5 januari 1985

Dagboek 1985

(Dag 4725) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. Van­daag pro­beer ik hem te bel­len. (Er wordt in Hong­kong ook op za­ter­dag ge­werkt.)

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 5 januari 1985.
Tot 01.00 lig ik in bed als een lijk. Ik voel me ont­zet­tend rot en on­danks twee de­kens heb ik het erg koud.
Ik wil toch met BW. in Hong­kong bel­len. Na her­haal­de po­gin­gen van­af 01.30 krijg ik pas om 01.50 con­tact. Na heen en weer ge­vraag (de te­le­fo­nis­te is er niet) komt men met het mij be­ken­de ver­haal dat de heer BW. het be­drijf al enige ja­ren ge­leden ver­liet.
Ik vertel dat hij een tij­de­lij­ke baan heeft als ac­coun­tants klerk en dat ik hem gis­te­ren nog sprak. Dan zegt hij: “Oh, BW. Die zal er niet zijn, van­daag. U kunt hem thuis bel­len of op maan­dag.”
“Ik zal maan­dag bellen.”
“Belt u uit Hong­kong?”
“Nee, ik bel uit Ne­der­land.”
“Oh, ik be­grijp het. U kunt hem nu thuis bel­len.”
“Dat zal ik doen. Dank u.”
Hij zegt nog wat als af­scheid (“You are wel­come, bye”) en legt neer.
Ik bel na­tuur­lijk niet bij BW. thuis, om­dat hij dat niet goed vindt.
Op 10.30 uur. Douche.
Afwassen.
Samen [HL. en ik] rij­den we naar La­naye in Bel­gië [Ter­naai­en], via Vi­sé, om er fo­to’s van Eijs­den te ma­ken. Het is ech­ter niet hel­der ge­noeg. Via Eben-Emael, Kan­ne en Maas­tricht te­rug naar huis.
Deeg kneden. [Zuur­de­sem­brood.]
De was verzorgen.
Computer tot 18.30 uur.
Macaroni met kaas eten, al­leen, want HL. helpt KW. [buur­jon­gen] met de voor­be­rei­din­gen voor zijn fuif. Maan­dag wordt de­ze lie­ve jon­gen 18 jaar.
Brood bakken en Tv kijken.
De krant le­zen en ook de uit 1983 stam­men­de film Chi­na Ro­se ge­zien, die zich ge­heel in Hong­kong af­speelt en waar­in iede­re Chi­nees, op twee Chi­ne­se vrou­wen na, niet te ver­trou­wen is. Ik vind dat erg dis­cri­mi­ne­rend. Ik weet be­ter. Op de ach­ter­grond beel­den van Hong­kong en Kow­loon.
Ik drink port, drie stuks.
KW. [de zus van buur­jon­gen KW.] is van 20.30 tot 22.30 hier. SW. [haar broer] ook even hier.
Nu 01.15 uur: ik ben al ja­rig, maar ben er niet in ge­ïn­te­res­seerd.
Weer: af­ge­lo­pen nacht cir­ca -10°C (vorst!) en over­dag cir­ca -5 tot -7°C. Een beet­je sneeuw­val. Beet­je zon. (Heel wei­nig.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 juni 1981

Dagboek 1981

(Dag 3437.) Ik woon samen met mijn vriend HL in Eijsden. – ’s Avonds gaan we in Luik uit in een homokroeg.

Naar de index en het einde.

Zaterdag, 27 juni 1981.
Op 8.00 uur.
Kranten lezen.
9.30 uur: JL hier. Hij haalt boeren­koolplantjes bij mij.
In de stad [Maastricht] boodschap­pen doen.
Bij Leiter-Nypels koop ik een boek met de titel: “Arabische kunstschat­ten” van Henri Stierlin. (f. 17,90)
Bij ‘Hij’ (kleding) ziet HL voor 30 gulden een leuk kunststoffen groen jasje voor mij.
“Kom, naar binnen,” zegt hij. Van het een komt het ander. Een kwar­tier later gaan we naar buiten. HL heeft een Eurocheque uitgeschreven van 190 gulden. Dat groene jasje kostte 30 gulden, een geel jasje 90 gulden, een rode broek 46 gulden en vier onderbroekjes 6 gulden per stuk, dus 24 gulden.
We doen nog wat noodzakelijke boodschappen.
Om 14.30 drinken we een milkshake en een cola bij koffieshop Down Town. Daar lees ik in de Panorama [weekblad] een geïllustreerd verhaal over een Turkse besnijdenis in Ne­derland. Ik word haast niet goed van al het bloed op de foto’s.
Thuis om 15.00 uur.
Tuin: onkruid wieden. Een deel van de stokken van de stokbonen oprui­men. (Die zijn niet uitgekomen.) De tuinbonen ondersteunen. Twee ba­len stro uitspreiden: mulchen. Elf boeren­koolplantjes verspenen.
Brood eten rond 18.30 uur. XV eet mee.
Ik heb diarree en lig in bed van 19.30 tot 20.20 uur.
Douche.
Nu 21.20 uur.
Weer: vanmorgen geheel bewolkt. Daarna lekker en zonnig. Tegen 14.00 uur weer geheel bewolkt. Vanaf 16.00 vrijwel constant mot­regen.

Lezen in ‘Calligraphie Arabe’ en ook in het vandaag gekochte boek.
Nu 23.30 uur.
HL wil naar Club Spartacus in Luik. Ik zal er niet onderuit kunnen ko­men.

Tv.
Aardbeien eten.
Rond 00.00 rijdt HL naar Luik. Club Spartacus: ik drink twee pils. HL 3 cola. Totaal: 5x 60 = 300 Bfr. (21,00 gulden.) Erg duur. Pils in slechte gla­zen en niet vol.
Constant video: Amerikaanse seks­films met bodybuilders en andere lelij­kerds die zich als dekhengsten ge­dragen. (Ik hou meer van zachte, liefde­volle verhoudingen.) Thuis 02.20 uur.
Nu 02.30 uur.
Weer: motregen en fris.
Moe.

Index

Index van termen: Eurocheque (betaalmiddel), Club Spartacus.

Index van personen: HL, XV (buur­man).

Index van locaties: Eijsden, Luik.


MenuBegin Overzicht 1972-1990.