ken­de­run be­zorgt me dus een on­ge­mak­ke­lijk ge­voel en ik be­sluit een dag … Meer lezen over 24 juli 1992


14e dag:

 • 25 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7483) Ik ben in An­tak­ya (An­tiochië / Ha­tay) in Turkije. Toe­ris­ten­gids SK. leidt me in de om­ge­ving rond, maar ik ga ook met een an­de­re jon­ge­man op stap. – De munt­een­heid in Tur­kije is de Turk­se Lira: (TL.). … Meer lezen over 25 juli 1992


Jul.: 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aug.: 01.

Menu / TopEinde.


15e dag:

 • 26 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7484) Ik ben in An­tak­ya (An­tiochië / Ha­tay) in Turkije. Toe­ris­ten­gids SK. leidt me in de om­ge­ving rond. – De munt­een­heid in Tur­kije is de Turk­se Lira: (TL.). De koers is TL. 1.000 = f. 0,25, een kwart­je … Meer lezen over 26 juli 1992


16e dag:

 • 27 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7485) Ik ben in An­tak­ya (An­tiochië / Ha­tay) in Turkije. Toe­ris­ten­gids SK. heeft me de af­ge­lo­pen da­gen rond­ge­leid. Van­daag neem ik af­scheid van hem en pas­seer een paar uur la­ter de Sy­rische grens. – Ik kom in Alep­po … Meer lezen over 27 juli 1992


17e dag:

 • 28 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7486) Af­ge­lo­pen nacht sliep voor de eer­ste keer in mijn le­ven in Sy­rië. Ik ben in Alep­po. – In Ne­der­land stu­deer ik Ara­bisch en wil in Sy­rië prak­tijk­er­va­ring op­doen met die taal. – Ik spreek met veel ver­schil­len­de … Meer lezen over 28 juli 1992


18e dag:

 • 29 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7487) Dit wordt mijn twee­de dag in Alep­po in Sy­rië. Even­als gis­te­ren­och­tend, ver­wis­sel ik de­ze och­tend weer van ho­tel. – In de loop van de dag koop ik een nieuwe broek en maak ook ken­nis met en­ke­le aar­di­ge … Meer lezen over 29 juli 1992


19e dag:

 • 30 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7488) Ik ben in Alep­po in Sy­rië. Van­daag reis ik per trein naar het oos­ten van het land, naar Deir al-Zor, een stad die aan de ri­vier de Eu­fraat ligt. – De munt­een­heid in Sy­rië is het Sy­rische … Meer lezen over 30 juli 1992


20e dag:

 • 31 juli 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7489) Gis­te­ren­avond kwam ik aan in Deir al-Zor, een stad ge­le­gen aan de ri­vier de Eu­fraat, in het oos­ten van Sy­rië. – Van­daag ver­ken ik het cen­trum en loop langs de Eu­fraat. – Ik koop san­da­len, be­zoek een … Meer lezen over 31 juli 1992


21e dag:

 • 1 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7490) Eer­gis­te­ren ar­ri­veer­de ik in Deir al-Zor, aan de ri­vier de Eu­fraat, in het oos­ten van Sy­rië. – Gis­te­ren, tij­dens een uit­je langs die mach­ti­ge ri­vier en een daar­op­vol­gend be­zoek aan een res­tau­rant langs de wa­ter­kant, heb ik … Meer lezen over 1 augustus 1992


Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.

Menu / TopEinde.


22e dag:

 • 2 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7491) Af­ge­lo­pen don­der­dag ar­ri­veer­de ik in Deir al-Zor, aan de ri­vier de Eu­fraat, in het oos­ten van Sy­rië. Vrij­dag ging ik daar ‘uit’, za­ter­dag (gis­te­ren) was ik dood­ziek en moest naar het zie­ken­huis. Van­daag ga ik met de … Meer lezen over 2 augustus 1992


23e dag:

 • 3 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7492) Gis­te­ren ar­ri­veer­de ik uit Deir al-Zor in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Door een ver­stoor­de nacht­rust ben ik moe en blijf daar­om nog en­ke­le uren in en rond … Meer lezen over 3 augustus 1992


24e dag:

 • 4 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7493) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Bij het geld­wis­se­len in een bank loop ik te­gen de enor­me bu­reau­cra­tie aan. – Met mijn twee Duit­se (ge­le­gen­heids-)vrien­din­nen ga … Meer lezen over 4 augustus 1992


25e dag:

 • 5 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7494) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik be­zoek het mu­seum in het al-Azm-pa­leis. – Ik schaf een boek aan. – Ik ir­ri­teer een Koerd. – ’s … Meer lezen over 5 augustus 1992


26e dag:

 • 6 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7495) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik ga op zoek naar en vind het Ta­len­in­sti­tuut. – Ik wil met een man of met een vrouw naar … Meer lezen over 6 augustus 1992


27e dag:

 • 7 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7496) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik maak nieuwe (in­ter­na­tio­na­le) vrien­den in het ho­tel. We we­ten dat we door de ge­hei­me po­li­tie af­ge­luis­terd wor­den. ’s Avond … Meer lezen over 7 augustus 1992


28e dag:

 • 8 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7497) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik ga naar het po­li­tie­bu­reau om mijn vi­sum te la­ten ver­len­gen. – Van­af van­daag ver­huur ik één van mijn drie … Meer lezen over 8 augustus 1992


Aug.: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Menu / TopEinde.


29e dag:

 • 9 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7498) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik ga naar het po­li­tie­bu­reau om mijn pas­poort op te ha­len. – In het Na­tio­naal Mu­se­um ont­moet ik, zeer te­gen … Meer lezen over 9 augustus 1992


30e dag:

 • 10 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7499) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik ben van plan mor­gen naar de stad Hama te ver­trek­ken. – Ik blijf van­daag voor­na­me­lijk in het ho­tel en … Meer lezen over 10 augustus 1992


31e dag:

 • 11 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7500) Dit is (dit jaar) mijn laat­ste dag in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer­de in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik ga met de bus naar de stad Hama, be­roemd voor zijn mid­del­eeuw­se wa­ter­ra­de­ren / … Meer lezen over 11 augustus 1992


32e dag:

 • 12 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7501) Gis­te­ren kwam ik in de stad Hama, (Sy­rië), aan. Ik sliep in het Cai­ro-ho­tel op het dak, bui­ten. Van­daag reis ik ver­der naar Alep­po. Ik boek­te een bus­reis, maar het wordt uit­ein­de­lijk de trein die me naar … Meer lezen over 12 augustus 1992


33e dag:

 • 13 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7502) Gis­te­ren kwam ik, voor de twee­de keer in de­ze va­kan­tie, aan in de stad Alep­po. (Sy­rië). Ik over­nacht in het Tou­rist-ho­tel. – Ik boek voor mor­gen een bus­reis naar Istan­bul. – Tij­dens mijn reis door Sy­rië leer­de … Meer lezen over 13 augustus 1992


34e dag:

 • 14 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7503) Ik over­nacht­te in het Tou­rist-ho­tel in Alep­po in Sy­rië. Van­daag reis ik via An­tak­ya (Tur­kije) rich­ting Istan­bul, een tocht van 1.350 km. die nog geen ne­gen­en­der­tig gul­den kost! Ik ver­trek om 06.30 uur uit Alep­po en zal … Meer lezen over 14 augustus 1992


35e dag:

 • 15 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7504) Ik zit in een lijn­bus en ben on­der­weg naar Istan­bul. Ik slaap on­der­weg in mijn stoel en droom. Ik be­schrijf een nacht­mer­rie. – In Istan­bul, op Top­ka­pı Oto­gar boek ik me­teen voor het ver­volg van mijn reis … Meer lezen over 15 augustus 1992


Aug.: 16, 17, 18.

Menu / TopEinde.


36e dag:

 • 16 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7505) Gis­teren was ik in een lijn­bus op weg naar Salz­burg, maar ik stap­te in Edir­ne uit en over­nacht­te daar in een ho­tel. Van­daag keer ik met een an­de­re lijn­bus te­rug naar Istan­bul. In die bus zit­ten on­der … Meer lezen over 16 augustus 1992


37e dag:

 • 17 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7506) Ik over­nacht­te in het Ana­do­lu-ho­tel in een slaap­zaal (dor­mi­to­ry). – Ik boek voor mor­gen een vlucht van Istan­bul naar Am­ster­dam. – Ik spreek met en­ke­le jon­ge Tur­ken over de (po­li­tie­ke) si­tua­tie in Tur­kije. – Een Ier legt … Meer lezen over 17 augustus 1992


38e dag:

 • 18 augustus 1992 - 1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den Orient Express Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten Dagboek 1992 (Dag 7507) Ik over­nacht in het Ana­do­lu-ho­tel in Istan­bul op een over­dekt ge­deel­te van het dak­ter­ras. – Van­daag vlieg ik van Istan­bul naar Am­ster­dam Schip­hol. Mijn dag­boek ver­meldt het he­le­maal niet, maar dit is mijn eer­ste vlucht ooit (met … Meer lezen over 18 augustus 1992


Jul.: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Aug.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Menu / Top.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.