apad 28-02-22: vijftien uur

15.21 uur

*

28 februari 2021

Leer

Leer (Ostfriesland)
Fotonr.: 180307 15h21.

Neue Straße 1: Restaurant Zur Waage.
(Bouwjaar: 1714.)


Dit gebouw is een Denkmal (monument) met nr: 45701300160.
Bron (Wikipedia): Liste der Baudenkmale in Leer (Ostfriesland).


Menu – 28/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Delft

Vestingstad Delft
Fotonr.: 200115 15h21.

De toren van de Oude Kerk, gezien door het natte glazen dak boven het restaurant in Museum Prinsenhof.


Menu – 28/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 27-02-22: veertien uur

14.21 uur

*

27 februari 2021

Dronryp

Dronryp (Fryslân: Westergo)
Fotonr.: 210921 14h21.

Dûbelestreek 15: Gasthuis Vredenhof.
(Bouwjaren: 1744-45.)


Het Gasthuis Vredenhof is een Rijksmonument met nr.: 28591.


Gasthuis Vredenhof

Gesticht in 1745 door de on­ge­trouw­de Agnes Alida Huber en haar zus­ter Judith Anna Huber sa­men met haar man ds. Hiëro­ny­mus van Alphen (oom van de dich­ter). Zij be­hoor­den tot de piëtis­ti­sche rich­ting bin­nen de pro­tes­tant­se kerk.
Het gasthuis bestond aanvankelijk uit zes wo­nin­gen met elk een ka­mer, een bed­ste­de en een keu­ken­tje waar­in een turf­ko­ker uit­kwam. Bo­ven el­ke bed­ste­de was een bij­bel­tekst te le­zen en in iede­re wo­ning lag een in kalfs­leer ge­bon­den bij­bel.
Aan de voorkant van het gasthuis bevond zich een bleek­veld met een wa­ter­pomp voor ge­za­men­lijk ge­bruik. Een vier­kant tuin­huis­je (ge­sloopt in 1914) deed dienst als voog­den­ka­mer. Het tuin­huis­je stond aan de voor­kant, aan het ein­de van de tuin­muur. Gast­huis en tuin­huis­je had­den vrij uit­zicht naar het zui­den.
De stichters bestemden het gast­huis voor on­ge­trouw­de vrou­wen van pro­tes­tant­se hui­ze.
Precies een eeuw later vond uit­brei­ding plaats met nog eens zes wo­nin­gen rug­ge­lings te­gen de be­staan­de bouw. De twee klok­ge­vels aan de straat­kant en de twee tuit­ge­vels aan de ach­ter­zijde da­te­ren ook uit die tijd. De jaar­tal­len 1745 en 1845 in de zand­ste­nen aan­zet­krul­len her­in­ne­ren aan de bouw­ja­ren. Het smeed­ijze­ren hek da­teert uit 1877.
In de tweede helft van de twin­tig­ste eeuw zijn de twaalf wo­nin­gen door sa­men­voe­ging ver­bouwd tot zes wo­nin­gen.
Bij het 250-jarig bestaan in 1995 is het bleek­veld ver­an­derd in de hui­di­ge ro­zen­tuin.
Het bergingengebouwtje achter de ro­zen­tuin kwam in 2003 tot stand.
Het gasthuis is niet te be­zich­ti­gen. Het ter­rein is niet toe­gan­ke­lijk voor on­be­voeg­den.
[Bron van deze tekst:] een ANWB-informatiebord aan de straat­kant.


Menu – 27/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nieuwpoort

Vestingstad Nieuwpoort (Alblasserwaard)
Fotonr.: 211015 14h21.

Vanaf de vestingwal zicht op de achterkant van de huizen die aan de straat met de naam Bij de Waterschuur liggen en een deel van de Hervormde Kerk (bouwperiode: 16e eeuw) die aan de Binnenhaven 21 staat.


Deze Hervormde Kerk is een Rijksmonument met nr.: 30569.


Menu – 27/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 26-02-22: veertien uur

14.21 uur

*

26 februari 2021

Münster

Hansestadt Münster
Fotonr.: 190625 14h21.

Schlossplatz.


Fürstbischöfliches Schloss / Vorst-Bisschopskasteel.


Deze foto plaatste ik eerder op:
1 juni 2020.


Menu – 26/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Quedlinburg

Hansestadt Quedlinburg
Fotonr.: 200903 14h21.

Wassertorstraße 11 (l.) en 12. (Het witte pand.)
(Nr.: 11 heeft als bouwjaar: 1700. Van nr. 12 kan ik geen bouwjaar vinden.)


Beide panden zijn een Denkmal (monument) met resp. de nummers: 094-45970 en 094-46546.
Bron (Wikipedia): Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg (M–Z).


Menu – 26/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 25-02-22: dertien uur

13.21 uur

*

25 februari 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 13h21.

Behnstraße, nabij 26. (Hamburg-Altona-Altstadt).
Een Okeanide / Oceanide van de voormalige Behnbrunnen.
(Bouwjaar: 1890.)
Kunstenaar: Wilhelm Giesecke (1854-1917).


Dit beeld is een Denkmal (monument) met nr.: 15289 in Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altona-Altstadt (Wikipedia).


Menu – 25/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tangermünde

Hanzestadt Tangermünde
Fotonr.: 200904 13h21.

Markt / Lange Straße 61.
Rathaus / gemeentehuis.
Bouwstijl: Backsteingotik.
(Bouwperiode: 15e eeuw.)


Dit gebouw is een Denkmal (monument) met nr.: 094 09410 in Liste der Kulturdenkmale in Tangermünde (Wikipedia).


Menu – 25/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 24-02-22: dertien uur

13.21 uur

*

24 februari 2021

Culemborg

Vestingstad Culemborg
Fotonr.: 190816 13h21.

Visstraat 1.
(Bouwjaar: 1895.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 523142.


Deze foto plaatste ik eerder op:
29 augustus 2020.


Menu – 24/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 13h21.

De haven van Hamburg en HafenCity, gezien vanaf de Plaza, van de Elb­phil­har­mo­nie, 37 meter boven het maaiveld.


Menu – 24/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 23-02-22: twaalf uur

12.21 uur

*

23 februari 2021

Plön

Plön (Schleswig-Holstein)
Fotonr.: 190509 12h21.

Schloßberg 5.


Dit pand is een Denkmal (monument).


Deze foto plaatste ik eerder op:
18 januari 2020.


Menu – 23/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
Fotonr.: 210624 12h21.

Vanaf het Vestingpad zicht op de achterkant van de Rijksmonumenten (vrijwel alle panden) waarvan de voorkant aan Maarland Noordzijde ligt.


Menu – 23/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 22-02-22: twaalf uur

12.21 uur

*

22 februari 2021

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 12h21.

Museumsinsel.
Kämpfende Amazone / Strijdende Amazone (brons: 1842).
Kunstenaar: August Kiß (1802-1865).


Dit beeld staat voor het Altes Museum (het Oude Museum). In het midden van de foto is de Fernsehturm (televisietoren) te zien en helemaal rechts nog een deel van de Berliner Dom.
Het Altes Museum was vroeger meer een museum voor Oudheden, dan een oud museum.


Menu – 22/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht

Vestingstad Utrecht
Fotonr.: 190220 12h21.

Zicht op de Catharijnesingel, v.l.n.r: nr: 135 – 124.


Menu – 22/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 21-02-22: elf uur

11.21 uur

*

21 februari 2021

Plön

Plön (Schleswig-Holstein)
Fotonr.: 190509 11h21.

Bahnhofstraße 5, Lütjenburger Straße.
Bahnhof Plön – Station Plön.
(Bouwjaar: 1866.)


Dit station is een Denkmal (monument) met nr. 38086 in: Liste der Kulturdenkmale in Plön (Wikipedia).


Menu – 21/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 11h21.

Neß 1.
Alte Bankhalle.
(Bouwjaar: 1903.)


Dit gebouw is een Denkmal (monument) met nr. 12142 in: Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altstadt (Wikipedia).


Menu – 21/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 20-02-22: elf uur

11.21 uur

*

20 februari 2021

Wickendorf

Wickendorf (Schleswig-Holstein)
Fotonr.: 180920 11h21.

Carlshöhe, nabij de overgang naar de Seehofer Straße.

Dit is een monument ter na­ge­dach­te­nis van hen uit Wic­ken­dorf die vie­len in de Eer­ste We­reld­oor­log (1914-1918), niet al­leen aan het front in Frank­rijk, maar ook in Rus­land. Ook her­denkt het mo­nu­ment hen die stier­ven als ge­volg van die oor­log, de laat­ste per­soon op 6 de­cem­ber 1920.

Onderaan staat:


Den Gefallenen zur Ehre
Den Lebenden zur Mahnung


Ter ere van de gesneuvelden
Een waarschuwing voor de levenden

Vooral de laatste opmerking bevat toch een duidelijke anti-oorlogsverklaring


Menu – 20/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen

Hanzestad Nijmegen
Fotonr.: 181205 11h21.

Grote Markt.

Rechts de Bo­ter­waag uit 1612, links van het mid­den de (dub­be­le) Kerk­boog uit 1545. Deze is een Rijks­mo­nu­ment met nr.: 31129. In het mid­den staat een beeld dat Ma­ri­ken van Nieu­meghen (ook: Ma­ri­ken van Nim­we­gen), voor­stelt.
De Boterwaag is ook een Rijks­mo­nu­ment en wel met nr.: 31137.


Deze foto plaatste ik eerder op:
18 april 2019 (2e foto.)


Menu – 20/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 19-02-22: twintig uur

20.20 uur

*

19 februari 2021

Zoeterwoude

Zoeterwoude-Rijndijk (Rijnland)
Fotonr.: 210602 20h20.

Hoge Rijndijk met op de achtergond, op huisnummer 18, de toren van de Goede Herderkerk
(Gewijd: 1896.)


De Goede Herderkerk is een Rijksmonument met nr.: 41040.


Menu – 19/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 20h20.

Oosthaven 10: Catharinen Gast Hvis.
(Bouwjaar: 1665.)
Thans een deel van Museum Gouda.


Menu – 19/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.20 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.