Delft

Patriciershuis
Oude Delft 167
Van Patriciershuis naar Gemeen­lands­huis.

Het huidige Gemeenlandshuis van het wa­ter­schap Delf­land is van oor­sprong een laat­go­tisch woon­huis dat zijn hui­di­ge ui­ter­lijk in gro­te trek­ken kreeg om­streeks 1505. Ei­ge­naar was toen de rij­ke Delf­te­naar Jan de Huy­ter, des­tijds bal­juw en dijk­graaf van Delf­land, en te­vens schout van de stad Delft. Bo­ven­dien was hij pach­ter van het hop­geld, een ne­ven­func­tie die hem in de bier­stad geen wind­eie­ren leg­de. De di­ver­se hop­bel­let­jes die in de ste­nen ge­vel zijn uit­ge­hakt, ge­tui­gen daar nog van.
Website: Achter de ge­vels van Delft.
Baljuw: een amb­te­naar die door de lands­heer met de recht­spraak in een be­paald ge­bied is be­last.
Hopgeld: het recht een be­paald be­drag te hef­fen op hop. (Een grond­stof voor het brou­wen van bier.)