Delft: De Nieuwe Kerk

09 juni 2018


Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk


Achtergrondinformatie
Delft.
Provincie: Zuid-Holland.


Wikipedia
Nieuwe Kerk: Delft.


Menu – 09/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Delft: Patriciërshuis

08 juni 2018


Patriciërshuis

Patriciërshuis
Oude Delft 167.


Achtergrondinformatie
Delft.
Provincie: Zuid-Holland.


Van Patriciershuis naar Gemeen­lands­huis.
Het huidige Gemeenlandshuis van het wa­ter­schap Delf­land is van oor­sprong een laat­go­tisch woon­huis dat zijn hui­di­ge ui­ter­lijk in gro­te trek­ken kreeg om­streeks 1505. Ei­ge­naar was toen de rij­ke Delf­te­naar Jan de Huy­ter, des­tijds bal­juw en dijk­graaf van Delf­land, en te­vens schout van de stad Delft. Bo­ven­dien was hij pach­ter van het hop­geld, een ne­ven­func­tie die hem in de bier­stad geen wind­eie­ren leg­de. De di­ver­se hop­bel­let­jes die in de ste­nen ge­vel zijn uit­ge­hakt, ge­tui­gen daar nog van.

Baljuw: een amb­te­naar die door de lands­heer met de recht­spraak in een be­paald ge­bied is be­last.
Hopgeld: het recht een be­paald be­drag te hef­fen op hop. (Een grond­stof voor het brou­wen van bier.)


Website
Achter de ge­vels van Delft.


Menu – 08/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.