Gelderland: Culemborg

Culemborg: 30 november 2020

EVA-Lanxmeer Helofytenfilters

Bewonersvereniging EVA Lanxmeer
Nesciopad.


Uitleg over het gebruik en nut van helofytenfilters in de wijk EVA Lanxmeer.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 30 november 2020.


Menu – 30/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 29 november 2020

Herenstraat 29 Elisabeth Weeshuis

Museum Elisabeth Weeshuis.


Schilderij van de stichtster en naamgever van het Elisabeth Weeshuis, geflankeerd door haar beider, reeds overleden, echtgenoten.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 29 november 2020.


Menu – 29/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat 29 Elisabeth Weeshuis

Museum Elisabeth Weeshuis.


Inkomsten

De Nederlandse weeshuizen zijn voor hun in­kom­sten in eer­ste in­stan­tie af­han­ke­lijk van gif­ten, le­ga­ten en spe­ci­ale be­las­tin­gen. Gaan­de­weg bou­wen ze een ei­gen ver­mo­gen op. Een uit­zon­de­ring is het wees­huis van Cu­lem­borg. Dit krijgt bij de stich­ting zo­veel geld mee dat het 400 jaar lang in het ei­gen on­der­houd kan voor­zien.


Menu – 29/11-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 28 november 2020

Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29
Museum Elisabeth Weeshuis.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 11545.


Ingenuam sobolem citius genitoribus orbam suscipit et gremio heic elisabetha fovet ab anno MDLX

Burgerkinderen, te snel ontrukt aan hun ouders, neemt Elisabeth hier op en koestert ze in haar schoot, vanaf 1560.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 28 november 2020.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Het poortgebouw aan de binnenzijde


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


MUSEUM ELISABETH WEESHUIS

In 1560 werd uit de nalatenschap van Eli­sa­beth, Vrouwe van Cu­lem­borg, het Eli­sa­beth Wees­huis ge­sticht. In dit ge­bouw is nu het ge­lijk­na­mi­ge mu­se­um ge­ves­tigd. Het mu­se­um om­vat een in­te­res­san­te col­lec­tie schil­de­rij­en, kerk­zil­ver en een per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling met als the­ma so­ci­a­le zorg in Cu­lem­borg van 1900 tot 1950. Ach­ter het mu­se­um be­vindt zich, be­grensd door de oude stads­muur, een fraai aan­ge­leg­de tuin. Uit­gaan­de van mid­del­eeuw­se- en re­nais­san­ce­tra­di­ties, is hier­aan op eigen­tijd­se wij­ze vorm­ge­ge­ven. Een oude wa­ter­put ge­tuigt nog van het ‘Nye Huis’ dat in de 15de eeuw op deze plaats stond.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 27 november 2020

Het Voorburg 10-11 (GM 0216/175 - 0216/176)

Het Voorburg 10-11 (vrnl).


Deze beide panden zijn een gemeentelijk monument.
Huisnr. 10 met nr.: 0216/175 en huisnr. 11 met nr.: 0216/176.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 27 november 2020.


Menu – 27/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Voorburg 11 (GM 0216/176)

Het Voorburg 11.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/176.


Menu – 27/11-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 26 november 2020

Het Voorburg 9-10 (GM 0216/175 - GM 0216/174)

Het Voorburg 9-10 (vrnl).


Beide panden zijn een gemeentelijk monument.
Huisnr. 9 met nr.: 0216/174 en huisnr. 10 met nr.: 0216/175.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 26 november 2020.


Menu – 26/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 25 november 2020

Het Voorburg 9 (GM 0216/174)

Het Voorburg 9.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/174.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 25 november 2020.


Menu – 25/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 24 november 2020

Het Voorburg 8 (RM 523144)

Het Voorburg 8.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 523144.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 24 november 2020.


Menu – 24/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 23 november 2020

Het Voorburg 1 (RM 523143)

Het Voorburg 1.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 523143.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 23 november 2020.


Menu – 23/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 22 november 2020

Slotstraat 13 (GM 0216/287)

Slotstraat 13.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/287.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 22 november 2020.


Menu – 22/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 21 november 2020

Slotstraat 14-16 (GM 0216/116 - 0216/117)

Slotstraat 14-16.


Dit hele pand bestaat uit twee gemeentelijke monumenten.
Huisnr. 14 met nr.: 0216/116 en huisnr. 16 met 0216/117.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 21 november 2020.


Menu – 21/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.