14 juli 1992

1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Orient Express

Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten

Dagboek 1992

(Dag 7472) Ik ver­blijf sinds gis­te­ren in Bu­da­pest in hos­tel Fel­vin­ci út 8. Bu­da­pest is een tus­sen­stop tij­dens mijn reis naar Sy­rië. Van­daag be­zoek ik een deel van de stad: Mar­gits­zi­get (Mar­gits-ei­land) en be­won­der daar het sexy vrou­we­lijk schoon.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 juli 1992.
Budapest.
Om 8.30 opstaan.
Douche: een zeer knap­pe Ame­ri­kaan, naakt.
Circa 9.15 de stad in. Ei­gen­lijk een vlucht. De an­de­ren (van gis­te­ren­avond) wil­len naar een zwem­bad of Turks bad. Ik voel daar niets voor. Ik be­zoek het hele Mar­git-eiland en zit veel op de bankjes. Veel sexy mei­den, wei­nig sexy man­nen.
Een fles wa­ter kost 56 forint (ft). (f. 1,30) Ik koop voor 20 US$: ft. 1.498. Ook koop ik The Guar­dian [krant].
Kaas en brood ge­kocht.
Toilet kost 5 ft.: f. 0,12.
De meeste vrouwen zijn erg sexy. Ze lo­pen vrij­wel al­le­maal in su­per kor­te rok­jes. Kor­ter kan niet. Of in leg­ging met niets er­on­der, zo­dat al­les dui­de­lijk te zien is. Al­le­maal, jong en oud, lo­pen zon­der Bh. De te­pels dui­de­lijk zicht­baar heen en weer wie­gend on­der de dun­ne stof­fen bloes­jes.
Mooie mannen zijn er niet zo­veel.
Rond 17.00 in het Hos­tel de fi­nan­ciën be­re­ke­nen. Nog over: ft. 1.697,5. Dus in twee da­gen ft. 1.300,5 (f. 30,60) uit­ge­ge­ven.
In een piz­za­res­tau­rant be­stel­de ik een me­dium size piz­za. Dat was veel te groot. Al na één stuk had ik ge­noeg, maar ik wil­de me niet la­ten ken­nen on­der al de­ze ver­won­der­de blik­ken, dus at ik hem voor 70% op. De be­die­ning bestaat uit leu­ke meis­jes. Eén er­van is super sexy.
In het hos­tel blijkt de groep van gis­te­ren­avond weer sa­men te gaan eten. Plicht­ma­tig komt men mij vra­gen. Ik wei­ger en er wordt niet aan­ge­dron­gen. Ik vind het goed zo.
In bed lig­gen sla­pen. Re­gel­matig wak­ker.
De kamer is bijna vol. (Ook Anne uit Ita­lië, als eni­ge vrouw, slaapt op on­ze ka­mer. Als zij in bed ligt, moet de deur dicht, van­we­ge het licht. Als ze rond­wan­delt, laat ze hem stee­vast open­staan!)


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wikipedia. – Web.: overige bronnen.
Hon­ga­rije:
GM., Wi.
Bu­da­pest:
GM., Wi.
Hos­tel Fel­vin­ci:
GM., Web.
Mar­git Ei­land:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex.
Over­zicht 1972-1990.
Chronologisch overzicht Orient Express 1992.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.