Pakistan, 18 juli 1993

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7841) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Eer­gis­te­ren kwa­men we aan in Is­lam­abad. Daar ver­blij­ven we bij vrien­den van Adel­heid: NN. en R. Van­daag ver­la­ten wij hen.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Pa­ki­stan is de Roe­pie: (PKR.) (f. 1,00 (gul­den) = 14 Roe­pie, dus 100 Roe­pie = f. 7,00.)
3.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
4.) * De na­men Ke­nau, Bul­le­bak (Bull) en Adel­heid zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd. Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 18 juli 1993.
Dag 8. Rawalpindi – Islamabad.
Opstaan tegen 8.45 uur.
Circa 10.10 uur weg.
Naar het PIA-kantoor [Pa­ki­stan In­ter­na­tio­nal Air­ways] in Ra­wal­pin­di. We eten in een res­tau­rant­je, ver­schil­len­de soor­ten groen­te. (Met de han­den eten. [Zo­als dat in de mees­te is­la­mi­ti­sche lan­den ge­brui­ke­lijk is.])
Ke­nau weet het zo te re­ge­len dat we mor­gen­och­tend naar Skar­du kun­nen vlie­gen.
Uit iro­nie voor hun ‘no-bud­get‘-ma­nie, stel ik voor om van­nacht op de lucht­ha­ven te sla­pen, in plaats van naar een ho­tel te gaan. Ge­heel te­gen mijn ver­wach­ting in, neemt Bull dit se­ri­eus en hoef ik het plan al­leen maar bij Ke­nau en Adel­heid te ver­de­di­gen. Al­dus ge­schiedt. We blijven lang in het PIA-kan­toor (air­con­di­tio­ner) en lig­gen daar­na in een park. Ik ga een uur­tje al­leen op stap en koop bij de boek­han­del Feroz­sons voor vijf­tig roe­pies “Wu­the­ring Heights” van Emi­ly Bron­të*(1).
In dat park blij­ven we nog even lig­gen en eten wat on­dui­de­lijks. In de klei­ne open­ba­re stads­bi­blio­theek ga ik naar het toi­let en kijk er even rond. Ze heb­ben er on­der an­de­re een boek met de toe­spra­ken van de Noord-Ko­re­aan­se pre­si­dent Kim Il-Sung*(2).
Taxi naar de lucht­ha­ven en rond han­gen in het res­tau­rant, pro­be­ren te sla­pen, lukt niet.
Ik schrijf een deel van het al­ge­me­ne reis­ver­slag, waar­in ook Ke­nau en Adel­heid stuk­jes schrij­ven. Bull vindt dat al­le­maal non­sens.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Noten

*(1)
Emily Brontë (1818-1848) was een Engelse schrijf­ster die leef­de in de eer­ste helft van de ne­gen­tien­de eeuw. Zij schreef de we­reld­be­roemd ge­wor­den ro­man Wu­the­ring Heights, in het Ne­der­lands ver­taald als ‘Woes­te Hoog­ten’.
Wikipedia: Emily Bron­të.

Te­rug.

*(2)
Kim Il-Sung (1912-1994) was in 1993 nog steeds de lei­der / dic­ta­tor van Noord-Ko­rea.
Wikipedia: Kim Il-Sung.

Te­rug.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Pakistan:
GM., Wi., F.
:ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
Rawalpindi:
GM., Wi., F.
:ﺭﺍﻭﻟﭙﻨﮉﻯ
Islamabad:
GM., Wi., F.
:ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺁﺑﺎﺩ

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.