17 juli 1992

1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Orient Express

Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten

Dagboek 1992

(Dag 7475) Ik zit in de trein en ben op weg naar Istan­bul, waar ik in de loop van de och­tend ar­ri­veer. Daar neem ik mijn in­trek in een Ho­tel Ana­do­lu, dat mij door een vrien­din is aan­ge­ra­den. Dit ho­tel ligt zeer na­bij al­le voor­naam­ste be­ziens­waar­dig­he­den in die stad. – De munt­een­heid in Tur­kije is de Turk­se Lira: (TL.). De koers is TL. 1.000 = f. 0,25, een kwart­je dus, maar de in­fla­tie is enorm. De waar­de daalt per dag.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 17 juli 1992.
Istanbul.
Van circa 23.00 tot 01.00 uur op de bank sla­pen [trein]. Een man ploft dan op de bank en ik moet recht­op sla­pen.
Rond 04.00 aan de Turk­se grens.
Aan de Bul­gaar­se grens is de man erg ze­nuw­ach­tig en beeft over zijn he­le li­chaam. Ik vrees dat hij een hart­aan­val zal krij­gen.
De politie is zeer au­to­ri­tair en maakt (ha­te­lij­ke?) op­mer­kin­gen over mijn ver­kreu­keld pas­poort.*(1) Ik be­denk dat het mis­schien ook wel een be­le­di­ging is zo’n pas­poort te moe­ten aan­pak­ken. De oude vrouw maakt er ook een op­mer­king over en ik be­sluit het van­af nu niet meer in mijn bin­nen­ste broek­zak te dra­gen, maar in een map­je dat op mijn borst hangt. (Dat blijft dus mijn he­le va­kan­tie zo.)
In Turkije wordt de nor­se ze­nuw­ach­ti­ge man vrien­de­lij­ker. Hij spreekt al­leen Bul­gaars. (En Turks.) Hij heeft twee na­tio­na­li­tei­ten. (Bul­gaars en Turks.)
Istanbul Sta­tion Sir­keci, circa 11.30 uur.
Postkantoor: 800.000 Turkse Lira. TL. 1.000 is f. 0,25. (On­ge­veer.) Dus al­le prij­zen door 4.000 de­len om de prijs in gul­dens te krij­gen.
Ik bel hotel Ana­dolu. (Bel­len is hier niet een­vou­dig … je moet je­tons heb­ben en dan le­vert het nog pro­ble­men op.) Het is het ho­tel waar vrien­din XX. een tijd­je ge­le­den sliep.
Een taxi wil me niet ver­voe­ren, want te dicht­bij. “Loop maar!”
Met heel veel lo­pen en heel veel vra­gen lukt het me het ho­tel te vin­den.
Eenpersoonskamer (al­leen een bed en een beet­je ruim­te) TL. 60.000 (f. 15,00) per nacht, per voor­uit­be­ta­ling te vol­doen.
Douche.
Stad in. Onder an­de­re een paar (gro­tere) gym­pies ge­kocht, want de ro­de zijn, met de sok­ken aan, veel te klein. Bij de schoenen ding ik TL. 12.000 af en be­taal TL. 38.000.
Een draagtasje (in Bu­da­pest zeul­de ik met een plas­tic zak) kost TL. 30.000. Af­din­gen niet mo­ge­lijk. (In bij­na geen en­ke­le zaak.)
Een pizza met vlees.*(2) (Ik lust hem niet, maar eet hem toch op.)
Cola.
Een Bermudashort (voor de douche, in het ho­tel, an­ders moet ik ge­heel ge­kleed naar de douche) kost TL. 15.000. Ik bied 10.000. Moet 12.000 be­ta­len. Heb maar 11.000 ge­past en krijg hem daar­voor mee.
Eten: twee por­ties [wat?]: te veel. (In de Tra­vel sur­vi­val kit staat nog zo na­druk­ke­lijk: be­stel por­tie voor por­tie, want gauw te veel): TL. 28.000. (Met cola.)
Sultan Ahmet (plein) (f. 2,00: 10 an­sich­ten van vrien­de­lijke ar­me sloe­ber.)
In de soek wil­len twee jon­gens me par­fum ver­kopen. Een fles 120.000. Gra­du­eel zak­ken ze tot TL. 10.000. Ik koop niet. Ze kij­ken me ver­baasd na.
Hotel rond 21.15 uur.
Later op Sul­tan Ah­met.
Over TL. 625.000. (Ik begon met TL. 802.000: 802.000 – 625.000 = TL. 177.000 uit­ge­geven. (f. 44,25.))
De koers blijkt la­ter: f. 1,00 = TL 4.170. TL. 1.000 = f. 0,239. (De­len door 4.000 is ge­mak­ke­lij­ker.)
Weer: warm.

*1.
Ik meen me te her­in­ne­ren dat de Bulgaarse po­li­tie­man in de trein aan de Bul­gaars-Turk­se grens het pas­poort aan me te­rug­gaf door het als een sme­rig doek­je te be­han­de­len, door het slechts aan een punt­je vast te hou­den tus­sen duim en wijs­vin­ger. Dat open­de mij wel de ogen: voor veel men­sen is een pas­poort een kost­baar be­zit en ik be­han­del­de het zwar­te pas­poort (in het Ne­der­lands ook wel het zwar­te vod ge­noemd) let­ter­lijk als een vod. Ik had het ge­woon op­ge­vou­wen / dub­bel­ge­vou­wen in mijn broek­zak.

Te­rug.

*2.
Ik ben al sinds 1975 ve­ge­ta­riër, maar ik merk al vlug dat als je in het Mid­den-Oos­ten geen vlees eet, je snel hon­ger zult lij­den.

Te­rug.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Bul­gaar­se grens:
GM., Wi.
Turk­se grens:
GM., Wi.
Tur­kije:
GM., Wi.
Istan­bul:
GM., Wi.
Sta­tion Sir­ke­ci:
GM., Wi.
Ho­tel Ana­do­lu:
GM., Web.
Sul­tan Ah­met:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex.
Over­zicht 1972-1990.
Chronologisch overzicht Orient Express 1992.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.