19 juli 1992

1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Orient Express

Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten

Dagboek 1992

(Dag 7477) Ik ben sinds eer­gis­te­ren­och­tend in Istan­bul in Tur­kije. Ik bezoek vandaag het Topkapı-paleis. Ik lo­geer in Ho­tel Ana­do­lu. Mijn uit­ein­de­lij­ke reis­doel is Sy­rië. – De munt­een­heid in Tur­kije is de Turk­se Lira: (TL.). De koers is TL. 1.000 = f. 0,25, een kwart­je dus, maar de in­fla­tie is enorm. De waar­de daalt per dag.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 19 juli 1992.
Istanbul.
Van­daag twee din­gen be­zocht. Ge­no­ten en ge­le­den.
Op 07.30 uur.
Douche. (Koud water)
Sandwich eten, thee drin­ken. (Zon­der sui­ker, na­tuur­lijk, wat voor hi­la­ri­teit zorgt.)
Ik loop naar het Top­kapı-pa­leis. (Al­les is hier dicht­bij.)
Daar om 8.40 uur.
Kassa open om 9.30 uur.
Entree 15.000. Ik zag dat een Fran­çai­se de In­ter­na­tio­nal Stu­dent Card [ISC] ge­bruik­te. Eerst wil­de ik dat niet, maar doe het toch. Nu kost de en­tree nog maar TL. 8.000.
Entree Harem: TL. 10.000. (ISC niet gel­dig, hier.)
Engelstalige toer, 35 mi­nu­ten.(!)
Broodje schapenkaas TL. 18.000. Kop kof­fie: TL. 12.000. (Ne­der­land­se prij­zen.)
Alles volgens de rou­te­be­schrij­ving van Lone­ly Pla­net (LP) be­zocht, met uit­zon­de­ring van de ‘Stal­len.’
Normaal maken musea niet zo­veel in­druk op mij, ook het Top­kapı-pa­leis niet. Ik zag al de Aya Sofia, het Al­ham­bra en de Mos­kee van Cor­doba. Wat is er mooier? Die en­ke­le (gro­te) edel­ste­nen? Nee, toch!
Genoten van enkele knap­pe vrou­wen. Een wes­ter­se vrouw met ‘zon­der’ bors­ten en dat zon­der schroom toon­de, wat ik weer ero­tisch vond. Een ge-hoofd-doek­te Ara­bische vrouw met man, van wie ik mijn ogen niet kon af­hou­den. Ze had het wel in de ga­ten, maar ik ge­loof niet dat ze het op prijs stel­de. Op den duur ging ze zo staan dat ik haar ge­zicht niet meer kon zien. Toen ik haar la­ter nog eens plot­se­ling zag, keek ze snel de an­de­re kant uit. Ik zag nog meer aan­trek­ke­lij­ke strak-ge­broek­te don­ke­re meis­jes. Dat was ge­nie­ten. Lij­den deed ik ook: waar­om niet zo’n lek­ker stuk voor mij?
De Turkse mannen? Geen kan tip­pen aan de schoon­heid van TM. [in Lei­den]. Som­mi­gen lij­ken op hem, maar slechts bij be­na­de­ring.
De vriendelijke an­sicht­kaar­ten-ver­ko­per ver­kocht mij voor TL. 10.000 tien an­sicht­kaar­ten. (Zie ook 17-7-92.) Hij wist mijn naam nog. Ik de zij­ne niet meer.
Daar waar ik eer­gis­te­ren voor TL. 28.000 at, eet ik nu voor TL. 17.000. (Ei­gen­lijk is het een glad toe­ris­ten­res­tau­rant, maar het is er koel en schoon. (Wel duur, denk ik.))
Daarna in de on­der­grond­se wa­ter­op­slag: ‘Cis­ter­ne.’ [Ba­si­li­ca / Ye­re­ba­tan Cis­terne.]
Circa 18.30 in het ho­tel.
Al die mooie vrou­wen!
Vijftien ansicht­kaar­ten schrij­ven.

Bed liggen. (?)
Rond 23.00 uur regent het, na een erg war­me dag.
De dak-slapers (open­lucht-sla­pers) schui­len in de hal.
Over: [TL.] 343.200. TL. 503.00 – 343.200 = 159.800 uit­ge­geven. (f. 39,95.)


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Turkije:
GM., Wi.
Istanbul:
GM., Wi.
Hotel Ana­dolu:
GM., Web.
Topkapı-paleis:
GM., Wi.
Basilica Cisterne:
GM., Wi.

Eer­der ge­zien, ook in Span­je. (Sp.)

Aya So­fia:
GM., Wi.
Alhambra (Sp.):
GM., Wi.
Cordoba (Sp.):
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex.
Over­zicht 1972-1990.
Chrono­lo­gisch over­zicht Orient Ex­press 1992.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.