Pakistan, 16 juli 1993

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7839) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan, we wil­len naar Chi­na. Van­nacht rei­zen we met de trein naar Ra­wal­pin­di en Is­lam­abad. – In de trein ont­staat (al­weer) een con­flict over geld, het der­de in drie da­gen. Daar­op neem ik het be­sluit om over en­ke­le da­gen de groep te ver­laten.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Pa­ki­stan is de Roe­pie: (PKR.) (f. 1,00 (gul­den) = 14 Roe­pie, dus 100 Roe­pie = f. 7,00.)
3.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
4.) * De na­men Ke­nau, Bul­le­bak (Bull) en Adel­heid zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd. Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuIndex en het einde.


 
 

Vrijdag, 16 juli 1993.
Dag 6. Rawalpindi – Islamabad.
Midden in de nacht als ik net slaap, wordt ik ge­wekt door een hoop la­waai. Bull pro­beert de ra­men dicht te doen. Het stort­re­gent en het on­weert. De he­mel is con­stant verlicht. Er zijn nau­we­lijks blik­sem­schich­ten te zien, maar al­les is ver­licht. Als de trein stil­staat hoor je het con­stan­te ge­rom­mel van het on­weer. Het is niet erg luid. Ik blijf er lang naar kij­ken. Het is fas­ci­ne­rend. Het is tus­sen twee en drie uur. De trein stopt vaak, on­der an­de­re om te­gen­lig­gers langs te la­ten. (Gis­te­ren­avond zag ik dat het dak van een te­gen­lig­ger vol men­sen zat. Zou dat op on­ze trein ook het ge­val zijn en zou­den ze er nog zit­ten, in de re­gen?)
Voor het onweer had ik het smoor­heet en was ik nat van het zweet. Tij­dens het on­weer had ik het koud en er­na lauw.
Ik slaap wel, maar niet zoveel. Alles is klets­nat, ook mijn kle­ren, van het zweet.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Rawalpindi

Om 8.00 uur zijn we in Rawal­pin­di. An­der­half uur ver­tra­ging.
In de he­ren­wacht­ka­mer is was- en dou­che­ge­le­gen­heid. (In de da­mes­wacht­ka­mer niet.) We ma­ken al­le vier ge­bruik van deze dou­che. Voor het eerst poets ik tan­den met lo­kaal wa­ter. (We heb­ben geen mi­ne­raal­wa­ter meer.)

MenuBe­ginIndex en het einde.


Islamabad

NN., haar man R. en zoon J. zijn vrien­den van Adel­heid. Zij wo­nen in Is­la­ma­bad en hen zoe­ken we op. We kun­nen er over­nach­ten en eten. Ik at al koek­jes op het sta­tion en krijg nu het eten niet op. We ver­tel­len wat en van circa 14.00 uur tot 17.00 uur lig­gen we in bed.
’s Avonds warm eten: spa­ghet­ti (met vlees), ik eet al­les op. [Ik ben ve­ge­ta­riër!]
Gezellig samen zit­ten.
Bed rond 23.00 uur.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Scheiding

Voor het avond­eten deel ik de an­de­ren mijn be­sluit om met hen niet ver­der te gaan dan Kashgar, mee. Ik geef de te zwa­re fy­sie­ke be­las­ting op als re­den. (Zie gisteren 15 juli.)

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Pakistan:
GM., Wi., F.
:ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
Rawalpindi:
GM., Wi., F.
:ﺭﺍﻭﻟﭙﻨﮉﻯ
Islamabad:
GM., Wi., F.
:ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺁﺑﺎﺩ

MenuBe­ginEinde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.