15 juli 1992

1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Orient Express

Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten

Dagboek 1992

(Dag 7473) Ik ver­blijf in Bu­da­pest in hos­tel Fel­vin­ci út 8. De­ze stad is een tus­sen­stop tij­dens mijn reis naar Sy­rië. Van­daag be­zoek ik een deel van de stad: het park Vá­ros­li­get en zie daar dat oude men­sen in de bos­jes neu­ken. Ver­der be­won­der ik het vrou­we­lijk schoon. – ’s Avonds ga ik eten in het­zelf­de ve­ge­ta­risch res­tau­rant waar ik eer­gisteren ook al at. Daar­na re­ken ik af in het hos­tel. – Ik schrijf ook nog iets over de man­nen in Bu­da­pest.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 15 juli 1992.
Budapest.
Op 8.00 uur. (Of was het 9.00 uur?)
Douche.
Stad in. Veel lopen. Tot 12.00 uur niets ge­dron­ken. Dan op een ter­ras drie cola: 120 forint (ft). (To­taal f. 2,85.)
Water en bood­schap­pen. (Onder an­de­re brood en kaas.)
Weer 20 US$ ge­wis­seld: ft. 1.500.
Ik loop naar het park Vá­ros­li­get aan het eind van de An­drás­sy út, waar in de bos­jes oude men­sen neu­ken, een meis­je in strak­ke leg­ging op een bank­je zit. (Wacht zij op een klant?) Ik blijf naar haar zit­ten kij­ken. Na een poos­je gaat ze weg. Ik ga in de scha­duw zit­ten en vóór mij landt een am­bu­lan­ce­he­li­kop­ter. De zie­ke loopt zelf naar de au­to­am­bu­lan­ce.
Ik neem de metro te­rug de stad in, want lo­pen is net iets te ver: ft. 18. (f. 0,42.)
In het cen­trum zit ik meer dan een uur. (On­der an­de­re naast een mooie jon­ge vrouw.)
Vanaf het plein loop ik naar het ve­ge­ta­risch res­tau­rant, waar ik voor ft. 555 eet.
Ik rekende af in het hos­tel. Ze had­den slecht nieuws. De prijs was ver­hoogd van 480 naar ft. 500. Dit ac­cep­teer­de ik niet. (We­gens het prin­ci­pe dat ze me dit van­mor­gen, toen ik met één dag ver­lengd had, me daar niets van ver­teld had­den.)
Zonder blikken of blo­zen schrijft ze mijn re­ke­ning uit. Voor drie nach­ten is ft. 1.440.
Douche.
Sinds de diar­ree, dins­dag­och­tend, drie pil­len Imo­dium ge­slikt en sinds toen niet meer naar de WC ge­weest.
Ik liep zo­veel in Bu­da­pest dat op bei­de voe­ten gro­te bla­ren zit­ten, die ik ka­pot steek. Bei­de gro­te te­nen: bloed­uit­stor­tin­gen.
Mijn rode gym­pies zijn met sok­ken aan te klein. (Pas in Zuid-Tur­kije of in Sy­rië ge­bruik ik ze zon­der pro­ble­men zon­der sok­ken.)
Mannen in Hon­ga­rije zijn vrij­wel al­le­maal on­ver­zorgd. Veel te dik of veel te ma­ger. We­gens (ge­mak­ke­lijk ver­krijg­ba­re) drank.
De vrouwen zijn vrij­wel allemaal knap en sexy.
Weer: veel be­wol­king, veel wind, maar ook veel zon.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wikipedia. – Web.: overige bronnen.
Hon­ga­rije:
GM., Wi.
Bu­da­pest:
GM., Wi.
Hos­tel Fel­vin­ci:
GM., Web.
park Városliget:
GM., Wi.
Andrássy út:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex.
Over­zicht 1972-1990.
Chronologisch overzicht Orient Express 1992.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.